2021/2022


Aktivity 4. oddelenia

Jeseň je plná krásnych farieb, ale aj tvorby. 10. október je dňom starých rodičov, preto sme pre nich pripravili milé darčeky s pravidlami u dedka a babky. Jabĺčkam a zdravej výžive sme sa venovali kreslením, bodkovaním, tvorbou básničiek, súťažou o najkrajšie jabĺčko, ale aj zaujímavosťami a účinkami jabĺčka na naše zdravie. Súčasťou jesenných aktivít bola aj výroba šarkanov a strašidelného domu.

Miriam Lovičová, vych. ŠKD

Pozrite si fotoalbum...

 


Šarkaniáda

Šarkan svojím dlhým chvostom oblohu dnes zametá, 

farebnými mašličkami usilovne prepletá." 

A veru, aj my v ŠKD sme oblohu vyzametali riadne. Veľké, malé, pestrofarebné či ekologické šarkany sa prepletali v našich oddeleniach a súťažili o toho NAJ.

Mgr. Dominika Nigutová, vych. ŠKD

Pozrite si fotoalbum...


Jesenné aktivity 2. oddelenia

V II. oddelení sa prváci so štvrtákmi rozhodli prekvapiť svojich starých rodičov farebnými záložkami. Vyrábali a dekorovali s chuťou a veľkou radosťou. Starých rodičov svojím darčekom obdarili pri príležitosti mesiaca október, keďže tento mesiac je venovaný úcte k starším.

Alica Királyová, vych. ŠKD

Pozrite si fotoalbum...


Jesenné aktivity v 1. oddelení

Na známosť sa všetkým dáva, prišla jeseň - krásna, farebná. Sláva!

V našom oddelení sme aj túto jeseň mysleli na našich starých rodičov. Strihali sme, lepili, dekorovali, aby sme ich potešili srdiečkami.

Deň  jablka bol ako výnimočný. Deti priniesli  jabĺčka zo záhrady, z obchodu, od susedov. Boli voňavé, červené, zelené... Výstavka sa všetkým páčila. Samozrejme sa všetci s chuťou zahryzli do svojho jabĺčka.

Na školskom dvore sa s radosťou hrávame, s dobrou náladou domov odchádzame.

Mgr. Jana Hodorovská, ved. ŠKD

Pozrite si fotoalbum...


Deň srdca

29. septembra si na celom svete pripomíname Medzinárodný deň srdca. Aj my v školskom klube detí sme si tento deň spríjemnili tvorivými aktivitami v rámci jednotlivých oddelení. S deťmi sme spoločne objavovali a vysvetľovali význam nášho srdiečka ako orgánu ľudského tela. Rozprávali sme sa o tom, ako sa oň môžeme starať, čo nášmu zdraviu a zdraviu nášho srdca pomáha a čo naopak škodí. Rozoberali sme aj jeho symboliku, s ktorou sa stretávame pri kresbe a znázorňovaní lásky a prejavovaní sympatií a to v podobe svetoznámeho znázornenia.

Bc. Mária Brinzíková, vych. ŠKD

Pozrite si fotoalbum...

 


Minimaratón K4

Sme veľmi radi, že sa nám tento školský rok podarilo uskutočniť bežeckú súťaž Minimaratón K4. Najväčšiu radosť mali deti, ktoré nám to prejavili svojím spontánnym pohybom a úsmevom na perách. Za to boli odmenení diplomom, sladkou dobrotou a malou drobnosťou. Blahoželáme všetkým zúčastneným športovcom a tešíme sa na ďalší ročník. Športu zdar!


Miriam Lovičová, vych. ŠKD

Pozrite si fotoalbum...

 


Krása z tvorivého odpadu

Odpadovému materiálu venujeme na našej škole veľkú pozornosť. Deti oboznamujeme so základnými vlastnosťami rôznych materiálov nielen na vyučovacích hodinách, ale aj popoludní pri rôznych tvorivých činnostiach. Učíme ich spracovávať kartón, papier, drevo i plasty. Pri práci sa snažíme využiť už použitý materiál. Výrobky z oddelení sme prezentovali na výstavke Tvorivý odpad. Deti a aj pedagógovia tak majú možnosť vidieť, aké krásne veci sa dajú vytvoriť z odpadového materiálu.

Miriam Lovičová, vych. ŠKD

Pozrite si fotoalbum...

 


 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)

Mapa