Kontakt

Meno školy: Základná škola, Krosnianska 4, Košice
Adresa školy: Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
Slovakia
IČO: 35546875
DIČ: 2021676998, nie je platca DPH
Email školy: skola@zskroke.sk
Riaditeľka školy: Ing. Danka Daneshjoová
riaditel@zskroke.sk
+421 903 716 719
Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň: Mgr. Eva Chytráčková
zrs1@zskroke.sk
+421 911 581 721
Zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň: Mgr. Adriana Leinsteinová
zrs2@zskroke.sk
+421 911 581 722
Vedúca vychovávateľka ŠKD a CVČ: Mgr. Jana Hodorovská
jana.hodorovska@zskroke.sk
+421 911 581 724
Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Nagyová
jana.nagyova@zskroke.sk
Školská psychologička: Mgr. Judita Englerová
judita.englerova@zskroke.sk
+421 907 592 441 - kontaktovať je možné po 13.00 h, v čase prerušeného vyučovania od 9.00 h
Školská špeciálna pedagogička: Mgr. Veronika Krištofiková
veronika.kristofikova@zskroke.sk
Hospodárka školy: Dana Lukáčová
hospodarka@zskroke.sk
+421 911 716 720
Telefón - školská jedáleň: +421 911 583 723
Email školskej jedálne: jedalen@zskroke.sk
Vedúca školskej jedálne: Mária Zajaková
maria.zajakova@zskroke.sk
+421 911 583 723
Telefón: -

Mapa

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa