AKTIVITY 2017/2018

Žijeme pohybom

Pre deti mladšieho školského veku je charakteristická zvedavosť a pohybová aktivita. Počas edukačného procesu pedagógovia využívajú rozličné metódy a formy práce, ktoré dieťa motivujú k výkonu. K vyhľadávaným v našej práci patria, mimo iných, hudobno-pohybové aktivity, ktoré deti na I. stupni ZŠ prijímajú s veľkou obľubou. Či už za dverami tried alebo počas prestávok to v našej škole žije. Priestor pre spoločné hry a zábavu využívame častokrát spoločne. Zumba ani break dance nám nie sú cudzie.

Pani učiteľka Lucka aj „jej“ zumba tím svojím zanietením inšpirujú žiakov i pedagógov. Hudba a tanec znejú nielen počas veľkých prestávok. Na ďalšie vyučovanie sa do tried vraciame s úsmevom na perách. Deti aj učitelia sa na tieto hudobné chvíľky plné tanca, zábavy a veselia vždy veľmi tešia.

Pozrite si fotoalbum...


Skončil sa prvý polrok ...

Zhodnotenia výsledkov práce žiakov sme sa dočkali aj na našej škole. Týždeň za týždňom ubiehali ako voda a naraz tu stojíme a bilancujeme úspechy. Slovenčina, matematika aj prírodoveda mnohých potrápili, naopak, telesná, hudobná či výtvarná výchova potešili a pobavili. Pani učiteľky prevetrali hlávky žiakov a ako skvelí partneri a poslucháči ruka v ruke urobili kopec vynikajúcej práce. Vyučovanie bolo v mnohých ohľadoch náročné, no vďaka Vám, milí naši žiaci, aj inšpiratívne a poučné. Prvý polrok priniesol i úspechy mimo brány školy – v rozličných súťažiach hovoreného slova, prednesu, výtvarných súťažiach i v súťažiach speváckych. S výborným pocitom vstupujeme do druhého polroka plného nových vedomostí, zážitkov a výziev.

  Pozrite si fotoalbum...


Výchovný koncert

 

Povedz mi to a ja to zabudnem, ukáž mi to a ja si to zapamätám. Nechaj ma to urobiť a ja to pochopím.

Aj v tomto duchu sa niesol interaktívny koncert pána hudobníka Jána Hrubovčáka na tému „Poznaj svoje dedičstvo“ pre deti I. stupňa špeciálnych tried, ktorý sa uskutočnil dňa 15.1.2018.

Poznáte niekoho, kto sa volá Gajdoš, Hudec, Bubnáš, Trubač, Mlynár, Bača, Švec, či Kováč? Sú to mená zdedené po činnosti, ktorú vykonávali generácie pred nami, ba boli medzi nimi aj muzikanti. Narodili sa tu a žili, možno prišli na naše územie z rôznych kútov Európy – Rumuni spolu s ovečkami a valaškami, Nemci, Poliaci, Česi, Rusíni, Maďari. Pomocou rozličných hudobných nástrojov sme spoznávali našu krajinu, ktorej s hrdosťou hovoríme Slovensko a s rovnakou hrdosťou môžeme povedať, že sme multikultúrna krajina.

V toto jedinečné dopoludnie mali deti možnosť stať sa na chvíľu hudobníkmi... Hrali na fujare, píšťalkách, volskom rohu. „Naživo“ naše ľudové hudobné nástroje okúsili. Tie, o ktorých sa priebežne učia a ktoré poznajú mnohí len z učebníc a nahrávok. A to najlepšie na koniec... Čo? Zvonec? Nuž na koniec prišiel  KLOBÚKOVÝ TANEC.

Pozrite si fotoalbum...

 


Vianočná besiedka

Chvíľočku predtým, ako sa deti rozbehli ku svojim vianočným stromčekom čakať na Ježiška, sa aj naša škola  odela do slávnostného šatu a chodbami sa rozozneli krásne vianočné melódie. Naši najmenší, a aj ostatní žiaci predviedli úžasné výkony. Deti si ešte pred Štedrým dňom odovzdali pekné zážitky v podobe vystúpenia pre svojich spolužiakov. Každé číslo bolo ocenené výdatným potleskom. Nádherný spev a čisté tóny boli  v škole určite uväznené aj dlho potom, ako sa deti rozkotúľali na zimné prázdniny... Veď posúďte sami a pozrite si našu fotogalériu. 

Pozrite si fotoalbum...


Eko Vianoce

Aj v tomto roku sa žiaci prvého stupňa zapojili do environmentálnej súťaže Eko Vianoce – Symbol Vianoc. Z odpadového a prírodného materiálu vytvorili nádherné a originálne vianočné predmety a dekorácie. Odmenou za ich tvorivú prácu bol hlavne dobrý pocit z opätovného využitia odpadového materiálu. Všetky práce žiakov sú vystavené na druhom poschodí a tešia sa z obdivu okoloidúcich. Výstava potrvá do 19.1. 2018.

 

Pozrite si fotoalbum...


 

Netradičná hodina fyziky


Dňa 15.12.2017 žiaci 9. A triedy prežili hodinu fyziky v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.  Expozícia s názvom SIEŇ ELEKTRICKÝCH VÝBOJOV prináša možnosť zoznámiť sa s elektrostatikou a technikou vysokých napätí prostredníctvom dynamických ukážok a pokusov, v niektorých prípadoch aj s interaktívnym prístupom návštevníkov.
Okrem klasických demonštrácií účinkov statickej elektriny,  sú v novej expozícii Slovenského technického múzea predvádzané až 80 cm iskrové výboje - umelé blesky z Teslovho transformátora smerované do Faradayovej klietky. Nezabudnuteľným zážitkom bola vlastná skúsenosť z jej účinkov - dokonalá ochrana pred nebezpečným napätím.

Pozrite si fotoalbum...


Stomatohygiena a zdravý životný štýl

V decembri  k nám zavítali pracovníčky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, aby žiakom 1. a 2. ročníka priblížili, ako súvisí naše zdravie so zdravým životným štýlom. Prváci sa hravou formou učili, ako sa majú správne starať o svoje zúbky. Druhákom bol zaujímavo prezentovaný zdravý životný štýl – pestrá strava, pravidelný pohyb a spánok.

Pozrite si fotoalbum...


Vianočná knižka sa otvára - Beseda so spisovateľkou Andreou Gregušovou

Usmiatu a láskavú pani spisovateľku Andreu Gregušovú ste 15.12.2017 mohli stretnúť aj na chodbách našej školy. Na besedu o svojej tvorbe v rámci projektu Knižnice pre mládež mesta Košice – Vianočná knižka sa otvára, sa tešili deti 1. - 4. ročníka našej školy. 

Viete ako sa krotia malé dievčatká? Je holub naozaj špinavý a choroby prenášajúci vták? Je veľryba pomalé zviera?

Zvedavé očká i nedočkavé tváričky  sa dočkali odpovedí na svoje všetečné otázky o písaní kníh, o tom, čo pani spisovateľku Andreu Gregušovú inšpiruje, z čoho je smutná i z čoho má radosť a prečo sú jej knihy nie len pre dospelých.

Pozrite si fotoalbum...


 

Mikuláš

"Prišiel k nám Mikuláš, priniesol nám čokoládu aj koláč..." 

Jeho príchod radostne očakávali deti ešte pred prvým zvonením. Mikuláš prišiel so svojimi pomocníkmi nielen s vrecom plným sladkostí, ale aj s dobrou náladou. Deti odmenil sladkosťami a ony mu poďakovali mikulášskou pesničkou alebo básničkou. Čerti si niektoré nezbedné deti chceli zobrať so sebou. Počas celého dňa vládla v škole sviatočná mikulášska nálada.

 

   Pozrite si fotoalbum...


Predškoláci na návšteve v ZŠ

Do I. B a I. C zavítali predškoláci zo susednej CMŠ. Pozorne sledovali, ako sa učia ich starší kamaráti a občas sa do procesu zapojili aj ony. Zaujala ich predovšetkým práca s interaktívnou tabuľou a zistili, že učenie môže byť aj zábavné.

Pozrite si fotoalbum...

 


Farebný týždeň

V dňoch 20.11. - 24.11.2017 sa na I. stupni uskutočnil už tradičný "Farebný týždeň". Našu školu ovládli farby všetkých odtieňov. Šťastie, láska, úcta, priateľstvo i radosť majú v živote človeka veľký význam. Cieľom zaujímavých aktivít, ktoré si triedne učiteľky pripravili pre svojich žiakov, bolo hravou formou zamyslieť nad ľudskými a spoločenskými hodnotami.

 

Pozrite si fotoalbum

 


 

Jeseň očami žiakov III.C triedy

Jeseň hýri farbami ako maliarska paleta. Pestrofarebné listy stromov v nás vyvolávajú dojem, akoby sa stromy začali obliekať do jesenných šiat. Keď sa im už ich šaty nepáčia, zhadzujú ich na zem a vytvárajú tak pestrofarebné koberce. Počasie je vrtkavé. Raz fúka vietor, inokedy prší. V našej triede 3.C sme sa preto rozhodli zúžitkovať to, čo nám ponúka príroda a v rámci tvorivych dielní na hodine výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania vytvoriť práce, ktoré skrášlia naše prostredie a pripomínajú nám krásu jesennej prírody.

Pozrite si fotoalbum...


 

Prijímanie prvákov do Školského kráľovstva

Na známosť sa všetkým dáva...!

Dňa 26. 10. 2017 sme slávnostne prijali do nášho Školského kráľovstva 67 prvákov. Kráľ i kráľovná so svojím sprievodom prišli do prváckych tried, aby sa presvedčili o tom, akí šikovní sú naši prváci a či budú robiť dobré meno našej škole. Po slávnostnom sľube prvákov im kráľ s kráľovnou odovzdali pamätný list ako spomienku na tento slávnostný deň.

 

Pozrite si fotoalbum...

 


 

Noc v CVČ

Trieda I.C sa 27. – 28. októbra 2017 zúčastnila na akcii „Pevnosť Boyard“ v CVČ Charkovská 1. Deti súťažili v družstvách a tak získavali kľúče od pevnosti. Mali možnosť vyniknúť vo vedomostiach, v odvahe a športe. Ich odmenou bolo získanie sebadôvery, diplomu a sladkosti. Zahrali si aj „živé“ Človeče, nehnevaj sa, futbal a zatancovali Zumbu. Domov odchádzali plní zážitkov a skúseností.

 

 

 

Pozrite si fotoalbum...


 

Číta celá rodina

Čítate radi? U nás sa to knihomoľmi len tak hemží. Preto sa s radosťou zúčastňujeme podujatia Číta celá rodina, ktoré každoročne organizuje Knižnica pre mládež mesta Košice. Čítať sa začalo od skorého rána. V rannej družine čítali deťom vychovávateľky, starší žiaci prišli čítať mladším spolužiakom. Do akcie sa zapojili aj rodičia i starí rodičia našich žiakov, ktorým ďakujeme, že si našli čas a aspoň na chvíľku si s nami čítali. 
Na pozvanie riaditeľky prichádzajú do Košíc známi spisovatelia a ilustrátori, aby sa stretli so svojimi čitateľmi. Na našej škole sme mali možnosť privítať Dada Nagya, redaktora Slovenského rozhlasu. Vo svojej Literárnej revue predstavuje autorov a ich diela. Sám je z kategórie knihomolus maximus - knihy rád číta, kupuje, ale aj rozdáva (má ich plný byt) a vie o nich zaujímavo rozprávať. Má zmysel pre humor a rád číta detektívky. Medzi jeho obľúbených autorov patrí Dominik Dán, Jozef Karika, Juraj Červenák a Dušan Taragel. Je rád, že na pultoch kníhkupectiev je veľa dobrých kníh. Mnohých autorov pozná osobne, a tak o historky zo života literátov nebola núdza.S autormi sme mali možnosť stretnúť sa osobne na literárnom večere v Litparku, kde nám tiež všeličo o sebe prezradili.

Pozrite si fotoalbum...


 

Projektové vyučovanie Chceme žiť zdravo

16. októbra 2017 prebiehalo v triedach 1.-4. ročníka projektové vyučovanie na tému Chceme žiť zdravo. Prostredníctvom zážitkových aktivít  žiaci nadobudli mnoho vedomostí o  dôležitých živinách pre človeka, pravidlách vyváženej stravy, pitnom režime a nemenej dôležitom pohybe.

Pozrite si fotoalbum...

 


Netradičná hodina prírodovedy

Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci so ZOO Košice pripravili pre žiakov 3. A a 3. B triedy netradičnú, ale predovšetkým zaujímavú hodinu prírodovedy. Témou vyučovacej hodiny, ktorú viedol pán Josef Kindl, boli plazy. Deti sa dozvedeli mnoho zaujímavostí  o týchto živočíchoch a mali možnosť "zoznámiť sa osobne" s pytónom  kráľovským. Najväčší odvážlivci sa s pytónom odfotografovali.

 

Pozrite si fotoalbum...

 


 

Interaktívna prednáška o chudobe vo svete

Tie deti nikdy neboli pri mori? Naozaj nemajú hračky? Ani počítač? Sú chudobní i v našej škole? Žijú na našom sídlisku?
Aj takéto otázky odzneli na interaktívnej prednáške žiakov 4. A a 4. B triedy s OZ Maják nádeje v našej škole, 11.októbra 2017, na tému „Chudoba.“ Stretnutie bolo plné emócií, zvedavých otázok  i počúvanie so zatajeným dychom. Rozprávanie o ľuďoch, ktorí žijú v chudobe, o tom, ako s chudobou zápasia každý deň, či o ľuďoch, ktorí pôsobia ako dobrovoľníci a pomáhajú im zvládať neľahké životné situácie. Nuž i takýto deň sme prežili na našej škole.

Pozrite si fotoalbum...


Beseda

Jednou z ďalších významných podujatí v mesiaci september 2017 na našej škole bola beseda s košickou rodáčkou trojnásobnou olympioničkou v šerme a ambasádorkou Fair play Katarínou Ráczovou- Lokšovou. Témou besedy bolo "Fair play v športe" a "Moja najkrajšia spomienka v športe". Žiaci, ktorí sa pod vedením pani riaditeľky Ing. Danky Daneshjoovej a učiteľky Mgr. Evy Pavlíkovej dlhodobo úspešne zúčastňujú na rôznych projektoch SOV, sa so záujmom zapájali do besedy o histórii hnutia fair play, o význame fair play v športe ako i každodennom živote,, ale aj o ekecheirii, ktorá vzhľadom na smutné 45. výročie teroristického útoku na olympijské hry v Mníchove extrémistickou palestinskou organizáciou Čierny september bola v týchto dňoch mimoriadne aktuálna. Katarína Ráczová účastníkom besedy na príkladoch vlastných skúsenosti, ale aj pomocou krátkych filmov, priblížila vplyv a význam športu na vývoj osobnosti: «Nikto nemôže zaručiť, že sa stanete majstrom sveta alebo olympijským víťazom. Ale prostredníctvom športu môžete sa stať zdravým, vyrovnaným, čestným a druhého si vážiacim členom spoločnosti.» Zdôraznila mladým, aby sa nebáli vytýčiť smelé, odvážne ciele a sny, za ktoré sa oplatí bojovať, lebo len tak môžu napredovať.

Pozrite si fotoalbum...


Účelové cvičenie v prírode

Posledný deň prvého školského týždňa naši žiaci prežili mimo školských lavíc. Najmladší – prváčikovia – spoznávali blízke okolie školy a tí starší sa vybrali do blízkeho lesoparku. Pod vedením triednych učiteliek plnili zaujímavé úlohy, v ktorých mohli uplatniť či rozvinúť svoje doterajšie vedomosti a zručnosti. Do školy sa žiaci vracali spokojní, s dobrým pocitom z príjemne prežitého dopoludnia.

 

Pozrite si fotoalbum...

 


Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Leto zbehlo  oveľa rýchlejšie, ako sme čakali. Plánov sme mali habadej, splnili sme možno tretinu.  Chceli by sme ešte viac oddychovať, viac precestovať, viac sa pohrať, či pojesť viac zmrzliny.  Vždy to tak býva.  Ale, i keď to nie všetci nahlas priznáte, určite ste sa do školy aj tešili. Na prvom mieste  boli iste kamaráti, potom zábava, niekto sa možno tešil na obedy v školskej jedálni a v kútiku duše ste sa tešili predsa aj na to učenie. Veď také učenie  býva  často aj  veľmi veselé.  Nehovoriac o našich prváčikoch, ktorí si všetko vyššie spomenuté po prvýkrát odskúšajú na vlastnej koži. Milé Včielky, Mravčekovia, Lienky i všetky ostatné deti našej školy, vitajte! A nech je pre vás tento školský rok len a len príjemný s množstvom zábavy a kamarátov. Všetko dobré vám praje VAŠA ŠKOLA ! 

Pozrite si fotoalbum...

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola
    Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19

Mapa