Hlavné menu

Počet návštev: 1276000

Utorok 4. 8. 2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že organizujeme finančnú zbierku pre zabezpečenie štruktúrovanej kabeláže k internetovému pripojeniu do každej triedy a učebne budovy školy.

Rodičovské združenie
pri ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach

Aktuálny stav zbierky:  563,80 €

Zo života školy

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že z dôvodu zvýšenia bezpečnosti žiakov a ochrany majetku školy, žiakov a zamestnancov bol sprísnený režim vstupu a pohybu cudzích osôb v budove školy...

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
 • /fax: škola: +421 55 - 671 57 19
  jedáleň: +421 55 - 671 57 18

Novinky

Záver školského roka

 

Opäť je tu posledný deň školského roka! Žiaci si domov odnesú hodnotenie ich celoročnej práce vo forme vysvedčení a pedagógovia dobrý pocit z dobre vykonanej práce. Naši žiaci dosiahli v tomto šk. roku výborné výsledky vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach. Dvanástich najlepších ocenil primátor mesta Košice v rámci projektu "Mesto Košice deťom". Získali sme titul aktívna škola za 3. miesto v celomestskom hodnotení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Prežili sme pekný rok. Ďakujeme pedagógom, žiakom i nepedagogickým zamestnancom. Veľké poďakovanie patrí aj rodičom našich žiakov za akúkoľvek pomoc a za čokoľvek dobré, čo pomohlo k tomu, aby sa naša škola pre našich žiakov a pedagógov stala miestom, na ktoré sa po prázdninách budeme tešiť.  

vedenie ZŠ

Po prázdninách ...DOVIDENIA!

Slávnostné vyhodnotenie šk. roka 2014/2015

29. júna 2015 sa uskutoční slávnostné vyhodnotenie šk. roka 2014/2015 v divadle Grand (Jumbo). Začiatok slávnosti je o 09,00 h. Príchod a odchod žiakov podľa pokynov triednych učiteliek.

Pozrite si fotoalbum ...

Stretnutie rodičov budúcich prvákov (APROGEN)

18. júna 2015 o 17,00 h sa uskutoční stretnutie rodičov budúcich prvákov špeciálnych tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. 

Fotografovanie triednych kolektívov

V stredu 03.06.2015 bude prebiehať fotografovanie triednych kolektívov II. stupňa, vo štvrtok 04.06.2015 fotografovanie kolektívov, jednotlivcov a skupiniek žiakov I. stupňa. Cena fotografií:

spoločná fotografia : 1,- €,   jednotlivec,skupinka: 1,20 €.

MDD

1. júna 2015 (pondelok) budú mať žiaci I. stupňa športovo-zábavné dopoludnie. Do školy prídu bez aktoviek, v športovom oblečení a s dobrou náladou :-)

Dňa 14. mája 2015 (štvrtok) o 16.00 h sa uskutoční v priestoroch školy (3.poschodie) 1. stretnutie rodičov budúcich prvákov (bežné triedy) s pani učiteľkami.                                                      

Pozvánka

Prijímacie pohovory do špeciálnych tried

Dňa 14. mája 2015 o 8.30 h sa uskutočnia prijímacie pohovory do prvého ročníka špeciálnych tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy  Ing. Danka Daneshjoová v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) oznamujem, že na dňa  4. mája 2015 (pondelok) poskytujem žiakom školy riaditeľské voľno z organizačno - technických dôvodov -  prerušenie distribúcie elektriny v termíne 4. máj 2015 od 07:30 h do 15:30 h oznámené Východoslovenskou distribučnou, a. s., Mlynská 31, Košice listom č. 12/108690/2015.

 

Prosíme poplatky ŠKD za apríl, máj, jún 2015 v sume 11,- € mesačne (spolu 33,- €) zaplatiť do 15. 5. 2015 na účet školy bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

 Vážení rodičia a priatelia školy!

Poslaním Rodičovského združenia je podieľať sa v spolupráci so školou na výchove a vzdelávaní detí. Aj vďaka finančným prostriedkom získaným z podielu 2% dane z príjmu môžeme organizovať rôzne vedomostné a športové súťaže pre Vaše deti, či materiálne doplniť jednotlivé kabinety odborných predmetov pre zabezpečenie modernejšieho vzdelávania.

 

Dňa 22.4.2015 sa uskutoční Deň otvorených dverí v špeciálnych triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy  Ing. Danka Daneshjoová v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) oznamujem, že na dňa 15. apríla 2015 poskytujem žiakom piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov -  konanie Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2015.

 

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že z dôvodu zvýšenia bezpečnosti žiakov a ochrany majetku školy, žiakov a zamestnancov bol sprísnený režim vstupu a pohybu cudzích osôb v budove školy...

Veľkonočné prázdniny

 Veľkonočné prázdniny sa začnú vo štvrtok 2. apríla a skončia v utorok 7. apríla 2015.
Školské vyučovanie sa začne v 
stredu 8. apríla 2015.

Týždeň netradičného vyučovania


V dňoch 23. – 27. 3. 2015 zažijú naši žiaci TÝŽDEŇ NETRADIČNÉHO VYUČOVANIA - bez učebníc a zošitov. Žiaci 1.-4.ročníka si donesú iba peračník, zrkadielko, desiatu a pitie. Žiaci 5.-9. ročníka podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov a triednych učiteľov. Vyučovanie bude prebiehať zážitkovou formou s využitím netradičných metód.

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny od 23. 02. 2015 do 27. 02. 2015. Vyučovanie sa začne 02. 03. 2015.

Polročné prázdniny

Dňa 2. 2. 2015 (pondelok) sa uskutočnia polročné prázdniny.

Dňa 3. 2. 2015 (utorok) je riaditeľské voľno z dôvodu konania celomestského metodického dňa učiteľov základných škôl. Vyučovanie začína 4. 2. 2015 (streda).

Zápis žiakov do 1. ročníka

pre školský rok 2015/2016
sa uskutoční:  

 dňa 16. 1. 2015 (piatok)  od 14.00 do 18.00
 dňa 17. 1. 2015 (sobota) od 08.00 do 12.00 ...

Triedne aktívy rodičov

 

Dňa 14. 1. 2015 (streda) sa uskutočnia triedne aktívy združenia rodičov v 1. -  9. ročníku  od 16.30 h v jednotlivých triedach.  

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny začínajú 22. decembra 2014, končia

7. januára 2015. Vyučovanie po prázdninách začína 8. januára 2014 (štvrtok).

Vianočná besiedka

 

V piatok 19. 12. 2014 budú mať  žiaci I. stupňa o 10.00 h Vianočnú besiedku.

Hlavička - vedomostná súťaž

 

Vo štvrtok 18. 12. 2014 sa uskutoční 2. kolo školskej vedomostnej súťaže Hlavička žiakov 2. - 4.ročníka.

Mikuláš

Už v piatok 5. 12. 2014 ....... Tešíme sa !

Farebný týždeň zdravia

 

V termíne od  24. 11. 2014 do 28.11.2014 sa uskutoční na I.stupni

„ F A B Ý    Ý Ž Ň    R A “.

Cieľom tejto akcie je propagovať zdravý životný štýl. Každý deň je venovaný jednej farbe a úlohou je obliecť si viditeľnú časť odevu v tejto farbe ( neplatia žiadne doplnky ako opasky, sponky do vlasov, náramky a odznaky či iné drobnosti). Deti by v tomto oblečení mali prísť už z domu a mať ho na sebe celý deň.

Červený pondelok – Deň zdravého srdca

Zelený utorok – Deň ovocia a zeleniny

Modrá streda – Deň pitnej vody

Biely  štvrtok –  Deň mlieka

Žltý piatok – Deň boja proti šikanovaniu

Odmenou za zapojenie do akcie bude pre každého žiaka
dobrý pocit a pre najaktívnejšiu triedu pekná odmena. 

Triedne aktívy rodičov

Dňa 19. 11. 2014 (streda) sa uskutočnia triedne aktívy združenia rodičov v 1. -  9. ročníku  od 16.00 h v jednotlivých triedach.  

Plánované konzultačné hodiny učiteľov v tomto mesiaci sa nebudú konať.

Zber papiera

V dňoch 3. - 5. novembra 2014 organizuje rodičovské združenie zber papiera. Kontajner bude pristavený 

5. 11. 2014 (streda) od 7.00 do 12.00 h.

Strašidelná škola

Prijímanie do školského kráľovstva

 

Dňa 23. októbra 2014 o 16.00 h sa vo veľkej telocvični uskutoční prijímanie prvákov do Školského kráľovstva.

Srdečne pozývame rodičov prvákov.

Deň zdravej výživy

Dňa 16. októbra 2014 bude v rámci Dňa zdravej výživy prebiehať blokové vyučovanie (vyučovanie nebude prebiehať podľa rozvrhu).

Poďme sa učiť do prírody na kolobežkách

Rodičovské združenie poskytlo škole 15 väččších kolobežiek pre žiakov 2. stupňa a 27 menších pre žiakov 1. stupňa. Časť finančných prostriedkov vo výške 500, - EUR na nákup kolobežiek získalo z grantového programu Fondu zdravia mesta Košice na rok 2014 pod názvom "Poďme sa učiť do prírody".

Cieľom bolo hlavne ponúknuť deťom pre nich atraktívnu formu pohybu a využiť situovanie budovy školy v blízkosti promenádneho chodníka v lesoparku. Kolobežky sa využívajú na hodinách telesnej a športovej výchovy, na rýchly presun do prírody v rámci iných predmetov a v ŠKD počas bobytu žiakov vonku.  Kolobežky bude možné využiť aj v škole v prírode a na školských výletoch.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
 • /fax: škola: +421 55 - 671 57 19
  jedáleň: +421 55 - 671 57 18

Fotogaléria