AKTIVITY 2017/2018


Zumba gym

Žiaci záujmového útvaru „Zumba mix“ sa v rámci záverečnej akcie „Zumba gym“ zúčastnili na gymnastickom tréningu v telocvični. Vyskúšali si prekážkový beh, skákanie na trampolíne s doskokom do jamy, cvičenie na kladine, lane a kruhoch. Akcia bola veľmi prínosná a spestrila činnosť v našom krúžku.

Pozrite si fotoalbum...

 


 

Cyklovýlet Lingov - Heringeš - Krásna nad Hornádom

Milovníci turistiky sa v sobotu 9.6.2018 vybrali na cyklovýlet do okolia Košíc. Stretnutie si dali na Lingove, odkiaľ išli na Heringeš, lesom ponad Opátske až do Krásnej nad Hornádom. V neďalekom parčíku pri jazere relaxovali a zacvičili si na rôznych náradiach. Chutný obed i občerstvenie si dali v neďalekej reštaurácii. Posilnení pokračovali ďalej až na Furču a niektorí ešte ďalej až do Sokoľa... Toto príjemné stretnutie iste ostane dlho v našich spomienkach.

Pozrite si fotoalbum...


 

Slovenský raj/ Podlesok - Suchá bela

Perličkou májového výletu Turistického krúžku a krúžku Po stopách NJ bol tak ako aj minulý rok Slovenský raj.Tentokrát sme sa vybrali do Podlesku a odtiaľ roklinou Suchá Belá, ktorá je jednou z najromantickejších a najnavštevovanejších roklín Slovenského raja. Suchá Belá je národnou prírodnou rezerváciou, ktorou vedie zelený turistický chodník iba v smere proti toku potoka. Nádherný pohľad nám poskytli vodopády- Misové vodopády, Roklina, Okienkový vodopád, Korytový vodopád, Bočný vodopád a Kaskády. Porasty tu tvorí prevažne smrek, borovica a jedľa. Roklina Suchá Belá patrí ku klenotom Národného parku Slovenský raj. Je dlhá 4 km a voda v nej pomocou kaskád a vodopádov prekonáva výškový rozdiel až 400 metrov. Nebezpečné úseky zabezpečujú rebríky, reťaze, stúpadlá a lávky. Po prekonaní týchto krásnych prírodných scenérií a vyšliapaní do výšky 954m nás čakal impozantný výhľad na okolitú krajinu. Dopriali sme si zaslúžený odpočinok na slniečku i občestvenie. Veríme, že tento krásne prežitý deň si uchováme dlho v pamäti.Vo večerných hodinách sme sa vrátili domov.

Pozrite si fotoalbum...

 


 

Loďou do Sárospataku

Jedným z ďalších vydarených výletov Turistického krúžku aj krúžku Po stopách NJ sa uskutočnil dňa 28.4.2018. Cieľom bolo maďarské mestečko Sárospatak. V skorých ranných hodinách sme vyrazili vlakom do Stredy nad Bodrogom, odkiaľ sme sa výletnou loďou vyrobenej v r.1936 plavili 65 km malebnými zákutiami na rieke Bodrog v tejto krásnej tokajskej oblasti. Sprievodkyňa nás oboznámila s rôznymi zaujímavosťami. Cestou sme míňali aj najnižšie položené miesto na Slovensku / 94,3 mnm / Navštívili sme Rákocziho hrad , majstrovské dielo renesančnej architektúry v Sárospataku a tiež Múzeum Rákoczi. Dozvedeli sme sa mnohé zaujímavosti z histórie, ale aj o živote Sv. Alžbety v spojitosti s našim Dómom Sv. Alžbety v Košiciach. Po prehliadke sme sa najedli a osviežili zmrzlinou. Cesta loďou bola pre mnohých z nás pekným spestrením tohto krásneho slnečného dňa, personál lode bol veľmi milý a umožnil deťom získať ďalšie informácie o práci lodníkov ale aj porozprávali im zážitky z iných plavieb. Unavení a plní zážitkov sme sa vo večerných hodinách vlakom vrátili domov.

Pozrite si fotoalbum...


 

Turistický krúžok - Bowling

Turistický krúžok si v nedeľu 25. marca 2018 spestril svoje stretnutie návštevou bowlingu v OC Galéria.

 

Pozrite si fotoalbum...

 


Fotografie z práce našich záujmových útvarov

Záujmové utvary pri CVČ našej školy vyvíjajú bohaté aktivity. V nasledujúcej fotogalérii je výber z fotodokumentácie ich činnosti.

 

 

 

 

 


Malá cena Žiliny v bridži

Fotografia je z minulého ročníkaDve žiačky krúžku sa 17. marca zúčastnili Malej ceny Žiliny. Bola to ich prvá bridžová súťaž a veľká záťaž, odohrali 46 rozdaní, kým na krúžku odohráme nanajvýš 12 (jedno rozdanie trvá cca. 7 minút), tiež bolo náročné vstať už ráno o štvrtej, aby sa stihol vlak o piatej. Malej ceny Źiliny by sa zúčastnii aj deviataci, ale súťaž  sa konala pred monitorom a tak dali prednosť príprave naň. Súťaže sa zúčastnilo množstvo skúsených dospelých bridžových hráčov zo Slovenska, Moravy a Poľska, žiaci z bridžových krúžkov západného Slovenska, žiaci Bridžovej akadémie Havířov, spolu 23 párov. Hoci dievčatá skončili posledné, bola to pre ne užitočná skúsenosť a na ďalších súťažiach im to pôjde určite lepšie. Najbližšia súťaž bude Veľká cena Košíc, ktorej by sa mala zúčastníť väčšina členov krúžku.

Výsledková listina


Výstup na Hrebienok

Trojdňová medzinárodná súťaž v ľadovom sochárstve, ktorá sa na Hrebienku vo Vysokých Tatrách koná už od r. 2013 má svoje miesto aj v našom krúžku. Preto sme sa v sobotu 13.1.2018 vybrali na turistický výstup zo Starého Smokovca na Hrebienok. Tu sme potom obdivovali priamo pri tvorbe ľadových sochárov z desiatich krajín, ktorí vdýchnu život 50 tonám ľadu a premenia ich na jedinečné ľadové sochy. V piatok mali sochári voľnú tému, no v sobotu a nedeľu pracovali na zadaných témach ako: krajina, odkiaľ pochádzam a svetová fauna a flóra. Pozreli sme si aj Tatranský Dóm na Hrebienku, ktorý sa tento rok niesol v téme pocta rodine, inšpirovanou masívnou rímskokatolíckou bazilikou v Barcelone - Sagrada Familia. Samotná bazilika je budovaná v štýle stredovekých katedrál a je monumentálnym dielom renomovaného katalánskeho architekta Antonia Gaudího. Nakoniec nám zvýšil čas aj na aktivity na snehu a potom rýchlo po vlastných opäť do Starého Smokovca na vlak domov. Bol to opäť jeden z našich vydarených výletov na ktorý budeme radi spomínať. Krásy nie je nikdy dosť ! 

Pozrite si fotoalbum...


Krúžok Zumba

Krúžok Zumba nacvičuje rôzne choreografie Zumba tancov. Krúžok vystupuje pri slávnostných podujatiach školy.

Pozrite si fotoalbum

 

 

 


Turistický krúžok - Hravenisko

Poslednú novembrovú sobotu 25.11. 2017 využili žiaci turistického krúžku na pobyt v prírode. Počas svojej 10 km túry sa stali obdivovateľmi tréningu "Košických tuleňov". Potom navštívili ZŠ Jenisejská, kde sa konal už tradičný Festival hier a zábavy pod názvom "Hravenisko". Tohtoročný 7.ročník bol opäť plný hier, hračiek, sprievodných aktivít a zábavného programu pre deti i dospelých. Popoludní zakončili svoj výlet obedom v miestnej pizerii v Krásnej Nad/Hornádom a potom sa vydali na cestu domov.

 

 

Pozrite si fotoalbum


Turistický krúžok - Výstup na Silickú ľadnicu a návšteva Gombaseckej jaskyne

Poslednú septembrovú sobotu 30.9.2017 sa členovia "Turistického krúžku" a krúžku "Po stopách NJ" vybrali do Národného parku Slovenský kras. Navštívili Silickú ľadnicu a Gombaseckú jaskyňu. Spoznali tak ďalšiu časť nášho krásneho Slovenska. Slnečné a teplé počasie prispelo k výbornej nálade a pohode počas celého výletu :) Úspešne tak naša škola ukončila športové aktivity v rámci Európského týždňa športu.

 

 

Pozrite si fotoalbum


Turistický krúžok -Slanský hrad

Pestrý a zaujímavý deň prežili žiaci našej školy v sobotu 21.10.2017. Vybrali sa vláčikom do Slanca, odtiaľ prešli krásnou prírodou, lesom a lúkou, aby tak spoznali nové miesta a zákutia v Slanských vrchoch a okolí Hradiska. Odtiaľ vystúpili na zrúcaninu Slanského hradu z 13. storočia. Cestou na hrad sa zoznámili s históriou tejto historickej pamiatky, ale aj s histŕiou Abova. Potom sa tešili na sľúbenú opekačku v blízkosti Trstinového jazierka, ktoré bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku v roku 1990. Z obojživelníkov sa tu nachádza mlok bodkovaný, mlok hrebenatý, mlok horský, salamandra škvrnitá (ktorú cestou mali šťastie vidieť), ropucha bradavičnatá, kunka žltobruchá a hrabavka škvrnitá. Z plazov sú to užovka obyčajná a slepúch lámavý a z vtákov sa tu vyskytuje kačica divá, červienka obyčajná, zelienka obyčajná a sliepočka vodná. S drevín, ktoré rastú v okolí sú to vodné a pobrežné rastlinné spoločenstvá a viaceré vzácne druhy rastlín močiarneho biotopu. Mnohí sa pohrali aj s farebnými listami, ktoré v týchto dňoch zdobia naše lesy a parky.

Pozrite si fotoalbum...


Turistický krúžok - Šarišský hrad

Naši turisti sa v sobotu 14. 10. 2017 vybrali na výlet vlakom do Veľkého Šariša. Od stanice si vyšliapali kopec do výšky 570 m n.m., kde stojí zrúcanina rozsiahleho hradného komplexu Šarišského hradu z 13. storočia, odkiaľ je pekný výhľad na okolie - Stráže, Čergov a ďalšie zaujímavé objekty. Po prehliadke s výkladom sa potom vyšantili v hradnom areáli, občerstvili sa i nakúpili talizmany, ale aj opečiatkovali svoje turistické denníčky. Po príjemne prežitom dni sa potom opäť vrátili lesnou cestičkou na vlak domov.

Pozrite si fotoalbum...


 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa