Nedeľa 19. 9. 2021

Počet návštev: 2548982

 • 7. 9. 2021

  Aktualizovali sme modul CVČ pri ZŠ K4

 • Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 14. septembra 2021 (utorok) riaditeľské voľno z organizačných a bezpečnostných dôvodov vzhľadom na návštevu pápeža v meste Košice.

 • Otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. septembra 2021 o 8.00 h v triedach (s výnimkou 1. ročníkov). Žiaci 2. - 9. ročníka vstupujú do budovy školy o 7.45 h a idú priamo do tried v sprievode triednych učiteliek. Žiaci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

  2. septembra nebude v prevádzke školská jedáleň a ani školský klub detí. Prevádzka školskej jedálne a školského klubu detí sa začne 3. septembra 2021.

  Predpokladaný čas ukončenia prvého školského dňa je 10.00 h.

  Rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do školy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka.

Ďalšie oznamy

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)

Mapa