Hlavné menu

Počet návštev: 1525393

Utorok 3. 5. 2016

Vážení rodičia a priatelia školy!

Poslaním rodičovského združenia je podieľať sa v spolupráci so školou na výchove a vzdelávaní detí. Aj vďaka finančným prostriedkom získaným z podielu 2% dane z príjmu môžeme organizovať rôzne vedomostné a športové súťaže pre Vaše deti, či materiálne doplniť jednotlivé kabinety odborných predmetov pre zabezpečenie modernejšieho vzdelávania.

Zo života školy

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že z dôvodu zvýšenia bezpečnosti žiakov a ochrany majetku školy, žiakov a zamestnancov bol sprísnený režim vstupu a pohybu cudzích osôb v budove školy...

Novinky

Aktivity počas štrajku učiteľov

 

Iniciatíva slovenských učiteľovIniciatíva slovenských učiteľov

Iniciatíva košických učiteľov

Študentská iniciatíva - Ďakujeme, že vieme

Iniciatíva zahraničných študentov podporujúcich učiteľov


Štrajk učiteľov ZŠ Krosnianska 4Zobrazuje sa  
    OSTRÝ ŠTRAJK  – od 25.1.2016 do 2.3.2016


Stanovisko učiteľov k štrajku

Vážení rodičia! 

Všetci pedagógovia, vychovávateľky a odborní zamestnanci vykonávajú  svoju prácu naplno aj napriek podmienkam, aké na našej škole máme. Snažia sa vzdelávať a vychovávať svojich žiakov a pripravovať ich na budúcnosť.  Sme však toho názoru, že súčasné vedenie a riadenie škôl zo strany Ministerstva školstva SR a v konečnom dôsledku ani širšia politická elita krajiny nevytvára pre školy a učiteľov vhodné pracovné podmienky a neposkytuje na vzdelávanie dostatok finančných prostriedkov, aby to bolo férové a spravodlivé voči Vám rodičom a Vašim deťom. Práve z tohto dôvodu podporujeme všetky požiadavky štrajku na navýšenie finančných prostriedkov pre školy tak, ako ich sformulovala iniciatíva slovenských učiteľov.

Svoju podporu vyjadrili zapojením do ostrého štrajku všetci pedagogickí zamestnanci, vychovávateľky a odborní zamestnanci našej ZŠ od 25. januára 2016. Dnes, v 7. deň ostrého štrajku učiteľov,  blokovanie riadneho vyučovania dočasne prerušujeme. Vyučovanie od stredy 3. februára 2016 bude prebiehať podľa rozvrhu pre všetky ročníky.

Vzhľadom k nesplneniu požiadaviek učiteľov ostávajú učitelia v štrajkovej pohotovosti a na základe ďalších jednaní a stretnutí s kompetentnými Vás budeme o ďalších krokoch, medzi ktorými je aj možnosť opätovného ostrého štrajku, informovať. K štrajku sa naďalej hlásime aj formou  organizovania rôznych aktivít spolu so žiakmi a Vami rodičmi. O všetkých pripravovaných aktivitách budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy. Naším zapojením bojujeme nielen za naše platy, ale predovšetkým za kvalitné školy pre všetky deti.

Považujeme za dôležité aj naďalej upozorňovať verejnosť, že situácia a problémy na školách sú oveľa komplexnejšie ako len výška platov učiteľov a že uplynulé štyri roky vláda tieto problémy vôbec neriešila. Okrem nízkych platov pedagógov a vychovávateľov, predovšetkým mladých a začínajúcich učiteľov, chýbajú školám finančné prostriedky pre odborných zamestnancov – špeciálnych pedagógov, školských psychológov či asistentov žiakov. Na školách neexistuje zmysluplný program určený učiteľom, ktorý by im pomohol nadobudnúť potrebné zručnosti a zvládnuť túto náročnú prácu.

Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie a podporu.

Pedagogickí a odborní zamestnanci ZŠ Krosnianska 4


List rodičom, vysvetlenie našich dôvodov.

Vyhlásenie rodičov detí navštevujúcich verejné základné a stredné školy (odkaz na petíciu)

Podporujú nás

Podpora rodičov nášho žiaka 
Podpora rodiča nášho žiaka
Ďakujeme za podporu a pochopenie, ktoré nám prejavujete. Vážime si to. Veríme, že máme spoločný cieľ.

