Hlavné menu

Počet návštev: 1458978

Sobota 13. 2. 2016

Aktivity počas štrajku


Košice 2.2.2016 (utorok) a 3.2.2016 - 18.00 h - kino Úsmev DISKUSIA S RODIČMI, učiteľmi a širokou verejnosťou - "Príď, pýtaj sa, diskutuj"

Košice 5.2.2016 (piatok) - 16.30 h - Hlavná ul., Dolná brána - Demonštrácia (Veľké stretnutie na východe na podporu štrajku)

Košice 8.2.2016 (pondelok) - 17.17 h - Štátna vedecká Knižnica - Bicyklový sprievod na podporu požiadaviek učiteľov


Iniciatíva slovenských učiteľovIniciatíva slovenských učiteľov

Iniciatíva košických učiteľov

Študentská iniciatíva - Ďakujeme, že vieme

Iniciatíva zahraničných študentov podporujúcich učiteľov

 

Zo života školy

Novinky

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že z dôvodu zvýšenia bezpečnosti žiakov a ochrany majetku školy, žiakov a zamestnancov bol sprísnený režim vstupu a pohybu cudzích osôb v budove školy...

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
 • škola: +421 55 - 671 57 19
  jedáleň: +421 55 - 671 57 18

Finančná zbierka pre zabezpečenie kabeláže k pripojeniu na internet do každej triedy a učebne budovy školy bola ukončená 31. decembra 2015.

Stav zbierky:  1814,80 €

Rodičovské združenie
pri ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach

 

NEOBMEDZENÝ ŠTRAJK UČITEĽOV

Štrajk učiteľov ZŠ Krosnianska 4Zobrazuje sa
                              aktuálna situácia k 2.2.2016
                              OSTRÝ ŠTRAJK  – od 25.1.2016

!!! Od 3. 2. 2016 ostávame v štrajkovej pohotovosti, bez blokovania vzdelávania.
Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu vo všetkých ročníkoch !!!


Stanovisko učiteľov k štrajku

Vážení rodičia! 

Všetci pedagógovia, vychovávateľky a odborní zamestnanci vykonávajú  svoju prácu naplno aj napriek podmienkam, aké na našej škole máme. Snažia sa vzdelávať a vychovávať svojich žiakov a pripravovať ich na budúcnosť.  Sme však toho názoru, že súčasné vedenie a riadenie škôl zo strany Ministerstva školstva SR a v konečnom dôsledku ani širšia politická elita krajiny nevytvára pre školy a učiteľov vhodné pracovné podmienky a neposkytuje na vzdelávanie dostatok finančných prostriedkov, aby to bolo férové a spravodlivé voči Vám rodičom a Vašim deťom. Práve z tohto dôvodu podporujeme všetky požiadavky štrajku na navýšenie finančných prostriedkov pre školy tak, ako ich sformulovala iniciatíva slovenských učiteľov.

Svoju podporu vyjadrili zapojením do ostrého štrajku všetci pedagogickí zamestnanci, vychovávateľky a odborní zamestnanci našej ZŠ od 25. januára 2016. Dnes, v 7. deň ostrého štrajku učiteľov,  blokovanie riadneho vyučovania dočasne prerušujeme. Vyučovanie od stredy 3. februára 2016 bude prebiehať podľa rozvrhu pre všetky ročníky.

Vzhľadom k nesplneniu požiadaviek učiteľov ostávajú učitelia v štrajkovej pohotovosti a na základe ďalších jednaní a stretnutí s kompetentnými Vás budeme o ďalších krokoch, medzi ktorými je aj možnosť opätovného ostrého štrajku, informovať. K štrajku sa naďalej hlásime aj formou  organizovania rôznych aktivít spolu so žiakmi a Vami rodičmi. O všetkých pripravovaných aktivitách budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy. Naším zapojením bojujeme nielen za naše platy, ale predovšetkým za kvalitné školy pre všetky deti.

Považujeme za dôležité aj naďalej upozorňovať verejnosť, že situácia a problémy na školách sú oveľa komplexnejšie ako len výška platov učiteľov a že uplynulé štyri roky vláda tieto problémy vôbec neriešila. Okrem nízkych platov pedagógov a vychovávateľov, predovšetkým mladých a začínajúcich učiteľov, chýbajú školám finančné prostriedky pre odborných zamestnancov – špeciálnych pedagógov, školských psychológov či asistentov žiakov. Na školách neexistuje zmysluplný program určený učiteľom, ktorý by im pomohol nadobudnúť potrebné zručnosti a zvládnuť túto náročnú prácu.

Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie a podporu.

Pedagogickí a odborní zamestnanci ZŠ Krosnianska 4


List rodičom, vysvetlenie našich dôvodov.

Vyhlásenie rodičov detí navštevujúcich verejné základné a stredné školy (odkaz na petíciu)

Podporujú nás

Podpora rodičov nášho žiaka 
Podpora rodiča nášho žiaka
Ďakujeme za podporu a pochopenie, ktoré nám prejavujete. Vážime si to. Veríme, že máme spoločný cieľ.

Napíšme list premiérovi o tom, čo pre štát robia učitelia

Ako môžu rodičia a verejnosť podporiť učiteľov


 

Oznamy v školskom roku 2015/2016

 • Pozývame všetkých rodičov a budúcich prváčikov
  na Deň otvorených dverí na našej škole,
  ktorý sa uskutoční 
  17. marca 2016 od 16.00 h do 18.00 h.

  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • Tohtoročný karneval v ŠKD sa uskutoční 10. februára o 14,00 h vo veľkej telocvični.

 • Zápis sa uskutoční :

  dňa 1. apríla 2016 (piatok)  od 14.00 h do 18.00 h

  dňa 2. apríla 2016 (sobota) od 08.00 h do 12.00 h

 • Vianočné prázdniny začínajú 23. decembra 2015 (streda), končia 7. januára 2016 (štvrtok). Riaditeľka školy udeľuje dňa 8. januára 2016 (piatok) riaditeľské voľno z organizačno - technických dôvodov. Vyučovanie po prázdninách začína 11. januára 2016 (pondelok).

 • Dňa 9. decembra 2015 o 16.30 h sa uskutočnia triedne aktívy Združenia rodičov. Účasť rodičov je vítaná!

  * Z organizačných dôvodov je zmena pôvodného termínu!

 • V týždni od 23. novembra do 27. novembra 2015  prebieha školský projekt Farebný týždeň. Žiaci by mali mať na sebe farbu dňa.

  Červený pondelok - Deň priateľstva a lásky
  Modrý utorok - Deň vďačnosti
  Žltooranžová streda - Deň odvahy
  Zelený štvrtok - Deň snov a nádeje
  Rôznofarebný piatok - Deň radosti

 • Riaditeľka školy Ing. Danka Daneshjoová udeľuje dňa 16. novembra 2015 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačno - technických dôvodov. V tento deň sa budú vykonávať na škole prípravné práce na vybudovanie štrukturovanej kabeláže.

 • V novembri (12.11.2015) čaká žiakov 9.ročníka "cvičné testovanie" KOMPARO, ktoré je predprípravou pred celoštátnym Testovaním 9. Výsledok tohto testovania je pre nich dôleitý. Stredné školy ho totiž zohľadňujú v prijímacom konaní. Je preto v záujme našich deviatakom, aby v ňom obstáli čo najlepšie. Prostredníctvom cvičeného testovania KOMPARO si majú možnosť overiť svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka a literatúry a získať tak spätnú väzbu a cennú informáciu o svojich vedomostiach z testovaných predmetov.

 • MŠ SR zaviedlo od tohto školakého roka celoštátne testovanie piatakov - Testovanie 5 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Žiaci získajú spätnú väzbu a informáciu o svojich vedomostiach z primárneho stupňa vzdelávania. Všetky informácie, ako aj vzorové testy z predchádzajúceho ročníka testovania 5 sú zverejnené na stránke www.nucem.sk/sk/testovanie_5 .

 • Najkrajšie a najlepšie veci nemôžeš vidieť,
  Nemôžeš sa ich dotknúť,
  Môžeš ich cítiť srdcom.
  Helen Keller (hluchoslepá autorka)

  Biela pastelka dáva nádej nevidiacim a slabozrakým, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Aj my v našej škole sme sa rozhodli zapojiť do tejto zbierky. V dňoch 25. septembra bola odvysielaná rozhlasová relácia a prebiehala zbierka Biela pastelka. Peniaze boli odovzdané Únii nevidiacich a slabozrakých na Slovensku. V našej škole sme vyzbierali 145  Eur.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
 • škola: +421 55 - 671 57 19
  jedáleň: +421 55 - 671 57 18

Fotogaléria