Ocenenia školy

Ďakovný list MŠVVaŠ SR

Ministrer školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič vyjadril poďakovanie našej škole.

Ministrer školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič vyjadril poďakovanie našej škole za vynikajúce dosiahnuté výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov v šk. roku 2011/2012.

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa