ZÁUJMOVÉ ÚTVARY


Školský rok 2018/2019

Názov ZÚ

Vedúci ZÚ

Ročník

Termín

Učebňa

Divadielko pod lesom

Mgr. Eva Chytráčková

2. – 5.

štvrtok; 14:00 – 16:00

 

Programovanie I., II.

Mgr. Anna Siváková

2. – 4.

5. – 9.

utorok; 14:15 – 16:15
pondelok; 14:15 – 16:15

 

Bridž a logické hry

RNDr. Tibor Menyhért

5. – 9.

streda 14:00 – 16:00

 

Pohybové hry

Mgr. Eva Csereiová

2. – 4.

utorok; 14:45 – 16:45

 

Basketbal dievčatá

Mgr. Petra Dvorščáková

2. – 4.

pondelok; 14:15 – 15:15

piatok; 13:45 – 14:45

 

Šikovné ruky

Pozn.: Dodatočné náklady na materiál 3,- € na rok

Mgr. Svetlana Simková

2. – 4.

štvrtok; 14:00 – 16:00

 

Basketbal chlapci

Ing. Ivan Sehnálek

2. – 3.

pondelok; 15:45 – 16:45

piatok; 15:00 – 16:00

 

Ateliér fantázie (keramický)

Mgr. Judita Kukajová

2. – 5.

1. skup.: streda 14:00 – 16:00

 

Pozn.: Dodatočné poplatky na materiál cca 30,-  € na rok.

V prípade záujmu o iný termín bude ZÚ aj v priestoroch ZŠ Ľ. Fullu v keramickom ateliéri  ( pondelok 14:00 – 16:00, utorok 14:00 – 16:00, piatok 14:00 – 16:00 - len pokročilí )

 

2. skup.: štvrtok 14:00 – 16:00

 

Šach

Roman Juhár

2. – 5.

streda; 14:00 – 16:00

 

Kreatívne dielne

Bc. Jana Hatalová

2. – 6.

utorok; 14:00 – 16:00

 

Rozum do hrsti

Mgr. Marcela Szatmáryová

Mgr. Adriana Leinsteinová

9.

pondelok; 14:00 – 16:00

 

Debatný klub

Mgr. Mária Marcinová

5.-  9.

štvrtok ; 14:00 – 16:00

 

Lego roboty začiatočníci

Ing. Ján Milián

4. – 8.

štvrtok; 14:00 – 16:00

 

Lego roboty pokročilí

Ing. Ján Milián

5. – 9.

streda 14:00 – 16:00

 

Po stopách NEJ na  SR

Mgr. Valéria Dvoržáková

7. – 9.

sobota 1 krát v mesiaci

 

Športové hry I.

Mgr. Eva Pavlíková

5. – 7.

streda; 14:45 – 16:45 

 

Športové hry II.

Mgr. Eva Pavlíková

8. – 9.

štvrtok ; 14:45 – 16:45

 

Strelecký

Peter Dlabaj

5. – 9.

streda; 14:00 – 16:00

 

Mentálna aritmetika

Ing. Milan Mikulaško

1. – 4.

podľa záujmu

 

Pozn.: Dodatočné poplatky na licencie a knihy cca 110 € na rok

Činnosť odborne zastrešuje AMAKIDS (Akadémia mentálnej aritmetiky)

5. – 9.

 

Začiatok činnosti CVČ: 17. 09. 2018

Koniec činnosti CVČ: 15. 06. 2018

Prihlasovanie je možné do 12. 09. 2018

Žiadosť, čestné vyhlásenie, a vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať triednej učiteľke.

Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 5. dňa v mesiaci na účet školy. Príspevok možno uhradiť aj naraz za celý školský rok alebo polrok. Prvú platbu za september je nutné uhradiť do 17. septembra 2018.

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola
    Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa