Partneri

Streda 7. 6. 2023

 • 7. júna 2023 (streda) o 16:30 h sa uskutočnia triedne aktívy v triedach 1. - 9. ročníka.

  Účasť rodičov vítaná!

 • Vo štvrtok 8. júna 2023 o 16:30 h sa uskutoční 1. stretnutie budúcich prvákov s triednou učiteľkou, vychovávateľkou ŠKD a vedením školy.

  Zákonným zástupcom bude vydané rozhodnutie o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie.

 • 18. mája 2023 o 8:30 h sa uskutočnia prijímacie pohovory do 1. ročníka špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre školský rok 2023/2024.

  Prijímacích pohovorov sa zúčastnia iba pozvané deti. Podrobnejšie informácie o prijímacích pohovoroch budú uvedené v pozvánke, ktorú dostane zákonný zástupca prostredníctvom e-mailu.

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • -

Mapa