VÝSLEDKY VOLIEB PRE OBDOBIE 2016-2020


Voľby sa konali

23. 09. 2020 (prezenčne) - pedagogickí zamestnanci školy
25. 09. 2020 (prezenčne) - nepedagogickí zamestnanci školy
02. 06. 2021 (elektornicky prostredníctvom EduPage) - rodičia žiakov školy

Zvolení zástupcovia:

- za pedagogických zamestnancov: Mgr. Jana Tressová
                                                         Mgr. Lucia Jusková

- za nepedagogických zamestnancov: Mgr. Judita Englerová

- za rodičov: Ing. Milan Michalík
                     Martin Babík
                     Ing. Martina Bérešová
                     Ing. Zuzana Fiedorová

Termín ustanovujúceho zasadnutia: 24. 06. 2021 o 16.30 h v budove ZŠ č. d. 42.

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa