Profil verejného obstarávateľa

Základná škola, Krosnianska 4, Košice (ďalej len škola) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania školy na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečuje riaditeľ školy.


Verejné obstarávanie

Dňa 28.2.2020 bola vyhlásená zákazka na nákup športovej výbavy.
Vyzva_VO-05-2020.doc

Dňa 7.2.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena elektroinštalácie a osvetlenia vo veľkej telocvični ZŠ“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 17.2.2020 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

Dňa 24.1.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena vchodových dverí“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 5.2.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.
 

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h, v čase prerušeného vyučovania od 9.00 h

Mapa