PODPORTE NÁS


Príspevok na schodolez

Našu školu navštevuje chlapec, pre ktorého sú schody neprekonateľnou barierou. Aktuálne je na liečení, z ktorého sa vráti v novembri 2022. Riešením pre neho (a v budúcnosti možno aj pre iné deti) by bol schodolez. Cena nového schodolezu je 3 500,- EUR. 
Ak máte záujem prispieť finančnou čiastkou na schodolez, urobte tak prostredníctvom SRRZ - RZ na účet:

IBAN: SK78 0200 0000 0016 7275 9954

Do správy pre prijímateľa uveďte: Dar - príspevok na schodolez.

Vopred ďakujeme všetkým darcom.

 


DARUJTE 2 %

Vážení rodičia a priatelia školy!

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií. [www.rozhodni.sk]

Poslaním rodičovského združenia je podieľať sa v spolupráci so školou na výchove a vzdelávaní detí. Aj vďaka finančným prostriedkom získaným z podielu 2% dane z príjmu môžeme podporiť žiakov v účasti na vedomostných a športových súťažiach, či materiálne doplniť jednotlivé kabinety odborných predmetov, modernizovať odborné učebne pre zabezpečenie kvalitnejšieho vzdelávania a tiež prispieť na drobné radosti detí (Mikuláš, Deň detí, karneval a pod.).

Preto si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o podporu skvalitňovania a zatraktívnenia vzdelávania žiakov ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach prostredníctvom občianskeho združenia  SRRZ-RZ pri Základnej škole.

Vopred ďakujeme za Vašu podporu 

Ing. Milan Michalík
predseda SRRZ-RZ pri Základnej škole

 

II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO: 173196170338
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): SRRZ-RZ pri Základnej škole 
Sídlo – ulica:    Krosnianska
Súpisné/orientačné číslo: 925/4
PSČ: 04022
Obec: Košice - Dargovských hrdinov

 

2 % z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie – na rok 2022 – PDF
a) Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) dane nájdete na   http://www.rozhodni.sk
.

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa