2016/2017

Aktivity V. oddelenia

Aktivity V. oddelenia

Deti z V. oddelenia pod vedením p. vychovávateľky Z. Melcherovej si počas činnosti ŠKD rozvíjali manuálne zručnosti pri šití "smajlíkov" i pri vytváraní gumičkových náramkov. Svoje kuchárske umenie si vyskúšali pri príprave zeleninového šalátu, na ktorom si spoločne pochutili. MDD oslavili tancom, maškrtením a rôznymi súťažami. Niektorí žiaci pobavili ostatných stikeez predstavením. Na školskom dvore si zmerali svoje sily počas športovo - branného popoludnia a stihli si ešte postaviť úkryt z prírodnín. No najväčšie zážitky majú deti zrejme zo spoločného výletu v Bardejove.

Pozrite si fotoalbum...

ŠKD spieva

ŠKD spieva

Dňa 22. 05. 2017 sa uskutočnila spevácka súťaž "ŠKD spieva," pod vedením p. vychovávateľky H. Režuchovej a Z. Melcherovej. Žiaci súťažili v troch kategóriach a takto sa umiestnili: 

1. ročník

1.m. Laura Malíková, 2.m. Martin Tesár

2. ročník

1.m. Anna Birková, 2.m. Patrik Cerula, Ema Renčová, Michaela Fiedorová, 3.m. Barbora Brindžáková 

3. ročník

1.m. Tomáš Bereš, 2.m. Margaréta Režuchová, 3.m. Romana Dargajová

Srdečne blahoželáme!

Pozrite si fotoalbum...

Kreatívne dielne

Kreatívne dielne

Dňa 12. 05. 2017 sa v II. oddelení pod vedením p. vychovávateľky A. Margovej a Mgr. J. Kukajovej uskutočnilo kreatívne popoludnie s keramikou. Deti mali možnosť zoznamiť sa s novými materiálmi i technikami. 

Pozrite si fotoalbum...

Popoludnie v lesoparku

Popoludnie v lesoparku

Naši štvrtáci z 9. oddelenia ŠKD prežili jedno z ďaľších príjemných relaxačných popoludní. Popri vychádzke v našom krásnom lesoparku sa rozhýbali aj na novovybudovanom športovisku. To, že energie mali dosť, svedčia i rôzne športové aktivity, ktoré predvádzali..... 

Pozrite si fotoalbum...

 

Jar v IV. oddelení

Marec sa v našom oddelení niesol v znamení rôznych jarných a veľkonočných tém. Deťom sa veľmi páčila aktivita pod názvom "Príprava narodeninovej oslavy," ktorá prispela k rozvoju finančnej gramotnosti. Na školskom dvore tvorili deti obrazy z nájdených prírodnín.

Pozrite si fotoalbum...

Módna show

Módna show

V piatok 12.5.2017 sa pod vedením vych. Mgr. J. Hodorovskej konala tradičná "Módna show". Súťažiaci si pripravili :) rôzne vtipné modely z odpadového materiálu, ktoré predviedli na predvádzacom móle. Diváci nadšene tlieskali a mali možnosť hlasovať za svojho favorita. Takto sme prežili v školskom klube jedno z ďaľších krásnych popoludní.

Pozrite si fotoalbum...

Kreslenie na asfalt

Kreslenie na asfalt

Pri príležitosti Dňa Zeme si deti z ŠKD zasúťažili v kreslení na asfalt. Najkrajšie práce boli ocenené vecnými cenami a diplomami.

Pozrite si fotoalbum...

 

Aktivity V. oddelenia

Aktivity V. oddelenia

Deti v V. oddelení pod vedením p. vychovávateľky Z. Melcherovej zažívajú spolu v ŠKD zaujímavé a kreatívne popoludnia. Svoju zručnosť preukázali hlavne pri šití sovičiek a výrobe darčekov z vlny pre našich budúcich prvákov. Svoj talent objavujú a rozvíjajú i v speve, tanci a hre na hudobných nástrojoch. Úspešne reprezentovali naše oddelenie v klubovej súťaže K4 hľadá talent. Popoludnia venujú i náučným témam. Učia sa o zdraví, ale venujú sa i téme finančnej gramotnosti v projekte "Moja firma". Žiaci vymýšľali názov firmy, jej logo a pohrali sa i s pokladničným dokladom.  

Pozrite si fotoalbum...

Aktivity II. oddelenia

Aktivity II. oddelenia

Deti z II. oddelenia pod vedením p. vychovávateľky A. Margovej vyrábali v marci rôzne výrobky na tému Jar. V triede tak môžete vidieť roztomilé včielky, krásne rozkvitnuté narcisy i kvetinové venčeky. Deti sú veľmi zručné a tvorivé a svojimi výrobkami potešili všetkých.

Pozrite si fotoalbum...

Aktivity III. oddelenia

Aktivity III. oddelenia

Deti z III. oddelenia sa venovali zaujímavým témam:

Moje najmilšie zvieratko v ZOO - cieľom aktivity bolo získať zručnosti pri zhotovovaní zvierat a pestovať kladný vzťah k zvieratkám.

Hráme sa na obchod - deti predávali detské knihy a zábavnou formou sa učili narábať s financiami. 

Jarné kvety - trieda rozkvitla rôznymi jarnými kvietkami, ktoré deti vyrábali z papiera a zároveň sa učili o ochrane prírody.

Pozrite si fotoalbum...

Aktivity VI. oddelenia

Aktivity VI. oddelenia

Peknými aktivitami sa môžu pochváliť i deti zo VI. oddelenia. 14.2.2017 si zorganizovali Valentínsky deň. Spolu s p. vychovávateľkou pripravili pohostenie a zasúťažili v stoličkovom a balónovom tanci. S praktikantkou M. Žigovou si v jedno popoludnie  zorganizovali Olympijské hry K4 a svoje sily si zmerali v rôznych športových disciplínach. Nezabúdajú ani na veci vážne a tak sa v jedno popoludnie venovali i finančnej gramotnosti. Zahrali sa na predávačov i nakupujúcich.

Pozrite si fotoalbum...

K4 hľadá talent

K4 hľadá talent

O tom, že na našej škole je  veľa  talentovaných detí sme sa mohli presvedčiť 20.3.2017, kedy sa uskutočnil 5. ročník súťaže "K4 hľadá talent". Žiaci jednotlivých oddelení ŠKD mali možnosť ukázať svoje nadanie v rôznych oblastiach umenia. Všetkých účinkujúcich obdarili diváci veľkým potleskom.

Pozrite si fotoalbum...

Jarné tvorivé dielne

Jarné tvorivé dielne

Dňa 15.3.2017 žiaci jednotlivých oddelení ŠKD v rámci tvorivých dielni mali možnosť preukázať svoju tvorivosť a fantáziu pri zhotovovaní jarných venčekov. Toto sú ukážky niektorých z množstva vydarených jarných dekorácií.

Pozrite si fotoalbum...

Telocvičňa v prírode

Telocvičňa v prírode

V rámci rekreačnej činnosti pobytu v ŠKD využívajú naši štvrtáci pod vedením p. vych. M. Juraševskej rôzne možnosti, ktoré im poskytuje náš lesopark, športové ihrisko, ale aj "telocvičňa v prírode", ktorá sa nachádza v blízkosti našej školy. Každodenný pohyb vonku tak prispieva k relaxácii a upevňovaniu zdravia po vyučovaní.

Pozrite si fotoalbum...

Zimné variácie

Zimné variácie

Krásne výtvarné práce na tému " Zimné variácie" vytvorili deti pod vedením svojich vychovávateliek počas záujmovej činnosti v ŠKD. Ich výtvarné dielka zdobia interiér našej školy. Všetky pekné práce boli odmenené malými vecnými cenami.

Pozrite si fotoalbum...

Modelovanie zo snehu

Modelovanie zo snehu

Medzi obľúbené aktivity ŠKD v zimnom období patrí modelovanie zo snehu. Dňa 1.2.2017 tak mohli deti realizovať svoje nápady z čerstvej snehovej nádielky. Odmenení boli všetci tvorcovia týchto snehových sôch.

Pozrite si fotoalbum...

Zima V ŠKD - IX. oddelenie

Zima V ŠKD - IX. oddelenie

Aj v zimnom období je činnosť ŠKD pestrá. Každodenný pohyb na čerstvom vzduchu si deti z 9. oddelenia a s p. vychovávateľkou Mgr. M. Juraševskou spestrujú nielen aktivitami na školskom dvore, ale aj vychádzkou do blízkeho lesoparku. Ten má v každom ročnom období svoje čaro.

Pozrite si fotoalbum...

Karneval

Karneval

Dňa 30. januára 2017 sa uskutočnil tradičný karneval ŠKD so zabávačom ujom Ľubom. Pri výbornej tanečnej hudbe sa tak mohli vyšantiť a zabaviť na spoločných tanečných kreáciach  deti I. stupňa.

 Pozrite si fotoalbum...

Aktivity V. oddelenia

Aktivity V. oddelenia

Deti z V. oddelenia ŠKD pod vedením p. vychovávateľky Anky Jánošíkovej chceli urobiť svojim rodičom radosť pekným vianočným darčekom. Dievčatá i chlapci vzali do ruky ihlu, farebné nite a vyšili krásne kvetinové obrusy. 

Pozrite si fotoalbum...

Vianočný jarmok

Vianočný jarmok

Voňavé a chutné medovníčky, tanečné vystúpenie, vianočné koledy, množstvo krásnych výrobkov, dobrá nálada...to bol tradičný "Vianočný jarmok ŠKD", ktorý sa uskutočnil na našej škole v dňoch 13.- 15.12. 2016.

Pozrite si fotoalbum...

Aktivity IV. oddelenia

Aktivity IV. oddelenia

Deti zo IV. oddelenia ŠKD opäť prejavili svoju šikovnosť a tvorivosť. Vyrábali "milé" strašidielka. A na Martina k nám pricválal biely koník. Naše obrázky boli také krásne, že sme sa ďalší deň dočkali zasneženého rána.

Pozrite si fotoalbum...

Farby jesene

Farby jesene

Tretie poschodie našej školy krášli výstavka výtvarných prác žiakov ŠKD. Pod vedením vychovávateliek vytvorili žiaci krásne dielka na tému "Farby jesene."

Pozrite si fotoalbum...

Červené jabĺčko

Červené jabĺčko

V pondelok 17.10. 2016 pripravili vychovávateľky Mgr. J. Hodorovská, V. Vančová a Mgr. M. Juraševská  pre svojich žiakov v ŠKD projektové popoludnie pod názvom "Deň jabĺk". Žiaci sa mohli zapojiť do literárnej a výtvarnej súťaže, porozprávať sa o zdravej výžive , ale aj ochutnať jabĺčko v rôznej forme....

Pozrite si fotoalbum...

Svetový deň mlieka

Svetový deň mlieka

Svetový deň mlieka sme v škole oslávili súťažným popoludním. Deti súťažili v pití mliečka, zaujal ich kvíz o mlieku a vytvorili si veselé plagátiky. Teší nás, že mlieko všetkým chutilo.

Pozrite si fotoalbum...

Šarkaniáda

Šarkaniáda

K jeseni patria aj šarkany. Deti z oddelenia p. vychovávateľky Boslaiovej súťažili o najkrajšieho šarkana. Ich výtvory zdobia interiér našej školy. Deti z oddelenia p. vychovávateľky Mgr. Hodorovskej vyzdobili šarkany "zemiakovými pečiatkami" a na školskom dvore vyskúšali, ako dokážu lietať.

Pozrite si fotoalbum...

Futbalový turnaj

Futbalový turnaj

Deti z ŠKD si opäť zmerali sily v obľúbenom chlapčenskom športe - futbale. Aj vďaka dobrej nálade, slniečku a pánovi rozhodcovi Mravcovi sa tešili z každého gólu. Najlepšie mužstvá získali diplomy a ceny.

Pozrite si fotoalbum...

Farebná jeseň

Farebná jeseň

Interiér školy na 2. poschodí spestrila výstavka najkrajších prác žiakov 3. a 4. ročníka. Výtvarnú súťaž žiakov ŠKD s motívmi farieb jesene a blížiaceho sa Halloweenu pripravili p.vychovávateľky Mgr. Marta Juraševská a Viera Vančová.

Pozrite si fotoalbum...

Minimaratón

Minimaratón

V pondelok 10. októbra 2016 pripravil ŠKD tradičný Minimaratón K4 pre žiakov 1.- 4.ročníka. Tí najrýchlejší získali diplomy a vecné ceny.

Pozrite si fotoalbum...

Sokoliar

Sokoliar

V piatok 30. septembra 2016 zavítal medzi deti nášho ŠKD sokoliar pán Kukurugya. Deti sa tešili z príjemného vystúpenia, v ktorom nám predstavil svojich krásavcov. Niektorých sa dokonca mohli aj dotknúť :)

Pozrite si fotoalbum...

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa