Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Horváthová
Učebňa Trieda
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Trnčáková
Učebňa Trieda
I. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Natália Ganajová
Učebňa Trieda
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Davitková
Učebňa Trieda
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Žuková
Učebňa Trieda
II. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Gromošová
Učebňa Trieda
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Svetlana Simková
Učebňa Trieda
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Csereiová
Učebňa Trieda
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Tressová
Učebňa Učebňa - multimediálna
III. D Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Pokorná
Učebňa Trieda
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Vajková
Učebňa Trieda
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Liščinská
Učebňa Trieda
Foto
IV. C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Božena Lechmanová
Učebňa Trieda
Foto
IV. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Jurčišinová
Učebňa Trieda
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Szathmáryová
Učebňa Trieda
V. B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Zuzana Vrabcová
Učebňa Trieda
Foto
V. C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Eva Jabriková, PhD.
Učebňa Trieda
V. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Valéria Dvoržáková
Učebňa Trieda
Foto
VI. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stela Modránska
Učebňa Trieda
VI. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beata Imrichová
Učebňa Trieda
VI. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Pavlíková
Učebňa Trieda
VI. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Dvorščáková
Učebňa Trieda
VII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ildikó Demčáková
Učebňa Trieda
VII. B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Valéria Dobrotková
Učebňa Trieda
VII. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Petríková
Učebňa Trieda
VII. D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tatiana Hohošová
Učebňa Trieda
VIII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Marcinová
Učebňa Trieda
Foto
VIII. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Jusková
Učebňa Trieda
VIII. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Petrová
Učebňa Trieda
Foto
IX. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Leinsteinová
Učebňa Trieda
IX. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Orosová
Učebňa Trieda

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.09.2018

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola
    Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa