VÝSLEDKY VOLIEB PRE OBDOBIE 2016-2020


Voľby sa konali 06. 04. 2016.

Zvolení zástupcovia:

- za pedagogických zamestnancov: Mgr. Jana Tressová
                                                         Mgr. Lucia Jusková

- za nepedagogických zamestnancov: Peter Dlabaj

- za rodičov: Ing. Daniel Huk
                    Ing. Milan Michalík
                    MUDr. Alena Gajová
                    Martin Babík

Ustanovujúce zasadnutie sa bude konať 20. 04. 2016 o 16.30 h v budove ZŠ č. d. 42.

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)

Mapa