2021/2022


Deň Zeme

22. apríl je už tradične dňom, kedy má naša planéta sviatok. Pripomíname si ho rôznymi podujatiami a aktivitami na záchranu a udržanie čistého životného prostredia.

Tento deň sme si pripomenuli aj na 1. stupni na našej školy. A aký darček dali žiaci oslávenkyni Zemi? Ten najkrajší - sľúbili jej, že ju budú chrániť a starať sa o ňu. A hneď to aj dokázali. Vyzbierali všetky odpadky z okolia školy, naučili sa, ako správne triediť odpad či ako prispieť k znižovaniu uhlíkovej stopy. Azda najzaujímavejšou aktivitou bola recyklácia papiera, keď si vlastnoručne vyskúšali celý proces vyrábania recyklovaného papiera.

Raz, keď jeden slávny astronaut vystúpil na Mesiaci, povedal: Malý krok pre človeka, veľký skok pre ľudstvo. A to platí aj pre nás. Ak každý obyvateľ planéty prispeje svojou troškou k jej ochrane, dokážeme veľké veci - ako napríklad zachrániť si náš domov, našu Zem.

Pozrite si fotografie...

PaedDr. Zuzana Horváthová, tr. uč. 4. C


Burza kníh

V dňoch 21. - 23. marca  sme na našej škole opäť usporiadali medzi deťmi veľmi obľúbenú Burzu kníh, ktorá potešila nejednu  knihomoľskú dušu. Naša chodba sa tak na niekoľko dní premenila na maličké kníhkupectvo.  Žiaci si mohli zakúpiť za symbolickú cenu knihy, ktoré iní vyradili zo svojej domácej knižnice, alebo ich už mali viackrát prečítané. Detské očká rozžiarili pútavé obálky starých ale zachovalých kníh rôzneho žánru, ktorých  hrdinovia mohli opäť ožiť.

Žiaci prvého stupňa spolu priniesli na predaj až 337 kníh. Veľmi pekne ďakujeme všetkým rodičom, ktorí našu burzu podporili a prispeli do nej knihami. Veľký záujem nás veľmi potešil a povzbudil v organizovaní takýchto akcií aj v budúcich rokoch.

Pozrite si fotoalbum...

 

Mgr. Adriana Davitková, tr. uč. 1. A


Dopudnie v lesoparku

Začiatkom marca sme sa so žiakmi vybrali do blízkeho Lesoparku Furča, kde sme strávili krásny slnečný deň prikrmovaním vtáčikov, ktoré sme z diaľky potom pozorovali. Ukázali sme si rôzne spôsoby kŕmenia a výroby kŕmidiel. Započúvali sme sa do zvukov lesa, určovali sme druhy vtáčikov, súťažili sme v behu, hrali sme schovávačku medzi stromami, z prírodnín sme zhotovili rôzne výtvory. Na koniec sme si na školskom dvore urobili piknik, kreslili na asfalt a zabavili sa pri prírodovedno-environmentálny kvíze, v ktorom sme sa dozvedeli rôzne zaujímavosti.

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Klaudia Janočková

 

 

 

 


Amosov deň 

Býk, bylina, bystrý, byť... 

Byť, či nebyť učiteľom? Naozaj ťažká otázka a ešte ťažšia úloha. Prípravy pre spolužiakov sú v plnom prúde... K najkomplikovanejším patrilo rozhodnutie, čo si vybrať z ponuky predmetov.  

- Mám rád telesnú aj prírodovedu, - hovorí Janko. - Ja by som chcel byť učiteľom matematiky aj geografie, - rozhoduje sa Andrej.  

- Môžem ti tvoju prácu oznámkovať? Fakt budem dávať spolužiakom aj známky? Nachytáme učiteľku, chi, chi. -  

Dohodnúť sa so spolužiakmi na aktivitách, vytvoriť pracovný list, prichystať farbičky, rozdeliť si úlohy a zistiť ako ich spolužiaci zvládli, tomu sa hovorí tímová práca.  

Prečo to všetko? 28. marec nie je len Deň učiteľov, v našej škole mal hneď niekoľko NAJ.  

NAj - lepší deň, kedy môžeme učiť a učiť sa navzájom. 

NAJ - viac učiteľov v celej škole. 

NAJ - mladší učitelia na svete. 

NAJ -  menej poznámok. 

NAJ - väčšia zábava. 

NAJ - lepšia príležitosť ukázať, čo dokážem mimo lavice. 

Dopoludnie plné prívlastkov ubehlo ako voda. 

NAJmä mladí učitelia chceli dokázať svoje nadanie naučiť spolužiakov čosi nové. Mali to ľahké, náročné? Opýtajme sa ich... 

Riško: “Bola to sranda. Tešil som sa ako nachytám spolužiakov.” 

Adelka: “Bolo náročné učiť spolužiakov. Nie každý ma počúval, rozprávali sa.” 

Sára: “Našla som pracovný list na internete, super. Učiť nie je ťažké. Musím pracovný list aj kontrolovať? Prečo? To sa mi nechce.” 

Dávid: “Páčilo by sa mi byť učiteľom.” 

Hovorí sa, za všetkým hľadaj šikovné deti. Nuž, my ich máme plno. 

Mgr. Andrea Trnčáková, tr. uč. 4.B


Karnevalový deň

Keď sa povie, že „on je človek mnohých tvárí“, nebýva to dobré znamenie. Je to signál toho, že daný človek sa pretvaruje a nehrá tak, ako sa patrí. Tentokrát sme sa však všetci pretvarovali do vôle a bolo to viac ako príjemné :) Dokonca sme sa na to pretvarovanie a hranie sa na kohosi iného tešili. 10. 2. 2022 sa po dlhom čase konal Karnevalový deň. Mohli ste stretnúť asi všetky možné postavičky z rozprávok, histórie, takisto aj rôzne povolania. Princezné, drakov, mačky, indiánov, lekárov, hasičov... Niektorí dokonca boli prestrojení tak dôveryhodne, že aj mocný medveď vyskočil meter dvadsať, keď zbadal „absolútne skutočného“ Einsteina. Zabavili sa deti a aj pani učiteľky. Zábava bola o to väčšia, že sme konečne nesledovali jeden druhého len cez obrazovku, ale mohli sme sa spoločne, naživo, zabaviť a zasmiať. Tešíme sa opäť o rok!  

 

Mgr. Natália Ganajová, tr. uč. 4. C


Mikuláš

Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch. Anjelíci všetkým deťom robia účty zo zásluh.
Dopoludnia vypisujú rôzne značky z hrubých kníh, popoludní ukladajú dobré skutky vedľa zlých.
K večeru už uzly viažu, škriepok tam ver žiadnych niet  a na váhach prevažujú …. Či to slýchal kedy svet?
Potom nosia na dlhý stôl účty celkom hotové. Svätý Mikuláš z nich číta radom slovo po slove.
Keď už všetko videl, čítal, potom svoje vysloví: „Dobrým veľa cenných vecí, zlým len prútik brezový.“

 

Aj keď o pár dní neskôr, ale predsa! A čo? No predsa – prišiel k nám Mikuláš. Oblečený v červenom šate, s vysokou čapicou a dlhou bielou bradou. Zazvonil zvončekom, pobúchal palicou a rozžiaril detské očká...

Mikuláš privítal ráno deti v škole s košíčkom cukríkov. Potom spolu s čertíkom navštívili každú triedu. Deti mu zaspievali, zarecitovali básničky a milý Mikuláš ich obdaroval sladkosťou.

Mgr. Jana Tressová, tr. uč. 2. C


Farebný týždeň

Keďže už sme ho zažili viac ako päť rokov po sebe, môžeme ho  pokojne nazvať aj tradíciou. Náš Farebný týždeň... Obdobie, keď si vyčleníme viac času na dôležité témy. Témy o zdraví, bezpečnosti, láske, pomoci... Od 22. 11. do 26. 11. sme teda v triedach zažili ďalší Farebný týždeň. Dobre padlo vidieť tú pestrosť a veselosť. A výborne sme sa zabavili. Bolo fajn počúvať zaujímavé odpovede a názory, ale asi najviac pobavila téma modrého pondelka, keď sme sa rozprávali o tom, čo sa nám tak veeeľmi nechce robiť, ale musíme. Podľa očakávania bolo na prvých priečkach písanie domácich úloh a pomoc s domácimi prácami. Okrem zábavy sme však riešili aj to, ako sa dostať z rôznych nečakaných a trochu nebezpečných situácií, ktoré občas môžu vyvstať v domácnosti, keďže doba nás učí, že toto je naozaj veľmi dôležité. Nezabudli sme ani na priateľstvo a úctu medzi sebou navzájom. Pretože, ako povedal pán Werich: „Priateľstvo je súčasť ľudského šťastia“, a preto musíme toto vzácno udržiavať.

Mgr. Natália Ganajová, tr. uč. 4. C


Strašidelný deň v škole

Deň pred jesennými prázdninami, presnejšie 27. októbra, sa zmenila naša škola na dom strašidiel! Namiesto žiakov ste v školských laviciach či na chodbách mohli stretnúť duchov, bosorky, čarodejnice, múmie či strašidlá zo záhrobia. Priestormi sa ozývali zvuky všetkých príšer sveta, na ktoré si len spomeniete. Napriek tomu, že v škole riadne strašilo, všetci sme to prežili a už teraz sa tešíme na najbližší strašidelný deň na našej škole!

Do strašenia, priatelia!

 

 

 

 

Mgr. Katarína Petrová, tr. uč. 6. C


Deň zdravej výživy

18. októbra 2021 sme na I. stupni zrealizovali Deň zdravej výživy. Venovali sme sa rôznym aktivitám, didaktickým hrám a tvorbe projektom.

V 1. a 2. ročníku sa žiaci učili rozlišovať, čo je ovocie a zelenina, triedili stravu na zdravú a nezdravú, vytvorili si pyramídu zdravia, lúštili „zdravé hádanky“, kreslili Ovocníčkov.  V 3. a 4. ročníku sa žiaci naučili, že nielen osobná hygiena prospieva ich zdraviu, ale aj hygiena potravín.  Ako máme jednotlivé potraviny uchovať a kde ich uskladniť, aby vydržali čo najdlhšie čerstvé. V 4. ročníku sa žiaci venovali rôznym výtvarným aktivitám, prevencii nezdravého stravovania a zlozvykov. Vytvorili Denník pacientov Helpera. Vcítili sa do jednotlivých chorých osôb, ktoré sa nesprávne stravovali. Spoločne našli východisko a riešenie. Zdravotné problémy odstraňovali radami: nevynechávať jedlá, viac športovať, umývať si ruky pred jedením atď.

Spoločnou aktivitou pod názvom „Čo robíš pre svoje zdravie?“ bolo uvedomenie si toho, aké dôležité je zdravie pre každého z nás a zistenie skutočných odpovedí žiakov na túto otázku.  Žiaci vpisovali odpovede (jem veľa ovocia a zeleniny, športujem, pijem vodu...) do farebných jabĺčok a vlepovali ich do červeného srdca.

Ďalšou spoločnou aktivitou bol Dotazník zdravia. Cieľom bolo zistiť, ako žiaci dodržiavajú zásady zdravej výživy. Zistili sme, že takmer každý žiak je zeleninu a ovocie. 2,7% vôbec nekonzumuje zeleninu. Viac sa konzumuje ovocie ako zelenina. 7,5% žiakov zje 5 a viac sladkostí na deň. 43,9% žiakov vypije iba 1 liter tekutín na deň a 5,3% žiakov vypije iba pohár vody na deň. Potešilo nás, že polovica detí sa venuje nejakému športu denne a ďalší žiaci športujú aspoň jedenkrát až dvakrát týždenne. Máme však aj 3,2% žiakov, ktorí vôbec nešportujú. Väčšina žiakov ide spať medzi 20,00 – 21,00 hod, ale nájdu sa aj žiaci, ktorí chodia spať až po 23,00 hod.

Dúfame, že projektová výučba zdravej výživy bola prospešná pre všetkých. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa postarali o zdravú desiatu, a tak prispeli k zlepšeniu zdravia svojich detí a pomohli tak spestriť náš projektový Deň zdravej výživy.

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Svetlana Simková, tr. uč. 2. A


Európsky deň jazykov

Mám rada atmosféru tržnice. Upokojím myseľ, uspokojím telo i ducha. Potulkami tržnicou na Dominikánskom námestí som zásobila kuchyňu a okrem iného som sa započúvala do šumu, vyjednávania, dopytov i požiadaviek. Miešala sa slovenčina, šariština, maďarčina i mantáčtina. Pocit, keď som doma a pritom obklopená neznámymi  ľuďmi. Príjemný pocit. 

V múdrych knihách sa píše: Jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.  

Nuž, poďme sa bližšie pozrieť na slovo jazyk. 

Význam slova "jazyk" v Krátkom slovníku slovenského jazyka:  

JAZYK - podstatné meno mužského rodu. 

 

1. pohyblivýsvalnatýútvar v ústnej dutine, orgánchuti; 1 z orgánov ľudskej reči  

2. čo sa podobá jazyku pozdĺžnym úzkym tvarom, napríklad v názvoch rastlín 

3. sústava vyjadrovacích znakových prostriedkov istého spoločenstva, ktoré slúži akonástroj myslenia, dorozumievania a ukladania poznatkov; jejčiastkovýútvar, reč

Deti v našej škole veľmi dobre vedia, na čo všetko nám slúži jazyk. Posvietili sme si nie len na ten slovenský, materinský, vyskúšali sme si, aké by to bolo žiť v inej krajine, rozprávať sa s ľuďmi iných národností, iným jazykom. Európsky deň jazykov je na rozmanitosť ako stvorený. 

Zaujímalo nás, ako sa pozdraviť, predstaviť sa, aj vypýtať zmrzlinu. Zahraničné časopisy, videá, návody sú už našou neoddeliteľnou súčasťou. Tak sme tvorili, rozprávali sa a diskutovali, čo nás s ľuďmi jednotlivých krajín spája (okrem internetu). 

Vlajky, písmo, knihy, jedlo, príroda, to všetko je iné a zároveň krásne. Mnohé veci okolo nás už nevnímame ako niečo cudzie, stávajú sa našou súčasťou, identifikujeme sa s nimi. Ide o možnosti, ktoré nám svet navôkol ponúka a takto je to i s jazykom. 

Pozrite si fotoalbum... 

Mgr. Andrea Trnčáková, tr. uč. 4.B


Cvičenie v prírode

Trinásty septembrový deň priniesol skvelé počasie a spokojné bezoblačné ráno. Občas to s počasím nevyjde, ale tentokrát nám počasie naozaj prialo. Mohli sme odložiť rúška a užiť si krásny, optimistický deň. Jediné obmedzenie sme mali v tom, že každá trieda sa musela pohybovať izolovane. Rádius pohybu detí bol teda obrovský a zabrali sme celý furčiansky lesopark. To však dalo deťom priestor na kreativitu, ktorú si do sýtosti užili. Jedna trieda stavala indiánsky stan z raždia, ďalšia trénovala zakladanie ohňa, ďalší piknikovali na čistinke, iní šantili na preliezkach. Vykľul sa z toho naozaj pekný zážitok. Nachytali sme aj posledné nezubaté lúče ešte letného slniečka a efektívne sme využili každú chvíľu, ktorá sa nám naskytla. Veď posúďte sami.

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Natália Ganajová, tr. uč. 4. C

 


EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV - SPOZNAJ SVOJHO VEDCA

15. ročník NOCI VÝSKUMNÍKOV priniesol bohatý program nielen z online štúdia, ale v rámci formátu programu NAVŠTÍV SVOJU ŠKOLU - SPOZNAJ SVOJHO VEDCA, ktorý prepája školy a vedcov zavítali k nám do 3. B a 3. C vedkyne Ing. Ingrid Znamenáčková, PhD. a RNDr. Silvia Dolinská, PhD. zo SAV z ÚSTAVU GEOTECHNIKY. Cez aktivity a zážitkové učenie žiaci spoznávali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja. Hlavnou témou prednášky bolo nerastné bohatstvo na Slovensku. Dozvedeli sa, že máme pestré zásoby nerastov, no ťaží sa len málo z nich. Zmapovaných je asi 600 ložísk, no aktívne sa využíva iba tretina. Slovensko bolo už v stredoveku známe aj ťažbou zlata a striebra, ich zásoby máme doteraz. Žiaci triedili aj jednotlivé horniny a nerasty podľa mapy, kde sa nachádzajú. Pozorovali ich cez mikroskop. Najviac žiakov zaujali informácie o tom, ako vznikli sopky. Zistili, že dno sopky leží desiatky až stovky metrov pod zemským povrchom a teploty sa tu pohybujú od 600 do1200 stupňov C. Niektoré horniny sa preto tavia. Láva zo sopky buď vystrekuje alebo vyteká. Sopky môžu byť veľmi ničivé, ale dokážu byť aj užitočné. Na záver si roztriedili a nalepili nerasty podľa rozdelenia do horninového cyklu. Prednáška sa žiakom veľmi páčila a všetci sme sa im poďakovali za nové vedomosti a za dôležitú prácu vedcov, pretože v ich ústave sa zaoberajú aj recykláciou banských a hutníckych odpadov a ochranou životného prostredia.

    Pozrite si fotoalbum...

    PaedDr. Božena Lechmanová, tr. uč. 3. C


 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa