Geografia

Geografická olympiáda 2022/2023

Dňa 23.11. 2022 sa uskutočnilo online formou školské kolo geografickej olympiády. Zúčastnili sa na ňom žiaci od 5. po 9. ročník. Všetci súťažiaci boli úspešní riešitelia. Najviac sa darilo žiakom, ktorí postupujú do okresného kola:

Kategória G - 5. ročník:         1. miesto - žiak 5.A                                     

                                              2. miesto - žiak 5.A

                                              3. miesto - žiak 5.A

Kategória F - 6. a 7. ročník:  1. miesto - žiačka 7.A

                                              2. miesto - žiak 7.B

                                              3. miesto - žiačka 6.A

Kategória E - 8. a 9. ročník:   1. miesto - žiak 9.A

                                               2. miesto - žiačka 8.A

                                               3. miesto - žiak 8.A

Všetkým srdečne blahoželáme a želáme ďalšie úspešné kolá.

                                                             Koordinátorka GO Mgr. S. Modránska

Školský rok 2021/2022

Geografická olympiáda - okresné kolo

žiak VIII.A - 1. miesto

žiak VI.A - 2. miesto

žiak VIII.A - 3. miesto

žiak V.A - 3. miesto


Geografická olympiáda - krajské kolo

žiak VIII.A - 3. miesto


 

Školský rok 2017/2018

 

Krajské kolo Geografickej olympiády
Kategória E 6.-7. ročník 20 účastníkov
1. miesto Matej Kundrík VII. A
2. miesto Olívia Jánošíková VII. B
Kategória F 8.-9. ročník 32 účastníkov
1. miesto Adam Čabrák IX.A
2. miesto  Samuel Elischer IX.A
Okresné kolo Geografickej olympiády
Kategória G - 5. ročník
2. miesto Matej Válek
3. miesto Lukáš Hanes
7. miesto Richella Andrássyová
Kategória F - 6. a 7. ročník
1. miesto Matej Kundrík
2. miesto Olívia Jánošíková
Kategória E - 8. a 9. ročník
1. miesto Adam Čabrák
2. miesto Matúš Vysoký
3. miesto Samuel Elischer
Školské kolo Geografickej olympiády
40 účastníkov
Kategória G - 5. ročník
 1. miesto  Oskar Cacara 5.B
 2. miesto  Matej Válek 5.A
 3. miesto  Richelle Andrássyová 5.A
Kategória F - 6. a 7. ročník
 1. miesto  Matej Kundrík 7.A
 2. miesto  Olívia Jánošíková 7.B
 3. miesto  Ema Lola Škombárová 6.A
Kategória E - 8. a 9. ročník
 1. miesto  Adam Čabrák
 2. miesto  Samuel Elischer
 3. miesto  Matúš Vysoký

 

Geografická olympiáda 2016/2017

V našej škole máme najlepšieho geografa na Slovensku. Je ním Adam Čabrák z VIII.A, ktorý sa od 6. ročníka zúčastňuje na postupových kolách geografickej olympiády. V tomto roku sa mu mimoriadne darilo. Dňa 20.5. 2017 sa stal víťazom celoslovenského kola a zároveň dostal Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave za najvyšší počet bodov v praktickej časti. Adam sa v decembri stal aj víťazom internetovej geografickej súťaže GQIQ spomedzi 810 účastníkov. Srdečne mu blahoželáme a prajeme mu ešte vela podobných úspechov. Fotoalbum

Národné kolo
Kategoria E
8.-9. ročník
1. miesto  Adam Čabrák 8. A
Krajské kolo
Kategória F
6.-7. ročník
28 účastníkov
8. miesto  Matej Kundrík 6.A
Kategória E
8.-9. ročník
30 účastníkov
1. miesto  Adam Čabrák 8. A
9. miesto  Matúš Vysoký 8. A

Okresné kolo

Kategóra G
5. ročník
12 účastníkov
 1. miesto  Tomáš Kubrický 5. B
 2. miesto  Ema Lola Škombárová 5. A
 3. miesto  Natália Poliačiková 5. A
Kategória F
6. a 7. ročník
15 účastníkov
 1. miesto  Matej kundrík 6. A
 2. miesto  Adam Varinský 7. A
 3. miesto  Olívia Jánošíková 6. B
Kategória E
8. a 9. ročník
15 účastníkov
 1. miesto  Adam Čabrák 8. A
 2. miesto  Matúš Vysoký 8. A
 3. miesto  Martin Kánássy 9. A

Školské kolo                     40 účastníkov - všetci boli úspešní riešitelia

 kategória G
 5.ročník
 1.miesto  Ema Lola Škombárová, V.A   96 bodov
 2.miesto  Natália Poliačiková, V.A  94 bodov
 3.miesto  Tomáš Kubrický, V.B  92 bodov
 kategória F
 6.-7.ročník
 1.miesto  Matej Kundrík, VI.A  95 bodov
 2.miesto  Olívia Jánošíková, VI.B  93 bodov
 3.miesto  Adam Varinský, VII.A   92 bodov
 kategória E
 8.-9.ročník
 1.miesto  Matúš Vysoký, VIII.A  93 bodov
 2.miesto  Adam Čabrák, VIII.A  92 bodov
 3.miesto

 Martin Kánássy, IX.A                                 

 89 bodov

Geografická olympiáda - 2015/2016

Školské kolo                     53 účastníkov - z toho bolo  49 úspešných riešiteľov

 kategória G
 5.ročník
1.miesto  Matej Kundrík, V.A
2.miesto  Olívia Jánošíková, V.B
3.miesto  Matúš Mandzák, V.A
 kategória F
 6.-7.ročník
1.miesto  Adam Čabrák, VII.A
2.miesto  Matúš Vysoký, VII.A
3.miesto  Jaroslav Birka, VII.A
 kategória E
 8.-9.ročník
1.miesto  Tomáš Chovančák, IX.B
2.miesto  Dárius Pacholský, IX.B
3.miesto

 Jakub Mandzák, VIII.B                                  

Okresné kolo                     

 kategória G
 5.ročník (12 úč.)
 2.miesto  Matej Kundrík, V.A
 4.miesto  Matúš Mandzák, V.A
 5.miesto  Olívia Jánošíková, V.B
 kategória F
 6.-7.ročník (15 úč.)
 1.miesto  Adam Čabrák, VII.A
 2.miesto  Matúš Vysoký, VII.A
 3.miesto  Jaroslav Birka VII.A
 kategória E
 8.-9.ročník (12 úč.)
 2.miesto  Dárius Pacholský, IX.A
 3.miesto  Tomáš Chovančák, IX.B
 7.miesto  Jakub Mandzák, VIII.B

 Krajské kolo  

 kategória F
 6.-7.ročník (34 úč.)

 2.miesto  Adam Čabrák, VII.A
 7.miesto  Jaroslav Birka VII.A
 8.miesto  Matúš Vysoký, VII.A
 kategória E
 8.-9.ročník (33 úč.)
 1.miesto  Tomáš Chovančák, IX.B
 7.miesto  Dárius Pacholský, IX.A

 Celoštátne kolo     

  kategória E
  8.-9.ročník (32 úč.)
 1.miesto  Tomáš Chovančák, IX.B       čítaj viac...

 Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa