Profil verejného obstarávateľa

Základná škola, Krosnianska 4, Košice (ďalej len škola) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania školy na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečuje riaditeľ školy.


Verejné obstarávanie

 • aktuálne:

   

Oprava oplotenia areálu ZŠ

Dňa 25.6.2019 bola vyhlásená zákazka „Oprava oplotenia areálu ZŠ“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 1.7.2019 do 7:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

 

 • história:

Rekonštrukcia veľkej telocvične

Dňa 17.10.2018 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia veľkej telocvične pri ZŠ Krosnianska 4“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 05.11.2018 do 9:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a vyžiadať si súťažné podklady na webovej adrese www.sss.eranet.sk.  

 

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
  +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
  +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa