Základná škola, Krosnianska 4, Košice

Prihlásenie
O škole Vyučovací proces Zo života školy Projekty Voľný čas Fotoalbum Prihlásenie

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Deň otvorených dverí v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Pozývame rodičov žiakov (aj budúcich žiakov) aby sa prišli pozrieť ako pracujeme v triedach pre žiakov so všeobecným intelektoým nadaním. Dvere tried budú otvorené 15. apríla 2014 (utorok) od 8.30 do 11.30 h.

plagát

Veľkonočné prázdniny

V čase od 17.4.(štvrtok) do 22.4.(pondelok) sú Veľkonočné prázdniny. Nástup do školy 23.4.2014

Rodičovské združenie

Pozývame rodičov  na rodičovksé združenie, ktoré sa uskutoční dňa 30.4.2014 od 16.30 h

Sme naj základná škola v Košiciach.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zverejnil rebríček základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií na Slovensku. Medzi základnými školami skončila v celoslovenskom meradle na štvrtom mieste ZŠ Krosnianska 4, ktorá si oproti vlaňajšku polepšila. [Korzár, 04. 12. 2013, str. 4] Celý článok.

Celoštátne vyhodnotenie VI. ročníka OFDMS 2012/2013

Ocenenie pre ZŠ Krosnianska 4 v rámci Košického kraja v zastúpení prezidentskej kancelárie odovzdal strieborný olympionik v ľadovom hokeji Dárius Rusnák.

 

Ďakovný list MŠVVaŠ SR

Ministrer školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič vyjadril poďakovanie našej škole za vynikajúce dosiahnuté výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov v šk. roku 2011/2012.

CENA MESTA KOŠICE

Cena mesta KošiceMestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo našej škole Cenu mesta Košice pri príležitosti 30. výročia jej vzniku za kvalitný systém edukácie žiakov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych olympiádach, vedomostných súťažiach a testovaní.

Úspešnosť škôl podľa portálu základných a stredných škôl - INEKO.sk

Na základe analýz portálu INECO.sk, je naša škola na 7. mieste v úspešnosti našich žiakov v SR a v Košickom kraji na krásnom 1. mieste

poradie-skol-v_uspesnosti-podla-INECO.pdf

P o ď a k o v a n i e

P o ď a k o v a n i e

Žiadosť o sponzorstvo

 

Žiadosť o finančné sponzorstvo

     Riaditeľstvo ZŠ Krosnianska 4 v KE v spolupráci s Radou rodičov pri ZŠ Krosnianska 4 sa na Vás obracia s prosbou o finančnú výpomoc.

     Zamestnanci školy, jej priaznivci i žiaci si v septembri  2013  pripomenú 30. výročie vzniku tejto ustanovizne. Keďže udalosti prikladáme patričnú dôležitosť, uvítali by sme, keby ste nám dokázali finančne prispieť na dôstojné oslavy tridsiatich rokov obetavej práce pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí.

photo

Sobota 19. 4. 2014

Počet návštev: 912479