Napíšme list premiérovi o tom, čo pre štát robia učitelia

Ako môžu rodičia a verejnosť podporiť učiteľov


Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
 • škola: +421 55 - 671 57 19
  jedáleň: +421 55 - 671 57 18

Finančná zbierka pre zabezpečenie kabeláže k pripojeniu na internet do každej triedy a učebne budovy školy bola ukončená 31. decembra 2015.

Stav zbierky:  1814,80 €

Rodičovské združenie
pri ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach

 

Oznamy v školskom roku 2015/2016

 • 2. a 3. mája 2016 budú v 1. - 3. ročníku v špeciálnych triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním prebiehať prezentácie ročníkových prác. Štvrtáci  svoje ročníkové práce odprezentujú 9. a 10. mája 2016.

 • 28. apríla 2016 sa žiaci 4. ročníka zúčastnia  VIII. ročníka náučnej akcie Deň Zeme 2016 v areáli Lesoparku, ktorý organizuje Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov v spolupráci s Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie.

 • V dňoch 19. - 20. apríla 2016 sa na I. stupni uskutoční "English day". Cieľom tohto projektového dňa je rozšíriť jazykové zručnosti u žiakov v jednotlivých predmetoch v anglickom jazyku.

 • Voľby sa konali 06. 04. 2016. Zvolení zástupcovia:

  • za pedagogických zamestnancov: Mgr. Jana Tressová, Mgr. Lucia Jusková
  • za nepedagogických zamestnancov: Peter Dlabaj
  • za rodičov: Ing. Daniel Huk, Ing. Milan Michalík, MUDr. Alena Gajová, Martin Babík

  Ustanovujúce zasadnutie sa bude konať 20. 04. 2016 o 16.30 h v budove ZŠ č. d. 42.

 • Pozývame všetkých rodičov a budúcich prváčikov 
  na Deň otvorených dverí v špeciálnych triedach pre žiakov
  so všeobecným intelektovým nadaním
  ,ktorý sa uskutoční 
  14. apríla 2016 (štvrtok).
  Otvorenie bude o 08.30 hodine na 2.poschodí.

 • Milí  žiaci, rodičia. Rodičovské združenie pri Základnej škole Krosnianska 4 v Košiciach organizuje zber papiera
  Papier môžete nosiť: 

  18.04.2016 (pondelok) - do tried

  19.04.2016 (utorok) - do 13.30 h do tried
                                od 13.30 – 16.30 h k zadnému vchodu školy

 • Zápis sa uskutoční :

  dňa 1. apríla 2016 (piatok)  od 14.00 h do 18.00 h

  dňa 2. apríla 2016 (sobota) od 08.00 h do 12.00 h

 • Veľkonočné prázdniny sa začnú vo štvrtok 24. marca 2016 a skončia v utorok 29. marca 2016. Školské vyučovanie sa začne v stredu 30. marca 2016.

 • Pozývame všetkých rodičov a budúcich prváčikov
  na Deň otvorených dverí na našej škole,
  ktorý sa uskutoční 
  17. marca 2016 od 16.00 h do 18.00 h.

  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • Združenie rodičov pri Základnej škole, Krosnianska 4 v Košiciach zrealizovalo projekt pod názvom „Internet do každej triedy“. Výsledkom projektu je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž pre LAN sieť. V súčasnosti je v každej triede, odbornej učebni a kancelárií pripojenie do LAN siete a tým aj do siete Internet. Finančné prostriedky na realizáciu získalo z viacerých zdrojov. Najviac prostriedkov vo výške 9 600 EUR poskytol Nadačný fond T-systems Slovakia spravovaný Karpatskou nadáciou. Ďalšie zdroje boli získané prostredníctvom verejnej zbierky zapísanej v registri zbierok pod číslom: 000-2015-006641, v rámci ktorej sa vyzbieralo 1 842,80 EUR. Najvyššou sumou prispel Východoslovenská energetika Holding a. s. Košice vo výške 1 000 EUR. Sumu 500 EUR daroval rodičovskému združeniu EKOSOFT, spol. s r. o. Košice.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
 • škola: +421 55 - 671 57 19
  jedáleň: +421 55 - 671 57 18

Fotogaléria