AKTIVITY 2019/2020


Deň sv. Valentína

„Šťastie? Čo je šťastie? No, to je, keď nájdeš štvorlístok. A tiež, keď neostaneš sám...“

Je veľmi dôležité mať v živote niekoho, kto nám pomáha žiť obyčajný život.

Keď budete dospelí, uvedomíte si, že tie najkrajšie chvíle, ktoré ste zažili, boli bežné veci, každodenný život, jednoduché šťastie – keď ste s mamkou piekli koláč, keď ste si so sestrou vo vašom izbovom bunkri spolu robili úlohy, keď ste s ockom opravovali bicykel alebo keď ste sa s mamkou ráno, silno sa držiac za ruky, ponáhľali do školy.

Valentín je síce najmä sviatok zaľúbených,  ale je úplne v poriadku, ak sa obdarujú rodičia a deti, súrodenci, kamaráti, kamošky a vyjadria si, ako im na sebe záleží, akí sú pre seba dôležití.

To vedia aj deti v ŠKD, preto sa v jedno popoludnie rozhodli vyjadriť lásku blízkym svojimi  výrobkami, ktoré neostali bez povšimnutia. Zopár krásnych prác si môžete pozrieť aj v našej fotogalérii.

A nezabudnite. Na to, aby sme sa niekomu poďakovali a povedali, že ho ľúbime, nepotrebujeme čakať na špeciálny deň...

Mgr. Natália Ganajová, tr. uč. II.C 


ENV  - aktivita

Zima prináša radosti ale aj starosti. A to hlavne pre vtáčiky, ktoré sa snažia nájsť si nejakú potravu v zamrznutej krajine. Naši tretiaci sa im rozhodli pomôcť, a tak spoločne pre nich pripravili rôzne dobroty. Naučili sa tiež, čím môžeme vtáčiky kŕmiť a naopak, aká potrava vtáčikom škodí. Na druhý deň spolu so spolužiakmi a pani vychovávateľkou rozvešali krmivá po školskom dvore a potom sa už mohli tešiť na príchod a pozorovanie vtáčích návštevníkov.

 

Pozrite si fotoalbum...

PaedDr. Zuzna Horváthová,tr. uč. II.A


Netradičná forma vyučovania prvouky

V rámci TÝŽDŇA VEDY A KULTÚRY navštívili triedy 1.A a 1.C Ing. Ingrid Znamenáčková, PhD. a RNDr. Silvia Dolinská, PhD. z ÚSTAVU GEOTECHNIKY SAV v Košiciach. Žiaci sa dozvedeli, že všetko okolo nás, čo nevytvoril človek, sa nazýva príroda a že prírodu delíme na živú a neživú. Vedkyne ich oboznámili so svojou prácou, ktorá spočíva v skúmaní neživej prírody. Oblasť Slovenska je bohatá na minerály, ktoré si žiaci mohli pozrieť a obdivovať ich krásu. Vyskúšali si, akú silu má magnet, zahrali sa na Popolušku. Najviac ich zaujala informácia, že naše SLOVENSKÉ OPÁLOVÉ  BANE boli známe po celkom svete. Najväčší opál HARLEKÝN našli na dne potoka v obci Červenica a je uložený v prírodovednom múzeu vo Viedni. DRAHÝ SLOVENSKÝ OPÁL, ako aj šperky vyrábané z opálu sa môžu dnes zakúpiť v Prešove, v zlatníctve Libanka. OPÁLOVÉ BANE LIBANKA s.r.o. sprístupnili bane aj pre širokú verejnosť. Na záver žiaci vymaľovali nerasty podľa vlastnej fantázie a vyskúšali si prácu s mikroskopom. Za odmenu dostali svietiace náramky, ktorým sa veľmi potešili.

Pozrite si fotoalbum...

PaedDr. Božena Lechmanová, tr. uč. I.C


Farebný týždeň

Že je nebo modré
to každý z nás vie.
Na zeleno tráva sa skvie.    
Červená je farba lásky,
na žlto sa skvejú na poli klásky.
Nad tým všetkým dúha svieti,
radujú sa všetky deti.
Priateľstvo svetom letí.

Každého vždy v úcte maj,
dobré skutky rozdávaj,
o zvieratká sa postaraj.
Preventívne radšej skôr,
aby z priateľstva nebol boj.

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Kristína Liščinská, uč. I. stupňa

 


Stomatohygiena

24.10.2019 zavítala do 1.A, 1.B a 1.C na prednášku PhDr. Soňa Gregová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. Porozprávala nám o hygiene ústnej dutiny. Žiaci sa dozvedeli, ako si správne vyčistiť chrup a prečo je dôležité starať sa o zúbky. Zároveň mali možnosť sledovať motivačnú rozprávku. Potom si mohli vyskúšať na zväčšenom modeli chrupu správnu techniku čistenia zubov. Dozvedeli sa ako často treba meniť zubnú kefku, kedy potrebujeme zubnú niť, medzizubnú kefku a ktorá zubná pasta je najlepšia. Boli poučení, že pre zdravý chrup je podstatné piť dostatok tekutín, hlavne čistú vodu, čaj a ovocné a zeleninové šťavy. Nevhodné je konzumovať veľa sladkostí a cukroviniek.
Na záver im bolo pripomenuté, že si musia zúbky umývať aspoň dvakrát denne a nezabúdať na preventívne prehliadky.

Pozrite si fotoalbum...

 

PaedDr. Božena Lechmanová, tr. uč. I.C


Číta celá rodina

Dňa 18.10.2019 sa naša škola v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice zapojila do 9. ročníka literárneho festivalu „Číta celá rodina“. Rodičia i starí rodičia prijali naše pozvanie, aby svojím čítaním vytvorili v každej triede nezabudnuteľnú atmosféru. Zaujímavé boli taktiež ich rozprávania o knihách, ktoré čítavali v detstve, alebo pútavé príbehy, ktoré žiakov vniesli do rôznych knižných tajomstiev. Krása slova a sila prežívania očarila každého čitateľa či poslucháča, a tak tradičné aj netradičné čítanie pokračovalo aj popoludní v školských kluboch či mestských knižniciach.

Sprievodným podujatím festivalu bola aj beseda s  košickým spisovateľom Slavomírom Szabom, ktorej sa  zúčastnili vybraní  žiaci našej školy. Predstavil sa im ako člen Literárnej spoločnosti  Pravé orechové, ktorá sa venuje písaniu poviedok  nie celkom tradičným spôsobom.  Žiakom prezradil, že jeho príbehy nevznikajú  len na základe vlastnej inšpirácie, ale hlavne vyhľadávaním príbehov  v mestách a na vidieku. Zbiera reálne a tradované príbehy z nášho okolia a je autorom vyše štyridsiatich kníh. Žiakom prečítal  jednu z troch košických rozprávok  z knihy Príbehy z vrabčieho hniezda. Ich úlohou  bolo dopĺňať text príbehov, či správne odpovedať na otázky.  Odmenou im boli  podarované knihy, ktoré žiakov  zaujali a hneď sa pustili do ich čítania.          Pri tomto pohľade pán spisovateľ podotkol: „Niet  väčšej radosti, ako vidieť deti čítať.“

Pozrite si fotoalbum...

PaedDr. Zuzana Horváthová, tr. uč. II.A

Mgr. Adriana Davitková, tr. uč. III.A


Prijímanie prvákov do Školského kráľovstva

Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna, zvláštna správa!

Z obyčajných detí školy stali sa dnes 28. októbra 2019 noví členovia Školského kráľovstva. Aby mohli čítať, písať a plniť si školské povinnosti tak ako sa patrí, museli žiaci 1.A, 1.B a 1.C predstúpiť pred kráľa i kráľovnú. Múdri radcovia zadali deťom nejednu ťažkú úlohu. Preskúšali ich v oblasti matematiky, recitácie i spevu, ba niektorí i zatancovali. ... a že sú to deti múdre i vrtké, mohli sa presvedčiť všetci – malí, veľkí, dospelí. Už niekoľko rokov najlepšia škola v celom štáte získala mnoho múdrych hlavičiek.
Nuž, a ako to viem? Noví členovia školského kráľovstva dali našej kráľovnej sľub, že z nich budú dobrí žiaci a nie žiadni darebáci. Na celé dohliadala pani riaditeľka s pani zástupkyňami. Svedkami slávnostnej udalosti boli  okrem kráľa, kráľovnej, princeznej, radcov i bubeníka tiež žiaci prvého stupňa, pani učiteľky a samozrejme ja. Kráľovský šašo :-)


Deň zdravej výživy

Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Vyvážená strava je veľmi dôležitá. Potrebný je dostatok vitamínov a minerálov. Ich nedostatok môže zapríčiniť spomalenie rastu, oslabenie imunitného systému, oslabenie kostí, zubov a podobne.

16. októbra 2019 sme na našej škole realizovali projektový deň - Deň zdravej výživy. Žiaci získavali vedomostí o význame zdravého stravovania a oboznamovali sa so zásadami správnej výživy formou rozhlasovej relácie a rozličných zaujímavých prezentácií. Spolu sme vytvárali plagáty na témy: Pyramída zdravia, Vitamíny a minerály, Zásady správnej výživy, Zdravé a nezdravé jedlá. Tvorili sme zdravý jedálniček a kalkuláciu zdravého jedla. Zaoberali sme sa dôsledkami nesprávnej výživy ako je napríklad obezita. Pripomenuli sme si hladujúcich ľudí v chudobných krajinách najmä v Afrike a plytvanie potravinami. Telesný pohyb potrebný pre zdravie sme podporili tancom Zumba. Na výtvarnej výchove žiaci kreatívne vytvárali mozaiky, koláže a aranžovali do košíkov.

 „Zdravá výživa je základ zdravia.“

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Svetlana Simková, tr. uč. IV.A


Biela pastelka

Biela pastelka je celoslovenská verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej finančnej pomoci zlepšuje životy nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie špeciálnych rehabilitačných programov zameraných na výcvik chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, či práce s rôznymi kompenzačnými a optickými pomôckami a odstraňovanie bariér, ktoré im pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Hlavným zbierkovým dňom bol 20. september, keď aj na našej škole dve dobrovoľníčky v tričkách s logom Bielej pastelky a so zapečatenými pokladničkami zbierali po triedach a zborovniach vaše dobrovoľné finančné príspevky. Darcom dávali malú bielu farbičku, alebo spinku v tvare bielej pastelky. Takto sa nám podarilo vyzbierať 200 eur, ktoré sme ešte v tento deň odniesli do Únie pre slabozrakých a nevidiacich na ulici Parku obrancov mieru 1. Ďakujeme všetkým, ktorí takýmto spôsobom prejavili ľudskosť a spolupatričnosť s hendikepovanými ľuďmi.

 

Mgr. Miriam Kirovová, tr. uč. V.D


Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Vždy na konci prázdnin, keď slniečko trošku zozubatie, začínajú deti s hrôzou rátať dni a uvedomia si, že leňošenie končí, príde na rad skoré vstávanie, krúžky a úlohy.  Majú pocit, že zábava končí a začína sa nekončiaci rad povinností. Ono to tak vyzerá, ale keď sa už stane, že príde ten obávaný prvý školský deň, väčšina z vás, deti, má na tvári široký úsmev. Usmievajú sa oči aj ústa a znova sa zvítavajú starí kamaráti, ktorí si na seba počas prázdnin nemohli nájsť čas. A my, pani učiteľky, už len počujeme: „Jééééj, aj ty si tam bola? A kedy? Ten kolotoč bol super, však?“ alebo „Čaaaaau, ako si mi chýbala! Budeme aj tento rok sedieť spolu?“  A z tej vašej pohody a radosti zo stretnutí sa tešíme aj my.

Tento rok máme dôvod na radosť ešte väčší, keďže si deti znova budú môcť zacvičiť v krásnej, novej a bezpečnej telocvični. Takisto sa konečne dostanú na rad krúžky, ktoré bolo nutné kvôli telocvični oželieť. Dúfame, že budete spokojní a radi si zašportujete.

Veríme, že nadchádzajúci rok bude pre vás naozaj úspešný a v júni budeme môcť všetci spoločne povedať, že naozaj stál za to. Prajem vám všetkým spokojný rozlet.

Mgr. Natália Ganajová, tr. uč. II.C


 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa