Detský prímestský tábor KROSNIAČIK

Termín: 1. až 4. júla 2019

 


ZÁUJMOVÉ ÚTVARY


Školský rok 2018/2019

Názov ZÚ

Vedúci ZÚ

Ročník

Termín

Učebňa

Divadielko pod lesom

Mgr. Eva Chytráčková

2. – 5.

štvrtok; 14:00 – 16:00

III.C, 3.poschodie

Programovanie I., II.

Mgr. Anna Siváková

2. – 4.

5. – 9.

utorok; 14:15 – 16:15
pondelok; 14:15 – 16:15

učebňa INF 1, 3.poschodie

Bridž a logické hry

RNDr. Tibor Menyhért

5. – 9.

streda 14:15 – 16:15

IX.A , 2.poschodie

Ateliér fantázie (keramický)

Mgr. Judita Kukajová

2. – 5.

1. skup.: streda 14:00 – 16:00

III.D, 2.poschodie

Pozn.: Dodatočné poplatky na materiál cca 30,-  € na rok.

V prípade záujmu o iný termín bude ZÚ aj v priestoroch ZŠ Ľ. Fullu v keramickom ateliéri  ( pondelok 14:00 – 16:00, utorok 14:00 – 16:00, piatok 14:00 – 16:00 - len pokročilí )

 

2. skup.: štvrtok 14:00 – 16:00

 

Šach

Roman Juhár

2. – 5.

streda; 14:00 – 16:00

VI.D, 1.poschodie

Kreatívne dielne

Bc. Jana Hatalová

2. – 6.

utorok; 14:00 – 16:00

učebňa TCH, prízemie

Rozum do hrsti

Mgr. Marcela Szatmáryová

Mgr. Adriana Leinsteinová

9.

pondelok; 14:00 – 16:00

 

Debatný klub

Mgr. Mária Marcinová

5.-  9.

štvrtok ; 14:00 – 16:00

VIII.A, 2.poschodie

Lego roboty začiatočníci

 

Ing. Ján Milián

4. – 8.

štvrtok; 14:00 – 16:00

 

učebňa INF 1, 3.poschodie

Lego roboty pokročilí

5. – 9.

streda 14:00 – 16:00

Po stopách NEJ na  SR

Mgr. Valéria Dvoržáková

7. – 9.

sobota 1 krát v mesiaci

Mentálna aritmetika

Ing. Milan Mikulaško

 

 

2. – 5.

 

 

streda 14:00 - 16:00

 

VIII.A, 2.poschodie

Pozn.: Dodatočné poplatky na licencie a knihy cca 110 € na rok

Činnosť odborne zastrešuje AMAKIDS (Akadémia mentálnej aritmetiky)

 

Začiatok činnosti CVČ: 17. 09. 2018

Koniec činnosti CVČ: 15. 06. 2018

Prihlasovanie je možné do 12. 09. 2018

Žiadosť, čestné vyhlásenie, a vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať triednej učiteľke.

Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 5. dňa v mesiaci na účet školy. Príspevok možno uhradiť aj naraz za celý školský rok alebo polrok. Prvú platbu za september je nutné uhradiť do 17. septembra 2018

Každý rodič vidí informácie o platbách, vrátane čísla účtu a variabilného symbolu v internetovej žiackej knižke (IŽK) - v časti komunikácia a platby.

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa