AKTIVITY 2018/2019


Otvorenie školského roka

 

Milí pátrači, milé, motýliky a milé dráčiky,

prípadne milé motýliky, milé dráčiky a milí pátrači,

ale aj milé dráčiky, milí pátrači a milé motýliky!

Nechceme nikoho uraziť, tak sme napísali každého jedenkrát na prvom mieste... 

Skrátka...
 

Milé deti!

Vítame vás, všetkých prváčikov, ktorí ste tretieho septembra po prvýkrát oficiálne navštívili našu školu ako prváci. Veríme, že sa vám páčilo a máte len príjemné zážitky. Čaká nás veľa dobrodružstiev, zážitkov, máme sa toho veľa čo naučiť. Nemusíte mať však obavy. Pretože, ako vraví Pipi :„To som ešte nikdy nerobila, to mi určite pôjde.“  A som si istá, že to máte rovnako. Nech vaša odvaha, nadšenie a zmysel pre dobrodružstvo prevážia nad akýmikoľvek obavami a nech  sú roky na tejto škole pre vás nádhernou, pokojnou, ale zároveň veselou jazdou.

Takisto v škole vítame aj ostatných žiakov a pevne veríme, že vás ešte neopustilo nadšenie z učenia sa nových vecí. Prajeme vám v školskom roku 2018/2019, ale aj vo všetkých nasledujúcich len pohodu a samé dobré známky. 

Krosnianska je naša škola,

radostne voláme „Holá“!

Učíme sa ťažké veci,

možno budú z nás vedci.“ 

Mgr. Natália Ganajová, tr. uč. I.C


Exkurzia - práca hasičov

Nazrieť tam, kde mnoho ľudí nemôže, to je čosi! Vidieť, čo iní nevidia, dotknúť sa vecí, ktoré sú vzácnosťou... Pre deti je takým miestom hasičská stanica. Vidieť pokope zásahový tím, vyskúšať si hasičskú prilbu, sedieť v pravom záchranárskom člne alebo snežnom skútri, to veru nie je každodenná rutina. Vďaka pomoci rodičov sa také čosi naskytlo aj žiakom z 1.B, 4.A a 4.B triedy. Vo štvrtok, 27. septembra 2018, hneď po príchode na hasičskú stanicu boli svedkami príjazdu zásahovej jednotky. Hasiči deťom porozprávali, že dnes to bol našťastie jeden z ľahších zásahov. No zaspomínali si aj na dni, kedy to nebolo veľmi príjemné; vážne dopravné nehody, záchranárska akcia pri rieke, ale i úsmevné príhody o tom, ako sa im podarilo zachrániť vystrašené domáce zvieratko. Deti im na oplátku porozprávali o tom, akú skúsenosť majú ony. Pomoc hasičov potreboval dedko, keď mu horeli úle plné včiel, alebo na sídlisku horelo auto. Na vlastné oči sledovať každodennú prípravu hasičov – príprava výstroja, starostlivosť o techniku, práca s hydraulickými nožnicami na vyprosťovanie ranených pri autonehode. Asi najväčším zážitkom bolo zásahové vozidlo, ktorého kolesá boli vyššie ako poniektorí prváci.

A čím chceli byť pred odchodom z hasičskej stanice takmer všetky deti? No predsa HASIČOM.

Mgr. Andrea Trnčáková, tr. uč. I.B


Projekt Číta celá rodina

28. septembra 2018 sa na našej škole čítalo isto viac ako inokedy. Čítali rodičia, starí rodičia, starší žiaci mladším a to v rámci projektu Číta celá rodina, ktorej hlavným organizátorom je Knižnica pre mládež mesta Košice. Cieľom projektu je vrátiť čítanie do rodín, ale aj do škôl a to netradičným spôsobom. Naša škola tento projekt podporuje už niekoľko rokov tým, že pozýva rodičov, starých rodičov  na spoločné zážitkové čítanie. Aj týmto spôsobom sa nám darí budovať u žiakov kladný vzťah ku knihám.

 

Pozrite si fotoalbum...


Beseda so spisovateľom Silvestrom Laurikom

V rámci projektu Číta celá rodina  sme mali možnosť privítať na našej škole spisovateľa a tvorcu súčasnej detskej literatúry Silvestra Laurika, ktorý píše pod pseudonymom Hana Naglik. Besedy sa zúčastnili žiaci zo špeciálnych tried so všeobecným intelektovým nadaním so svojimi triednymi učiteľkami. Stretnutie s jeho knižnou hrdinkou Ester bolo zábavné, k čomu prispel sám autor svojou bezprostrednosťou, príjemným a úprimným vzťahom k deťom. Počas besedy zazneli aj literárne prvotiny našich žiakov, o čo bol tento zážitok silnejší a nezabudnuteľný. 

Mgr. Kristína Liščinská, tr. uč. IV.B

Pozrite si fotoalbum...


Netradičná VYV II.A

Posledné teplé dni babieho leta využili žiaci II.A na netradičnú hodinu výtvarnej výchovy v blízkom lesoparku. V skupinkách vytvorili z materiálov, ktoré im ponúkla príroda, lesný chodníček. Spoločne mu vymysleli aj názov a taktiež to, komu by mal slúžiť. 

Mgr. Adraiana Davitková, tr. uč. II.A

Pozrite si fotoalbum...


 

 

 

 

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa