AKTIVITY 2018/2019


Darčeky pre blízkych

Deti v VII. oddelení pripravili pri príležitosti  dňa Sv. Valentína a MDŽ pre svojich najbližších pekné darčeky - magnetky vtáčika, čajníčky s prekvapením, obrázky snežienok. Najkrajšie darčeky sa nedajú kúpiť. Tie, ktoré vyrobíme a darujeme s láskou, potešia  najviac.

Pozrite si fotoalbum...


Tradičná výroba modrotlače

Popoludnia v ŠKD bývajú veľmi zaujímavé. V jedno zimné popoludnie sa venovali remeselnej technike farbenia a zdobenia látok, ktorá sa používala pri zhotovovaní krojov. Kedysi sa maľovala látka ručne, neskôr pomocou drevenej alebo kovovej formy.
Deti mali možnosť vyskúšať si túto techniku. Najprv si však pozreli prezentáciu konkrétnych ukážok výroby modrotlače.
Na plátno nanášali farbu pomocou pečiatok a špeciálnou fixou kreslili rôzne vzory.
Na drevo kreslili  ľudové motívy z oblasti východného Slovenska, ale vyskúšali si aj "cibuľkový vzor." Výsledkom boli úžasne drievka s ľudovými motívmi.

Pozrite si fotoalbum...


Zimné šantenie v I. a II. oddelení


Január priniesol bohatú nádielku snehu, čomu sa potešili a dosýta si ho užili nielen na školskom dvore, ale aj v blízkom lesoparku naše deti.  A mohlo sa začať šmýkanie, guľovanie, modelovanie, šantenie... Deti vytvárali zo snehu rôzne útvary a stavby. Fantázia u nich pracovala na plné obrátky. Čas vonku sme teda využili na rôzne zimné hry, ku ktorým neodmysliteľne patrí i guľovačka a triafanie snehovou guľou na terč.

Pozrite si fotoalbum...

 


Ohňostroj v našom meste

Nový rok sme začali ohňostrojom aj my v školskom klube. Na papieri. Deti kreslili ohňostroj v našom meste podľa vlastnej fantázie. Bol plný farieb a novoročných predsavzatí, o ktoré sme sa spoločne podelili.
Pohľad z okna nás inšpiroval aj k tomu, aby sme si vytvorili zimnú zasneženú krajinu (na papieri) a zahriali sa pri teplom čajíku. Šálku si deti zhotovili lepením, strihaním, kreslením, spájaním rôznych materiálov a podľa vlastnej fantázie.  Aj takto trávia naše deti popoludnie v ŠKD so svojou vychovávateľkou Mirkou.

Pozrite si fotoalbum...


Vianočné trhy v ŠKD

Tak ako každý rok, aj  tento sa na našej škole konali vianočné trhy, ktoré 17. decembra 2018 tradične otvorila zvonením zvončeka naša pani riaditeľka, Ing. Danka Daneshjoová. Začiatok trhov vždy patrí našim žiakom, ktorí si pod vedením pedagógov pripravia krátky kultúrny program. Na vianočných trhoch deti prezentovali svoje výrobky a zároveň mali možnosť otestovať nielen svoje komunikačné a manažérske schopnosti, ale i  finančnú gramotnosť. Výťažok z trhov sa použije na nákup spoločenských hier do každého oddelenia ŠKD.

Pozrite si fotoalbum...


Ekologický vianočný stromček

S deťmi sme v predvianočnom čase vyrábali závesný stromček z prírodnín, ktorý po Vianociach nezaťaží naše životné prostredie, pretože je z prírodných a odpadových materiálov. Na stromček deti dali aj škoricu i badián. Tak sa naše zdobenie spríjemnilo aj aromaterapiou a ovoniavali sme okrem korenín aj prírodné olejčeky ako pomaranč, jedľu a citrón. Keď bol stromček postavený, prišiel čas prezradiť svoje túžby a priania a nalepiť ich do balíčka. Starší sa vyjadrili aj písanou formou, no a všetci si vyskúšali svoje zručnosti vo viazaní mašličiek. 

Pozrite si fotoalbum...

Miriam Lovičová, vychov. II. odd.

 


Tvorivé dielne v II. oddelení

Vychovávateľka II. odd. Miriam Lovičová v spolupráci  s triednou učiteľkou I.B Mgr. Andreou Trnčákovou  zorganizovali vianočné tvorivé dielne. Rodičia spolu s deťmi vyrábali rôzne vianočné dekorácie. Všetci  si mohli vyskúšať servítkovú metódu - decoupage. Zhotovené výrobky deti ponúkali na  vianočných školských trhoch.

Pozrite si fotoalbum...


Mikuláš v II. oddelení

Aj do ŠKD zavítal Mikuláš. Deti si ešte pred obedom pekne uložili čižmičky v šatni. No a počas obeda ich navštívil Mikuláš. Riešili sme spolu veľkú záhadu, ako sa do zamknutej šatne dostali sladkosti. Aby sme sa Mikulášovi poďakovali a zároveň ho potešili,  deti zhotovili Mikulášske postavičky. Keď sme sa po dobrom obede posilnili sladkosťami, aj Mikulášske záložky sme tvorili  s veľkou radosťou.

Pozrite si fotoalbum...


Dopravná výchova v II. oddelení

Popoludnie na tému dopravná výchova sa začalo dramatizáciou rozprávky Karosa a Burizón, ktorej cieľom bolo vyzdvihnúť prosociálne správanie a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Deti sa pokúsili vytvoriť aj modelovú situáciu rušnej križovatky v meste. Kreslením, strihaním a lepením si deti vytvorili dopravné prostriedky, dopravné značky, ktoré  po riadenom rozhovore vhodne umiestnili na plagát pod názvom "Bezpečne zo a do školy."

Pozrite si fotoalbum...

 

 

 


Ples strašidiel v II. oddelení

Po dopoludňajšom "strašidelnom vyučovaní" sme pokračovali v "strašení" aj v ŠKD popoludní. Na plese  sa zúčastnili rôzne strašidlá, bosorky, zombíci a kostričky. Diskotéku sme si spestrili rôznymi zábavnými súťažnými disciplínami.

Pozrite si fotoalbum...


 

Aktivity II. oddelenia

Pani vychovávateľka Miriam Lovičová v mesiaci november s deťmi tvorila obrázky jesenných plodov. Okrem rozhovoru a rôznych ukážok  jesenných plodov, skupinovo, ale aj idividuálne výtvarne stvárňovali jesenné plody pomocou krepového papiera a odpadového materiálu.

Pozrite si fotoalbum...


Jabĺčkové popoludnie v VII. oddelení

V VII. oddelení sa opäť konala výstava a súťaž o NAJ jabĺčko. Deti svojím hlasom ohodnotili vzhľad, ale aj chuť tohto obľúbeného a zdravého ovocia. Každé jablko bolo výnimočné a naozaj všetky výborne chutili. Šikovní tretiaci a štvrtáci pripravili pre  mladších spolužiakov tajničky a štvorsmerovky. Autori ich rozniesli po ostatných oddeleniach ŠKD. Deťom sa veľmi páčili.  O rok sa opäť tešíme na bohatú úrodu! 

Pozrite si fotoalbum...

 

 


Jeseň v VII. oddelení

V VII. oddelení je jeseň krásna, farebná ... Farbičkami, fixkami a gélovými perami si  deti trpezlivo vyfarbovali obrázky jesenných stromov. S vychovávateľkou Janou Hodorovskou si z farebného papiera vykúzlili vážne, ale i veselé tekvičky, ktoré zútulnia ich izbičky.

Pozrite si fotoalbum...


Jabĺčkový týždeň v II. odd.

Celý týždeň sme sa venovali jabĺčkovej téme. Rozprávali sme sa vitamínoch v jabĺčku a ich pôsobení na naše zdravie. Deti kreslili, maľovali, lepili obrázky tohto ovocia a vyskúšali si i náročnejšie techniky, prevliekali vlnu cez maketu jablka. Nechýbala ani ochutnávka výrobkov z jabĺk - sušené jablká, detská výživa, čerstvá štrúdľa a samotné jablká. Súťažili sme o najkrajšie jabĺčko, najkrajšie vymaľované jabĺčko a najväčšieho papkáča jabĺčkových dobrôt. Každé dieťa, ktoré sa zapojilo v tomto týždni do  aktivít, bolo ocenené diplomom za účasť a za snahu.

Pozrite si fotoalbum...


Pohľadnica pre starých rodičov

Október patrí každoročne našim starým rodičom - pripomíname si mesiac úcty k starším. Deti v ŠKD na svojich starých rodičov myslia a s láskou o nich rozprávajú. Preto im vyrobili krásne  a  originálne pohľadnice. Niektoré deti pripojili i vlastnú básničku. Veríme, že nimi potešia svojich starých rodičov.

Pozrite si fotoalbum...

 


Mliečny týždeň v II. oddelení

Mliečnym týždňom nás sprevádzal mliečny kráľ a mliečna kráľovná, ktorí boli  vytvorení z obalov mliečnych výrobkov. Pozreli sme si dokument  o mliečnej ceste a na základe informácií, ktoré sa deti z dokumentu dozvedeli, vypracovali pracovný list. Kreslili sme zvieratká, ktoré nám dávajú mlieko a diskutovali aj o dôležitosti mlieka v našej strave.

Pozrite si fotoalbum...


Minimaratón

Dňa 11. októbra 2018 sa uskutočnil v ŠKD už tradičný MINIMARATÓN. Behu sa zúčastnili najlepší bežci z každého oddelenia, v počte 25 detí. Všetci bežci boli za svoj výkon odmenení vecnými cenami. Aktivitu organizovali vychovávateľky Viera Vančová a Miruiam Lovičová.

Pozrite si fotoalbum...

 


Náučný chodník - chránime prírodu

Deti prostredníctvom rozprávky Ako zvieratká v lese poriadok robili, pomocou hier, hádaniek a počúvania zvukov lesa a lesných zvierat mali možnosť prezentovať svoje predstavy o prírode a situáciach, s ktorými sa už v prírode stretli. Porovnávali živočíchy podľa vonkajších znakov, podľa spôsobu pohybu, získavania potravy a podmienok, v ktorých žijú. Viedli sme riadený rozhovor o chránených zvieratách na našom území a zvieratách žijúcich v našom okolí. Cieľom tejto aktivity bolo budovať vzťah k prírode a k ochrane prírody, ale aj prostredia, v ktorom žijeme. Venovali sme sa recyklácii, triedili sme odpad: papier, plast, sklo a kov. Stopovali sme lesnú zver a pomocou obrázkov sa deti  snažili priradiť stopu k správnemu zvieratku. Skúšali sme  vábničky, ktoré dokážu prilákať lesnú zver.

Pozrite si fotoalbum...


Aktivity II. oddelenia

Deti s II. oddelenia s vychovávateľkou Miriam Lovičovou sa počas prvých školských týždňov v ŠKD venovali umeleckým a tvorivým aktivitám. Počas pobytu v okolí našej školy sa inšpirovali farebnou jeseňou a vytvorili krásne práce s jesennou tématikou. Z gaštanov, ktoré nazbierali počas prechádzky, vytvorili pekné obrázky, ktoré zdobili chodník v areáli našej školy. 

Pozrite si fotoalbum...

 

 

 

 


Jeseň v III. oddelení

Aj deti v III. oddelení s vychovávateľkou Alicou Királyovou sa inšpirovali farbami, ktorými hýri okolitá príroda počas jesene a vytvárali krásne koláže jesenných stromov a jesenných listov. Pekné práce putovali na nástenku, ktorá zdobí interiér ich triedy.

Pozrite si fotoalbum...


 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa