2022/2023


Furčianske Vianoce

19. 12. 2022 sa naša škola zúčastnila na projekte MČ Dargovských hrdinov „Furčianske Vianoce”. Žiaci 2. stupňa ozdobovali vianočný stromček ozdobami, ktoré vyrobili žiaci 1. stupňa v ŠKD. Zoznámili sa aj so starostom MČ Dargovských hrdinov pánom PhDr. Dominikom Babušíkom.

                                                         

 


Prijímanie prvákov do Školského kráľovstva

Udalosť roka. Aj tak by sa dalo nazvať „Prijatie prvákov do Školského kráľovstva“. Prípravy sa chopili mnohí – okrem pani učiteliek v prvých ročníkoch a ich neposedných prvákov to boli aj pani vychovávateľky, ďalšie pani učiteľky a tiež starší spolužiaci na druhom stupni. Zmiešaním vznikol úžasný kokteil. Ponúkame recept na Školské kráľovstvo.

Ingrediencie:

7 x členovia školského kráľovstva

2 x speváčky

1 x zbormajsterNa náplň:

3 x pani učiteľky

3 x pani vychovávateľky

9 x žiaci z 1.A

17 x žiaci z 1.B

18 x žiaci z 1.C

Postup:

1. Členovia školského kráľovstva pod taktovkou zbormajstra prišli a preverili zručnosti prijímaných členov do školského kráľovstva.

2. Speváčky precítene predviedli talent a obrovské nadanie.

3. Spev, tanec, básničky miešame, postupne pridávame Prvácky sľub, kým nie je chutná náplň na svete.

Vynikajúca spolupráca, skvelá príprava kokteil je takmer hotový. Všetko spolu ešte raz dobre premiešať. Dať pozor na jazýček, nehanbiť sa. Na záver pridať štipku školskej hymny a povzbudivé slová pani riaditeľky.

Na ozdobenie pridáme potlesk, úsmevy a môžeme podávať. Vitajte v školskom kráľovstve, milí prváci.

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Andrea Trnčáková, tr. uč. 2. B 


Farebný týždeň

Ani tento rok sme neporušili tradíciu Farebného týždňa a od 14. 11. 2022 do 18. 11. 2022 sme si farby užili tak, ako sa patrí. Klasickým modrým pondelkom sme vzdali úctu nám samým a našim pocitom, v utorok sme ako červení venovali energiu našim najlepším vlastnostiam a vyzdvihli aj dobro v našich kamarátoch a spolužiakoch. Do stredy sme sa zobudili zelení a pokúsili sme sa prísť na to, ako čo najlepšie dokážeme šetriť našu planétu a ako ju dokážeme čo najviac odľahčiť, aby sa netrápila s toľkými plastami a odpadom všeobecne. A v piatok sme to zakončili plánovaním dobrých skutkov pre spolužiakov alebo nám blízkych ľudí. Verím, že všetci tí, ktorí boli takýmto dobrým skutkom obdarení, to patrične ocenili. Tešíme sa o rok.

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Natália Ganajová, tr. uč. 1. C


 

Školské majstrovstvá Košického kraja žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu 2022/23

30.11.2022 sa najlepšie umiestnení žiaci zo školských majstrovstiev v šachu zúčastnili Školských majstrovstiev Košického kraja žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu 2022/23 v Michalovciach. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl s hracím tempom 2 x 10 min. na partiu, bez zapisovania ťahov. Náš žiak S.G. z 9.A obsadil krásne 2. miesto. Blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

 


 


Spolupráca so študentmi UPJŠ

V minulom školskom roku sme obnovili spoluprácu so študentmi UPJŠ – budúcimi učiteľmi. Konali sa stretnutia študentov s učiteľmi konkrétnych vzdelávacích oblastí, na ktorých učitelia našej školy odovzdávali študentom svoje skúsenosti.

V tomto školskom roku sme umožnili študentom UPJŠ prísť na náčuvy do tried a 25.10.2022 sa tieto náčuvy konali na hodinách matematiky v 5.A, 7.B a 9.A.

Veríme, že táto spolupráca povzbudí študentov zotrvať v tejto profesii, získajú pohľad na širokú paletu didaktických foriem a metód, prístupov, zásad a možnosti riešenia problémov a situácií v triede. Pokúsime sa, aby si študenti odniesli veľa návodov ako hodinu spestriť, urobiť zaujímavou ako a kedy správne reagovať.

