Špeciálne triedy


PREJAVY INTELEKTOVO NADANNÉHO DIEŤAŤA


 

Prejavy nadaného dieťaťa doma:

 • skoro po narodení fixuje a rozoznáva ľudí a predmety
 • po niekoľkých týždňoch reaguje na svije okolie úsmevom
 • kontaktuje sa s okolitým svetom skôr ako ostatné deti
 • začína skoro chodiť
 • potrebuje málo spánku
 • je veľmi zvedavé a všetkých ustavične zasypáva otázkami
 • je nahnevané a podráždené, keď nedostane na svoje otázky vyčerpávajúce odpovede
 • samo sa učí rozoznávať písmená a skoro čítať
 • je veľmi precitlivené
 • zaoberá sa encyklopédiami a odbornými knihami
 • porovnáva a hľadá podrobnosti a rozdiely (veci, ľudia, pojmy, myšlienky, skúsenosti)
 • vytvára si svoj vlastný systém poznatkov a informácií podľa súvisiacich vlastností
 • je nezávislé v myslení
 • je všímavé, pozorné a citlivé na nové veci a nových ľudí
 • je samostatné (ja sám!)
 • má mimoriadne dobrú pamäť
 • neustále vyhľadáva nové informácie
 • je originálne, nápadité v myslení a vyjadrovaní sa
 • má osobitý zmysel pre humor
 • nemá rado mechanické činnosti
 • vydrží dlho pri zaujímavej činnosti
 • chce všetko robiť dokonale
 • má málo priateľov
 • zaoberá sa neobvyklými vecami a poznatkami
 • rýchlo sa učí nové veci
 • používa cudzie a abstraktné slová
 • je menej prispôsobivé ako iné deti
 • dokáže robiť viac vecí naraz
 • vystačí si samo so sebou, najmä ak má zaujímavú činnosť
 • rado číta náročné knihy
 • rado pozerá televíziu a pracuje pri počítači
 • zaujíma sa o abstraktné otázky

 

Prejavy nadaného dieťaťa v škole:

 • vie všetko skôr, rýchlejšie a lepšie

 • má veľa poznatkov z rôznych oblastí

 • mávýraznú reč a bohatú slovnú zásobu

 • učí sa rýchlo a dobre

 • rýchlo nachádza najdôležitejšie fakty a príčinno-následné vzťahy

 • má vynikajúcu pamäť

 • zaujíma sa o nové veci a informácie

 • rado robí náročné úlohy, chce ich riešiť samostatne

 • robí menej chýb, pracuje efektívnejšie

 • radšej pracuje samo, ako v kolektíve, je individualista

 • vie sa dobre koncentrovať

 • má svoje vlastné pracovné tempo

 • nudí sa pri bežných, ľahkých úlohách

 • snaží sa o dokonalú prácu, je perfekcionista

 • je veľmi sebakritické, často je nespokojné so svojimi výsledkami

 • zaujíma sa o otázky neprimerané svojmu veku

 • má na veci vlastný názor, je nekonforrmné

 • neprijíma nekriticky mienku väčšiny

 • priatelí sa skôr so staršími deťmi, alebo vyhľadáva spoločnosť dospelých

 • je intelektovo zrelšie, ale o to viac citlivejšie a zraniteľnejšie

 • emocionálna a sociálna zrelosť nie sú na rovnakej úrovni ako ich intelekt

 • tresty a prísne výchovné postup veľmi negatívne pôsobia na osobnosť nadaného dieťaťa

 

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • -

Mapa