Hlavné menu

Počet návštev: 1545016

Piatok 27. 5. 2016

Zo života školy

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
 • škola: +421 55 - 671 57 19
  jedáleň: +421 55 - 671 57 18

Aktivity počas štrajku učiteľov

 

Iniciatíva slovenských učiteľovIniciatíva slovenských učiteľov

Iniciatíva košických učiteľov

Študentská iniciatíva - Ďakujeme, že vieme

Iniciatíva zahraničných študentov podporujúcich učiteľov


Štrajk učiteľov ZŠ Krosnianska 4Zobrazuje sa  
    OSTRÝ ŠTRAJK  – od 25.1.2016 do 2.3.2016


Stanovisko učiteľov
k štrajku

Vážení rodičia! 

Všetci pedagógovia, vychovávateľky a odborní zamestnanci vykonávajú  svoju prácu naplno aj napriek podmienkam, aké na našej škole máme. Snažia sa vzdelávať a vychovávať svojich žiakov a pripravovať ich na budúcnosť.  Sme však toho názoru, že súčasné vedenie a riadenie škôl zo strany Ministerstva školstva SR a v konečnom dôsledku ani širšia politická elita krajiny nevytvára pre školy a učiteľov vhodné pracovné podmienky a neposkytuje na vzdelávanie dostatok finančných prostriedkov, aby to bolo férové a spravodlivé voči Vám rodičom a Vašim deťom. Práve z tohto dôvodu podporujeme všetky požiadavky štrajku na navýšenie finančných prostriedkov pre školy tak, ako ich sformulovala iniciatíva slovenských učiteľov.

Svoju podporu vyjadrili zapojením do ostrého štrajku všetci pedagogickí zamestnanci, vychovávateľky a odborní zamestnanci našej ZŠ od 25. januára 2016. Dnes, v 7. deň ostrého štrajku učiteľov,  blokovanie riadneho vyučovania dočasne prerušujeme. Vyučovanie od stredy 3. februára 2016 bude prebiehať podľa rozvrhu pre všetky ročníky.

Vzhľadom k nesplneniu požiadaviek učiteľov ostávajú učitelia v štrajkovej pohotovosti a na základe ďalších jednaní a stretnutí s kompetentnými Vás budeme o ďalších krokoch, medzi ktorými je aj možnosť opätovného ostrého štrajku, informovať. K štrajku sa naďalej hlásime aj formou  organizovania rôznych aktivít spolu so žiakmi a Vami rodičmi. O všetkých pripravovaných aktivitách budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy. Naším zapojením bojujeme nielen za naše platy, ale predovšetkým za kvalitné školy pre všetky deti.

Považujeme za dôležité aj naďalej upozorňovať verejnosť, že situácia a problémy na školách sú oveľa komplexnejšie ako len výška platov učiteľov a že uplynulé štyri roky vláda tieto problémy vôbec neriešila. Okrem nízkych platov pedagógov a vychovávateľov, predovšetkým mladých a začínajúcich učiteľov, chýbajú školám finančné prostriedky pre odborných zamestnancov – špeciálnych pedagógov, školských psychológov či asistentov žiakov. Na školách neexistuje zmysluplný program určený učiteľom, ktorý by im pomohol nadobudnúť potrebné zručnosti a zvládnuť túto náročnú prácu.

Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie a podporu.

Pedagogickí a odborní zamestnanci ZŠ Krosnianska 4


List rodičom, vysvetlenie našich dôvodov.

Vyhlásenie rodičov detí navštevujúcich verejné základné a stredné školy (odkaz na petíciu)

Podporujú nás

Podpora rodičov nášho žiaka 
Podpora rodiča nášho žiaka
Ďakujeme za podporu a pochopenie, ktoré nám prejavujete. Vážime si to. Veríme, že máme spoločný cieľ.

Napíšme list premiérovi o tom, čo pre štát robia učitelia

Ako môžu rodičia a verejnosť podporiť učiteľov


Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že z dôvodu zvýšenia bezpečnosti žiakov a ochrany majetku školy, žiakov a zamestnancov bol sprísnený režim vstupu a pohybu cudzích osôb v budove školy...

Finančná zbierka pre zabezpečenie kabeláže k pripojeniu na internet do každej triedy a učebne budovy školy bola ukončená 31. decembra 2015.

Stav zbierky:  1814,80 €

Rodičovské združenie
pri ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach

 

Oznamy v školskom roku 2015/2016

 • Vo štvrtok 26. mája 2016 o 16.30 h sa uskutoční 1. stretnutie budúcich prvákov (bežné triedy) a ich rodičov s pani učiteľkami. Rodičom bude vydané rozhodnutie o prijatí ich dieťaťa na ZŠ.

  Tešíme sa na Vás!

 • 19. mája 2016 sa uskutoční prijímacie konanie budúcich prvákov do špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Stretnutie detí a rodičov je o 8,30 h na 2. poschodí ZŠ.

 • V piatok 13. mája 2016 sa na našej škole uskutoční národné kolo programátorskej súťaže BALTIE 2016. Všetci prihlásení sa dostavia do školy do 9:00 hod.

 • 2. a 3. mája 2016 budú v 1. - 3. ročníku v špeciálnych triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním prebiehať prezentácie ročníkových prác. Štvrtáci  svoje ročníkové práce odprezentujú 9. a 10. mája 2016.

 • 28. apríla 2016 sa žiaci 4. ročníka zúčastnia  VIII. ročníka náučnej akcie Deň Zeme 2016 v areáli Lesoparku, ktorý organizuje Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov v spolupráci s Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie.

 • V dňoch 19. - 20. apríla 2016 sa na I. stupni uskutoční "English day". Cieľom tohto projektového dňa je rozšíriť jazykové zručnosti u žiakov v jednotlivých predmetoch v anglickom jazyku.

 • Voľby sa konali 06. 04. 2016. Zvolení zástupcovia:

  • za pedagogických zamestnancov: Mgr. Jana Tressová, Mgr. Lucia Jusková
  • za nepedagogických zamestnancov: Peter Dlabaj
  • za rodičov: Ing. Daniel Huk, Ing. Milan Michalík, MUDr. Alena Gajová, Martin Babík

  Ustanovujúce zasadnutie sa bude konať 20. 04. 2016 o 16.30 h v budove ZŠ č. d. 42.

 • Pozývame všetkých rodičov a budúcich prváčikov 
  na Deň otvorených dverí v špeciálnych triedach pre žiakov
  so všeobecným intelektovým nadaním
  ,ktorý sa uskutoční 
  14. apríla 2016 (štvrtok).
  Otvorenie bude o 08.30 hodine na 2.poschodí.

 • Milí  žiaci, rodičia. Rodičovské združenie pri Základnej škole Krosnianska 4 v Košiciach organizuje zber papiera
  Papier môžete nosiť: 

  18.04.2016 (pondelok) - do tried

  19.04.2016 (utorok) - do 13.30 h do tried
                                od 13.30 – 16.30 h k zadnému vchodu školy

 • Zápis sa uskutoční :

  dňa 1. apríla 2016 (piatok)  od 14.00 h do 18.00 h

  dňa 2. apríla 2016 (sobota) od 08.00 h do 12.00 h

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
 • škola: +421 55 - 671 57 19
  jedáleň: +421 55 - 671 57 18

Fotogaléria