ZÁUJMOVÉ ÚTVARY


Záujmový útvar aj pre žiakov 1. ročníka: Mentálna aritmetika.
Činnosť v záujmovom útvare sa bude vykonávať každý deň od 14:00 do 14:25. Činnosť odborne zastrešuje AMAKIDS (Akadémia mentálnej aritmetiky). Okrem príspevku podľa VZN mesta Košice č. 103, sa bude od rodičov vyžadovať príspevok na licencie a knihy v sume cca 130,- € na školský rok. Prihlasovanie je možné do 20. 9. 2017 do 15:30 h. Krúžok sa otvorí pri naplnení skupiny min. 10 žiakov.

Názov ZÚ Vedúci ZÚ Ročník Termín Učebňa

 Turistický

 Mgr. Marta Juraševská 2.-9. sobota raz mesačne  

 Anglický jazyk

 Mgr. Adriana Davitková  2.-4. Ut: 14:00-16:00 I.A (2. posch.)

 Počítačový 1

 Mgr. Anna Siváková 2.-4. Ut: 14:15-16:15 učeb. INF 3. posch.

 Pohybové hry

 Mgr. Eva Csereiová 2.-4. Ut: 14:00-16:00 školské ihrisko, (chodba 3. posch.)

 Šikovné ruky

 Mgr. Svetlana Simková 2.-4. Ut: 14:00-16:00 II.A (2. posch.)

 Zumba mix

 Mgr. Lucia Gromošová  2.-4. Po: 14:00-16:00 chodba (3. posch.)

Ateliér fantázie (keramický)

Dodatočné poplatky na materiál cca 30€ na rok

Mgr. Judita Kukajová 2.-5. 1. skup. Št: 12:20-14:20
2. skup. Št: 14:30-16:30
I.D (2. posch.)

Šach

 Roman Juhár 2.-5. St: 14:00-16:00 V.D (1. posch.)

Zázračný ateliér

 Mgr. Alžbeta Jurčišinová 2.-5. Po: 14:00-16:00 III.D (2. posch.)

Kreatívne dielne

 Ing. Jana Hatalová 2.-6. St: 14:00-16:00 učeb. tech. - prízemie

My muzikanti

 Mgr. Marcela Szatmáryová 2.-9. Ut: 14:00-16:00 IX. A

Bridž a logické hry

 RNDr. Tibor Menyhért 4.-9. Ut: 14:30-16:30 VIII. A

Lego roboty

 Ing. Ján Milián 4.-9. St/Št: 14:00-16:00 učeb. INF 1. posch

Po stopách NEJ na SR

 Mgr. Valéria Dvoržáková 5.-9.  sobota raz mesačne  

Počítačový 2

 Mgr. Anna Siváková 5.-9. Št: 14:00-16:00 učeb. INF - 3. posch.

Príprava na Testovanie 9

 Mgr. Zuzana Vrabcová
 Mgr. Marcela Szatmáryová
9. Po:14:00-16:00 IX. B

 

Začiatok činnosti CVČ bude 18.9.2017 a koniec 15.6.2017.

Prihlasovanie je možné do 14.9.2017

Žiadosť, čestné vyhlásenie, a vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať triednej učiteľke.

Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 5. dňa v mesiaci na účet školy. Príspevok možno uhradiť aj naraz za celý školský rok alebo polrok. Prvú platbu za september je nutné uhradiť do 20. októbra 2017. Každý žiak dostane oznámenie o výške príspevku s platobnými údajmi do 6 októbra 2017.

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola
    Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa