Hlavné menu

Počet návštev: 1325947

Utorok 13. 10. 2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že organizujeme finančnú zbierku pre zabezpečenie štruktúrovanej kabeláže k pripojeniu na internet do každej triedy a učebne budovy školy.

Rodičovské združenie
pri ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach

Aktuálny stav zbierky:  563,80 €

Zo života školy

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že z dôvodu zvýšenia bezpečnosti žiakov a ochrany majetku školy, žiakov a zamestnancov bol sprísnený režim vstupu a pohybu cudzích osôb v budove školy...

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
 • /fax: škola: +421 55 - 671 57 19
  jedáleň: +421 55 - 671 57 18

Novinky

Oznamy v školskom roku 2015/2016

 • Jesenný zber papiera

  Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice organizuje

  JESENNÝ ZBER PAPIERA.

  Do utorka 13. októbra 2015 môžu žiaci nosiť papier do tried.
  V utorok od 13.30 do 16.00 h môžu rodičia odovzdať papier pri služobnom vchode (zadná časť budovy - prístup autom).


  V stredu 14. októbra 2015 od 7.00 h  sa bude papier odoberať pri služobnom vchode (zadná časť budovy - prístup autom).

 • Deň športu

  V rámci Európskeho týždňa športu sa pedagógovia a žiaci našej školy zúčastnili Dňa športu, ktorý sa konal dňa 7. septembra 2015. Počas tohto dňa sa všetci venovali rôznym športovým aktivitám.

  Pozrite si fofo...       Reportáž televízieTa3...

 • Prijatie u primátora

   Fotogaléria...              Pozrite si foto...

  Dňa 07.09. 2015 sa kolektív zamestnancov ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach  zúčastnil na slávnostnom  prijatí  primátorom mesta  Košice, p. R. Rašim v reprezentačných priestoroch Historickej radnice nášho mesta.

 • Cvičenie v prírode

  V pondelok 07.09.2015 sa uskutoční účelové cvičenie v prírode pre žiakov 1.- 9. ročníka. V tento deň bude skrátené vyučovanie do 10.30 h z dôvodu slávnostného prijatia pedagógov školy primátorom mesta pri príležitosti dosiahnutia významného úspechu základnej školy.

  Pre žiakov 1. - 4. ročníka je zabezpečená činnosť ŠKD od 10.30 h.

 • Rebríček škôl podľa portálu INEKO.sk

  Naša škola dosiahla v školskom roku 2014/2015 výrazný úspech v rámci celoslovenského hodnotenia inštitútu INEKO ako najlepšia základná škola  na Slovensku. Tento úspech je odmenou pre žiakov a pedagógov za ich úsilie. 

  Pozrite si aktuálne rebríčky základných a stredných škôl ...

  Portál základných a stredných škôl                                                                                                           

 • Triedne aktívy združenia rodičov

  Dňa 09. 09. 2015 (streda) sa uskutočnia triedne aktívy združenia rodičov v 1. -  9. ročníku  od 16.30 h v jednotlivých triedach.  

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

  Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční
  02. septembra 2015 v átriu školy.
  Zraz žiakov je o 07.45 hod. pred budovou školy.

  Zoznamy žiakov I. ročníka

  Program:

  • 08.00 hod. - 09.00 hod. - Slávnostné otvorenie školského roka - v átriu školy
  • 09.00 hod. - 10.00 hod. - Organizácia šk.roka, vnútroškolský poriadok, dôležité informácie - v triedach
  • Školský klub detí je v prevádzke od 02.09.2015 v čase od  06.00 hod. do 17.30 hod. pre žiakov, ktorí odovzdali prihlášku.
  • Školská jedáleň je 02.09.2015 mimo prevádzky. Obedy sa začnú podávať od 03.09.2015.

Darujte 2 % dane Rodičovskému združeniu

 

 Vážení rodičia a priatelia školy!

     Poslaním Rodičovského združenia je podieľať sa v spolupráci so školou na výchove a vzdelávaní detí. Aj vďaka finančným prostriedkom získaným z podielu 2% dane z príjmu môžeme organizovať rôzne vedomostné a športové súťaže pre Vaše deti, či materiálne doplniť jednotlivé kabinety odborných predmetov pre zabezpečenie modernejšieho vzdelávania.

     Z finančných prostriedkov získaných z podielu 2% daní v minulom roku sa nám v spolupráci so školou podarilo modernizovať učebne informatiky, kde boli zakúpené notebooky a interaktívna tabuľa.

V ďalšom roku by sme chceli pokračovať v dozariaďovaní multimediálnej a jazykovej učebne, čo predpokladá nemalé investície do počítačovej siete a softvéru.

     Preto si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o podporu týchto cieľov, aby sa zabezpečilo zvyšovanie vedomostnej úrovne detí a škola i naďalej bola hodnotená ako najlepšia škola nášho kraja.

       Vopred ďakujeme za Vašu podporu 

      MUDr. Jana Mušinská
      predsedníčka Rodičovského združenia


II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov

12

Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                

13

Krosnianska 4, 040 22 Košice

Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

14

 Občianske združenie

 

15

1

7

3

1

9

6

1

7

 ∕

3

3

8

 

Stiahnite si editovateľné pdf tlačivo vyhlásenia zamestnanca
s predvyplnenými údajmi o rijímateľovi: Vyhlasenie_zamestnanci_PDF.pdf

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) dane nájdete na   http://www.rozhodni.sk.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
 • /fax: škola: +421 55 - 671 57 19
  jedáleň: +421 55 - 671 57 18

Fotogaléria