      

 


Milión detí sa modlí ruženec

C:\Users\MiriamKirovova\Desktop\weblogo-2022-1.pngV utorok 18. októbra 2022 sa deti na celom svete zjednotili v modlitbe ruženca. Do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, sa zapojili farnosti, školy, škôlky, rodiny vo viac ako 140 krajinách na všetkých kontinentoch. Začiatky modlitbovej iniciatívy sa datujú do roku 2005, kedy sa skupinka detí zišla pri modlitbe ruženca vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Cieľom je vyprosiť pokoj a jednotu na celom svete a zároveň povzbudiť deti a mladých ľudí, aby v ťažkých časoch dôverovali Bohu. 

Ako škola sme sa aj my zapojili do tejto modlitbovej iniciatívy a spolu so žiakmi piateho a siedmeho ročníka sme v kostole Sv. Rodiny v Košiciach na Furči vyprosovali milosti pre nás i svet. Celý ruženec viedol pán kaplán Kačmár. Jednotlivé desiatky ruženca sa predmodlievali deti z rôznych škôl na našom sídlisku.  

C:\Users\MiriamKirovova\Desktop\20221018_091158.jpg 


 

Deň zdravej výživy

17. októbra sme sa na našej škole venovali zdravej výžive. Na 1. stupni sme realizovali rôzne aktivity, projekty, besedy, didaktické hry a učili sa z  prezentácií. Pripomenuli sme si, ktoré potraviny treba denne konzumovať, lebo sú pre náš organizmus prospešné. Diskutovali sme o potravinách, ktoré nášmu organizmu škodia a spôsobujú rôzne civilizačné ochorenia. Hovorili sme o význame pohybu a športu, hygiene, o význame kvalitného spánku a dodržiavaní pitného režimu. Vypracovali sme rôzne tvorivé pracovné listy, kde sme spájali nové poznatky so svojimi vedomosťami z viacerých predmetov. Svoje nové nadobudnuté vedomosti sme si overili v kvíze, v projektoch, na tvorivom písaní, slovenskom jazyku, matematike a na výtvarnej výchove zaujímavými kreatívnymi prácami. Pracovali sme individuálne aj skupinovo. Žiaci boli odmeňovaní pochvalou, pečiatkami a nálepkami. 

Prváci sa venovali zdravej a nezdravej výžive, zásadám zdravého životného štýlu, v skupinách si overili svoje vedomosti a vypracovali  - Zdravý tanier. 

Druháci vytvorili plagát Pyramída zdravia. Venovali sa téme Plytvanie potravín a kompostovanie. Vytvorili výstavu ovocia a zeleniny. Ovocný špíz bol pochúťkou a zdravou odmenou. 

Tretiaci začali deň krátkou rozcvičkou na chodbe. Rozprávali sa o zásadách zdravej výživy a v skupinách vypracovali projekt Výživa: sacharidy, bielkoviny a tuky v strave. Napísali zaujímavé príbehy a otestovali sa v kvíze. Žiaci počítali, koľko cukru obsahuje ich denná dávka v strave. 

Štvrtáci sa venovali správnym stravovacím návykom. Na anglickom jazyku si rozdelili potraviny na zdravé a nezdravé. Súťažili o najkrajšie jabĺčko. Venovali sa téme Obezita a anorexia. Svoje vedomosti si overili v kvíze Ako sa správne stravovať. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí spravili tento deň krajším a zdravším. Ďakujeme aj všetkým rodičom, ktorí pripravili zdravú  a nápaditú desiatu. Viac v našej školskej galérií. 

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Svetlana Simková, tr. uč. 3. A


Školské majstrovstvá v šachu

 

Dňa 12. 10. 2022 sa v priestoroch školy konali na podnet žiaka 9.A Školské majstrovstvá v šachu. Do súťaže sa prihlásilo 39 žiakov zo všetkých ročníkov I. a II. stupňa. Súťažilo sa v piatich desať minútových kolách. Na dodržiavaním pravidiel dohliadal Mgr. Imrich Jurčišin.

1. miesto obsadil T. Polomský (9.A), 2. miesto Samuel Gyori (9.A) a 3. miesto Barbora Ševcová (7.A). Víťazom medzi žiakmi z I. stupňa sa stal najmladší účastník Samuel Šiška z I.A, 2. miesto obsadil Ján Radušovský (3.B) a 3. miesto Pavol Murín (4.A).

Víťazom blahoželáme.

Za rozhodovanie a technickú pomoc ďakujeme p. Jurčišinovi a p. Polomskému. Za pomoc pri organizácii a zdárnom priebehu súťaže ďakujeme T. Polomskému a žiakom 9.A.

Ďalšie fotky

     

 


Technická olympiáda - školské kolo

11. októbr2022  sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 13. ročníka Technickej olympiády.  

Súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ Krosnianskej 4 v Košiciach. S úlohami z  histórie techniky, grafickej komunikácie v technike, technických materiálov a pracovných postupov, elektrotechniky a ďalších zaujímavých oblastí techniky sa popasovali nielen chlapci, ale aj dievčatá.  

Technická olympiáda má dve kategórie, kategória A – 8. a 9. ročník (24 súťažiacich) a kategória B – 5. - 6. ročník (16 súťažiacich) 

Víťazmi školského kola v kategórii A sa stali: 

  1. miesto - žiak 9.A 

  1. miesto - žiak 8.A 

  2. miesto - žiak 9.A 

Víťazmi školského kola v kategórii B sa stali: 

  1. miesto - žiak 6.A 

  2. miesto - žiak 7.B 

  1. miesto - žiak 5.A 

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v postupových kolách. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a veríme, že ostanú verní tejto súťaži a technike. 


Noc Výskumníkov

Posledný septembrový deň patril už tradične akcii zvanej "Noc výskumníkov". Po dvoch rokoch plných protipandemických opatrení sa naši šiestaci mohli opäť celkom z blízka pozrieť na aktuálne vedecké dianie nie len na Slovensku ale napr. i z Cernu. Pri každom stánku v Optime sa prezentovala iná skupinka výskumníkov a vedcov so svojou témou. S chuťou a radosťou odpovedali všetkým zvedavcom. Deti sa dozvedeli všeličo zaujímavé a možno, aj vďaka zaujímavostiam ako napr. magnetická kvapalina, model levitujúceho vlaku, trojkolke na vodíkový pohon, či osobnému stretnutiu sa s plazmi, alebo ochutnávke hmyzu,... možno aj z našich šiestakov vyrastú raz vedci, čo spoločnosť posunú o ďalší krôčik dopredu. ;-)

   

 


Prednáška s názornými ukážkami - Spoznaj minerály Slovenska

26. a 27. 9. 2022 nás navštívili vedkyne zo SAV z ÚSTAVU GEOTECHNIKY. Ing. I. Znamenáčková, PhD a RNDr. Silvia Dolinská, PhD žiakov všetkých tried 3. ročníka a 4.C triedy oboznámili cez rôzne aktivity s bohatou históriou ťažby nerastov na Slovensku.  Nerastné bohatstvo u nás tvoria rôzne minerály, rudy, horniny. Priblížili žiakom význam potreby spracovania rúd a minerálov pri získavaní kovov pre potreby každodenného života. Dozvedeli sa, že horniny sú zhluky zvyčajne viacerých, no niekedy iba jedného či dvoch minerálov. Horniny tvoria základnú zložku  našej planéty. Najviac ich zaujalo, že minerál opál je naším národným kameňom a prvá zmienka o ťažbe opálu pochádza ešte z roku 1597. Oboznámili sa so stupnicou tvrdosti 10 minerálov, z ktorých je najtvrdší diamant.  V rámci prednášky si žiaci vyskúšali separáciu (oddeľovanie) úžitkovej a neúžitkovej zložky rúd ručným spôsobom tak, ako to kedysi robila Popoluška. Mali možnosť pozorovať kryštály a štruktúru nerastov pod mikroskopom, ako aj zmenu farby fluorescenčných minerálov pri ich vystavení ultrafialovému žiareniu pod UV lampou.

Na záver si nakreslili a vyfarbili kryštály minerálov rozmanitých farieb. Vyskúšali si prírodné a umelé magnety a zahrali sa s magnetickými tabuľkami. Žiaci odchádzali z prednášky s dobrým pocitom a tešili sa, že  sa dozvedeli veľa o výskyte nerastných surovín na Slovensku.

Pozrite si fotoalbum...

PaedDr. Božena Lechmanová, tr. uč. 4. C


Slovenské technické múzeum v Košiciach - expozície

16.9.2022 navštívili naši deviataci Slovenské technické múzeum v Košiciach, kde si pozreli viaceré expozície. V Sieni elektrických výbojov sa motivovali k učivu o elektromagnetizme, ktoré ich čaká v deviatackej fyzike a vo Vedecko - technickom centre pre deti a mládež si hravo overili všetko, čo už vedia z mechaniky či optiky a pridali aj akustiku, logiku, precvičili si pamäť aj reflexy. Odniesli si veselé zážitky aj nové poznatky.

 

Stretnutie s elektrinou, alebo poézia fyziky

Tretí piatok septembrový
deviataci z našej školy
hádajte, kde spolu boli...

…na stretnutí s elektrinou,
nie však v kraji celkom inom,
lež v Technickom múzeu, ktoré,
ako všetci dobre vieme,
na Hlavnej ulici ľahko nájdeme.

Sieň elektrických výbojov tam hrdo stojí
a pána Teslu obdivujú, nik sa ho nebojí.

Tisíce Voltov takmer všade,

ako v takom elektro-lande.
A nie sú to tresky – plesky,
ale fakt poriadne blesky,
prelietajú kde-tu vzduchom
až ti stoja vlasy dupkom…

 

Po návšteve tohto miesta,
aj keď sa to vôbec nezdá,

každý deviatak vie - bez rečí,
že len vo Faradayovej klietke
si v absolútnom bezpečí.

A to nie je všetko na tom skvelom mieste,
pohráš sa i vo Vedecko-technickom centre.
Tu sa hravo overila
fyzikálna vzdelanosť deviatakova,
a vďaka sypkej šošovici,
ešte aj veta Pytagorova...

Neveríš?
Choď tam tiež a …
uvidíš,
čo všetko sa naučíš. ;-)


Európsky deň jazykov

Býva každoročným zvykom -

26. septembra, 

prevetrať si jazykové zručnosti. 

A veľa na to netreba. 

 

Bez letenky, bez pasu 

dostanem sa do Európy. 

Päty z triedy nevytrčím dokopy. 

 

Cez windows i prehliadače spoznám jazyk suseda. 

Prekladačom pomôžem si, nič viac zatiaľ netreba. 

 

Je tu Európsky deň jazykov, 

svoje čaro každý jazyk ukrýva. 

Kto chce,  

toto čaro nielen dneškom spoznáva. 

 

Počuť odvšadiaľ... 

Good morning, danke, köszönöm, gracias. 

Naučiť sa dáke slová, nemôže byť ťažké viac. 

 

26. septembra 

býva každoročným zvykom,

pripraviť sa na Európu

a cestovať za zážitkom. 

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Andrea Trnčáková, tr. uč. 2. B 


Biela pastelka

Biela pastelka je celoslovenská verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej finančnej pomoci zlepšuje životy nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie špeciálnych rehabilitačných programov zameraných na výcvik chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma či práce s rôznymi kompenzačnými a optickými pomôckami a odstraňovanie bariér , ktoré im pomáhajú začleniť sa do bežného života.
Na našej škole dvaja dobrovoľníci v tričkách s logom Bielej pastelky a so zapečatenými pokladničkami zbierali 22., 23., 26., 27. septembra po triedach vaše dobrovoľné finančné príspevky. Darcovia dosali za príspevok väčší ako 1 euro malú bielu farbičku. Takto sa nám podarilo vyzbierať 298,21 eur, ktoré sme odniesli do Únie pre slabozrakých a nevidiacich na ulici Parku obrancov mieru 1.
Ďakujeme všetkým, ktorí takýmto spôsobom prejavili ľudskosť a spolupatričnosť s hendikepovanými ľuďmi.

 

Fotografie si môžete pozrieť vo Fotoalbume.


Príbeh hudby

Dňa 23. 09. 2022 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili na  výchovnom koncerte Príbeh hudby  v Dome umenia, kde sa mali možnosť vydať  na cestu úchvatným neprebádaným svetom slovenskej klasickej hudby. Koncert bol dynamický, pútavý, netradičný a interaktívny zároveň napriek téme, ktorá sa môže zdať náročná. V streamovanej podobe sa ho zúčastnilo viac ako 10 000 žiakov po celom Slovensku. Štátna filharmónia Košice, Bratislavský chlapčenský zbor so svojimi sólistami sú vždy zárukou kvality.

Fotografie z koncertu si môžete pozrieť tu:


Tematický deň - Bezpečne na ceste

V polovici septembra sa žiaci I. stupňa venovali v rámci bezpečnosti žiakov dopravnej výchove. Spoločne so svojimi pani učiteľkami sa prelúskali rôznymi teoretickými úlohami a neskôr aj praktickými aktivitami na dopravnom ihrisku. V priebehu dopoludnia tak získali nielen teoretické poznatky, ale aj zručnosti pri riešení rôznych jednoduchých dopravných situácií.

Zaujímavými úlohami a aktivitami spoznávali dopravné značky, pravidlá cestnej premávky, povinnosti chodcov aj cyklistov. Priblížili si pravidlá pri chôdzi po ceste aj chodníku pre chodcov, nezabudli na bezpečné prechádzanie cez cestu, dôležitosť nosenia bezpečnostných prvkov za zlej viditeľnosti, ako aj na správanie sa pri cestovaní v hromadných dopravných prostriedkoch. Zopakovali si tiesňové čísla záchranných zložiek, oboznámili sa s prácou polície, hasičov a záchranárov. Starší žiaci sa venovali histórii bicykla, naučili sa pomenovať jeho hlavné časti. Dozvedeli sa, čo je povinnou výbavou bicykla a aké bezpečnostné prvky sú pre cyklistu nevyhnutné. V triedach mali žiaci pripravené množstvo aktivít ako napríklad prezentácie, pesničky, interaktívne hry, vedomostné aj športové súťaže, puzzle, pexesá a podobne.  

Najzaujímavejšou časťou pre väčšinu žiakov však bola praktická časť dopravného dňa - dopravné ihrisko, kde si už osvojené poznatky prakticky vyskúšali. Prechádzanie cez priechod pre chodcov, ak tam je alebo nie je semafor. Snažili sa správne riadiť dopravnými značkami a povinnosťami chodcov aj cyklistov, ak sú účastníkmi cestnej premávky.  Vyskúšali si tiež jazdu zručnosti na kolobežkách, v detských autíčkach i jazdu na štvorkolkách po ceste, cez semafor, či kruhový objazd. Hravou formou si tak precvičili osvojené vedomosti, ktoré teoreticky získali vo svojich triedach.

Mgr. Alžbeta Jurčišinová, tr. uč. 3. C


Otvorenie školského roka 2022/2023

Ako sa obujem?

Kde sa prezlečiem?

Komu to poviem?

Ako sa najem?

Kedy sa budem hrať?

Budem mať kamarátov?

Naučím sa všetko?

Milióny takýchto a podobných otázok počuť posledný augustový týždeň takmer v každej domácnosti, kde sa vyskytuje budúci prváčik. Mamky a ockovia ich dookola uisťujú, že všetko zvládnu.

Títo naši prváčikovia sa o tom tiež veľmi rýchlo presvedčili. Prvý školský deň ukázali starší kamaráti naši Pátračom, Motýlikom a Dráčikom, že sa ničoho nemusia báť. Všetci si oslavu prvého dňa patrične užili. Dokonca boli aj balóny, nech to stojí za to. A prišla dokonca aj televízia! Pani redaktorka tiež mohla vidieť, akých šikovných a odvážnych prváčikov máme.

Prvý deň zvládli noví žiačikovia úplne perfektne. Dokonca dostali odpovede na všetky svoje otázky. Určite sa im ďalšie dni kráčalo do školy ľahšie.

Prajeme krásny a pohodový rok 2022/23 nielen našim najmenším, ale všetkým žiakom našej školy, nech ním preplávajú spokojne, bez zaváhania a nech ich nezastavia ani búrlivé vody písomiek a prijímačiek.

Spokojný a úspešný školský rok všetkým!

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Natália Ganajová, tr. uč. 1. C


 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa