Smart EcoHome


Cieľom webinárov bolo vzbudiť záujem o vytváranie projektov inteligentnej domácnosti a programovanie s mikro:bit-mi. Na  aktivitu sa prihlásili chlapci 6. a 7. ročníka, pri počítači boli aj súrodenci.

Na webinároch pracovali najprv spoločne, potom v skupinách (oddelené miestnosti) a na záver vždy prezentovali svoje projekty. Počas prvého webinára sa žiaci oboznámili s on-line platformou Microsoft MakeCode na programovanie micropočítača Mikro:bit, jeho blokovým prostredím a vytvorili si jednoduchý projekt, ktorý kontroloval uzavretie elektrického obvodu. Naučili sa stiahnuť program do hardvéru a kontrolovať jeho funkčnosť. Na druhom online stretnutí žiaci robili najprv spoločný projekt – kompas, navrhli vylepšenie a využitie v prírode. Potom si žiaci v skupinách vytvorili návrh svojho projektu inteligentnej hračky s mikro:bit-u, experimentovali s elektrosadou s využitím vhodných komponentov, v prostredí MakeCode, vytvorili potrebný kód, program testovali a na záver prezentovali ostatným. Na treťom stretnutí žiaci tvorili v skupinách a prezentovali vlastné projekty a programy, na ktorých spoločne pracovali, dopĺňali ich vylepšenia, možnosti využitia. Využili sadu senzorov Smart Home, pracovali s návodmi navrhovaných projektov. Všetky chlapci sa na poslednom stretnutí vyjadrili, že chcú v týchto online stretnutiach s programovaním pokračovať a tvoriť nové projekty pre využitie v domácnosti.

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa