Girl's code


Cieľom všetkých stretnutí bolo vzbudiť záujem o programovanie medzi dievčatami. Na aktivitu sa prihlásili nielen dievčatá z našej školy, ale aj zo ZŠ Jakubov v okrese Malacky a pracovali aj súrodenecké tímy.

Všetky dievčatá svojou činnosťou na webinároch popreli mýtus, že IT svet a dievčatá nejdú dohromady.

Zoznámili sa s prostredím platformy AppInventor, jej dizajnérskym aj programovacím prostredím. Vzhľadom na to, že projekt prebiehal online – prostredníctvom videokonferencií, museli dievčatá preukázať omnoho viac zručností pri práci s počítačom a viac samostatnosti pri realizácii svojich projektov. Zdokonalili sa nie len v programovaní, ale aj pri práci s oknami, súbormi. Naučili sa pracovať a koordinovať svoju prácu s telefónom (androidom) pri sťahovaní programu, jeho testovaní a dolaďovaní. Celkom vypracovali 3 projekty, na každom webinári jeden, ktorý potom individuálne upravovali.

Naučili sa vyberať a správne nastavovať komponenty, meniť vlastnosti jednotlivých komponentov, vyberať a priraďovať bloky príkazov. Zvládli nastavovanie náhody, ako aj jednoduché podmienky. Všetky dievčatá sa na poslednom stretnutí vyjadrili, že chcú v týchto online stretnutiach s programovaním pokračovať a vyskúšať si aj prácu s mikro:bit-mi.

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa