AKTIVITY 2017/2018

Slávnostné ukončenie školského roka

Milé deti,

Pipi Dlhá Pančucha svojho času plakala, že ona nikdy nebude mať prázdniny, pretože nechodí do školy. Darmo jej kamaráti Tomi a Anika vysvetľovali,  že ona má prázdniny celý život, neverila im.  Upokojila sa až vtedy, keď mohla do školy zájsť a prázdniny si podľa nej naozaj  zaslúžiť. J

Vy, milé deti, ste celý rok poctivo a usilovne pracovali, veľa ste sa učili, získali ste mnoho dôležitých informácií a poznatkov. Dokazuje to aj ten nekonečný rad šikovných ocenených žiakov našej školy, ktorých na konci školského roka v átriu menovala naša pani riaditeľka. Boli tam športovci, speváci, vedci, poeti aj filozofi. Prázdniny si, samozrejme, na sto percent zaslúžite všetci. Užite si ich čo najviac, veľa sa smejte, tešte, rozprávajte, hrajte, šantite. Leto a letné prázdniny sú predsa časom dobrodružstiev, pohody a zábavy. Budeme naozaj radi, ak vás v septembri privítame šťastných a oddýchnutých.

Šťastné a spokojné leto vám prajeme, kamaráti!

Pozrite si fotoalbum...Rozlúčka s deviatakmi

 

Pozrite si fotoalbum...

 


Šerm

Dňa 27. 6. 2018 sa deti prvého stupňa aj so svojimi pani učiteľkami zúčastnili predstavenia, ktoré pre nich pripravilo divadelné a šermiarske zoskupenie Aramis. Za použitia pomyselného časostroja nás bojovníci previedli dobami minulými. Postupne sme cestovali od gotiky až po baroko, videli sme oblečenie z danej doby, zbrane a aj súboje. Na svoje si prišli hlavne  chlapci, ktorí sa mohli zblízka pozrieť na zbrane.

Musíme podotknúť, že tento rok to bolo veľmi príjemné a kompaktné vystúpenie, ktoré nám nepokazilo ani počasie, dostal sa nám skvelý prehľad historickými obdobiami a ich charakteristickými znakmi. Riadne napínavá bola streľba, ktorá bola taká hlučná, až si bolo treba zapchať uši.  Bola to veľmi zaujímavá bodka za školským rokom. Radi si vznešené dámy a pánov uctíme aj nabudúce. 

Ďakujeme rodičom našich žiakov - p. Zdenke Dvořačkovej a p. Pavlovi Valouchovi.


Olympijský deň

Dňa 22. júna 2018 zorganizovala  ZŠ Krosnianska č.4 v spolupráci s Olympijským klubom Košice štafetový beh pre žiakov 1.- 8.ročníka. Celá akcia sa niesla v duchu "Olympijského dňa," ktorá má na našej škole už dlhoročnú tradíciu.

Pozrite si fotoalbum...

 

 

 

 

 


Netradičné formy vyučovania

V spolupráci s rodičmi a priateľmi školy naši žiaci aj v tomto školskom roku absolvovali množstvo zaujímavých  hodín v rámci netradičných foriem vyučovania. Žiaci sa zúčastnili rôznych exkurzií, prednášok či zábavných experimentov. Stretli a spoznali mnoho odborníkov a ich zaujímavé profesie. Niekoľkoročnou tradíciou je aj učenie mladších žiakov staršími. Tí si pre svojich kamarátov z nižších ročníkov pripravili pestrú paletu vyučovacích hodín s témami ako napríklad: Milujem Slovensko, Dobre vedieť, Matboj, Matematické všeličo, Debatiáda a veľa iných. Počas niekoľkých mesiacov žiaci nadobúdali vedomosti pútavou, hravou, no hlavne  zážitkovou formou. 

Pozrite si fotoalbum...


Hipológia

V pondelok 21. mája 2018 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili ukážky služobnej hipológie v jazdeckom areáli Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie na triede KVP v Košiciach, kde bol pre nich pripravený zaujímavý program. Policajti oddelenia jazdnej polície v Košiciach so služobnými koňmi si pre žiakov pripravili ukážky modelových situácií, s ktorými sa pri svojej práci stretávajú. Program bol dynamický, pútavý a na profesionálnej úrovni. Jednotlivé ukážky práce s koňmi pozostávali z doprovodu vozidla so zapnutými majákmi a sirénami, cválanie v rôznych formáciách – za sebou, v pároch, vedľa seba, plynulého prekonávania prekážok, skokmi cez ohnivé prekážky a ponad plamene, rozrážanie bariér, reakcie koní na streľbu, dymovnice, oheň, útok výtržníkov na jazdcov na služobných koňoch, práca s vlajkou, vymedzovacími tyčami a podobne.

Žiakom sa ukážky jazdcov  jazdeckej polície páčili a odmenili ich neraz silným potleskom. Na záver mali žiaci možnosť vyskúšať aké to je sedieť a pomalým cvalom zajazdiť si na koňoch v sprievode prítomných jazdcov.

Pozrite si fotoalbum...


Daj prednosť životu

V piatok 18. mája 2018 sa žiaci III.D triedy zúčastnili preventívnej akcie s názvom „DAJ PREDNOSŤ ŽIVOTU“, ktorej organizátorom bolo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. V areáli dopravného ihriska bol pre žiakov pripravený zaujímavý program, na ktorom sa zúčastnilo šesť košických škôl. Každú školu reprezentovalo trojčlenné družstvo. Pod vedením príslušníkov Policajného zboru súťažiaci plnili rôzne súťažné aktivity. Statočne sa popasovali s disciplínami ako je test a následná jazda na bicykli podľa pravidiel cestnej premávky, hod granátom, skok vo vreci, jazda zručnosti na kolobežke s alkoholickými okuliarmi. Okrem súťažných disciplín, ktoré absolvovali súťažné družstvá boli pre ostatných žiakov pripravené aj iné aktivity – jazda na policajnej kolobežke v sprievode príslušníka policajného zboru, možnosť  urobiť si vlastné odtlačky prstov a dozvedieť sa viac o práci kriminalistov, nechýbali statické ukážky výstroja a výzbroje špecializovaných zložiek polície. Žiaci mali možnosť vyskúšať si rôzne predmety, ktoré polícia využíva pri svojej práci a samozrejme nechýbali ani záchranári a aktivity s nimi spojené.

Naši žiaci zažili krásne slnečné dopoludnie strávené zaujímavými  aktivitami. Domov odchádzali s príjemným pocitom. Naše súťažné družstvo v zložení žiakov III.D triedy  - Alica Bohuňková, Matej Gič a Marko Hogya, získlalo krásne umiestnenie - 3.miesto.

Pozrite si fotoalbum...


 

Návšteva mediálneho domu v Košiciach

Mali ste niekedy možnosť vyskúšať si, aké je to pred kamerou i za kamerou? Akú veľkú zodpovednosť majú moderátori, redaktori spravodajstva, žurnalisti, kameramani, zvukári alebo pani, ktorú sme videli v redakcii novín so slúchadlami na ušiach pri počítači a jej povolanie je jazyková korektorka? V pondelok, 19. marca, sme mali možnosť presvedčiť sa na vlastné oči, čo všetko obnáša práca v Mediálnom dome KOŠICE:DNES. Privítali nás naozaj srdečne. V redakcii novín i online si naše vedomosti z vyučovania našli svoje miesto. Televízne štúdio očarilo najmä dievčatá, pričom chlapci neostali nič dlžní technike. Nuž a vo vysielacom štúdiu rádia? Cítili sme sa skvele – veď pracovať s veselou hudbou, prinášať ľuďom príjemné správy, tak to je snom každého z nás.

Bolo pre nás neoceniteľným zistením, že každý človek v jednotlivých redakciách má svoje miesto, úlohy a my sme si niektoré z nich mohli vyskúšať na vlastnej koži. Takéto vyučovanie by sme dožičili každému z vás.

Pozrite si fotoalbum...  Pozrite si video...


Korčuľovanie

Napriek tomu, že je naša telocvičňa v rekonštrukcii, nezaháľame. Žiaci majú dostatok príležitostí a pohybu nielen v areáli školy na ihriskách, ale aj mimo areálu. Využívame každú príležitosť na to, aby sme sa hýbali. Tak trochu netradične hodinu telesnej výchovy poňali i naši štvrtáci, ktorí si vyskúšali, aké je to byť korčuliarom. Pod vedením trénera sa postavili na ľadovú plochu. Poniektorí po prvý raz, iní už s ľadom mali aké-také skúsenosti. Radosť, nadšenie a pocit z úspechu si odniesol každý, kto to dnes zvládol, a je namieste povedať, že to zvládli všetci zúčastnení.

Pozrite si video...


BURZA KNÍH

Marec je mesiacom knihy, a preto sa v dňoch 26. 3. – 28. 3. 2018 pod vedením pani učiteľky Szathmáryovej na našej škole uskutočnila Burza kníh. Žiaci mali možnosť priniesť knižky, ktoré už doma nečítajú a za symbolické ceny ich predať. Na burzu sa dostalo viac než 450 kníh a 293 z nich sa predalo za celkovú sumu 542,63€ - môžeme teda povedať, že predaj bol tento rok veľmi úspešný. Súčasťou tohtoročnej burzy bola aj tombola, ktorej víťazi vyhrali pekné knižky. Za každú zakúpenú knihu žiaci aj učitelia získali lístok do žrebovania. Jednou z víťaziek bola aj pani učiteľka Petrová, ktorá mala z výhry veľkú radosť J. Organizáciu mali už po štvrtý raz na starosti dievčatá z 9.A – Ivana Benešová, Simona Jacková, Lilla Maheľová a Klára Paľuvová. Poďakovanie patrí aj dievčatám zo 6.A a 6.B, ktoré nám v prvý deň pomohli a budúci rok prevezmú štafetu.

počet všetkých kníh na burze

viac než 450

počet predaných kníh

293

celková suma predaných kníh

542,63€

najväčší zárobok jednotlivca

189,90€

 

 

 

 

 

Ivana Benešová, 9. A


Návšteva Ústavu experimentálnej fyziky

Žiaci I. A navštívili Ústav experimentálnej fyziky v Košiciach. Mnohé fyzikálne pokusy ich veľmi zaujali.

Článok na stránke ústavu

Fotogaléria

 

 


Návšteva divadla

Dňa 15. marca 2018 sa žiaci II. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Maškaráda v Štátnom divadle Košice. Mali možnosť pozrieť si výkony viacerých známych košických hercov a odhaliť spolu s nimi, kto je tajomnou osobou v lóži č. 6 ...


Ako magnetický ježko potešil prváčikov

V chladný marcový deň sa vybrali na návštevu oddelenia fyziky magnetických javov ÚEF SAV na Watsonovej ulici v Košiciach žiaci 1. A triedy v sprievode pani učiteľky Mgr. Adriany Davitkovej. 

Pozrite sa, čo všetko zažili...


Deň otvorených dverí v Školskom kráľovstve

Keď sa narodia, nie sú omnoho väčšie ako barčiansky chlebík. J Plačú, spinkajú a rodičia sa o ne s láskou starajú. Po čase nás obdarujú aj nádherným detským smieškom a nekonečným množstvom otázok. A keď jedného dňa nastane chvíľa, že už nechýba veľa, aby sa pravá ruka dotkla ľavého uška, vyberú sa po prvýkrát nesmelo do školy na skusy...

Aj my sme v našej škole 15. marca 2018 v rámci Dňa otvorených dverí privítali práve takéto „mláďatká“, ktoré s obrovským nadšením a motiváciou zisťovali, ako to v škole funguje. Odvážne preskúmali celé školské kráľovstvo a prekvapovali svojím nadšením, kreativitou a šikovnosťou. V rekordnom čase zvládali náročné úlohy, ktoré museli riešiť v jednotlivých komnatách Školského kráľovstva. Takýchto šikovných žiakov veľmi radi privítame v prvom ročníku.
Tešíme sa na vás v septembri, milé deti!

Pozrite si fotoalbum...


Deň otvorených dverí v špeciálnych triedach pre nadané deti

Rok čo rok sa brány škôl, podobne ako v tej našej, otvárajú už pred zápisom do prvého ročníka a to z jediného dôvodu - rodičia i deti majú mnoho otázok ohľadom vzdelávania, priestorov školy, poprípade sú zvedaví na budúcu pani učiteľku. Deň otvorených dverí sa stal pre  mnohé školy štandardom. Krásna udalosť pre všetkých zúčastnených. Môžeme sa s rodičmi i deťmi zoznámiť, prekonať strach z neznámeho a ubezpečiť sa, že dieťa bude v dobrých rukách.

Vzhľadom k tomu, že v špeciálnych triedach pre nadaných a talentovaných žiakov prebieha edukácia metódami a formami práce, ktoré práve týmto deťom vyhovujú, je úplne prirodzené, že o tieto metódy a formy práce prejavujú rodičia svojich ratolestí záujem. Deň otvorených dverí sa uskutočnil vo štvrtok, 22. februára. Rodičia a starí rodičia prichádzali do tried, prežili s nami pútavé dopoludnie plné nových vecí. Veď kde inde, ako v triede pre nadaných žiakov, by sa vybrali na výpravu do praveku v rámci obohatenia, stali sa entomológmi na prírodovede i matematike, či jazykovedcami na slovenčine.

Rovnako ako budúci prváci a ich rodičia i žiaci v jednotlivých triedach boli plní očakávania. Veď nie je bežnou skutočnosťou fakt, že máme v triede „zvedavcov“. S úsmevom a tiež s obrázkami od budúcich prvákov sme dopoludnie zvládli na výbornú.

Pozrite si fotoalbum...


Exkurzia v Kosite

Rozprávať o citlivom prístupe k prírode a prírodným zdrojom, rozprávať o recyklovaní  a separovaní už nestačí. V rámci udržateľnosti čistoty prostredia sme sa s 294 školami z celého Slovenska zapojili do projektu Triedim, triediš, triedime, ktorý je určený žiakom 1. – 4. ročníka základných škôl. Cieľom je podporiť budovanie návykov smerujúcich k ochrane životného prostredia. Projekt sa zameriava na triedenie troch najčastejšie sa vyskytujúcich druhov odpadu – plast, papier a sklo.

Ruka v ruke s projektom žiaci 4. ročníka o tom vedia svoje aj prostredníctvom aktivít, ktoré realizujeme na škole. Vo februári sme absolvovali exkurziu do spoločnosti Kosit, ktorá sa zaoberá nielen vývozom odpadu v Košiaciach a okolí, ale i jeho samotnou separáciou a likvidáciou. Vedomosti nadobudnuté z domu a školského prostredia mali žiaci možnosť naplno využiť v školiacom centre Kosit-u, interaktívnymi hrami a cvičeniami sa zoznamovali s možnosťami, ako nakladať s odpadom, minimalizovať ho, popríp. nevytvárať nový. Na vlastné oči vidieť, ako sa ďalej triedi a spracúva papier, plasty a ako sa môže využiť komunálny odpad, bolo pre všetkých najväčším zážitkom. Diskusia na tému odpad bola aj po návrate do školy živá a nemala konca.

Apropo, vedeli ste, že každý človek ročne vytvorí 309 kilogramov odpadu?

Pozrite si fotoalbum...


Projekt Educate Slovakia

V dňoch 12. – 16. 2. 2018 prebiehal na našej škole projekt Educate Slovakia. Hlavným zámerom projektu bolo budovať medzinárodné povedomie prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov, rozvíjať sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Zaujímavé aktivity si pre našich štvrtákov pripravil stážista pochádzajúci z Indonézie. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s nádhernou krajinou, ojedinelosťami, tradíciami a zvykmi tohto štátu. Vďaka aktívnemu používaniu cudzieho jazyka mali naši žiaci možnosť aplikovať svoje doterajšie jazykové vedomosti a zručnosti v praxi. 

Pozrite si fotoalbum...


Žijeme pohybom

Pre deti mladšieho školského veku je charakteristická zvedavosť a pohybová aktivita. Počas edukačného procesu pedagógovia využívajú rozličné metódy a formy práce, ktoré dieťa motivujú k výkonu. K vyhľadávaným v našej práci patria, mimo iných, hudobno-pohybové aktivity, ktoré deti na I. stupni ZŠ prijímajú s veľkou obľubou. Či už za dverami tried alebo počas prestávok to v našej škole žije. Priestor pre spoločné hry a zábavu využívame častokrát spoločne. Zumba ani break dance nám nie sú cudzie.

Pani učiteľka Lucka aj „jej“ zumba tím svojím zanietením inšpirujú žiakov i pedagógov. Hudba a tanec znejú nielen počas veľkých prestávok. Na ďalšie vyučovanie sa do tried vraciame s úsmevom na perách. Deti aj učitelia sa na tieto hudobné chvíľky plné tanca, zábavy a veselia vždy veľmi tešia.

Pozrite si fotoalbum...


Skončil sa prvý polrok ...

Zhodnotenia výsledkov práce žiakov sme sa dočkali aj na našej škole. Týždeň za týždňom ubiehali ako voda a naraz tu stojíme a bilancujeme úspechy. Slovenčina, matematika aj prírodoveda mnohých potrápili, naopak, telesná, hudobná či výtvarná výchova potešili a pobavili. Pani učiteľky prevetrali hlávky žiakov a ako skvelí partneri a poslucháči ruka v ruke urobili kopec vynikajúcej práce. Vyučovanie bolo v mnohých ohľadoch náročné, no vďaka Vám, milí naši žiaci, aj inšpiratívne a poučné. Prvý polrok priniesol i úspechy mimo brány školy – v rozličných súťažiach hovoreného slova, prednesu, výtvarných súťažiach i v súťažiach speváckych. S výborným pocitom vstupujeme do druhého polroka plného nových vedomostí, zážitkov a výziev.

  Pozrite si fotoalbum...


Výchovný koncert

 

Povedz mi to a ja to zabudnem, ukáž mi to a ja si to zapamätám. Nechaj ma to urobiť a ja to pochopím.

Aj v tomto duchu sa niesol interaktívny koncert pána hudobníka Jána Hrubovčáka na tému „Poznaj svoje dedičstvo“ pre deti I. stupňa špeciálnych tried, ktorý sa uskutočnil dňa 15.1.2018.

Poznáte niekoho, kto sa volá Gajdoš, Hudec, Bubnáš, Trubač, Mlynár, Bača, Švec, či Kováč? Sú to mená zdedené po činnosti, ktorú vykonávali generácie pred nami, ba boli medzi nimi aj muzikanti. Narodili sa tu a žili, možno prišli na naše územie z rôznych kútov Európy – Rumuni spolu s ovečkami a valaškami, Nemci, Poliaci, Česi, Rusíni, Maďari. Pomocou rozličných hudobných nástrojov sme spoznávali našu krajinu, ktorej s hrdosťou hovoríme Slovensko a s rovnakou hrdosťou môžeme povedať, že sme multikultúrna krajina.

V toto jedinečné dopoludnie mali deti možnosť stať sa na chvíľu hudobníkmi... Hrali na fujare, píšťalkách, volskom rohu. „Naživo“ naše ľudové hudobné nástroje okúsili. Tie, o ktorých sa priebežne učia a ktoré poznajú mnohí len z učebníc a nahrávok. A to najlepšie na koniec... Čo? Zvonec? Nuž na koniec prišiel  KLOBÚKOVÝ TANEC.

Pozrite si fotoalbum...

 


Vianočná besiedka

Chvíľočku predtým, ako sa deti rozbehli ku svojim vianočným stromčekom čakať na Ježiška, sa aj naša škola  odela do slávnostného šatu a chodbami sa rozozneli krásne vianočné melódie. Naši najmenší, a aj ostatní žiaci predviedli úžasné výkony. Deti si ešte pred Štedrým dňom odovzdali pekné zážitky v podobe vystúpenia pre svojich spolužiakov. Každé číslo bolo ocenené výdatným potleskom. Nádherný spev a čisté tóny boli  v škole určite uväznené aj dlho potom, ako sa deti rozkotúľali na zimné prázdniny... Veď posúďte sami a pozrite si našu fotogalériu. 

Pozrite si fotoalbum...


Eko Vianoce

Aj v tomto roku sa žiaci prvého stupňa zapojili do environmentálnej súťaže Eko Vianoce – Symbol Vianoc. Z odpadového a prírodného materiálu vytvorili nádherné a originálne vianočné predmety a dekorácie. Odmenou za ich tvorivú prácu bol hlavne dobrý pocit z opätovného využitia odpadového materiálu. Všetky práce žiakov sú vystavené na druhom poschodí a tešia sa z obdivu okoloidúcich. Výstava potrvá do 19.1. 2018.

 

Pozrite si fotoalbum...


 

Netradičná hodina fyziky


Dňa 15.12.2017 žiaci 9. A triedy prežili hodinu fyziky v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.  Expozícia s názvom SIEŇ ELEKTRICKÝCH VÝBOJOV prináša možnosť zoznámiť sa s elektrostatikou a technikou vysokých napätí prostredníctvom dynamických ukážok a pokusov, v niektorých prípadoch aj s interaktívnym prístupom návštevníkov.
Okrem klasických demonštrácií účinkov statickej elektriny,  sú v novej expozícii Slovenského technického múzea predvádzané až 80 cm iskrové výboje - umelé blesky z Teslovho transformátora smerované do Faradayovej klietky. Nezabudnuteľným zážitkom bola vlastná skúsenosť z jej účinkov - dokonalá ochrana pred nebezpečným napätím.

Pozrite si fotoalbum...


Stomatohygiena a zdravý životný štýl

V decembri  k nám zavítali pracovníčky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, aby žiakom 1. a 2. ročníka priblížili, ako súvisí naše zdravie so zdravým životným štýlom. Prváci sa hravou formou učili, ako sa majú správne starať o svoje zúbky. Druhákom bol zaujímavo prezentovaný zdravý životný štýl – pestrá strava, pravidelný pohyb a spánok.

Pozrite si fotoalbum...


Vianočná knižka sa otvára - Beseda so spisovateľkou Andreou Gregušovou

Usmiatu a láskavú pani spisovateľku Andreu Gregušovú ste 15.12.2017 mohli stretnúť aj na chodbách našej školy. Na besedu o svojej tvorbe v rámci projektu Knižnice pre mládež mesta Košice – Vianočná knižka sa otvára, sa tešili deti 1. - 4. ročníka našej školy. 

Viete ako sa krotia malé dievčatká? Je holub naozaj špinavý a choroby prenášajúci vták? Je veľryba pomalé zviera?

Zvedavé očká i nedočkavé tváričky  sa dočkali odpovedí na svoje všetečné otázky o písaní kníh, o tom, čo pani spisovateľku Andreu Gregušovú inšpiruje, z čoho je smutná i z čoho má radosť a prečo sú jej knihy nie len pre dospelých.

Pozrite si fotoalbum...


 

Mikuláš

"Prišiel k nám Mikuláš, priniesol nám čokoládu aj koláč..." 

Jeho príchod radostne očakávali deti ešte pred prvým zvonením. Mikuláš prišiel so svojimi pomocníkmi nielen s vrecom plným sladkostí, ale aj s dobrou náladou. Deti odmenil sladkosťami a ony mu poďakovali mikulášskou pesničkou alebo básničkou. Čerti si niektoré nezbedné deti chceli zobrať so sebou. Počas celého dňa vládla v škole sviatočná mikulášska nálada.

 

   Pozrite si fotoalbum...


Predškoláci na návšteve v ZŠ

Do I. B a I. C zavítali predškoláci zo susednej CMŠ. Pozorne sledovali, ako sa učia ich starší kamaráti a občas sa do procesu zapojili aj ony. Zaujala ich predovšetkým práca s interaktívnou tabuľou a zistili, že učenie môže byť aj zábavné.

Pozrite si fotoalbum...

 


Farebný týždeň

V dňoch 20.11. - 24.11.2017 sa na I. stupni uskutočnil už tradičný "Farebný týždeň". Našu školu ovládli farby všetkých odtieňov. Šťastie, láska, úcta, priateľstvo i radosť majú v živote človeka veľký význam. Cieľom zaujímavých aktivít, ktoré si triedne učiteľky pripravili pre svojich žiakov, bolo hravou formou zamyslieť nad ľudskými a spoločenskými hodnotami.

 

Pozrite si fotoalbum

 


 

Jeseň očami žiakov III.C triedy

Jeseň hýri farbami ako maliarska paleta. Pestrofarebné listy stromov v nás vyvolávajú dojem, akoby sa stromy začali obliekať do jesenných šiat. Keď sa im už ich šaty nepáčia, zhadzujú ich na zem a vytvárajú tak pestrofarebné koberce. Počasie je vrtkavé. Raz fúka vietor, inokedy prší. V našej triede 3.C sme sa preto rozhodli zúžitkovať to, čo nám ponúka príroda a v rámci tvorivych dielní na hodine výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania vytvoriť práce, ktoré skrášlia naše prostredie a pripomínajú nám krásu jesennej prírody.

Pozrite si fotoalbum...


 

Prijímanie prvákov do Školského kráľovstva

Na známosť sa všetkým dáva...!

Dňa 26. 10. 2017 sme slávnostne prijali do nášho Školského kráľovstva 67 prvákov. Kráľ i kráľovná so svojím sprievodom prišli do prváckych tried, aby sa presvedčili o tom, akí šikovní sú naši prváci a či budú robiť dobré meno našej škole. Po slávnostnom sľube prvákov im kráľ s kráľovnou odovzdali pamätný list ako spomienku na tento slávnostný deň.

 

Pozrite si fotoalbum...

 


 

Noc v CVČ

Trieda I.C sa 27. – 28. októbra 2017 zúčastnila na akcii „Pevnosť Boyard“ v CVČ Charkovská 1. Deti súťažili v družstvách a tak získavali kľúče od pevnosti. Mali možnosť vyniknúť vo vedomostiach, v odvahe a športe. Ich odmenou bolo získanie sebadôvery, diplomu a sladkosti. Zahrali si aj „živé“ Človeče, nehnevaj sa, futbal a zatancovali Zumbu. Domov odchádzali plní zážitkov a skúseností.

 

 

 

Pozrite si fotoalbum...


 

Číta celá rodina

Čítate radi? U nás sa to knihomoľmi len tak hemží. Preto sa s radosťou zúčastňujeme podujatia Číta celá rodina, ktoré každoročne organizuje Knižnica pre mládež mesta Košice. Čítať sa začalo od skorého rána. V rannej družine čítali deťom vychovávateľky, starší žiaci prišli čítať mladším spolužiakom. Do akcie sa zapojili aj rodičia i starí rodičia našich žiakov, ktorým ďakujeme, že si našli čas a aspoň na chvíľku si s nami čítali. 
Na pozvanie riaditeľky prichádzajú do Košíc známi spisovatelia a ilustrátori, aby sa stretli so svojimi čitateľmi. Na našej škole sme mali možnosť privítať Dada Nagya, redaktora Slovenského rozhlasu. Vo svojej Literárnej revue predstavuje autorov a ich diela. Sám je z kategórie knihomolus maximus - knihy rád číta, kupuje, ale aj rozdáva (má ich plný byt) a vie o nich zaujímavo rozprávať. Má zmysel pre humor a rád číta detektívky. Medzi jeho obľúbených autorov patrí Dominik Dán, Jozef Karika, Juraj Červenák a Dušan Taragel. Je rád, že na pultoch kníhkupectiev je veľa dobrých kníh. Mnohých autorov pozná osobne, a tak o historky zo života literátov nebola núdza.S autormi sme mali možnosť stretnúť sa osobne na literárnom večere v Litparku, kde nám tiež všeličo o sebe prezradili.

Pozrite si fotoalbum...


 

Projektové vyučovanie Chceme žiť zdravo

16. októbra 2017 prebiehalo v triedach 1.-4. ročníka projektové vyučovanie na tému Chceme žiť zdravo. Prostredníctvom zážitkových aktivít  žiaci nadobudli mnoho vedomostí o  dôležitých živinách pre človeka, pravidlách vyváženej stravy, pitnom režime a nemenej dôležitom pohybe.

Pozrite si fotoalbum...

 


Netradičná hodina prírodovedy

Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci so ZOO Košice pripravili pre žiakov 3. A a 3. B triedy netradičnú, ale predovšetkým zaujímavú hodinu prírodovedy. Témou vyučovacej hodiny, ktorú viedol pán Josef Kindl, boli plazy. Deti sa dozvedeli mnoho zaujímavostí  o týchto živočíchoch a mali možnosť "zoznámiť sa osobne" s pytónom  kráľovským. Najväčší odvážlivci sa s pytónom odfotografovali.

 

Pozrite si fotoalbum...

 


 

Interaktívna prednáška o chudobe vo svete

Tie deti nikdy neboli pri mori? Naozaj nemajú hračky? Ani počítač? Sú chudobní i v našej škole? Žijú na našom sídlisku?
Aj takéto otázky odzneli na interaktívnej prednáške žiakov 4. A a 4. B triedy s OZ Maják nádeje v našej škole, 11.októbra 2017, na tému „Chudoba.“ Stretnutie bolo plné emócií, zvedavých otázok  i počúvanie so zatajeným dychom. Rozprávanie o ľuďoch, ktorí žijú v chudobe, o tom, ako s chudobou zápasia každý deň, či o ľuďoch, ktorí pôsobia ako dobrovoľníci a pomáhajú im zvládať neľahké životné situácie. Nuž i takýto deň sme prežili na našej škole.

Pozrite si fotoalbum...


Beseda

Jednou z ďalších významných podujatí v mesiaci september 2017 na našej škole bola beseda s košickou rodáčkou trojnásobnou olympioničkou v šerme a ambasádorkou Fair play Katarínou Ráczovou- Lokšovou. Témou besedy bolo "Fair play v športe" a "Moja najkrajšia spomienka v športe". Žiaci, ktorí sa pod vedením pani riaditeľky Ing. Danky Daneshjoovej a učiteľky Mgr. Evy Pavlíkovej dlhodobo úspešne zúčastňujú na rôznych projektoch SOV, sa so záujmom zapájali do besedy o histórii hnutia fair play, o význame fair play v športe ako i každodennom živote,, ale aj o ekecheirii, ktorá vzhľadom na smutné 45. výročie teroristického útoku na olympijské hry v Mníchove extrémistickou palestinskou organizáciou Čierny september bola v týchto dňoch mimoriadne aktuálna. Katarína Ráczová účastníkom besedy na príkladoch vlastných skúsenosti, ale aj pomocou krátkych filmov, priblížila vplyv a význam športu na vývoj osobnosti: «Nikto nemôže zaručiť, že sa stanete majstrom sveta alebo olympijským víťazom. Ale prostredníctvom športu môžete sa stať zdravým, vyrovnaným, čestným a druhého si vážiacim členom spoločnosti.» Zdôraznila mladým, aby sa nebáli vytýčiť smelé, odvážne ciele a sny, za ktoré sa oplatí bojovať, lebo len tak môžu napredovať.

Pozrite si fotoalbum...


Účelové cvičenie v prírode

Posledný deň prvého školského týždňa naši žiaci prežili mimo školských lavíc. Najmladší – prváčikovia – spoznávali blízke okolie školy a tí starší sa vybrali do blízkeho lesoparku. Pod vedením triednych učiteliek plnili zaujímavé úlohy, v ktorých mohli uplatniť či rozvinúť svoje doterajšie vedomosti a zručnosti. Do školy sa žiaci vracali spokojní, s dobrým pocitom z príjemne prežitého dopoludnia.

 

Pozrite si fotoalbum...

 


Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Leto zbehlo  oveľa rýchlejšie, ako sme čakali. Plánov sme mali habadej, splnili sme možno tretinu.  Chceli by sme ešte viac oddychovať, viac precestovať, viac sa pohrať, či pojesť viac zmrzliny.  Vždy to tak býva.  Ale, i keď to nie všetci nahlas priznáte, určite ste sa do školy aj tešili. Na prvom mieste  boli iste kamaráti, potom zábava, niekto sa možno tešil na obedy v školskej jedálni a v kútiku duše ste sa tešili predsa aj na to učenie. Veď také učenie  býva  často aj  veľmi veselé.  Nehovoriac o našich prváčikoch, ktorí si všetko vyššie spomenuté po prvýkrát odskúšajú na vlastnej koži. Milé Včielky, Mravčekovia, Lienky i všetky ostatné deti našej školy, vitajte! A nech je pre vás tento školský rok len a len príjemný s množstvom zábavy a kamarátov. Všetko dobré vám praje VAŠA ŠKOLA ! 

Pozrite si fotoalbum...

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa