Kontakt

Meno školy: Základná škola, Krosnianska 4, Košice
Adresa školy: Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
IČO: 35546875
DIČ: 2021676998, nie je platca DPH
Telefón: +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)
Email školy: skola@zskroke.sk
Riaditeľka školy: Ing. Danka Daneshjoová
riaditel@zskroke.sk
+421 55 671 57 19
+421 903 716 719
Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň: Mgr. Eva Chytráčková
zrs1@zskroke.sk
+421 55 671 57 19
Zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň: Mgr. Adriana Leinsteinová
zrs2@zskroke.sk
+421 55 671 57 19
Vedúca vychovávateľka ŠKD a CVČ: Mgr. Jana Hodorovská
jana.hodorovska@zskroke.sk
Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Nagyová
jana.nagyova@zskroke.sk
Školská psychologička: Mgr. Judita Englerová
judita.englerova@zskroke.sk
+421 950 293 215 - kontaktovať je možné po 13.00 h, v čase prerušeného vyučovania od 9.00 h
Školská špeciálna pedagogička: Mgr. Veronika Korečková
veronika.koreckova@zskroke.sk
Hospodárka školy: Mária Nováková
hospodarka@zskroke.sk
+421 55 671 57 19
Telefón - školská jedáleň: +421 55 671 57 18
Email školskej jedálne: jedalen@zskroke.sk
Vedúca školskej jedálne: Mária Zajaková
maria.zajakova@zskroke.sk
+421 55 671 57 18

Mapa

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)

Mapa