Streda 17. 8. 2022

Počet návštev: 4127560

  • Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 15. júna 2022 (streda) riaditeľské voľno všetkým žiakom 2. stupňa z prevádzkovo-organizačných dôvodov (účasť zamestnancov na proteste OZ PŠAV).

  • 9. júna 2022 o 16:30 h sa uskutoční 1. stretnutie budúcich prvákov s triednou učiteľkou, vychovávateľkou ŠKD, budúcimi spolužiakmi a vedením školy.

    Zákonným zástupcom dieťaťa bude vydané rozhodnutie RŠ o prijatí dieťaťa na našu školu.

  • Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 18. mája 2022 (streda) riaditeľské voľno všetkým žiakom 6., 7. 8. a 9. ročníka z prevádzkovo-organizačných dôvodov (konanie celoslovenského testovania piatakov).

Ďalšie oznamy

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa