Matematika

Školský rok 2022/2023

Matematická olympiáda - okresné kolo

Dňa 12.4.2023 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 54 žiakov zo šiestich škôl v okrese Košice III. Súťažili žiaci 6., 7. a 8. ročníka.

Sme hrdí na žiakov našej školy, ktorí dosiahli popredné umiestnenia.

Najvýznamnejšie úspechy:

6. ročník:

1.miesto - žiak zo 6.A

2. miesto – žiačka 6.A

3. miesto – žiak 6.A

 

7. ročník:

1.-2. miesto – žiačka 7.A

1.-2. miesto – žiačka 7.B

3.-4. miesto – žiačka 7.A

3.-4. miesto – žiak zo 7.B

 

8. ročník:

1.-3. miesto – žiačka 8.A

1.-3. miesto – žiak 8.A

1.- 3. miesto – žiačka 8.A

 

Blahoželáme aj ostatným deviatim úspešným riešiteľom z tried 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 8.B.


Matematická olympiáda - krajské kolo Z9

Dňa 28.3.2023 sa uskutočnilo krajské kolo Matematickej olympiády kategórie Z9. Súťažili žiaci 9. ročníka a zúčastnilo sa ho 77 žiakov. Úspešní riešitelia boli traja žiaci IX.A a najúspešnejší dosiahol 4.- 5. miesto.

Sme hrdí na žiakov našej školy, ktorí dosiahli pekné umiestnenia.


Matematická olympiáda - okresné kolo Z9

Dňa 25.1.2023 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády kategórie Z9. Súťažili žiaci 9. ročníka.

Sme hrdí na žiakov našej školy, ktorí dosiahli popredné umiestnenia.

 

Úspešní riešitelia postupujúci na krajské kolo:

2. miesto – žiak IX.A

4.- 5. miesto – žiak IX.A

4.- 5. miesto – žiak IX.A

6. miesto – žiak IX.A


Matematická olympiáda - okresné kolo Z5

Dňa 25.1.2023 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády kategórie Z5. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov Košice III. Súťažili žiaci 5. ročníka.

Sme hrdí na žiakov našej školy, ktorí dosiahli popredné umiestnenia.

Najvýznamnejšie úspechy:

2. miesto – žiak 5.A

3.-4. miesto – žiačka 5.A

3.-4. miesto – žiak 5.A


Školský rok 2021/2022

Matematická olympiáda - okresné kolo

Dňa 12. 4. 2022 sa na našej škole konalo okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7, Z8. Zúčastnilo sa ho 38 žiakov zo šiestich škôl, z toho 11 súťažiacich bolo z našej školy. Úspešnými riešiteľmi okresného kola sa stali ôsmi z nich.  

Kategória Z6:

     žiačka VI.A - 1. miesto

     žiačka VI.A - 3. miesto

Kategória Z7:

     žiačka VII.A - 1. miesto

     žiačka VII.A - 2.-3. miesto

     žiačka VII.A - 2.-3. miesto

 

Dňa 26. 1. 2022 sa na našej škole konalo okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z5, Z9.

Kategória Z5:

     žiačka V.A - 1. - 5. miesto

     žiačka V.A - 1. - 5. miesto

     žiak V.A - 1. - 5. miesto

     žiak V.B - 1. - 5. miesto

Kategória Z9:

     žiak IX.A - 3. miesto


Pytagoriáda - okresné kolo

Kategória P5:

     žiak V.A - 2.-3. miesto

Kategória P6:

     žiak VI.B - 1. miesto

     žiak VI.B - 2. miesto

Kategória P7:

     žiačka VII.A - 1. miesto

     žiačka VII.A - 2. miesto

     žiak VII.A - 3. miesto

Kategória P8:

     žiak VIII.A - 1. miesto

     žiak VIII.A - 2. miesto


 

Matematické súťaže v školskom roku 2017/2018

IQ Olympiáda

Regionálne kolo pre deti Košického a Prešovského kraja

1. miesto Adam Čabrák 9.A

6. miesto Jaroslav Birka 9.A

Do finále postupuje 20 najlepších riešiteľov spomedzi 4439 detí v regióne.

Logická olympiáda

11. apríla 2018 sa na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity konal 6. ročník Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi takmer 2300 súťažiacich z celého Slovenska sa na celoslovenské finálové kolo prebojovala viac ako stovka najlepších – víťazov školských kôl. Našu školu  reprezentovali  dvaja žiaci :
Magdaléna Škriabová  III. A – obsadila 20. miesto a Filip Dojčák  IV. B – obsadil 31. miesto.

Matematická olympiáda

Krajské kolo
1. miesto Adam Garafa IX.A
5. miesto Matúš Vysoký IX.A
8. miesto Jaroslav Birka IX.A
Okresné kolo
MO 5
1.-3. miesto Milián
Cacara
V.A
V.B
4.-7. miesto Válek
Andrásyová
Stripaj
V.A
V.A
V.B
8.-10. miesto Ilčík
Antoš
V.B
V.A
12.-13. miesto Pribičko V.B
14.-16. miesto Groh V.A
19.-21. miesto Kapcala V.B
MO 9
1. miesto Adam Garafa IX.A
2. miesto Jaroslav Birka IX.A
3. miesto  Bucher IX.A
4. miesto  Elischer IX.A
5. miesto  Čabrák   IX.A
6. miesto  Erik Novák   IX.A
7. miesto  Matúš Vysoký IX.A

Pytagoriáda

Okresné kolo
Kategória P-5
1. miesto  Šimon Stripaj V. B
4. miesto  Oskar Cacara V. B
Kategória P-6
1.-2. miesto  Natália Poliačiková VI. A
1.-2. miesto  Lukáš Lacko VI. B
3. miesto  Tomáš Kubrický VI. B
Kategória P-7
1. miesto  Olívia Jánošíková VII. B
2.-3. miesto  Maximilián Bak VII. B
2.-3. miesto   Jakub Imrich VII. A
Kategória P-8
1. miesto  Richard Sobek VIII. A
3. miesto  Samuel Petróc VIII. A
4. miesto  Karol Jakubčák VIII. B
Školské kolo
Kategória P-3
1. miesto Martin Azari  
2. miesto Martin Babik  
3. miesto Magdaléna Škriabová  
Kategória P-4
1. miesto Martin Vrba  
2.-7. miesto Janka Urbanová, Juraj Horňák, Július Klein,
Samuel Győri,Ondrej Kováč, Filip Dojčák
 
Kategória P-5
1. miesto  Oskar Cacara  5.B
2. miesto  RichelleAndrássyová  5.A
3. miesto  Šimon Stripaj  5.B
4. miesto   Adam Ilčík  5.B
Kategória P-6
 1. miesto  Tomáš Kubrický  6.B
 2. miesto  Natália Poliačiková  6.A
 3. miesto  Eduard Lehocký  6.A
 Kategória P-7
 1. miesto  Olívia Jánošíková  7.B
 2. miesto  Maximilián Bak  7.B
 3. miesto  Matej Kundrík  7.A
Kategória P-8
 1. miesto  Richard Sobek  8.A
 2. miesto   Pavol Liščinský  8.A
 3. miesto  Barbora Michalíková  8.B
 4. miesto  Samuel Petróc  8.A

Lomihlav

Lomihlav je súťaž štvorčlenných družstiev žiakov siedmeho až deviateho ročníka alebo sekundy až kvarty reprezentujúcich svoju školu. Ich úlohou je čo najlepšie vyriešiť 20 matematických úloh, 5 hlavolamov a 5 hádaniek.Žiaci majú šancu sa niečo nové naučiť, porovnať svoje sily s ostatnými a stretnúť kamarátov so záľubou v matematike.

Tohto roku sa súťaž Lomihlav uskutočnla 1.12.2017 v priestoroch kultúrno spoločenského centra na Jedlíkovej 7.

Zapojilo sa 51 tímov z celého Slovenska. Naše družstvo v zložení Adam Čabrák, Matúš Masrna, Erik Novák a Richard Sobek obsadili 1. miesto a družstvo v zložení Jaroslav Birka, Matúš Bucher, Samuel Elischer a Pavol Liščinský obsadili 4. miesto. Blahoželáme.

Pozrite si fotoalbum

 

IQ olympiáda 2016/2017

Do školského kola IQ olympiády v kategórii B (druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázii) sa na Slovensku zapojilo 10929 riešiteľov, v Košickom kraji 1648.

Školské kolo
Poradie škola Poradie kraj Celkové poradie Meno Trieda
1. 1. 1.  Matúš Bucher 8.A
2. 2. 2.  Norbert Micheľ 9.A
3. 12. 33.-34.  Adam Čabrák 8.A
4. 16.-17. 41.-42.  Zuzana Krajňáková 9.A
Regionálne kolo
5. miesto Adam Čabrák 8. A
6. miesto Matúš Bucher 8. A
Celoslovenské kolo
4. miesto Adam Čabrák  8. A
19. miesto Matúš Bucher 8. A

 

 

 

Pytagoriáda 2016/2017

Celoslovenské kolo
Kategória P8 3. miesto Adam Čabrák 8.A
13. miesto Erik Novák 8. A
Kategória P6 5. miesto Matej Kundrík 6. A
Obvodné kolo
Kategória P3

P. č.

Meno žiaka

Body za úlohy

Body za čas

Body spolu

Umiestnenie v obvode KE

1.

Ján Štiavnický

13

9

22

1

2.

 Martin Vrba

12

10

22

2 -3

3.

Simon Jakob 

12

10

22

2 - 3

4.

Juraj Horňak 

12

8

20

4 -5

5.

Ondrej Kováč

11

9

20

6

6.

Janka Urbanová

10

10

20

7

7.

Samuel Gyori

10

7

17

8

8.

Magdaléna Škriabová

12

3

22

9

Kategória
P5
 1. miesto  Tomáš Kubrický 5.B
 2. miesto  Juraj Tutko 5. B
 3. miesto  Natália Sremeňáková 5. B
Kategória
P6
 1.-2. miesto  Jakub Imrich 6. B
 Matej Kundrík 6. B
 3. miesto  Olívia Jánošíková 6. B
Kategória
P7
 1. miesto  Richard Sobek 7. A
 2. miesto  Pavol Ličšinský 7. A
 3. miesto  Elena Hanusová  7. A
Kategória
P8
 1. miesto  Adam Čabrák 8. A
 2. miesto  Erik Novák 8. A
 3. miesto  Adam Garafa 8. A

 

Matematická olympiáda 2016/2017

 

Krajské kolo
9. ročník 1. miesto  Norbert Micheľ 9.A
 Jakub Mandzák 9.A
2. miesto  Simona Vrbová 9.A
3. miesto  Ján Richnavský 9.A
Obvodné kolo
5. ročník  1. miesto  Natália Poliačiková 5.A
 2. miesto  Tomáš Kubrický 5.B
6. ročník  1.-2. miesto  Matúš Mandzák 6.A
 1.-2. miesto  Matej Kundrík 6.A
 3. miesto  Olívia Jánošíková 6.B
7. ročník  1. miesto  Sophia Sabovčíková
 2.-3. miesto  Margaréta Berecká
 2.-3. miesto  Kristína Melicherová
 4. miesto  Patrik Sremeňák
8. ročník  1.-3. miesto  Adam Garafa
 1.-3. miesto  Adam Cabrák
 1.-3. miesto  Jaroslav Birka
 4. miesto  Matúš Bucher

 

9. ročník

1. - 4. miesto  Martin Kánássy 9.A
 Jakub Mandzák 9.A
 Norbert Micheľ 9.A

 

 Ján Richnavský 9.A
5. - 6. miesto  Klára Hricová 9.A
7. - 8. miesto

 Simona Sabovčíková 9.A

 

 Simona Vrbová 9.A

 

9. miesto

 Daniel Kalina 9.A

 

10. miesto

 Gabriela Genčiová 9.A

11.-12. miesto  Patrik Fečo 9.B
Súťažné úlohy

 

Pytagoriáda - 2015/2016

Školské kolo     (počet zúčastnených / počet úspešných)

 kategória P3

 32 / 20   Radovan Milián, Oliver Groh, Šimon Stripaj

 kategória P4

 36 / 29  Natália Poliačiková, Ema Škombárová, Peter Varga                      

 kategória P5

 25  /11  Jánošíková Olívia, Vysoký Tomáš, Bak Maximilián

 kategória P6

 26 / 5  Lukáč Peter, Jakubčák Karol, Lukáčová Chiara

 kategória P7

 26 / 12  Čabrák Adam, Vysoký Matúš, Novák Erik

 kategória P8   

 25 / 13  Richnavský Ján, Kánássy Martin, Mandzák Jakub
 

Okresné kolo     (počet zúčastnených / počet úspešných)

 kategória P5

 1.miesto

 Olívia Jánošíková, V.B

 2.miesto

 Maximilián Bak, V.B

 3.miesto

 Kundrík Materj, V.A

 4.miesto

 Matúš Mandzák, V.A

 6.miesto

 Jakub Imrikch, V.A

 kategória P6

 1.miesto

 Peter Lukáč, VI.A

 2.miesto 

 Samuel Petróc, VI.A

 3.miesto

 Karok Jakubčák, VI.B

 4.miesto

 Elena Hanusová, VI.A

 kategória P7

 1.miesto

 Adam Čabrák, VII.A

 2.miesto

 Simona Jacková, VII.A

 3.miesto

 Erik Novák, VII.A

 4.miesto

 Matúš Masrna, VII.A

 kategória P8

 1.miesto

 Ján Richnavský, VIII.B

 2.miesto

 Norbert Micheľ, VIII.A

 3.miesto

 Jakub Mandzák, VIII.B

Náboj junior 25.11.2016

Náboj junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž štvorčlenných družstiev žiakov Základných škôl 
1.miesto Košice ( Slovensko – 11. miesto, medzinárodne SR, ČR – 32. miesto) 26 bodov

 

Samuel Elischer (8.A), Jakub Mandzák (9.A), Erik Novák (8.A), Ján Richnavský (9.A)

2.miesto Košice ( Slovensko – 12. miesto, medzinárodne SR, ČR – 33. miesto) 25 bodov

 

Adam Čabrák (8), Martin Kánássy (9), Matúš Masrna (8), Norbert Micheľ (9)

Výsledková listina

 

 

 

Lomihlav 2.12.2016

Matematická súťaž štvorčlenných družstiev
1.miesto Norbert Micheľ, Ján Richnavský 9.A, Matúš Masrna, Adam Čabrák 8.A
2.miesto Jakub Mandzák, Martin Kánássy 9.A, Erik Novák, Matúš Bucher 8.A
Výsledková listina

 

 

 

 

Pangea 2016

Ročník/počet v SR/ počet v Koš.kraji

 Postup na celoslovenské kolo

 7.ročník / 9183 / 1251

 Adam Čabrák VII.A, Matúš Masrna VII.A,
 Matúš Vysoký VII.A, Jaroslav Birka VII.A

 8.ročník / 8895 / 1197

 Tomáš Miščík, Martin Kánássy VIII.B,
 Richnavský Ján VIII.B, Norbert Micheľ VIII.A

 9.ročník / 7796 / 951

 Hanus Matej IX.A, Michal Masrna IX.B,
 Sabovčík Róbert IX.A, Martin Albert Gbúr IX.A, 
 Radovan Lascsák IX.B

 Celoslovenské finále

 fotogaléria...

 7. ročník

 1.miesto  Matúš Masrna, VII.A

 8. ročník

 2.miesto  Martin Kánássy, VIII.B

 9. ročník

 1.miesto  Martin Albert Gbúr, IX.A

 

Lomihlav 2015

 Matematická súťaž 4-členných družstiev (60 družstiev vých.regiónu)

 A družstvo

 1. miesto

 Matej Hanus 9.A, Norbert Micheľ 8.A, Michal Masrna 9.B, Adam Čabrák 7.A

 B družstvo

 2.miesto

 Patrik Paľovčík 9.A, Tomáš Chovančák 9.B, Ján Richnavský 8.B, Matúš Masrna 9.B

Junior náboj 2015

Medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž 4-členných družstiev          (437 družstiev zo Slovenska a Čiech) 

 Medzinárodné
      hodnotenie

 4.miesto  

 A družstvo

 Matej Hanus 9.A, Róbert Sabovčík 9.A,
 Michal Masrna 9.B, Matej Tarča 9.B

 Celoslovenské
      hodnotenie

 1.miesto

 Regionálne
 hodnotenie

 1.miesto

 Medzinárodné
      hodnotenie

 25. miesto

 B družstvo

 Radovan Lascsák, 9.B, Martin Gbúr 9.A,
 Dárius Pacholský 9.A, Nórbert Micheľ 8.A

 Celoslovenské
      hodnotenie

 10. miesto

 Regionálne
 hodnotenie

 2.miesto

Matematická olympiáda - 2015/2016

 Okresné kolo

 kategória Z5

 1.miesto

 Kundrík Matej         

 2.miesto

 Gaja Tomáš, V.A

 3.-5.miesto

 Jánošíková Olívia, V.B                                                                 

 3.-5.miesto

 Vysoký Tomáš, V.A

 6.-8.miesto

 Kalivoda Samuel, V.B

 9.miesto

 Mandzák Matúš, V.A

 10.miesto

 Čabrák Dominik, V.A

 kategória Z6

 1.-2.miesto

 Pavol Ličšinský

 1.-2.miesto

 Sophia Sabovčíková

 3.miesto 

 Karol Jakubčák

 4.miesto

 Michalíková Barbora

 5.-6.miesto

 Elena Hanusová, VI.A

 9.-10.miesto     

 Kristína Melicherová

 kategória Z7

 1.-2.miesto

 Matúš Vysoký, VII.A

 1.-2.miesto

 Adam Čabrák, VII.A

 3.-4.miesto

 Matúš Masrna, VII.A

 3.-4.miesto

 Adam Garafa, VII.A

 5.miesto

 Jaroslav Birka, VII.A

 6.miesto

 Matúš Bucher, VII.A

 kategória Z8

 1.-5.miesto

 Norbert Micheľ, VIII.A

 1.-5.miesto

 Ján Richnavský, VIII.B

 1.-5.miesto

 Matúš Mandzák, VIII.B

 1.-5.miesto

 Klára Hricová, VIII.A

 1.-5.miesto

 Martin Kánássy, VIII.B

 6.miesto

 Simona Sabovčíková, VIII.B

 7.miesto

 Zuzana Krajňáková, VIII.B

 kategórie Z9

 1.-11.miesto

 Hanus Matej, IX.A

 1.-11.miesto

 Paľovčík Patrik, IX.A

 1.-11.miesto

 Chovančák Tomáš, IX.B

 1.-11.miesto

 Sabovčík Róbert, IX.A

 1.-11.miesto

 Lascsák Radovan, IX.B

 1.-11.miesto

 Pacholský Dárius, IX.A

 1.-11.miesto

 Mravec Benjamín, IX.B

 1.-11.miesto

 Micheľ Norbert, VIII.A

 12.miesto

 Tarča Matej, IX.B

 13.miesto

 Masrna Michal, IX.B

 

 Krajské kolo

 kategória Z9   

 1.miesto

 Radovan Lascsák, IX.B

 1.miesto

 Dárius Pacholský, IX.B

 3.miesto

 Matej Hanus, IX.A

 5.miesto

 Michal Masrna, IX.B

 6.miesto

 Norbert Micheľ, VIII.A

 11.miesto

 Tomáš Chovančák, IX.B

 11.miesto

 Patrik Paľovčík, IX.A

 11.miesto

 Róbert Sabovčík, IX.A

 11.miesto

 Matej Tarča, IX.A

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa