ZÁUJMOVÉ ÚTVARY


Školský rok 2021/2022

Od pondelka 04. 10. 2021 sú Košice v II. stupni varovania (bordová farba) podľa aktuálneho COVID automatu. T. z., že činnosť ZÚ v CVČ je obmedzená.

 

Názov ZÚ

Vedúci ZÚ

Ročník

Termín

Programovanie Girl´s code

Mgr. Anna Siváková

3. – 9.

5. – 9.

utorok 14:15 – 16:15, uč. INF 1
pondelok 14:30 – 16:30, uč. INF 1

Šach

Roman Juhár

2. – 5.

streda 14:00 – 16:00, trieda V. C

Anglický jazyk Jazyková škola THE FLOW

Doplatok pri plnom počte 6 žiakov v skupine 240,-€ na šk.rok – online jazykový kurz

5. – 9.

1. sk .pondelok, streda 15:00-16:00
2. sk. utorok, štvrtok 15:00-16:00

Basketbal chlapci

Ing. Ivan Sehnálek

1. – 2.

streda 14:00 – 16:00, veľká telocvičňa

 

Ateliér fantázie (keramický)

Mgr. Judita Kukajová

2. – 6.

1. sk. streda 14:00 – 16:00, trieda IX. C

Pozn.: Dodatočné poplatky na materiál cca 30 € na rok.

 

2. sk. štvrtok 14:00 – 16:00, trieda IX. C

Zumba

Mgr. Lucia Gromošová

2. – 5.

pondelok 14:00 – 16:00, veľká telocvičňa

Basketbal dievčatá

Ing. Radko Dvorščák

2. – 4.

utorok 14:30 – 16.30, veľká telocvičňa

Príprava na T9 a prijímacie pohovory

Mgr. Diana Jurašková
Mgr. Katarína Petrová
Mgr. Andrea Bucherová
RNDr. Eva Jabríková, PhD.

9.

pondelok 14:00 – 16:00

Strelecký

Peter Dlabaj

5. – 9.

štvrtok 14:30 – 16:30, veľká telocvičňa

Lego roboty

Ing. Ján Milián

4. – 9.

štvrtok 14:50 – 16:50, uč. INF 1

Moderné stolové a spoločenské hry

Ing. Ján Milián

5. – 9.

utorok 14:00 – 16:00, trieda V. C

STOPA 1
krúžok skautskeho typu,
mesačne 3 - 5 stretnutí v škole,1 - 3 akcie v teréne

Zuzana Zambová

1. – 3.

štvrtok 14:00 – 16:00, trieda IV. C

STOPA 2
krúžok skautskeho typu,
mesačne 3 - 5 stretnutí v škole,1 - 3 akcie v teréne

Ing. Ľuboš Záhradníček

4 .- 9.

štvrtok 14:00 – 16:00, trieda IV. C

 

ZÁUJMOVÝ ÚTVAR OD INÉHO POSKYTOVATEĽA:

Veselá veda (nedá sa uplatniť VP),
cena za polrok 59 € (vrátane pomôcok a bádateľ. denníka),
prihlášku aj informácie nájdete na www.veselaveda.sk

1. – 5. 

utorok 14:00 – 15:00, trieda IV. C
štvrtok 14:00 – 15:00, trieda IV. B

 

Začiatok činnosti CVČ: 19. septembra 2022

Koniec činnosti CVČ: 16. júna 2023

Prihlasovanie je možné do 12. septembra 2022 (pondelok).
V prípade malého záujmu na krúžok bude krúžok zrušený. Prehlásenie zo zrušeného krúžku na iný bude možné do 16. 09. 2022 (piatok). Po tomto termíne už nebude možné prihlasovať žiakov na krúžky z dôvodu odoslania štatistík pre financovanie CVČ.

 

Žiadosť, čestné vyhlásenie a rodičom podpísaný vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať triedne;j učiteľke.

Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 5. dňa v mesiaci na účet školy. Príspevok možno uhradiť aj naraz za celý školský rok alebo polrok.  Poplatky uhrádzajte až po pridelení poplatkov na Edupage.

Každý rodič vidí informácie o platbách (vrátane čísla účtu a variabilného symbolu) v internetovej žiackej knižke (IŽK), v časti komunikácia a platby. Do poznámky pre prijímateľa uvádzajte meno žiaka (nie meno rodiča) a triedu.

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Hodorovská, vedúca vychovávateľka CVČ, e-mail: jana.hodorovska@zskroke.sk

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa