2016/2017

Slávnostné ukončenie šk. r. 2016/2017

Slávnostné ukončenie šk. r. 2016/2017

29. júna 2017 sa žiaci a pedagógovia stretli v átriu školy na slávnostnom ukončení školského roku 2016/2017. 

Pozrite si fotoalbum...

Medzinárodného olympijský tábor mládeže

 Medzinárodného olympijský tábor mládeže

Niekoľko žiakov našej školy pod vedením pani učiteľky Pavlíkovej sa zúčastňuje Medzinárodného olympijského tábora mládeže vo Vysokých Tatrách.

Aktuality z tábora a fotografie možno nájsť na tejto adrese.

Pozrite si fotoalbum.

My Machine

My Machine

Začiatkom školského roka sa žiaci 3. E zapojili do projektu My Machine podporujúci rozvoj zvedavosti, tvorivosti a podnikavosti. Úlohou žiakov bolo navrhnúť a nakresliť originálne vynálezy podľa vlastných predstáv. Z množstva návrhov žiaci spoločne vybrali jeden, ktorý sa mal zostrojiť. Túto úlohu si vzali na starosť študenti strednej technickej školy a študenti Technickej univerzity v Košiciach. V marci tohto roku boli naši žiaci pozvaní na prezentáciu prototypov navrhnutých vynálezov, kde študenti informovali malých vynálezcov o postupe zostrojovania ich vynálezu. Študenti v spolupráci so žiakmi navrhli finálny dizajn vysnívaného stroja. Až nakoniec prišiel tak dlho očakávaný deň D. Dňa 26.6. žiaci konečne vzhliadli svoj vynález vo finálnej podobe a dokonca si ho mohli aj vyskúšať. So študentmi – zhotoviteľmi diskutovali o jednotlivých krokoch výroby a princípoch fungovania ŠpehoMyšky. Všetkým sa ŠpehoMyška páčila a každý si s ňou chcel hneď „zašpehovať“. Okrem testovania vlastného vynálezu sa žiaci zahrali aj s ďalšími tromi vynálezmi, ktoré navrhli žiaci iných škôl. Naši tretiaci tak spoločne prežili tvorivé a zábavné dopoludnie a do školy sa vracali s príjemným pocitom, že aj detský sen sa môže stať skutočnosťou.

Pozrite si fotoalbum...

Výstava detských prác

Dňa 31. mája 2017 sa v priestoroch našej školy konala koncoročná ukážková výstava detských prác členov keramického krúžku. Výrobky boli hodnotené v dvoch kategóriach - mladšej a staršej.

Umiestnenie víťazov mladšej kategórie:

1. miesto - Dorota Valkovičová III. C

2. miesto - Sofia Nagyová II. C

3. miesto - Michaela Fiedorová II. C

Umiestnenie víťazov staršej kategórie:

1. miesto - Sandra Jakubová V. D

2. miesto - Daniela Halászová V. D

3. miesto - Alexandra Hlawiczková V. C

Víťazí boli odmenení vecnými cenami a ostatné deti dostali sladkú odmenu.

Betliar

Betliar

Dňa 6. júna 2017 sa žiaci IV.A triedy zúčastnili poznávacieho výletu do Rožnavy. V meste navštívili banícke múzeum. Po zaujímavej prehliadke sa potom presunuli do kaštieľa Betliar. Andrássyovsky kaštieľ v Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojím pôvodným zariadením. Priestory kaštieľa a jeho park s nádhernou prírodou sa stali miestom, kde nakrúcali seriál "1890".
Po chutnom obede sa žiaci presunuli na ranč v Brzotíne, kde sa mohli povoziť na koníkoch a zrelaxovať v príjemnom prostredí.

Pozrite si fotoalbum...

IQ olympiída

IQ olympiída

Žiaci našej školy sa zapojili do podujatia Mensy IQ olympiáda. Dvaja postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa konalo na Oravskom hrade.

V celoslovenskom kole Adam Čabrák skončil na 4. a Matúš Bucher na 19. mieste.

Výsledková listina.

Fotoalbum

Deň Zeme

Deň Zeme

11.05.2017 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili IX. ročníka náučnej akcie Deň Zeme 2017, ktorú organizuje  Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov v spolupráci s Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie v spolupráci s Mestskými lesmi Košice, a.s.,Správou mestskej zelene Košice, ZŠ Krosnianska 4, Východoslovenským múzeom a SOS Bird life. 

Pozrite si fotoalbum...

Divadelné predstavenie v Štátnom divadle

Divadelné predstavenie v Štátnom divadle

Dňa 28. 4. 2017 sa žiaci 2. stupňa našej základnej školy zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Tom, Dick a Harry v Štátnom divadle Janka Borodáča v Košiciach.
Komédia rozihrala úsmev na tvárach našich žiakov a spestrila vyučovací proces zážitkovým učením. Výkony profesionálnych hercov boli na vysokej úrovni a pozitívne obohatili náš pohľad na dramatické umenie.
Už teraz sa tešíme na najbližšie divadelné predstavenie na doskách ŠD Košice.
                                                    

Starší učia mladších

Starší učia mladších

Deň učiteľov poňali niektorí žiaci druhého stupňa našej školy ozaj zhurta. Na jeden deň sa totiž v rámci projektu „starší učia mladších“ premenili na učiteľov a chodili učiť mladších žiakov. Vykľuli sa z nich trpezliví, ochotní, povzbudzujúci a zábavní pedagógovia,  ktorí v dušičkách „malých“ žiakov iste zanechali hlbokú stopu. Keďže si ešte každý z nich pamätá, aké je to byť dieťaťom, veľmi si uvedomovali, že svet potrebuje jedinečnosť každého jedného z nich a musíme veľmi vyzdvihnúť ich špecifický prístup k „svojim žiakom“, ktorí ich počúvali so zatajeným dychom a s obrovskou radosťou sa zúčastňovali všetkých aktivít. Ďakujeme! J

„Rozprávaj mi a ja zabudnem. Uč ma a ja si zapamätám. Zapoj ma a ja sa naučím...“ (B. Franklin)

Pozrite si fotoalbum...

Deň otvorených dverí v Školskom kráľovstve

Deň otvorených dverí v Školskom kráľovstve

30. marca 2017 sme otvorili brány nášho Školského kráľovstva pre budúcich prvákov a ich rodičov. Deti mali možnosť navštíviť všetky komnaty - Písmenkovo, Čísličkovo, Jazýčkovo, Počítačovo, Športíkovo i komnatu Dobrých víl. Vo všetkých komnatách ich čakali ľahké i ťažšie úlohy a za ich splnenie získali veselé pečiatky. Úsmev detí i úprimné poďakovanie rodičov bolo pre nás veľkou odmenou.

Pozrite si fotoalbum...

Hudobný koncert s pánom Hrabovčákom

Hudobný koncert s pánom Hrabovčákom

V telocvični našej školy sa konal Hudobný koncert s pánom Hrabovčákom, ktorého sa zúčastnili žiaci 5. a 6. ročníka. Niektorí žiaci si vyskúšali hru na tradičných i menej tradičných hudobných nástrojoch nástrojoch. 

Pozrite si fotoalbum...

Spolupráca s mládežníckou knižnicou

Spolupráca s mládežníckou knižnicou

Sme veľmi radi, že naša škola patrí medzi tie, ktoré majú svoju školskú knižnicu. Využívame ju na tematické besedy, netradičné hodiny literatúry či stretnutia so známymi osobnosťami. 

V októbri sme v rámci podujatia Číta celá rodina privítali na našej škole spisovateľa Dušana Taragela. Porozprával nám o svojej čitateľskej vášni, literárnych začiatkoch,  súčasnej práci novinára a prečítal zo svojej knihy Rozprávky pre neposlušné deti.
       Pre krúžok tvorivého písania PEGAS pripravili pracovníčky knižnice niekoľko tvorivých popoludní. V príjemnom prostredí pobočky v LITPARKu sa členovia krúžku venovali hravým tvorivým aktivitám. Hneď bolo na svete zopár vtipných básní a receptov na chvíle pohody. Aby si svoje nápady mali kam zapisovať, všetci dostali zápisník s logom Knižnice pre mládež mesta Košice.
       17.februára 2017 sme sa stretli so spisovateľom Petrom Karpinským, ktorý nám prezradil zaujímavosti z histórie komiksu. Piatkové popoludnia v LITPARKu sú pre nás príjemným relaxom a inšpiráciou.
       Tešíme sa na ďalšie stretnutia ! 😀
                                                           Mária Marcinová,  vedúca krúžku Pegas

Projekt MyMachine Slovakia

Projekt  MyMachine Slovakia

Začiatkom školského roka sa žiaci  3.E triedy zapojili do unikátneho projektu MyMachine Slovakia. Program sa zameriava na rozvoj zvedavosti, tvorivosti a podnikavosti, dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom vynachádzať technické riešenia pre originálne nápady. Týmto kreatívnym procesom sprevádzajú žiakov študenti z Technickej univerzity v Košiciach, z Fakulty umení a zo Strojníckej fakulty. Detský sen tak bude pod supervíziou vysokoškolských študentov zostrojený na stredných odborných školách. Úlohou našich žiakov bolo vymyslieť vlastný originálny vynález, ktorý odprezentovali formou kresieb. Po prezentácii všetkých návrhov spoločne vybrali jeden vysnívaný stroj, ktorý bude skutočne zostrojený. Po pár mesiacoch sa na Technickej univerzite konala prezentácia prototypov navrhnutých vynálezov, kde študenti informovali malých vynálezcov o postupe zostrojovania ich vynálezu. Študenti v spolupráci so žiakmi navrhli finálny dizajn vysnívaného stroja. A tak sa naši tretiaci už teraz tešia, že ešte tento rok si budú môcť vyskúšať svoju ŠpehoMyšku.

Pozrite si fotoalbum...

Beseda "Prvá pomoc"

Určite sa každému z vás stalo, že ste sa porezali, uštipla vás včela, pustila sa vám krv z nosa alebo čosi podobné. Vedeli ste reagovať a poskytnúť adekvátnu prvú pomoc? Na besede s pani Mgr. Fabiánovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, žiaci dostali návod, ako správne a rýchlo pomôcť človeku, ktorý to potrebuje. Praktické ukážky prvej pomoci si deti určite dobre zapamätajú a nebudú sa obávať zasiahnuť, ak ich k tomu okolnosti donútia.

Beseda "Dospievanie"

Beseda   "Dospievanie"

Dňa 15. 2. 2017 navštívila žiakov 4. ročníka pani Mgr. Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. Vekuprimeranou formou priblížila a vysvetlila žiakom jednotlivé etapy vývoja života človeka. Formou otázok a rozhovoru priblížila žiakom obdobie dospievania. Žiaci jej kládli zvedavé otázky, na ktoré dostali profesionálne odpovede a vysvetlenia. Aj táto háklivá téma im zrazu nebola cudzia a začiatočný ostych vystriedala zvedavosť a chuť debatovať na danú tému.

Pozrite si fotoalbum...

Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť

Žiaci 7.C triedy pod vedením pani učiteľky Adriany Leinsteinovej na hodine matematiky preberali tematický celok percentá. Pani učiteľka dala žiakom vypracovať projekty zamerané na finančnú gramotnosť. Ich úlohou bolo prezentovať produkty jednotlivých bánk, zistiť úrokovú sadzbu , viazanosť a poplatky súvisiace s vedením účtu.

Úloha znela :

Zdedila som 10 000 eur , ktoré určite nebudem 2 roky potrebovať, nájdite najvýhodnejšie zúročené peniaze.

Cieľom programu je naučiť žiakov orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti.

 

Pozrite si fotoalbum

Videozáznam

Prevencia, stop drogám

Prevencia, stop drogám

V mesiaci január v rámci protidrogovej prevencie prebehla na našej škole školská výtvarná súťaž ,,Prevencia, stop drogám". 31.1.2017 nainštalovali p. uč. Dvoržáková a Tomčáková v priestoroch školy výstavu výtvarných prác žiakov 5.-9. ročníkov, ktoré so žiakmi pripravila p. uč. Tomčáková. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 5. – 7. ročník  a 8. – 9. ročník. 7. 2. 2017 porota vybrala víťazné práce. V kategórii 5. – 7. ročník sa umiestnili na I. mieste Margaréta Berecká zo VII.B, na II.mieste Rebeka Staneková z V.B a na III. mieste Elena Hanusová zo VII.A. V kategórii 8. – 9. ročník I. miesto získala Eva Tutková z IX.B, II. miesto Lucia Macková z VIII.B a na III. mieste sa umiestnil Sebastián Ivan z IX.C.

Pozrite si fotoalbum

Educate Slovakia

Educate Slovakia

V dňoch 30.1.2017 - 1.2.2017 sa  žiaci štvrtého ročníka zapojili do projektu AIESEC pod názvom Educate Slovakia.

V rámci tohto projektu k nám prišli stážisti z Brazílie a Ukrajiny, ktorí viedli prednášky a interaktívne workshopy za aktívneho používania anglického jazyka. Cieľom projektu bolo priblížiť žiakom život, kultúru a zvyky v rozličných krajinách a dať  im možnosť používať anglický jazyk v praxi.

Pre našich žiakov boli aktivity a rozhovory v anglickom jazyku vítaným spestrením vyučovania. 

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

1. decembra 2016 sa uskutočnila vernisáž žiackych výtvarných prác spojená s vyhodnotením IV. ročníka okresného kola celonárodnej výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Aj naša škola sa zapojila do tejto súťaže a odmenou nám bol úspech našich žiakov. Rebeka Staneková z V.B triedy sa svojou prácou umiestnila na 1. mieste a žiak VII.B triedy Filip Šašala sa umiestnil na 3. mieste. Víťazné práce postúpili do národného kola. Víťazom srdečne blahoželáme!

Pozrite si fotoalbum

Noc v škole

Noc v škole

Čo sa deje v škole počas dňa, si vie väčšina z nás predstaviť: školský zvonček, prestávky, hodiny, výklad učiteľky, písomky, odpovede, projekty...Ale čo sa deje v škole v noci? Po odchode posledného žiačika a posledného učiteľa. Akým životom žije škola v noci? Netušíte?

Šancu vyskúšať si to na vlastnej koži dostali členovia krúžku Pegas a žiaci 6.A. Bývalí členovia krúžku Pegas a žiaci 9.A pripravili pre nich noc plnú prekvapení. Program naštartoval Harry Potter, potom nasledovala nočná prechádzka po škole ( bez baterky a mobilov). Úlohou účastníkov bolo zvládnuť trasu, nestratiť žiadneho člena svojej skupiny a pozorne si všímať indície, ktoré potom v II. kole využili pri plnení kvízových otázok. Odmenou za zdolanie trasy bola pizza XXL v školskej kuchyňke. Na svoje si prišli aj milovníci spoločenských hier a potom už šup do spacieho vaku.

Najviac bodov získal tím Traja ľudia - Paľko, Boris a Goran, ale víťazmi boli všetci, ktorí prekonali vlastný strach.

Veď vieme, že do školy sa nechodí iba kvôli vedomostiam, ale aj kvôli zážitkom.

 

Pozrite si fotoalbum...

NOC výskumníkov

NOC výskumníkov

V priestoroch obchodného centra Atrium Optima v piatok 29.9.2016 naši žiaci 6. ročníka  mali možnosť vidieť viac ako 70 vedeckých stánkov a prezentácií košických univerzít - Technickej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovskej univerzity, a výskumných ústavov SAV. Zúčastnili sa aj vedomostných súťaží a kvízov.

Pozrite si fotoalbum ...

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka je na našej škole tradíciou. Posledný deň pred vianočnými prázdninami, pri rozsvietenom vianočnom stromčeku a krásnej vianočnej výzdobe, pod taktovkou p. uč. Danky Semanovej vystúpili naše talenty pred učiteľmi a spolužiakmi. Milé slovo, spev, hudba i tanec rozžiarili detské očká a vyčarili neopakovateľnú vianočnú atmosféru.

Šťastné a veselé vianočné sviatky! 

Pozrite si fotoalbum...

Exkurzia 4. C a 4. D triedy

Exkurzia 4. C a 4. D triedy

Na hodinach vlastivedy sa žiaci štvrtých ročníkov učia o našej vlasti, o Slovensku. Poznávajú jej osobitosti a rôznorodosť. Jednou z tém je aj naše mesto Košice. Aby bolo poznávanie historického centra Košíc a jeho pamiatok čo najefektívnejšie, rozhodli sme sa zrealizovať jeho návštevu. Tu je pár fotografii  z krásnych a mrazivých Košíc. Keďže nám mráz vyštípal líčka a zachádzal takmer až za nechty, urobili sme si sladkú prestávku v teplučkej cukrárni.

Pozrite si fotoalbum...

Mikuláš

Mikuláš

Vitaj, vitaj Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký ?
Celý rok sme poslúchali,
aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru,
na kolene nemal dieru.
Tak ako sme sľúbili,
všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo ,rýchlo rozbaľ vrece,
nikto z nás už čakať nechce. 

Pozrite si fotoalbum...

Farebný týždeň

Farebný týždeň

„V novinách píšu o počasí,“ povedala Klára. „Je tu napísané DNES RÁNO BUDE POLOOBLAČNO. A pritom je vanilkovo,“ čudovala sa Klára.

Deti vidia svet pestrejšie ako my dospelí, nezabúdajú sa tešiť z drobných radostí.  Preto sme zaviedli „Farebný týždeň“, aby sme deťom hravou formou, cez farby, predstavili základné hodnoty v rámci duševného zdravia  - lásku, úctu, šťastie, priateľstvo a radosť. Nie však len vo svojej prvoplánovej verzii, ale deti prostredníctvom aktivít mohli rozmýšľať  v širšom kontexte. V tej každodennej záplave farby sme pookriali aj my, dospeláci. Zhodli sme sa, že v tejto tmavej ročnej dobe na nás najoptimistickejšie pôsobila žltá... 

Raz dávno som bola s deťmi v parku. Prišlo k nám jedno dievčatko s bublifukom a začalo si púšťať bublinky. „Jéééj, aká smiešna bublinka,“ povedala som dcérke, keď sa jej podarilo vyfúknuť menšiu. Na to ma dievčatko zahriaklo: „Ale teta! Prečo hovoríte, že je smiešna? Každá bublinka má predsa svoju vlastnú dúhu!“ Nezabúdajme na to...

Mgr. Natália Ganajová

Pozrite si fotoalbum...

Hravá matematika

Hravá matematika

V spolupráci so SAV sa na našej škole 11.11. 2016 uskutočnili zaujímavé hodiny matematiky, na ktorých sa zúčastnili  všetci žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka. Žiaci riešili rôzne zápalkové hlavolamy, osemsmerovky, cestovateľské úlohy, logické úlohy, postupnosti atď... Hodina mala úspech a v každej triede sa žiakom podarilo dostať z jedného ostrova na druhý.

Pozrite si fotoalbum...

Biela pastelka

Biela pastelka

23. septembra 2016 sa na našej škole konala zbierka Biela pastelka pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Vyzbierali sme 133, 09  Eur. Peniaze boli odovzdané Únii nevidiacich a slabozrakých na Slovensku.

Biela pastelka pomáha nevidiacim vrátiť sa do života. Ďakujeme, že ste kúpou bielej pastelky pomohli nakresliť príbeh do tmy.

Pozrite si fotoalbum...

Halloweenska noc

Halloweenska noc

Trieda IV.D sa dňa 27.októbra 2016 zúčastnila Halloweenskej noci v CVČ na Charkovskej 1. Program bol pestrý: vyrezávanie zaujímavých tekvíc, párty v strašidelných kostýmoch, zabáva a tanec do neskorého večera... Najkrajšia striga získala metlu. Nasledujúci deň patril športu a tancu. Bolo nám skvelé !!!

Pozrite si fotoalbum...

Halloween

Halloween

Takto to vyzeralo posledný deň pred jesennými prázdninami v niektorých triedach, oddeleniach ŠKD, na chodbách a v školskej jedálni...

Pozrite si fotoalbum...

Prijímanie prvákov do Školského kráľovstva

Prijímanie prvákov do Školského kráľovstva

Naše veľké a úspešné Školské kráľovstvo K4 rozšírilo svoje rady o nových poddaných - 70 prvákov. 25. októbra 2016 sa konala veľká slávnosť, na ktorej boli prváci pasovaní a prijatí do našej veľkej školskej rodiny. 

Pozrite si fotoalbum...

Škola, ktorá číta - Číta celá rodina

Škola, ktorá číta - Číta celá rodina

21. októbra 2016 sa na našej škole konalo podujatie Číta celá rodina, ktoré organizovala Knižnice pre mládež mesta Košice. Dopoludnie bolo zamerané na čítanie a jeho propagáciu. Čítali učitelia, deti, rodičia, starí rodičia, každý, kto mal chuť... Svojou prítomnosťou nás poctil aj spisovateľ Dušan Taragel, ktorý sa stretol so žiakmi, čítal im zo svojej knihy, rozprával zážitky, odpovedal na ich zvedavé otázky.

Pozrite si fotoalbum...

Viem, čo jem

Viem, čo jem

18. októbra 2016 prebiehalo v triedach 1.- 4. ročníka tematické vyučovanie na tému Viem, čo jem. Deti získali nové poznatky o zdravej výžive a jej vplyve na zdravie, učili sa poznávať dôležité živiny pre človeka, pravidlá vyváženej stravy a potravinovú pyramídu. Veríme, že získané vedomosti zúročia v reálnom živote.

Pozrite si fotoalbum...

Rozprávka   PUSS IN BOOTS

Rozprávka   PUSS IN BOOTS

10. októbra  2016 sa žiaci  I. stupňa zúčastnili činoherného divadelného predstavenia v anglicko-slovenskej verzii (cca 50% hovoreného slova v angličtine a 50% v slovenčine). Rozprávka PUSS IN BOOTS o kocúrovi v čižmách s veselými pesničkami    bola inscenovaná ako učebná pomôcka ANJ. Prípravou na divadelné predstavenie boli gramatické, lexikálne, posluchové cvičenia  a pesničky, ktoré pedagógovia anglického jazyka uplatnili vo vyučovacom procese.

Pozrite si fotoalbum...

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa