DARUJTE 2 %


Vážení rodičia a priatelia školy!

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií. [www.rozhodni.sk]

Poslaním Rodičovského združenia je podieľať sa v spolupráci so školou na výchove a vzdelávaní detí. Aj vďaka finančným prostriedkom získaným z podielu 2% dane z príjmu môžeme podporiť žiakov v účasti na vedomostných a športových súťažiach pre Vaše deti, či materiálne doplniť jednotlivé kabinety odborných predmetov, modernizovať odborné učebne pre zabezpečenie kvalitnejšieho vzdelávania a tiež prispieť na drobné radosti detí (Mikuláš, Deň detí, karneval a pod.).

Preto si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o podporu skvalitňovania a zatraktívnenia vzdelávania žiakov ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach prostredníctvom občianskeho združenia  SRRZ-RZ pri Základnej škole.

Vopred ďakujeme za Vašu podporu 

Ing. Milan Michalík
predseda SRRZ-RZ pri Základnej škole


II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO: 173196170338

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): SRRZ-RZ pri Základnej škole    

Sídlo – ulica:    Krosnianska

Súpisné/orientačné číslo: 925/4

PSČ: 04022

Obec: Košice - Dargovských hrdinov

 


2 % z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie – na rok 2022 – PDF
a) Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) dane nájdete na   http://www.rozhodni.sk
.

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa