O projekte Kolégium Zelenej školy

Zelená škola

O projekte

ZÁLEŽÍ NÁM NA TOM, KDE ŽIJÚ NAŠE DETI                                              Fotoalbum Zelenej školy

  
Projekt sme ukončili v júni 2015   


Základná škola  Krosnianska 4 v Košiciach, je jednou z prvých škôl  v regióne, ktorá sa pred siedmymi rokmi zapojila do medzinárodného projektu „ ZELENÁ ŠKOLA“. V roku 2006 sme prvýkrát získali vlajku a certifikát projektu  celosvetového rozmeru.

Tento rok sme 11.10.2013 v Košiciach  prevzali medzinárodné ocenenie CERTIFIKÁT  a VLAJKU "ZELENÁ ŠKOLA" . Konkurencia bola silná. Museli sme prekonať všetky úskalia a splniť ťažké podmienky, aby sme sa mohli stať súčasťou celosvetovej siete škôl „ECO-SCHOOLS“.

 

Počas celého školského roku v rámci  výchovno-vzdelávacieho  procesu  plníme nadštandardné úlohy vyplývajúce z akčného plánu, ktoré sú orientované hlavne na ochranu životného prostredia, šetrenie energií a ďalšie oblasti, ktoré smerujú k trvalo udržateľnému životu na Zemi. Medzi naše úspechy patrí napríklad zavedenie separácie odpadov na škole, výsadba zelene v areáli školy, aktívne zapojenie sa do projektov Deň Zeme a Deň vody, účasť a úspešné umiestnenia na súťažiach s environmentálnym zameraním. Sme hrdí na to, že aj naši žiaci aktívne prispievajú k naplneniu cieľov projektu aj mimo školy, o čom svedčí aj zapojenie rodičov a širokej verejnosti do nami organizovaných dobrovoľníckych aktivít, ako je tvorba učebne v prírode.

 

Toto všetko by sa nám nepodarilo zrealizovať, ak by sme nemali zanietených partnerov a nenašli by sme u nich podporu. Počas roka sme intenzívne spolupracovali s Obecným úradom Košice III /Dargovských hrdinov/, Východoslovenskou energetikou a.s., Mestskými lesmi, Kositom a.s., Mestskou políciou a ďalšími. Touto cestou všetkým ďakujeme a tešíme sa na nové spoločné projekty, ktorými potvrdíme náš záujem o trvalo udržateľný rozvoj, ako aj o to, že nám záleží na prostredí, v ktorom vyrastajú naše deti. Nie je to jednorazový akt dobrej vôle, ale cesta vedúca k zdravšej, ekologicky aktívnejšej škole  a spoločnosti.

 

 

Mgr. Alžbeta Danihelová

Upravila Ing. Tatiana Hohošová

 

 

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa