ZÁUJMOVÉ ÚTVARY


Školský rok 2021/2022

Od pondelka 04. 10. 2021 sú Košice v II. stupni varovania (bordová farba) podľa aktuálneho COVID automatu. T. z., že činnosť ZÚ v CVČ je obmedzená.

Názov ZÚ

Vedúci ZÚ

Ročník

Termín

Činnosť od 04. 10. 2021

Detská atletika

Mgr. Natália Gumanová

2. – 4.

pondelok; 14:40 – 16:40

neprebieha

Programovanie – príprava na súťaže

Mgr. Anna Siváková

3. – 9.

utorok; 14:15 – 16:15

dištančne

Girl´s code – programovanie pre dievčatá

Mgr. Anna Siváková

3. – 9.

štvrtok; 14:15 – 16:15

dištančne

Basketbal dievčatá

Ing. Radko Dvorščák

2. – 4.

utorok; 14:00 – 15:00

piatok; 14:00 – 15:00

neprebieha

Anglický jazyk Jazyková škola THE FLOW

Pozn.: Dodatočný poplatok pri plnom počte 6 žiakov v skup. 210,-€ na šk. rok

5. – 9.

1. sk.: pondelok, streda 14:00-15:00

2. sk.: pondelok, streda 15:00-16:00

dištančne

Basketbal chlapci

Ing. Ivan Sehnálek

1. – 2.

streda; 14:00 – 15:00

piatok; 15:00 – 16:00

neprebieha

Ateliér fantázie (keramický)

Mgr. Judita Kukajová

2. – 6.

1. sk.: streda 14:00 – 16:00

neprebieha

Pozn.: Dodatočné poplatky na materiál cca 30 € na šk. rok.

 

2. sk.: štvrtok 14:00 – 16:00

 

Zumba

Mgr. Lucia Gromošová

2. – 5.

štvrtok; 14:00 – 16:00

neprebieha

Kreatívne dielne

Mgr. Andrea Bucherová

3. – 6.

pondelok; 14:00 – 16:00

neprebieha

Pozn.: Dodatočné poplatky na materiál cca 10 € na šk. rok.

Rozum do hrsti

Mgr. Ľubica Hažírová

Mgr. Marcela Szathmáryová

9.A

pondelok; 14:00 – 16:00

dištančne

Príprava na T9 a prijímacie skúšky

Mgr. Katarína Petrová
Mgr. Diana Jurášková

Mgr. Slavka Parkanská

9.

pondelok; 14:00 – 16:00

dištančne

Lego roboty

Ing. Ján Milián

4. – 8.

štvrtok; 14:50 – 16:50

dištančne

Moderné stolové a spoločenské hry

Ing. Ján Milián

5. – 9.

utorok; 14:00 – 16:00

dištančne

Modelársky krúžok

Ing. Ján Milián

5. – 9.

pondelok; 14:00 – 16:00

neprebieha

Pozn.: Dodatočné poplatky na materiál cca (60 € na šk. rok) na žiaka, modely, figúrky a iné objekty na stavbu modelov.

Šach

Roman Juhár

2. – 5.

streda; 14:00 – 16:00

neprebieha

 

Začiatok činnosti CVČ: 20. septembra 2021

Koniec činnosti CVČ: 17. júna 2022

Prihlasovanie je možné do 13. septembra 2021 (pondelok).
V prípade malého záujmu na krúžok bude krúžok zrušený. Prehlásenie zo zrušeného krúžku na iný bude možné do 16. 09. 2020 (štvrtok). Po tomto termíne už nebude možné prihlasovať žiakov na krúžky z dôvodu odoslania štatistík pre financovanie CVČ.

 

Žiadosť, čestné vyhlásenie a rodičom podpísaný vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať triedne;j učiteľke.

Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 5. dňa v mesiaci na účet školy. Príspevok možno uhradiť aj naraz za celý školský rok alebo polrok.  Poplatky uhrádzajte až po pridelení poplatkov na Edupage.

Každý rodič vidí informácie o platbách (vrátane čísla účtu a variabilného symbolu) v internetovej žiackej knižke (IŽK), v časti komunikácia a platby. Do poznámky pre prijímateľa uvádzajte meno žiaka (nie meno rodiča) a triedu.

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Hodorovská, vedúca vychovávateľka CVČ, e-mail: jana.hodorovska@zskroke.sk

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa