IT Akadémia partnér IT ScienceLab Aktivity ScienceLab vo vyučovaní

Aktivity

Záujmový krúžok - Grafika a 3D tlač

  Termín:             každý piatok            14.15 hod. - 15.15 hod.

  Účastníci:        žiaci 2.-9. ročníka ZŠ

  Cieľ:                 Naučiť sa pracovať prídavným zariadením 3D tlačiarne, jej využitie
                           (3D tlač, 3D scan, gravírovanie). Práca so softvérom na vytváranie 3D modelov,
                           navrhovanie a dizajn modelov. Výroba zaujímavých upomienkových predmetov.


Prihlásiť sa môžete u koordinátora IT Akadémie:  Mgr. A. Leinsteinová, tel. kontakt:  +421 55 671 57 19;   


 

Workshop - Spoznávame Micro:Bit BBC

   Dátum:            15. 10. 2019            11.00 hod. - 13.00 hod.

   Účastníci:        žiaci 6. ročníka (ZŠ Maurerova, Košice)

   Cieľ:                 Spoznať minipočítač BBC Micro:bit a skúmať možnosti použitia konkrétneho hardvéru,
                            popísať základné hardvérové prvky minipočítača, vytvoriť jednoduchý program a overiť
                                                        jeho funkčnosť.


Žiaci ZŠ Maurerova si odskúšali dve hodinky programovania inak ako na svojich hodinách informatika. Pracovali s mikropočítačom BBC Micro:bit, vyskúšali vytvoriť jednoduchý program, preskúmali rôzne možnosti jeho využitia a spoluráce viacerých micro:bitov.

    

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa