Rady rodičom


Školské obvody na území mesta Košice

Nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 146 o školských obvodoch na území mesta Košice

Staré VZN č. 66 vrátane všetkých noviel  je týmto neplatné. 
Podľa VZN č. 146  sa bude postupovať aj v rámci zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2014/15.


Problémy v škole

  • Ťažko sa vaše dieťa adaptuje v kolektíve? (jasle, škôlka, ZŠ, SŠ)
  • Je vaše dieťa hyperaktívne?
  • Je vaše dieťa dysgrafik, dyslektik, dyskalkulik?
  • Potrebujete logopéda?
  • Potrebujete pomoc, radu pri výchove vášho dieťaťa?

 

REVOLUČNÉ METÓDY V RÁMCI RIEŠENIA VŠETKÝCH VAŠICH VYŠŠIE UVEDENÝCH PROBLÉMOV

Zaručíme Vám absolútnu anonymitu a diskrétnosť

Bližšie info: http://www.viemon.eu/

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa