Profil verejného obstarávateľa

Základná škola, Krosnianska 4, Košice (ďalej len škola) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania školy na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečuje riaditeľ školy.


Verejné obstarávanie

 

Dňa 03. 02. 2022 bola vyhlásená zákazka „Šatňové skrine " s termínom predloženia ponúk do 08. 02. 2022 do 15.30 h.
Výzva (pdf)
Výzva (doc)
 

Dňa 28.5.2021 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia strechy, SO03 – pavilón A“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 9.6.2021 do 08.00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

 

Dňa 10.11.2020 bola vyhlásená zákazka „Byt školníka - úprava vykurovania " prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 16.11.2020 do 10:00 h.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

 

Dňa 9.7.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien na objekte ZŠ - SO03 Východ“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 27.7.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

 

Nákup športovej výbavy
VO_Zapis_z_prieskumu_trhu-2.pdf

 

Dňa 8.6.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien na objekte ZŠ SO01 – Átrium a SO02 Západ (Jedáleň)“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 22.6.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

 

Dňa 30.4.2020 bola vyhlásená zákazka na výstavbu detského ihriska.
Vyzva_VO-09-2020.doc
Slepy_vykaz_vymer_VO-09-2020.xls

VO_09-2020_Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk.pdf

 

Dňa 28.2.2020 bola vyhlásená zákazka na nákup športovej výbavy.
Vyzva_VO-05-2020.doc

VO_05-2020_Zapis_z_prieskumu_trhu.pdf

 

Dňa 7.2.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena elektroinštalácie a osvetlenia vo veľkej telocvični ZŠ“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 17.2.2020 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

Dňa 24.1.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena vchodových dverí“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 5.2.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.
 

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa