Piatok 30. 10. 2020

Počet návštev: 5627729

 • 25. 9. 2020

  Aktualizovali sme modul ŠKD

 • Každoročne sa na našej škole koná verejná zbierka Biela pastelka, ktorá slúži na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos poslúži na dofinancovanie aktivít, ktoré slabozrakým a nevidiacim ľuďom pomáhajú začleniť sa do života. Vykonávanie verejnej zbierky do zapečatenej prenosnej pokladnice sa na našej škole uskutoční 17. a 18. septembra 2020. Poďakovaním za príspevok bude predmet biela pastelka, ktorá znamená svetlo pre nevidiaceho.

 • Organizácia posledného školského dňa 30. júna 2020:

  Prevádzka školy bude zabezpečená od 06:30 h do 16:30 h.

  6:30 – 8:00 h Ranná služba

  8:00 - 10:00 h Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v triedach; rozdávanie vysvedčení triednymi učiteľkami

  10:00 – 16:30 h Činnosť školského klubu detí

  Od 10:00 h Vydávanie stravy v školskej jedálni

  Odchod zo školy bude možný v nasledujúcich časoch:

  10:00 h – Žiaci, ktorí nepôjdu na obed. Na vrátnicu ich odprevadia triedne učiteľky.

  Ďalšie časy odchodov: 11:00 h, 12:00 h, 13:00 h, 15:00 h a 16:00 h. Žiaci odchádzajú domov vchodom č. 2 (ŠKD).

Ďalšie oznamy

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)
  +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
  +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h, v čase prerušeného vyučovania od 9.00 h

Mapa