Hlavné menu

Počet návštev: 1361407

Sobota 28. 11. 2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že organizujeme finančnú zbierku pre zabezpečenie kabeláže k pripojeniu na internet do každej triedy a učebne budovy školy.

Rodičovské združenie
pri ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach

Aktuálny stav zbierky:  706,80 €

Zo života školy

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že z dôvodu zvýšenia bezpečnosti žiakov a ochrany majetku školy, žiakov a zamestnancov bol sprísnený režim vstupu a pohybu cudzích osôb v budove školy...

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
 • /fax: škola: +421 55 - 671 57 19
  jedáleň: +421 55 - 671 57 18

Novinky

Oznamy v školskom roku 2015/2016

 • Farebný týždeň

  V týždni od 23. novembra do 27. novembra 2015  prebieha školský projekt Farebný týždeň. Žiaci by mali mať na sebe farbu dňa.

  Červený pondelok - Deň priateľstva a lásky
  Modrý utorok - Deň vďačnosti
  Žltooranžová streda - Deň odvahy
  Zelený štvrtok - Deň snov a nádeje
  Rôznofarebný piatok - Deň radosti

 • Triedne aktívy ZR

  Dňa 9.12.2015 o 16.30 h sa uskutočnia triedne aktívy Združenia rodičov. Účasť rodičov je vítaná.

  * Z organizačných dôvodov je zmena pôvodného termínu!

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka školy Ing. Danka Daneshjoová udeľuje dňa 16. novembra 2015 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačno - technických dôvodov. V tento deň sa budú vykonávať na škole prípravné práce na vybudovanie štrukturovanej kabeláže.

 • Komparo

  V novembri (12.11.2015) čaká žiakov 9.ročníka "cvičné testovanie" KOMPARO, ktoré je predprípravou pred celoštátnym Testovaním 9. Výsledok tohto testovania je pre nich dôleitý. Stredné školy ho totiž zohľadňujú v prijímacom konaní. Je preto v záujme našich deviatakom, aby v ňom obstáli čo najlepšie. Prostredníctvom cvičeného testovania KOMPARO si majú možnosť overiť svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka a literatúry a získať tak spätnú väzbu a cennú informáciu o svojich vedomostiach z testovaných predmetov.

 • Testovanie 5

  MŠ SR zaviedlo od tohto školakého roka celoštátne testovanie piatakov - Testovanie 5 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Žiaci získajú spätnú väzbu a informáciu o svojich vedomostiach z primárneho stupňa vzdelávania. Všetky informácie, ako aj vzorové testy z predchádzajúceho ročníka testovania 5 sú zverejnené na stránke www.nucem.sk/sk/testovanie_5 .

 • Biela pastelka

  Najkrajšie a najlepšie veci nemôžeš vidieť,
  Nemôžeš sa ich dotknúť,
  Môžeš ich cítiť srdcom.
  Helen Keller (hluchoslepá autorka)

  Biela pastelka dáva nádej nevidiacim a slabozrakým, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Aj my v našej škole sme sa rozhodli zapojiť do tejto zbierky. V dňoch 25. septembra bola odvysielaná rozhlasová relácia a prebiehala zbierka Biela pastelka. Peniaze boli odovzdané Únii nevidiacich a slabozrakých na Slovensku. V našej škole sme vyzbierali 145  Eur.

 • Prijímanie do Školského kráľovstva

  Dňa 22. októbra 2015 o 16.00 h sa vo veľkej telocvični uskutoční prijímanie prvákov do Školského kráľovstva.

  Srdečne pozývame rodičov prvákov.

 • Jesenný zber papiera

  Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice organizuje

  JESENNÝ ZBER PAPIERA.

  Do utorka 13. októbra 2015 môžu žiaci nosiť papier do tried.
  V utorok od 13.30 do 16.00 h môžu rodičia odovzdať papier pri služobnom vchode (zadná časť budovy - prístup autom).


  V stredu 14. októbra 2015 od 7.00 h  sa bude papier odoberať pri služobnom vchode (zadná časť budovy - prístup autom).

 • Privítanie prezidenta Slovenskej republiky

  Dňa 18. septembra 2015 navštívil prezident Slovenskej republiky naše mesto Košice. Žiaci našej školy mali tú česť privítať ho pred Staromestskou radnicou za prítomnosti primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho.

  Pozrite si fotogalériu...

 • Deň športu

  V rámci Európskeho týždňa športu sa pedagógovia a žiaci našej školy zúčastnili Dňa športu, ktorý sa konal dňa 7. septembra 2015. Počas tohto dňa sa všetci venovali rôznym športovým aktivitám.

  Pozrite si fofo...       Reportáž televízieTa3...

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
 • /fax: škola: +421 55 - 671 57 19
  jedáleň: +421 55 - 671 57 18

Fotogaléria