Konalo sa na škole

ŠKODA auto Slovensko

DŇA 7.6.2012 ŠKODA AUTO SLOVENSKO  
v rámci  projektu ŠKODA HROU predstavila žiakom 2. ročníka našej školy  nový interaktívny edukačný program prostredníctvom zábavného a interaktívneho programu, vtipných scénok z praxe, diskusií a kvízov. Na cestách nechýbal ani snežný muž Yeti.

www.skodahrou.sk

    

Deň detí so spisovateľkou Andreou Gregušovou

Otázka pre spisovateľku: „Prečo ste začali písať?“

Odpoveď: „Lebo som mala veľa pier.“

1.6.2012 sme na našej škole oslávili MDD trocha netradične. Pani spisovateľka Andrea Gregušová spolu so svojimi synmi, veselým a  vtipným pánom Mrkvičkom sa so žiakmi 1. a 2. ročníka podelila o svoje pisateľské zážitky.

Jej knihy Červík Ervín a Operácia Orech a iné dedkoviny sú milé, zábavné a plné humoru.

Dopoludnie malo príchuť divadla. Trocha sme počúvali, trocha sa pýtali, aj sme sa hrali, kreslili a domov sme odchádzali s presvedčením, že aj ďalšie knihy A. Gregušovej si určite prečítame.

    


Metodický deň ŠKD na našej škole  

Metodického stretnutia na ZŠ Krosnianska 4 sa zúčastnilo 23 pedagógov- vychovávateliek(ľov), z toho 18 z iných škôl a CVČ.

Cieľom stretnutia boli Tvorivé dielne - prostrednícstvom nich oboznámiť s novými formami práce s odpadovým materiálom a prírodninami pod názvom „Čarujeme s odpadom a prírodou“, v dvoch skupinách: Lesná žienka, maľovanie na kamene a veselé štipce- obrázky.

      


WORKSHOP NA TÉMU "APLIKÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV V SPOLOČNOSTI"

V rámci programu rovesníckeho vzdelávania pod záštitou Úradu vlády a Domu Európy sa dňa 9. februára 2012 uskutočnila v triedach ôsmych a deviatych ročníkov séria workshopov na tému "Aplikácia ľudských práv v spoločnosti".

         

Metodický deň

Dňa 26.10.2011 sa na našej škole konal metodiký deň pre učiteľov zapojených v programe APROGEN. Na škole sme uvítali zástupcov zo škôl so všeobecne intelektovo nadanými deťmi z Bratislavy, Michaloviec, Spišsej Novej Vsi, z Prešova. Video z tohto dňa si môžte pozrieť tu.

       


KONFERENCIA K PROJEKTU ŠKOLA BEZ KRIEDY

Dňa 28. septembra sme ukončili prácu na projekte "Skola bez kriedy"  záverečnou konferenciou. Viac informácií nájdete tu.     


WORKSHOP NA TÉMU "APLIKÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV V SPOLOČNOSTI"

V rámci programu rovesníckeho vzdelávania pod záštitou Úradu vlády a Domu Európy sa dňa 9. februára 2012 uskutočnila v triedach ôsmych a deviatych ročníkov séria workshopov na tému "Aplikácia ľudských práv v spoločnosti".

         


METODICKÝ DEŇ

Dňa 26.10.2011 sa na našej škole konal metodiký deň pre učiteľov zapojených v programe APROGEN. Na škole sme uvítali zástupcov zo škôl so všeobecne intelektovo nadanými deťmi z Bratislavy, Michaloviec, Spišsej Novej Vsi, z Prešova. Video z tohto dňa si môžte pozrieť tu.

       


KONFERENCIA K PROJEKTU ŠKOLA BEZ KRIEDY

Dňa 28. septembra sme ukončili prácu na projekte "Skola bez kriedy"  záverečnou konferenciou. Viac informácií nájdete tu.     

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa