AKTIVITY 2020/2021


Konečne v škole!

Každé dieťa na svete si myslí, že to najlepšie, čo sa mu môže stať (okrem toho, že nikdy nemá zakázanú zmrzlinu...), je to, že sa mu pošťastí mať nekonečné prázdniny.

Po splnení tohto sna mnoho detí robilo, čo im srdce ráčilo, behali skákali, lietali, bicyklovali, jedli sladkosti, čítali, vystrájali so súrodencami. Až na jednu vec. Nemohli sa stretávať s kamarátmi. Najprv sa to zdalo ako ľahká obeta, veď čo je na tom nevidieť iných kamarátov, keď máte stále voľno.

Deti však po čase uznali, že takáto cena bola privysoká. Vymenili by všetky prázdniny sveta, aby sa mohli znova vyjašiť s kamarátmi.

Aj toto prianie sa im splnilo a všetci sme sa spoločne mohli vidieť po letných prázdninách. Bolo to zvláštne stretnutie, keď sa opäť všetky triedy po takom čase naplnili žiakmi.

Ale, uznajme, takto je to lepšie. A aspoň môžeme znova snívať o prázdninách... 

Veľa šťastia, deti a nech sa vám v novom školskom roku všetkým darí!

Mgr. Natália Ganajová, tr. učiteľka III.C triedy


Zahrajme sa na magnety

Deti sa neustále učia, objavujú, skúmajú. V školskej lavici to môže byť niekedy nuda. Prostredie v triede deti dobre poznajú, vedia, čo ich čaká, ba i to, ktorá učiteľka sa ráno objaví vo dverách. Ale ak sa žiaci vyberú za brány školy, začína sa dobrodružstvo. Objavovať možno už pre niektorých objavené, môže byť v novom prostredí, s novým lektorom naozaj zážitkom. Poďme teda spoločne objavovať magnetizmus do Steelparku. Deti majú rady tajomstvá a keď pred ne položíte kufrík, zvedavosť sa stupňuje. "Klince, špendlíky, sponky, textil, plast, drevo. Majú čosi spoločné? Líšia sa? Urob z týchto predmetov dve kôpky bez pomoci rúk. Tajomstvo tvojho úspechu sa ukrýva v kufríku pred tebou.“ A je to! Skúmanie, presúvanie, ťahanie alebo odtláčanie predmetov bez dotyku sa môže začať. Zoradiť vagóny plné nákladu dalo niektorým poriadne zabrať. Aj „streliť“ gól do bránky. Samozrejme stále bez dotyku rúk a nôh. Koľko závaží udrží magnet? Jedno, dve, tri... Načo? Prečo? Potrebujem to vedieť? Mobily, platobné karty, chladnička; magnetizmus je všade okolo nás. Využívajú ho len ľudia alebo aj zvieratá? Otázky sa derú von jedna za druhou. Poďme na to - skúmajme a objavujme.

Mgr. Andrea Trnčáková, tr. učiteľka III.B triedy


Európsky deň jazykov 2020

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom, alebo... Neobyčajne obyčajný deň v jednej košickej škole.

Košice sú nádherné multikultúrne mesto plné rozličných jazykov. Najčastejšie okolo seba počujeme svoju rodnú reč – slovenčinu. No nie je ničím výnimočné započuť angličtinu, češtinu, španielčinu, taliančinu. Prvák, druhák, tretiak alebo štvrták, s jazykom iného národa si sa už stretol v rozprávke, v kine, v škole, v autobuse, v obchode alebo u starej mamy. Od rána bolo na chodbách počuť „Zdravstvuyte.“ „Good morning.“ „Buongiorno.“ „Jó reggelt.“ To, že jazyky sú potrebné, počúvajú deti často – od rodičov, i v škole. Že môže byť zábavné naučiť sa niektoré cudzie slová, presvedčili sa na vlastnej koži. V triedach sme mohli prežiť deň s angličtinou, španielčinou, ruštinou, nemčinou. Hádanky, fotografie, piesne, slovníky, boli neoddeliteľnou súčasťou Európskeho dňa jazykov 2020  na našej škole. Deti rozprávali jazykom svojej „bábušky“, „nagymama“, „aunt“. Matematika im priniesla „numbers“, „čisla“, „zahlan“. Tí menší si vyskúšali domino, zaspievali a zatancovali si spolu s Elzou.

Apropo, viete, že...? Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov – hovorí nimi 7 miliárd ľudí v 189 nezávislých štátoch. V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov. Najväčší počet jazykov sa používa v Ázii a Afrike. Približne polovica obyvateľov sveta je dvoj- alebo viacjazyčná, t.j. hovorí dvoma alebo viacerými jazykmi. Medzi jazykmi existujú podobné vzťahy ako medzi členmi rodiny. Väčšina európskych jazykov patrí do skupiny indoeurópskych jazykov. Medzi slovanské jazyky patrí ruština, ukrajinčina, bieloruština, poľština, čeština, slovenčina, slovinčina, srbčina, chorvátčina, macedónčina, bulharčina a ďalšie. Väčšina európskych jazykov používa latinské písmo.

Mgr. Andrea Trnčáková, tr. učiteľka III.B triedy


Vedomosti v kocke

Deti sa v škole učia využiť nadobudnuté vedomosti rozličnými spôsobmi. Medzi najzábavnejšie patria, bezpochyby,  projektové dní. Získané vedomosti tak pretavia do nádherných obrazov. Vynaliezavosť a fantázia deťom v našej základnej škole určite nechýbajú. So správnou motiváciou, dostatkom informácií, je radosť tvoriť.

Postupne vznikli projekty na tému Vesmír a Divoké zvieratá.

Mgr. Andrea Trnčáková, tr. učiteľka III.B triedy

Pozrite si fotoalbum...


Výučbové aktivity v Steelparku

Dňa 1.10. 2020 sa žiaci V.A triedy zúčastnili výučbových aktivít v Steelparku. Skúmali elektrickú vodivosť bežných predmetov a tímovou prácou sa naučili zakresliť a zostaviť jednoduchý elektrický obvod. V druhej aktivite sa zahrali na biológov – genetikov, keď skúmali podstatu života a extrahovali DNA z ovocia. To, že sa im naozaj darilo, môžete vidieť aj na fotografii.

 

Mgr. Miroslava Hermelyová, tr. uč. V.A triedy

 

 


Deň zdravej výživy

V piatok 16. 10. 2020 sme sa venovali zdravej výžive, ktorá predstavuje základ nášho zdravia. Na dosiahnutie zdravého rastu detského organizmu potrebuje telo množstvo vitamínov, minerálov, vlákninu a živiny. U školopovinných detí je v priebehu dopoludnia, kedy každé dieťa podáva najväčšie psychické výkony, príjem energie a potrebných živín dôležitý. V našom jedálničku by nemala chýbať zelenina, ovocie, celozrnné potraviny, mliečne pochúťky a ryby. Mali by sme sa snažiť o to, aby naša strava bola čo najpestrejšia. Hlavným cieľom zdravej výživy je udržať si zdravie. Preto sme sa venovali rôznym aktivitám na 1. a 2. stupni.

V 1. ročníku žiaci zisťovali čo je ovocie a zelenina, aká je zdravá a nezdravá strava, ako posilňovať imunitu, zavárali do imaginárnych fliaš, vytvorili si tanier zdravej výživy, ozdobné čelenky s ovocím, mozaiku ovocia, lúštili zdravé hádanky. V 2. ročníku žiaci vytvorili na základe potravinovej pyramídy jedálny lístok. Súťažili o najkrajšie jabĺčko a venovali sa rôznym výtvarným prácam. V 3. ročníku sa žiaci naučili, že nielen osobná hygiena prospieva ich zdraviu, ale aj hygiena potravín. Dozvedeli sa aj to, ako máme jednotlivé potraviny uchovať a kde ich uskladniť, aby vydržali čo najdlhšie čerstvé. Vo 4. ročníku sa žiaci venovali prevencii nezdravého stravovania a zlozvykov. Vytvorili Denník pacientov Helpera. Vcítili sa do jednotlivých chorých osôb, ktoré sa nesprávne stravovali. Spoločne našli východisko a riešenie. Zdravotné problémy odstraňovali radami: nevynechávať jedlá, viac športovať, umývať si ruky pred jedením atď. Na výtvarnej výchove sa venovali perokresbe jabĺčka.

Na 2. stupni sa žiaci venovali témam: Pitný režim, Prevencia nesprávneho stravovania a zlozvykov, Hlad v krajinách, Plytvanie potravinami, navrhovali jedálny lístok, získavali nové informácie o mede, počítali kalórie, zisťovali koľko vitamínov a minerálov denne potrebujeme, vytvárali plagáty na dané témy, riešili kvízy, dopĺňali dotazníky o zdravej výžive. Raňajky majú tvoriť 20% z nášho jedálneho lístka. No napriek tomu na základe dotazníka sme zistili, že štvrtina žiakov 2. stupňa neraňajkuje. Pätina žiakov je sladkostí niekoľkokrát denne, viac ako polovica detí je ovocie a zeleninu dva až trikrát denne.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa postarali o zdravú desiatu a tak prispeli k zlepšeniu zdravia svojho dieťaťa a spestrili náš tematický Deň zdravej výživy.

Mgr. Svetlana Simková, tr. uč. 1.A triedy

Pozrite si fotoalbum...


Farebný týždeň

V týždni od 16. 11. 2020 do 20. 11. 2020 sa na našej škole uskutočnil farebný týždeň. V pondelok sme si jemnou modrou farbou pripomenuli, že máme byť jemní aj k sebe navzájom. Ukazovať druhým, že ich máme radi, a že nám na nich záleží. Ani nie tak kvôli ješitnosti, ale preto, že každý z nás občas potrebuje počuť, že je pre niekoho dôležitý. Môžeme potvrdiť, že deťom to padlo veľmi dobre. V stredu sme si prostredníctvom zelenej - farby nádeje - spomenuli na tých, ktorí kvôli súčasnej situácii nemôžu byť teraz s nami a všetci sme si uvedomili, ako dúfame, že sa to o chvíľu zmení. Niektoré veci si človek v toku života ani neuvedomí, ale „vtedy zbadáš to, čo hľadáš, keď sa to stráca“ a teraz to v mnohých prípadoch platí, keďže zrazu nemôžeme navštíviť babku alebo dedka, keď si to zmyslíme. Vo štvrtok sme žltou vyjadrili energiu z toho, aké príjemné pocity máme, keď sa nám niečo podarí. Deti rozprávali o tom, ako sa im podarilo zvládnuť zložité veci v živote, ktorých sa veľmi báli – chodiť sám domov, bicyklovať sa, plávať, čítať a podobne. A v piatok sme červenou vyjadrili radosť, že sa na niečo tešíme. A na čo sme sa tešili najviac? No predsa na víkend! Verím, že deti si tento rok farebný týždeň užili i napriek niektorým obmedzeniam. Tešíme sa opäť o rok!

Mgr. Natália Ganajová, tr. učiteľka III.C triedy

Pozrite si fotoalbum...


Mikuláš

Nádherný čas adventu sme si po predchádzajúce roky zvykli sláviť pesničkami, besiedkami, spoločnými stretnutiami... V tomto roku sme sa ich síce vzdali, no Mikuláš na nás nezabudol. Spolu s anjelikom sa láskavým slovom od rána prihováral všetkým deťom, ktoré prišli do školy. A že sú to deti poslušné a milé, vedel už od prvej chvíle. Nezabudol na maškrty. Čerti pojašene skackali a tešili sa, že budú môcť vyparatiť všakovaké čertoviny. Z tried však museli odísť sklamaní. Deti Mikuláša veľmi pekne privítali, aj sa mu pekne pozdravili, za sladkosti poďakovali. Nebolo veru koho strašiť. Neboli by čerti čertami, keby aj napriek tomu trošičku nepovystrájali.

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Andrea Trnčáková, tr. učiteľka III.B triedy


Eko darčeky

V tejto neľahkej dobe chce každý z nás potešiť svojho blížneho. Hovorí sa, že najkrajšie veci sú zadarmo a najkrajšie darčeky sú vlastnoručne vyrobené. Sú vzácne, lebo sú vyrobené od srdca. A keď okrem radosti napomôžu aj dobrej veci, sú ešte cennejšie.

A radosť chcú rozdávať aj naši žiaci. Preto sa na chvíľu premenili na malých vianočných škriatkov a spolu so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami dali nepotrebným veciam druhú šancu a vyčarovali z nich krásne vianočné darčeky či pozdravy. Určite nimi potešili nejedno srdiečko.

Pozrite si fotoalbum...

PaedDr. Zuzana Horváthová, tr. učiteľka III.A triedy 


Deň Zeme  

Viac ako 50 rokov milióny ľudí na celkom svete oslavujú Deň Zeme. Aj naši žiaci patria k tým ľuďom,  ktorým záleží na našej planéte a ktorí chcú svojím konaním a správaním prispieť k jej zachovaniu pre ďalšie generácie. Preto sa aj tento rok rozhodli venovať pozornosť rôznym ekologickým problémom. Pani učiteľky a pani vychovávateľky pri tejto príležitosti pripravili pre žiakov zaujímavé aktivity. Spoločne viedli diskusie na rôzne témy. Výsledkom žiackych prác boli projekty zamerané na ochranu prírody a recykláciu odpadkov, originálne priania, básne, slogany či výtvarné práce. A aby sa teória stala realitou, žiaci vyšli von, pozbierali všetky odpadky v okolí školy. Aj takýmto spôsobom sme si opäť pripomenuli, že ochrana životného prostredia je nevyhnutná pre zachovanie našej vzácnej planéty. 

Pozrite si fotoalbum...

PaedDr. Zuzana Horváthová, tr. učiteľka III.A triedy 


    


 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa