Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Danka Daneshjoová Rozvrh
riaditeľka školy
 
 
Mgr. Eva Chytráčková Rozvrh
zástupkyňa pre 1. stupeň
 
 
Mgr. Gabriela Maľová Rozvrh
zástupkyňa pre 2. stupeň
 
 
Mgr. Jana Brziaková Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. C
 
 
Mgr. Eva Csereiová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. B
 
 
Mgr. Adriana Davitková Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. A
 
 
Mgr. Judita Englerová školská psychologička
 
 
Mgr. Natália Ganajová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. D
 
 
Mgr. Lucia Gromošová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. C
 
 
Mgr. Jana Hodorovská Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
 
 
PaedDr. Zuzana Horváthová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. E
 
 
Mgr. Soňa Hudáková Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. B
 
 
Mgr. Alžbeta Jurčišinová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. D
 
 
Veronika Korečková školská špeciálna pedagogička
 
 
PaedDr. Božena Lechmanová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. C
 
 
Mgr. Kristína Liščinská Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. A
 
 
Mgr. Lucia Orosová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. D
 
 
Mgr. Daniela Semanová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
 
 
Mgr. Svetlana Simková Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. A
 
 
Mgr. Stanislava Tkáčiková Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. B
 
 
Mgr. Jana Tressová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. C
 
 
Mgr. Andrea Trnčáková Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. B
 
 
Mgr. Daniela Vajková Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. A
 
 
Mgr. Alexandra Žuková Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. D
 
 
Mgr. Ildikó Demčáková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. A
 
 
PhDr. Valéria Dobrotková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. B
 
 
Mgr. Petra Dvorščáková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. D
 
 
Mgr. Valéria Dvoržáková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. B
 
 
Mgr. Ľubica Hažírová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
 
 
Ing. Tatiana Hohošová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. D
 
 
Mgr. Beata Imrichová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. B
 
 
Mgr. Lucia Jusková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. B
 
 
Mgr. Adriana Leinsteinová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. A
 
 
Mgr. Mária Marcinová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. A
 
 
RNDr. Tibor Menyhért Rozvrh
učiteľ - 2. stupeň
 
 
Mgr. Stela Modránska Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. A
 
 
Mgr. Jana Nagyová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Beáta Orosová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. C
 
 
Mgr. Eva Pavlíková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Zuzana Petríková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. C
 
 
Mgr. Katarína Petrová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. C
 
 
Mgr. Anna Siváková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Ľudmila Suchá Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. C
 
 
Mgr. Marcela Szathmáryová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. A
 
 
Mgr. Alica Tomčáková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
 
 
RNDr. Zuzana Vrabcová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. B
 
 
Mgr. Ivana Kovaľová asistentka učiteľa
 
 
Michaela Kuncová asistentka učiteľa
 
 
Zuzama Melcherová asistentka učiteľa
 
 
Eva Boslaiová vychovávateľka ŠKD
 
 
Lenka Hudecová vychovávateľka ŠKD
 
 
Alica Királyová vychovávateľka ŠKD
 
 
Henrieta Režuchová vychovávateľka ŠKD

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola
    Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa