ČLENOVIA RADY ŠKOLY


Zástupcovia rodičov:

Ing. Daniel Huk
Ing. Milan Michalík
MUDr. Alena Gajová
Martin Babík

Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

Mgr. Jana Tressová - predsedníčka Rady školy
Mgr. Lucia Jusková


Zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

Peter Dlabaj

Delegovaní zástupcovia mesta Košice na základe Uznesenia z III. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 27. apríla 2015 č. 92:

Zuzana Repová
PhDr. Katarína Čižmáriková
Ing. Martin Sopko
Mgr. Eva Vinceová

Na základe Uznesenia MZ v Košiciach č. 48 zo dňa 14.2.2019 boli doelgovaní noví zástupcovia mesta Košice:

Ing. Vladislav Stanko
Roland Georgiev
Mgr. Marián Krasnovský
Ing. Dušana Sobodová 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)

Mapa