Výtvarná výchova (výchova umením)

Školský rok 2022/2023


Komiks k 40. výročiu školy

V tomto školskom roku naša škola oslávi svoje 40. výročie. Pri tejto príležitosti sa na februárovom zasadnutí žiackeho parlamentu členovia dohodli na výtvarnej súťaži v maľovaní komiksu zo života žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 5.-6.ročníky a 7.-9.ročníky. 12. 04. 2023 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťažných prác členmi parlamentu a učiteľkami Mgr. Tomčákovou a Mgr. Nagyovou. V kategórii 5.-6. ročníkov sa na I. mieste umiestnila žiačka VI.A, na II. mieste žiačka VI.B a na III. žiačka a žiak z V.B triedy. V kategórii 7.-9. ročníkov I. miesto získala žiačka VIII.A triedy, II. miesto žiačka IX.D a na III. mieste sa umiestnila žiačka VII.B. Víťazom srdečne blahoželáme.

                           

     I. miesto - žiačka VI.A        I. miesto - žiačka VIII.A                   II. miesto - žiačka VI.B      II. miesto - žiačka IX.D

 

                                                                      

                            III. miesto - žiačka a žiak V.B                                       III. miesto - žiačka VII.B


Kolorit slovenského ornamentu

10. mája 2023 v rámci osláv Dňa mesta Košice 2023 sa ako sprievodné podujatie uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka výtvarnej súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov „Kolorit slovenského ornamentu.“ Súťaž bola organizovaná Súkromným etnografickým múzeom Humno v Košiciach, Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, Domom Matice slovenskej v Košiciach a spoluorganizátorom Mestom Košice. Ocenené boli dve práce žiačok VI.B a VII.D. Srdečne blahoželáme a prajeme žiačkam ďalšie úspechy. 

                                   

           práca žiačky VI.B                                                      práca žiačky VII.D

 


Maľuj ako Picasso

V januári 2023 vyhlásili Nadácia SPP a Škola umeleckého priemyslu v Košiciach regionálnu výtvarnú súťaž „Maľuj ako Picasso“ pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a základných umeleckých škôl. Vo februári sa 1. kola súťaže svojimi prácami zúčastnili žiačky našej školy z tried VIII. A a IX. B. Žiačka VIII. A triedy postúpila do 2. kola.

 


Kúzelný les

V novembri 2022 sme sa prácami našich žiakov zúčastnili celoslovenskej výtvarnej súťaže „Kúzelný les“. Súťaž vyhlásilo Centrum voľného času v Trnave. Odmenou nám bol úspech našich žiačok. Žiačka z VIII. B vyhrala 1. miesto a z VIII. A 3. miesto. Víťazkám srdečne blahoželáme.

       

žiačka z VIII. B 

 

žiačka z VIII. A

Školský rok 2021/2022

Vojaci očami detí

V máji 2022 vyhlásili Ministerstvo obrany SR, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a mesačník Obrana celoslovenskú výtvarnú súťaž v Bratislave „Vojaci očami detí“. Žiačka našej školy zo VII. A triedy získala 1.miesto. Zúčastnila sa i slávnostného vyhodnotenia v Bratislave. Víťazke želáme veľa ďalších úspechov. 


Príroda očami detí

27. júna 2022 sa uskutočnila vernisáž výstavy žiackych prác celomestského kola výtvarnej súťaže „Príroda očami detí – staráme sa o Zem“. Súťaž organizovalo CVČ Orgovánová 5 Košice. Naša žiačka z VIII. A  získala čestné uznanie. Blahoželáme.

Školský rok 2020-2021

Šikana neželaný návštevník

V máji 2021 zorganizovalo Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice výtvarnú súťaž „Šikana neželaný návštevník“: 

  - 1. miesto žiačka IX. A 

  - 2. miesto žiačka VI. A 

  - 3. miesto žiačka VII. D 

Želáme veľa úspechov.

Školský rok 2019/2020

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

02. 12. 2019 sa uskutočnilo  na OÚ Košice 1 vyhodnotenie výtvarných prác okresného kola celoslovenskej výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. 1. miesto získala žiačka VIII. A triedy. Jej práca postúpila do celoslovenského kola. 2. miesto získala žiačka VII. B triedy. Víťazkám blahoželáme.

Školský rok 2018/2019

Kolorit slovenského ornamentu

02. mája 2019 v rámci Dňa mesta Košice 2019 sa uskutočnila vernisáž výstavy žiackych prác regionálnej výtvarnej súťaže „Kolorit slovenského ornamentu.“ Súťaž bola organizovaná Súkromným etnografickým múzeom Humno v Košiciach, Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Záujmovým odborom regionalistiky Matice slovenskej a Domom Matice slovenskej v Košiciach v spolupráci s Mestom Košice. Žiak IX. A Karol Jakubčák obsadil 1. miesto. Srdečne blahoželáme. 


Fullova ruža 2019

Koncom marca 2019 bola uzávierka 16. ročníka mestskej výtvarnej súťaže pre MŠ, ZŠ a osemročné gymnázia z Košíc „Fullova ruža 2019“, ktorú organizuje ZŠ Ľudovíta Fullu v Košiciach. Práce hodnotila odborná i detská porota. Odborná porota ocenila čestným uznaním Annu Leškovú, žiačku VIII. C triedy a Ninu Michalkovú z V. D. Oceneným gratulujeme. 

Školský rok 2017/2018

Vesmír očami detí

Koncom februára sme sa zúčastnili desiatimi prácami žiakov 6.-8. ročníkov okresného kola celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí“. 19. marca 2018 sa konala vernisáž výstavy v elokovanom pracovisku CVČ na Popradskej 86 v Košiciach. Práca Barbory Gbúrovej, žiačky VIII.A triedy, postúpila do celoslovenského kola. Žiačke blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.


Olympijský oheň v nás

Naša škola sa zapojila do výtvarnej súťaže o olympizme, ktorú vyhlásil Slovenský olympijský výbor na tému: „Olympijský oheň v nás“.

Jej cieľom bolo netradičnou formou pritiahnuť pozornosť mládeže smerom k olympijským hodnotám a ideálom. Účastníkov súťaže zároveň olympijský výbor vyzval: Vyjadrite svoju podporu slovenským športovcom, členom Slovenského olympijského tímu na XXIII. zimných olympijských hrách v Pjongčangu!

Z vybraných výtvarných prác bude pripravená mozaika, ktorá bude zdobiť spoločné priestory Slovenského olympijského tímu v Olympijskej dedine v Pjongčangu.

 

Do súťaže sa zapojilo spolu 192 škôl na Slovensku. Celkovo bolo do súťaže zaslaných rekordných 1770 prác, z toho 918 výkresov v  I. kategórii žiakov do 10 rokov. A práve spomedzi nich sa na jednom z dvoch 1. miest umiestnila žiačka našej školy – Liliana Pavurová z 1. C triedy. Veľmi sa z toho tešíme a blahoželáme!

Vyhodnotenie súťaže si môžete pozrieť aj na www stránke Olympijského výboru Slovenska

 

Ochranárik čísla tiesňového volania

 

1. decembra 2017 sa uskutočnila vernisáž žiackych výtvarných prác spojená s vyhodnotením okresného kola celonárodnej výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Aj naša škola sa zapojila do tejto súťaže a odmenou nám bol úspech našej žiačky Niny Pacholskej zo VI.B triedy, ktorá sa umiestnila na III. mieste.

 

Fresh healthy living

 

Do 16. 10. 2017 sme pripravovali žiacke výtvarné práce na  obvodnú súťaž „Fresh healthy living“, ktorú organizoval Fresh plus v rámci Sídliska dargovských hrdinov v Košiciach spolu s MÚ. My sme sa zapojili do súťaže prácami žiakov 5. - 8. ročníkov. 22. 10. 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže. Ocenené boli práce Petry Chomovej zo VII.A, Margaréty Bereckej z VIII.B a Natálie Klimovej z VIII.C. Margaréta Berecká získala aj 1. cenu starostu MČ a Natália Klimová 3. cenu. Oceneným gratulujeme.


 

 

 

Zimná kalokalgatia

Organizátori Zimnej kalokalgatie 2017 - medzinárodnej olympiády detí a mládeže v oblasti výtvarnej tvorby vyhlásili 17.03.2017 na Štrbskom plese výsledky výtvarnej súťaže. V rámci kategórie 1.4. ročníka získala Alexa Horváthová, žiačka 4. D triedy 3. miesto.

Kolorit slovenského ornamentu

Začiatkom marca sme poslali 16 výtvarných prác žiakov ročníkov 5.-9 .do výtvarnej súťaže „Kolorit slovenského ornamentu.“ Súťaž bola organizovaná Súkromným etnografickým múzeom Humno v Košiciach, Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Miestnym odborom a Domom Matice slovenskej v Košiciach pod záštitou primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 4. mája 2017 v rámci Dní mesta Košice. Naša žiačka VI.A Petra Chomová úspešne reprezentovala našu školu. Získala 3. miesto.

 

Blahoželáme a prajeme žiačke ďalšie úspechy.

Pozrite si fotoalbum

Kde som ja - tam je moja vlajka

Ukrajinské mediálne krízové centrum, s podporou Administrácie prezidenta Ukrajiny vyhlásilo detskú výtvarnú súťaž "Kde som ja - tam je moja vlajka" pre deti z Ukrajiny žijúcich v zahraničí. Súťaže sa zúčastnilo 86 detí z 23 krajín. Do finále bolo vybraných 16 prác, vrátane obrazu "Angel z Košíc", ktorý namaľovala naša žiačka Bogdanka Studenková zo IV.A triedy. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 6. apríla 2017 za účasti Prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka v priestoroch Galérie Administrácie prezidenta Ukrajiny. 

Pozrite si fotoalbum...

Prevencia, stop drogám

Prevencia, stop drogám

V mesiaci január v rámci protidrogovej prevencie prebehla na našej škole školská výtvarná súťaž ,,Prevencia, stop drogám". 31.1.2017 nainštalovali p. uč. Dvoržáková a Tomčáková v priestoroch školy výstavu výtvarných prác žiakov 5.-9. ročníkov, ktoré so žiakmi pripravila p. uč. Tomčáková. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 5. – 7. ročník  a 8. – 9. ročník. 7. 2. 2017 porota vybrala víťazné práce. V kategórii 5. – 7. ročník sa umiestnili na I. mieste Margaréta Berecká zo VII.B, na II.mieste Rebeka Staneková z V.B a na III. mieste Elena Hanusová zo VII.A. V kategórii 8. – 9. ročník I. miesto získala Eva Tutková z IX.B, II. miesto Lucia Macková z VIII.B a na III. mieste sa umiestnil Sebastián Ivan z IX.C.

Pozrite si fotoalbum

Ochranárik

Ochranárik

1. decembra 2016 sa uskutočnila vernisáž žiackych výtvarných prác spojená s vyhodnotením IV. ročníka okresného kola celonárodnej výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Aj naša škola sa zapojila do tejto súťaže a odmenou nám bol úspech našich žiakov. Rebeka Staneková z V.B triedy sa svojou prácou umiestnila na 1. mieste a žiak VII.B triedy Filip Šašala sa umiestnil na 3. mieste. Víťazné práce postúpili do národného kola. Víťazom srdečne blahoželáme!

Pozrite si fotoalbum

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa