ZÁUJMOVÉ ÚTVARY


Školský rok 2019/2020

Uvedené termíny sa môžu prispôsobiť oprávneným potrebám väčšiny prihlásených žiakov skupiny po dohode s vedúcim krúžku.

Názov ZÚ

Vedúci ZÚ

Ročník

Termín

Učebňa

Programovanie I., II.

Mgr. Anna Siváková

2. – 4.

5. – 9.

utorok; 14:15 – 16:15
pondelok; 14:15 – 16:15

učebňa INF 1, 3.poschodie

Ateliér fantázie (keramický)

Mgr. Judita Kukajová

2. – 5.

1. skup.: streda 14:00 – 16:00

III.D, 2.poschodie

Pozn.: Dodatočné poplatky na materiál cca 30,-  € na rok.

 

2. skup.: štvrtok 14:00 – 16:00

 

Kreatívne dielne

Pozn.: Dodatočné poplatky na materiál cca 10,-  € na rok.

Mgr. Andrea Bucherová

2. – 6.

pondelok; 14:00 – 16:00

učebňa TCH, prízemie
Šikovné ruky
Pozn.: Dodatočné poplatky na materiál cca 10,-  € na rok.
Mgr. Svetlana Simková 2. – 4. štvrtok; 14:00 – 16:00  

Rozum do hrsti

Mgr. Beáta Imrichová

Mgr. Adriana Leinsteinová

9.

utorok; 14:00 – 16:00

Príprava na testovanie deviatakov
Novinársky Mgr. Antónia Deptová 5.-  9. pondelok; 14:00 – 16:00  

Debatný klub

Mgr. Mária Marcinová

5.-  9.

štvrtok; 14:00 – 16:00

 

Lego roboty začiatočníci

 

Ing. Ján Milián

4. – 8.

štvrtok; 14:00 – 16:00

 

učebňa INF 1, 3.poschodie

Lego roboty pokročilí

5. – 9.

streda 15:00 – 17:00

Základy videotvorby Ing. Ján Milián 5.-  9. sobota 1 krát v mesiaci 8 h učebňa INF 1, 3.poschodie

Po stopách NEJ na  SR

Mgr. Valéria Dvoržáková

7. – 9.

sobota 1 krát v mesiaci

 

NUMERIKA - tréning mentálnej aritmetiky

Ing. Milan Mikulaško

 

 

2. – 5.

 

 

utorok 14:00 - 16:00

 

trieda IX. A

Pozn.: Dodatočné poplatky na licencie a knihy cca 110 € na rok

Činnosť odborne zastrešuje OZ Akadémia mentálnych algoritmov

       

Anglický jazyk

Doplatok pri plnom počte 6 žiakov 210,- € na žiaka na šk. rok

Jazyková škola THE FLOW


 

5.-  9.

1. skupina
streda, piatok; 14:00 - 15:00
2. skupina
streda, piatok; 15:00 - 16:00

 
Šach Roman Juhár 2. – 5. streda; 14:00 – 16:00  
Futbalový Mgr. Gejza Kišš 5.-  9.
chlapci
pondelok; 16:00 – 17:00
piatok; 15:00 – 16:00
 
Basketbal 1 ŠBK Galaxy Košice 1. - 3.
chlapci
streda; 14:00 – 15:00
piatok; 14:00 – 15:00
 
Basketbal 2 RIM basket Košice 2. - 4.
chlapci
pondelok; 14:00 – 15:00
štvrtok; 14:00 – 15:00
 
Pohybové hry Mgr. Eva Csereiová 2. - 4. utorok; 14:00 – 16:00  
Detská atletika Mgr. Natalia Májiková 2. - 4. pondelok; 15:00 – 16:00
streda; 15:00 – 16:00
 
Zumba Mgr. Lucia Gromošová 2. - 5. utorok; 14:00 – 15:00
štvrtok; 15:00 – 16:00
 

 

Začiatok činnosti CVČ: 16. 09. 2019

Koniec činnosti CVČ: 19. 06. 2020

Prihlasovanie je možné do 10. 09. 2019
V prípade malého záujmu na krúžok bude krúžok zrušený. Prehlásenie zo zrušeného krúžku na iný bude možné do 13. 09. 2019 (piatok). Po tomto termíne už nebude možné prihlasovať žiakov na krúžky z dôvodu odoslania štatistík pre financovanie CVČ (stav k 15. 09. 2019).

 

Žiadosť, čestné vyhlásenie a vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať triednej učiteľke.

Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 5. dňa v mesiaci na účet školy. Príspevok možno uhradiť aj naraz za celý školský rok alebo polrok. Prvú platbu za september je nutné uhradiť do 17. septembra 2019. 

Každý rodič vidí informácie o platbách (vrátane čísla účtu a variabilného symbolu) v internetovej žiackej knižke (IŽK) , v časti komunikácia a platby.

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h, v čase prerušeného vyučovania od 9.00 h

Mapa