2011/2012

Záverečná ... (Rozlúčka deviatakov)

Záverečná skladba, ktorou sa naši deviataci rozlúčili so škoou ukončila odovzdávanie cien všetkým 108 oceneným žiakom našej školy. Ocenenia za športové a vedomostné súťaže si prevzali z rúk p. riaditeľa a od zástupkyne pre I. a II. stupeň.

         

Naše talenty

Žiaci I. stupňa vzdelávajúci sa v programe APROGEN sa 26.6.2012 prezentovali nielen svojim intelektom, ale aj hudbou, tancom, spevom, divadlom. Pekné a veselé popoludnie bolo krásnou bodkou za ďalším úspešným školským rokom.

                

 

 Deň Zeme s ornitológom 

       Dňa 20.4.2012 pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci šiestych ročníkov zúčastnili zaujímavej prezentácie  o ochrane mokradí, vtáctva, o chránenom vtáčom území  Senianske rybníky. Prezentáciu viedol p. Ján Uhrín zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.

    

 

 

    Deň otvorených dverí

Dňa 12.4.2012 sa konal Deň otvorených dverí v triedach s programom APROGEN. Rodičia, ktorí prišli aj so svojimi deťmi, mali možnosť oboznámiť sa so spôsobom výchovy a vzdelávanie v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

    

 

 

      Slávik Slovenska 2012    

 

 

    

 

   Pomôžme zvieratkám v ZOO

 

Zvyšky suchého pečiva tohto roku nekončili v kontajneroch, ale sme ich v rámci spolupráce so ZOO poskytli zvieratkám. Akcia sa konala pod záštitou Zelenej školy. 

 

 

 

 

   Svetový deň vody

      V roku 1992 Valné zhromaždenie OSN v Rio de Janeiro /Brazília/ vyhlásilo 22. marec za SVETOVÝ DEŇ VODY.  To, že voda je základnou podmienkou všetkého živého vedia už malé deti. Vedia ale aj to, že nie všade je voda samozrejmosťou, že niekde je jej nedostatok, a preto treba všetky vodné zdroje, rieky, vodné nádrže či jazerá  chrániť a neznečisťovať ich akýmkoľvek odpadom.

    Žiaci našej školy každoročne, pri organizovaní rôznych aktivít pri príležitosti Svetového dňa vody, svojimi výtvarnými i literárnymi prácami dokazujú, že chápu tieto skutočnosti a upozorňujú na ne aj svojich starších i mladších spolužiakov.

    Za ich výtvarné práce i projekty im v mene  kolégia zelenej školy veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj žiakom 6. A triedy za disciplinované správanie sa  na prezentácii na tému VODA, ktorú predniesla Ing. Vagášiová pracovníčka Slovenského vodohospodárskeho podniku, závod Košice, ktorá sa uskutočnila 20. marca na našej škole.

 

   Príbeh kolies   

     Dňa 22.2.2012 sa žiaci siedmeho  a ôsmeho ročníka našej školy zúčastnili výstavy Príbeh kolies v Technickom múzeu v Košiciach. Počas prednášky si upevnili a prehlĺbili svoje vedomosti o vzniku, vývoji a hlavne význame kolesa pre rozvoj techniky. Výstavu sme navštívili v náväznosti na ukončenie tematickeého celku tepelné, parné a spaľovacie motory. Čerešničkou na torte bola výstava kuriozít, ktorá zaujala všetkých zúčastnených.

     

   Karneval       

      Veselé popoludnie plné tanca ,pesničiek a zábavy zažili žiaci našej školy na školskom karnevale, ktorý pre deti I.stupňa pripravil Školský klub detí.Porota mala veľký problém vybrať z množstva vtipných a zaujímavých masiek tie najkrajšie.Odmenení boli však nielen tie najkrajšie, ale aj všetci, ktorí sa karnevalu zúčastnili.
 
          

   Vianočná besiedka

Čaro Vianoc sme si priblížili už 22.12.2011, keď sme sa zišli v nádherne vyzdobenej telocvični na Vianočnej besiedke. O krásny umelecký zážitok sa postarali žiaci zo speváckych krúžkov pod vedením p. uč. Semanovej a p.uč. Szatmáryovej , gitarovým sólom  zaujal J. Krajňák, husľovým umením potešila Rišková. Najväčší potlesk patril malým tanečníčkam. S prianim pokojných a krásnych vianočných sviatkov sa so žiakmi rozlúčil riaditeľ školy p. Š. Dzurovčák.

       

  Vianočný jarmok 

Dňa 19.-21.12. 2011 sa uskutočnil na našej škole už tradičný vianočný jarmok.Podujatie sa uskutočnilo za pomoci vychovávateliek ŠKD a učiteliek I.stupňa.Na druhom stupni ZŠ pokračoval vianočný jarmok 21. a 22. 12.
           
          
 
  Spisovateľ Peter Karpinský u nás v škole  

     Dňa  15.12.2011 sa žiaci V.A a V.B spolu s učiteľmi slovenského jazyka a literatúry mali možnosť osobne stretnúť so spisovateľom Petrom Karpinským na pôde školy.

Je to spisovateľ, ktorý v tomto roku získal cenu za najlepšiu a najkrajšiu rozprávkovú knihu ? Sedem dní v pivnivci". Peter Karpinský za svoju literárnu činnosť získal už mnoho ocenení.     

Spisovateľ s detskou dušou:  Peter  Karpinský

Nerád cestuje, ale rád spoznáva nové miesta. Rád sníva, často sa však bojí zaspať pre nočné mory. Neverí na duchov, no neprestajne po nich pátra. Bojí sa smrti, vie o nej dlho hovoriť.

Študoval slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte v Prešove. V súčasnosti vyučuje vývin slovenského jazyka, dejiny a teóriu komiksu na Prešovskej univerzite.  Všetky jeho knihy priťahujú poroty literárnych súťaží. Je lektorom a porotcom v súťažiach, venuje sa aj začínajúcim autorom. Za majstrovsky napísaný text považuje taký, o ktorom sa hovorí, že ho prečítate na posedenie. Písanie kníh je jeho hobby.

Narodil sa v Gelnici. Žije v Spišskej Novej Vsi a v Prešove, kde pracuje.

Jeho príbehom sa stačí odovzdať. Predstavujú miesta spojené dlhými nitkami so skutočným životom, so statočnými ľuďmi, s ktorými žije. Jeho písanie dovoľuje na chvíľu sa zastaviť, zistiť, kde práve človek stojí a k čomu je viazaný. Nie vždy je výsledok optimistický, no v nás ostáva kus dieťaťa s vierou, že aj tá najmenšia hra síce nezachráni svet, ale určite má zmysel.

Peter Karpinský, s detskou dušou, vie o tom svoje. Písanie kníh je jeho hobby.

Za majstrovsky napísaný text považuje taký, o ktorom sa hovorí, že ho prečítate na posedenie.

Aj naši žiaci 5. ročníka mali možnosť osobne sa stretnúť v mesiaci december s Petrom Karpinským. Túto príležitosť využili aj pani učiteľky, ktoré vyučujú slovenský jazyk a literatúru na našej škole. Veľmi ochotne odpovedal deťom na ich otázky, ktoré sa týkali jeho kníh, ale aj jeho osobného života. Pán spisovateľ mal pre derti prekvapenie v podobe dramatickej ukážky z jeho knihy „Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev“, konkrétne z rozprávky „Záhada zmiznutej sochy“ v podaní jeho študentov z Prešovskej univerzity.“ Žiaci mali pomôcť vypátrať záhadu zmiznutia sochy, čo sa im aj podarilo. Všetci prítomní získali aj preukaz detektíva, pretože pomohli vyriešiť záhadu zmiznutej sochy.

Na záver si všetci spoločne zaspievali pesničku o tajomstvách, ktorú sa naučili aj naši žiaci .

Veruže sa nám v predvianočnom čase ani nechcelo odísť domov. Odchádzali sme s pocitom, že sme spoznali človeka, ktorý má rád deti  a má rád literatúru, ktorú píše najmä pre deti.

Napísala: Mgr. G. Maľová

          

   Otvorená hodina pre deti z MŠ            

     Naša škola už v týchto dňoch oslovuje nových prvákov. Pre materské školy sme pripravili otvorenú hodinu telesnej výchovy. Pozvanie prijali MŠ Krosnianska 6, MŠ Kalinovská a MŠ Ovručská. Deti z prípravky si tak mohli vyskúšať, aké je to byť prvákom. Najkrajšie boli ich očká plné očakávania. Prekvapili nás svojími pohybovými schopnosťami. Dúfam, že sme ich nesklamali a prídu k nám aj v deň zápisu.

         

   Mikuláš

       Stretnutie s Mikulášom pre I.stupeň na našej škole sa uskutočnilo v príjemnej nálade.Žiaci sa predstavili Mikulášovi svojimi básničkami a pesničkami.Ten ich potom odmenil sladkosťami.

                                                      

  Ohnivé rytmy - 29.11.011

      Telocvičňa je zvyknutá na športový ruch: pohyb tenisiek na palubovke, prihrávky, rozhodcovskú píšťalku. Obyčajne. Pravda, sú aj také dni, keď je všetko trochu inak.

Čo by ste povedali na podmanivé latinsko-americké rytmy? Iste by ste neodmietli dúšok salsy, chacha, jive alebo samby. Predstavte si k tomu ladné pohyby štíhlych tanečníc a tanečníkov, rafinované šaty a veľavravné pohľady. Takúto chuťovku ponúkli vo svojom programe žiakom II. stupňa piati mladí profesionálni tanečníci. Vystúpenie bolo pre všetkých príjemným spestrením. Srdcia divákov si získalo hlavne majestátne paso doble a roztopašná karnevalová samba. 

            

  Šaliansky Maťko

   Dňa 14.11.2011 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko v prednese slovenskej povesti. Žiaci 2.-7. ročníka súťažili v troch kategóriách. V 1. kategórii  2.-3. ročník súťažilo 23 žiakov. Výsledky nájdete v sekcii úspechy našich žiakov.

              

   Lomihlav

     Dňa 25. 11. 2010 sa v CVČ Domino uskutočnil 11. ročník regionálnej súťaže Lomihlav, ktorý pre žiakov 7. - 9. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií usporadúva Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci so Združením STROM. Na súťaži sa tohto roku zúčastnilo 42 družstiev.  Našu školu reprezentovali 2 družstvá, ktoré obsadili prvé a tretie miesto. 1. miesto patrilo žiakom :  René Michal Cehlár a Adam Orhalmi z 9.A, Jakub Genči z 8.A a Martin Masrna zo 7.A . Tretie miesto obsadili Peter Poláček z 8.A, Juraj Mičko a Jakub Mach z 8.B a Matej Genči zo 7.A .Srdečne  blahoželáme.

                                    

   Exprezident Ing.Rudolf Schuster a MY...

      Dňa 24.11.2011 sa zúčastnili žiaci našej školy stretnutia s exprezidentom Ing.R.Schusterom v Technickom múzeu.Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy prezidentky Klubu SOROPTIMIST Ing.B.Murkovej.Tento klub už roky podporuje talentované deti.Žiakov zaujalo rozprávanie a dokumentárne filmy z ciest nášho štátnika,rodáka ,ktorý je vášnivým cestovateľom.

                              

  Šarkaniáda

     Školský klub detí pripravil dňa 20.10.2011 pre žiakov tradičnú výtvarnú súťaž pod názvom Šarkaniáda.Najkrajšie práce boli ocenené diplomom a vecnými cenami

     

  Školské kráľovstvo

      Dňa 14.10.2011 sa uskutočnilo slávnostné vítanie prvákov do Školského kráľovstva.Podujatie pripravili učiteľky a vychovávateľky našej školy pod vedením zástupkyne školy Mgr.E.Chytráčkovej.
 
        
 
   Netradičná hodina výtvarnej výchovy v VIII. B
 
        

   Noc výskumníkov

     Dňa 23.9.2011 sa žiaci spolupracujúci so Slovenskou akadémiou vied zúčastnili podujatia NOC VÝSKUMNÍKOV. Rozmanitá škála vedeckých experimentov ponúkla možnosť vnímať prácu vo vedeckom laboratóriu, objaviť čarovný svet minerálov, spoznať vlastnú DNA, či tajomstvá umelej inteligencie, vidieť vrieť vodu pri 20°C ...

    Konferencia k projektu "Škola bez kriedy"

Dňa 28. septembra sme ukončili prácu na projekte "Skola bez kriedy" záverečnou konferenciou.     

Šerm priamo v škole

Dňa 11.6.2012 žiakom I. stupňa predviedli svoje šermiarske umenie členovia Divadelnej a šermiarskej spoločnosti Aramis. Krátka prednáška o stredovekých zbraniach spojená s praktickými ukážkami boja sa deťom veľmi páčila. Janičiarska jednotka predstavila nielen šerm, ale aj streľbu.

Srdečná vďaka patrí rodičom Miška Dvořáčka, žiaka 1.A triedy, členom šermiarskej spoločnosti. za prijemné dopoludnie

             

Ocenenie najlepších

Dňa 8.6.2012 si žiaci našej školy prevzali diplomy a hodnotné knižné dary z rúk Ing. V. Kozelovej, vedúcej e.p. Mikádo za umiestnenie na 1-3. mieste v biologickej, matematickej, fyzikalnej, geografickej, chemickej olympiáde, v olympiáde v nemeckom a anglickom jazyku, v Pytagoriáde, Hviezdoslavovom Kubíne, ktoré organizovalo CVČ Mikádo.  Z 88 ocenených si žiaci našej školy prevzali 59 cien. Za úspešnú reprezentáciu im ďakujeme a srdečne blahoželáme.  

 
        

Maskot školy

1.6.2012  Vyhlásenie výsledkov v súťaži tried o MASKOTA ŠKOLY vyrobeného  z odpadového materiálu. Pri tvorbe maskotov sa prejavila úžasná nápaditosť, tvorivosť a originálnosť žiakov. Víťazom za I. stupeň sa stala I.B a za II. stupeň VI.B trieda. Cenu sympatie získala za I. stupeň IV.A a za II. stupeň IX.B trieda.

Prehliadka ročníkových prác

Naši žiaci sa zúčastnili prehliadky ročníkových prác - mestské kolo.

               

Štvorylka v centre Košíc

25. mája rekordných sa 7948 účastníkov roztancovalo napoludnie pri synchronizovanom tancovaní štvorylky. Košice získali zápis do Slovenskej knihy rekordov, aj európske prvenstvo v počte tancujúcich v rámci medzinárodného festivalu European Quadrille Dance s centrom v Maribore. V rámci Európy sa do festivalu zapojilo 50 miest v ôsmich štátoch. Na Slovensku okrem Košíc tancovali štvorylku aj v Žiline, Banskej Bystrici a Trnave. Naša škola prispela k rekordu počtom 151 tancujúcich.

     

Prehliadka ročníkových prác

Pravidelne v mesiaci máji prebiehanjú obhajoby ročníkových prác žiakov z tried so všeobecne intelektovým nadaním na 1. aj na 2. stupni. V dňoch 2. – 4. 5. 2012 prebehli na I. stupni triedne kolá prezentácií ročníkových prác. Najlepší z triednych kôl postúpili do ročníkového kola, ktoré sa bude konať 15.5.-16.5.2012. Ostatní žiaci majú možnosť pozrieť si prezentácie svojich spolužiakov z ročníka. Na 2. stupni sa obhajoby prezentácií konali 9.5.2012. Žiaci boli rozdelení do sekcií podľa problematiky, ktorú vo svojich prácach opisujú. V každej z 11 sekcií na 2. stupni odborná porota zložená z vyučujúcich určila najlepšiu prácu a žiaci mali možnosť určiť cenu obecenstva. Víťazi dostali vecné ceny aj sladké odmeny. Odborná porota vyberie najlepších troch žiakov, ktorí budú školu reprezentovať na celomestskej konferencii 25.5.2012 v CVČ Domino.

                

Posolstvo XXX. Olympiády v Londýne 2012

Olymionici medzi nami z K4

        

Kreslenie na asfalt

Dňa 4. mája  2012 v rámci osláv Dní mesta Košice sa žiaci našej školy zúčastnili v centre mesta akcie Kreslenie na asfalt. Témou tohtoročného kreslenia bolo "Čo mám rád na našom meste". Spolu bolo prihlásených 1037 detí zo 14 materských a 31 základných škôl. Najkrtajšie práce boli odmenené diplomami.

          

Deň Zeme s energiou

Dňa 20. apríla 2012 pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili poučnej prezentácie ako šetriť elektrickou energiou. Prednášku viedla Ing. Tomašová z VSE a.s. Zaujímavým spestrením bola prítomnosť maskotov Elo a Nea.

    

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa