Profil verejného obstarávateľa

Základná škola, Krosnianska 4, Košice (ďalej len škola) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania školy na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečuje riaditeľ školy.


Verejné obstarávanie

 • aktuálne:

   

Rekonštrukcia veľkej telocvične

Dňa 17.10.2018 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia veľkej telocvične pri ZŠ Krosnianska 4“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 05.11.2018 do 9:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a vyžiadať si súťažné podklady na webovej adrese www.sss.eranet.sk.  

 

 • história:

Vybavenie telocvične

Dátum zverejnenia 14. 10. 2016
Termín na predloženie ponuky: 19. 10. 2016 do 14:00
Výzva na predkladanie ponúk:   Vyzva_vybavenie_telocvicne.pdf   
Príloha                                     Priloha_1_rozpis_polozek.xlsx

Škola v prírode

Dátum zverejnenia 07. 04. 2016
Termín na predloženie ponuky: 13. 04. 2016 do 09:00
Výzva na predkladanie ponúk:   vyzva_SvP_2016-03.pdf   
Súhrnný formulár                      priloha-1_suhrnny_formular_2016-03.rtf

Škola v prírode

Dátum zverejnenia 07. 04. 2016
Termín na predloženie ponuky: 13. 04. 2016 do 09:00
Výzva na predkladanie ponúk:   vyzva_SvP_2016-02.pdf   
Súhrnný formulár                      priloha-1_suhrnny_formular_2016-02.rtf

Lyžiarsky výcvik

Dátum zverejnenia 25. 01. 2016
Termín na predloženie ponuky: 28. 01. 2016 do 12:00
Výzva na predkladanie ponúk: vyzva_LVK.pdf      
Súhrnný formulár                    priloha-1_suhrnny_formular.rtf

Výkon vybraných činností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany pred požiarmi, revízie, opravy a tlakové skúšky požiarno-technických zariadení (hasiace prístroje, požiarne vodovody)“

Dátum zverejnenia 09. 02. 2015
Termín na predloženie ponuky: 13. 02. 2015 do 13:00
Výzva na predkladanie ponúk: vyzva-1-2015.rtf       
                                             priloha-1_vyzvy-1-2015.pdf

Špecifikácia predmetu zákazky: priloha-2_vyzvy-1-2015.pdf

Výpočtová technika

Dátum zverejnenia 19. 12. 2014
Termín na predloženie ponuky: 23. 12. 2014 do 12:00
Výzva na predkladanie ponúk: vyzva_2-2014.rtf
Špecifikácia predmetu zákazky: specifikacia_predmetu_zakazky_2-2014.rtf

Školský a kancelársky nábytok

Dátum zverejnenia 19. 12. 2014
Termín na predloženie ponuky: 23. 12. 2014 do 12:00
Výzva na predkladanie ponúk: vyzva_1-2014.rtf
Špecifikácia predmetu zákazky: specifikacia_predmetu_zakazky_1-2014.rtf

Oprava havarijného stavu budovy telocvične

Dátum zverejnenia 10. 06. 2013
Termín na predloženie ponuky: 14. 06. 2013 do 15:00
Výzva na predkladanie ponúk: VO-vyz_oprava-telocvicne_1_kolo.pdf

Výmena okien - počítačová učebňa a sociálne zariadenia

Dátum zverejnenia 11. 12. 2012
Termín na predloženie ponuky: 14. 12. 2012 do 14:00
Výzva na predkladanie ponúk:  VO-vyz_vymena_okien_UINF.pdf
Špecifikácia: 
opis predmetu zákazky - VO-vyz_vymena_okien_UINF_specifikacia-p1.pdf
grafický návrh - VO-vyz_vymena_okien_UINF_specifikacia-p2.pdf

Elektrický ohrievací stôl

Dátum zverejnenia 06. 11. 2012
Termín na predloženie ponuky: 09. 11. 2012 do 10:00
Výzva na predkladanie ponúk: VO-vyz_el-ohriev-stol.pdf
Špecifikácia: VO-vyz_el-ohriev-stol_specifikacia.pdf

Ochrané, osobné a pracovné potreby

Dátum zverejnenia 04. 09. 2012
Termín na predloženie ponuky: 07.09.2012 do 12:00
Výzva na predkladanie ponúk: VO_Vyzva-OOPP.doc
Špecifikácia: specifikacia_OOPP.doc
 

Čistiace a hygienické potreby

Dátum zverejnenia 25. 06. 2012
Termín na predloženie ponuky: 28. 6. 2012 do 12:00
Výzva na predkladanie ponúk: Vyzva_1b.cist.hyg.potr..2._kolo.doc
Špecifikácia: specifikacia_cistiaceprostriedky.docx
 

Čistiace a hygienické potreby 

Dátum zverejnenia 19.06.2012
Termín na predloženie ponuky: 22.6.2012 do 14:00
Výzva na predkladanie ponúk: Vyzva_1b.cist.hyg.potr..doc
Špecifikácia: specifikacia_cistiaceprostriedky.docx

 

Stavebné opravyv školskej kuchyni

Dátum zverejnenia 12.06.2012
Termín na predloženie ponuky: bude oznámený dodatočne
Výzva na predkladanie ponúk: VO_A3-1-2012.pdf
Špecifikácia: VO_A3-1-2012_Priloha_1_specifikacia.xls
Postup obstarávania: VO-priloha2-postup.pdf

 

Živočíšne výrobky, mäso, mäsové výrobky

Dátum zverejnenia 21.05.2012
Termín na predloženie ponuky: bude oznámený dodatočne
Výzva na predkladanie ponúk: VO-A-1-2012-SJ.pdf 
Súťažné podklady, si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti do 23.5. 2012 do 14.00 na adrese:
- elektronicky:  zs.k4ke@centrum.sk
- poštou, osobne: Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice

 

Pekárenské výrobky

Dátum zverejnenia 21.05.2012
Termín na predloženie ponuky: 24.05.2012 do 14:00 hod.
Výzva na predkladanie ponúk: VO-A-2-2012-SJ.pdf
Súťažné podklady, si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti do 23.5. 2012 do 14.00 na adrese:
- elektronicky:  zs.k4ke@centrum.sk
- poštou, osobne: Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice

 

Mrazené ryby, rybie filé, ostatné rybie mäso

Dátum zverejnenia 21.05.2012
Termín na predloženie ponuky: 24.05.2012 do 14:00 hod.
Výzva na predkladanie ponúk: VO-A-3-2012-SJ.pdf
Súťažné podklady, si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti do 23.5. 2012 do 14.00 na adrese:
- elektronicky:  zs.k4ke@centrum.sk
- poštou, osobne: Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice

 

Zemiaky

Dátum zverejnenia 21.05.2012
Termín na predloženie ponuky: 24.05.2012 do 14:00 hod.
Výzva na predkladanie ponúk: VO-A-4-2012-SJ.pdf
Súťažné podklady, si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti do 23.5. 2012 do 14.00 na adrese:
- elektronicky:  zs.k4ke@centrum.sk
- poštou, osobne: Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice

 

Ovocie, zelenina

Dátum zverejnenia 21.05.2012
Termín na predloženie ponuky: bude oznámený dodatočne
Výzva na predkladanie ponúk: VO-A-5-2012-SJ.pdf
Súťažné podklady, si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti do 23.5. 2012 do 14.00 na adrese:
- elektronicky:  zs.k4ke@centrum.sk
- poštou, osobne: Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice

 

Chladená hydina

Dátum zverejnenia 21.05.2012
Termín na predloženie ponuky: 24.05.2012 do 14:00 hod.
Výzva na predkladanie ponúk: VO-A-6-2012-SJ.pdf
Súťažné podklady, si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti do 23.5. 2012 do 14.00 na adrese:
- elektronicky:  zs.k4ke@centrum.sk
- poštou, osobne: Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice

 

Vajíčka

Dátum zverejnenia 21.05.2012
Termín na predloženie ponuky: 24.05.2012 do 14:00 hod.
Výzva na predkladanie ponúk: VO-A-7-2012.pdf
Súťažné podklady, si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti do 23.5. 2012 do 14.00 na adrese:
- elektronicky:  zs.k4ke@centrum.sk
- poštou, osobne: Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice

 

 

 

 

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
  +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
  +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa