Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Horváthová
Učebňa Trieda I. A
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Trnčáková
Učebňa Trieda I. B
I. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Natália Ganajová
Učebňa Trieda VI. C
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Davitková
Učebňa Trieda II. A
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Žuková
Učebňa Trieda II. B
II. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Gromošová
Učebňa Trieda II. C
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Svetlana Simková
Učebňa Trieda III. A
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Csereiová
Učebňa Trieda III. B
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Tressová
Učebňa Učebňa - multimediálna
III. D Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Pokorná
Učebňa Trieda III. D
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Vajková
Učebňa Trieda IV. A
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Liščinská
Učebňa Trieda IV. B
Foto
IV. C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Božena Lechmanová
Učebňa Trieda IV. C
Foto
IV. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Jurčišinová
Učebňa Trieda IV. D
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Szathmáryová
Učebňa Trieda V. A
V. B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Zuzana Vrabcová
Učebňa Trieda V. B
Foto
V. C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Eva Jabriková, PhD.
Učebňa Trieda V. C
V. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Valéria Dvoržáková
Učebňa Trieda I. C
Foto
VI. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stela Modránska
Učebňa Trieda VI. A
VI. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beata Imrichová
Učebňa Trieda VI. B
VI. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Pavlíková
Učebňa Trieda VIII. C
VI. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Dvorščáková
Učebňa Trieda V. D
VII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ildikó Demčáková
Učebňa Trieda VII. A
VII. B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Valéria Dobrotková
Učebňa Trieda VII. B
VII. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Petríková
Učebňa Trieda VII. C
VII. D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tatiana Hohošová
Učebňa Trieda VII. D
VIII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Marcinová
Učebňa Trieda VIII. A
Foto
VIII. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Jusková
Učebňa Trieda VIII. B
VIII. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Petrová
Učebňa Trieda VI. D
Foto
IX. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Leinsteinová
Učebňa Trieda IX. A
IX. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Orosová
Učebňa Trieda IX. B

© aScAgenda 2019.0.1173 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2019

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa