ČLENOVIA RADY ŠKOLY


Zástupcovia rodičov:

Martin Babík
Ing. Martina Bérešová
Ing. Zuzana Fiedorová
Ing. Milan Michalík

Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

Mgr. Jana Tressová - predsedníčka Rady školy (e-mail: jana.tressova@zskroke.sk)
Mgr. Lucia Jusková


Zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

Mgr. Judita Englerová

Delegovaní zástupcovia mesta Košice na základe Uznesenia MZ v Košiciach č. 48 zo dňa 14.2.2019 boli doelgovaní noví zástupcovia mesta Košice:

Ing. Vladislav Stanko
Roland Georgiev
Mgr. Marián Krasnovský
Ing. Dušana Sobodová 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa