ZÁUJMOVÉ ÚTVARY


Školský rok 2020/2021

Uvedené termíny sa môžu prispôsobiť oprávneným potrebám väčšiny prihlásených žiakov skupiny po dohode s vedúcim krúžku.

 

Názov ZÚ

Vedúci ZÚ

Ročník

Termín

Detská atletika

Mgr. Natália Májiková

2. – 4.

pondelok 15:00 – 17:00

Programovanie I.

Mgr. Anna Siváková

2. – 4.

utorok 14:15 – 16:15

Programovanie II.

Mgr. Anna Siváková

5. – 9.

pondelok 14:15 – 16:15

Pohybové hry

Mgr. Eva Csereiová

3. – 4.

utorok 15:00 – 17:00

Anglický jazyk Jazyková škola THE FLOW

Dodatočný poplatok pri plnom počte 6 žiakov v skup. 210,-€ na šk. rok

5. – 9.

1.sk.: pondelok, streda 14:00-15:00

2.sk.: pondelok, streda 15:00-16:00

Basketbal chlapci

Ing. Ivan Sehnálek

1. – 2.

streda 15:00 – 16:00

piatok 15:00 – 16:00

Ateliér fantázie (keramický)

Mgr. Judita Kukajová

2. – 5.

1. skup.: streda 14:00 – 16:00

Dodatočné poplatky na materiál cca 30 € na rok.

 

2. skup.: štvrtok 14:00 – 16:00

Zumba

Mgr. Lucia Gromošová

2. – 5.

štvrtok 15:00 – 17:00

Kreatívne dielne

Mgr. Andrea Bucherová

2. – 6.

pondelok 14:00 – 16:00

Rozum do hrsti

Mgr. Beáta Imrichová

Mgr. Katarína Petrová

9.

pondelok 14:00 – 16:00

Rozum do hrsti

Mgr. Marcela Szathmáryová

9.

pondelok 14:00 – 16:00

Lego roboty začiatočníci

Ing. Ján Milián

4. – 8.

štvrtok 14:00 – 16:00

Lego roboty pokročilí

Ing. Ján Milián

5. – 9.

streda 15:00 – 17:00

Moderné stolové a spoločenské hry

Ing. Ján Milián

5. – 9.

utorok 14:00 – 16:00

Modelársky krúžok

Ing. Ján Milián

5. – 9.

pondelok 14:00 – 16:00

Dodatočné poplatky cca (60 €/rok) (model, figúrka a i.)

Po stopách NEJ na  SR

Mgr. Valéria Dvoržáková

5. – 9.

sobota 1 krát v mesiaci

Šach

Roman Juhár

2. – 5.

streda 14:00 – 16:00

Turistický  Dračia stopa

Ing. Ľuboš Zahradníček

3. – 8.

utorok; 15:00 – 16:00 (aktivita v škole)

2x mesačne aktivity, výlet v teréne

Dodatočné poplatky (doprava, ubytovanie, vstupy, strava) pri víkendových výletoch (1 – 2 dňových) hradí žiak.

 

NUMERIKA - tréning mentálnej aritmetiky

Ing. Milan Mikulaško

 

Po dohode
0944 047 415

ZÚ realizuje Súkromné centrum voľného času LIBA ACADEMY 11, Osloboditeľov 1428, 044 14 Čaňa.
Informácie o poplatkoch:

https://cvcigorliba.sk/numerika/
0944 047 415

 

         

 

Začiatok činnosti CVČ: 

Koniec činnosti CVČ: 

Prihlasovanie je možné do 11. 09. 2020 (piatok).
V prípade malého záujmu na krúžok bude krúžok zrušený. Prehlásenie zo zrušeného krúžku na iný bude možné do 16. 09. 2020 (streda). Po tomto termíne už nebude možné prihlasovať žiakov na krúžky z dôvodu odoslania štatistík pre financovanie CVČ.

 

Žiadosť, čestné vyhlásenie a vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať triednej učiteľke.

Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 5. dňa v mesiaci na účet školy. Príspevok možno uhradiť aj naraz za celý školský rok alebo polrok.  Poplatky uhrádzajte až po pridelení poplatkov na Edupage.

Každý rodič vidí informácie o platbách (vrátane čísla účtu a variabilného symbolu) v internetovej žiackej knižke (IŽK) , v časti komunikácia a platby.

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)

Mapa