Utorok 24. 5. 2022

Počet návštev: 3930978

 • Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 18. mája 2022 (streda) riaditeľské voľno všetkým žiakom 6., 7. 8. a 9. ročníka z prevádzkovo-organizačných dôvodov (konanie celoslovenského testovania piatakov).

 • 10. mája 2022 o 8:30 h sa uskutočnia prijímacie pohovory do 1. ročníka špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre školský rok 2022/2023.

  Prijímacích pohovorov sa zúčastnia iba pozvané deti. Podrobnejšie informácie o prijímacích pohovoroch budú uvedené v pozvánke, ktorú dostane zákonný zástupca prostredníctvom e-mailu.

 • V dňoch od 25. 04. - 27. 04. 2022 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice ZBER PAPIERA.

  Papier môžete nosiť:

  25. 04. 2022 (pondelok) – do tried

  26. 04. 2022 (utorok) – do 8.00 h do tried
  od 12.00 – 16.30 h k zadnému vchodu školy na váhu

  27. 04. 2022 (streda) – len k zadnému vchodu školy na váhu
  od 7.00 h do 12.00 h.

  Všetky triedy budú ohodnotené podľa množstva nazbieraného papiera.

Ďalšie oznamy

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • -

Mapa