Štvrtok 5. 8. 2021

Počet návštev: 2425735

 • Vo štvrtok 17. júna 2021 o 16:30 h sa uskutoční stretnutie budúcich prvákov (bežných tried) s budúcou triednou učiteľkou a vychovávateľkou ŠKD.

  Tešíme sa na Vás!

 • Celoslovenské testovanie deviatakov bolo zrušené rozhodnutím ministra č..2021/15060:1-A1810.

  Naša škola nebola vybraná do monitoringu na reprezentatívnej vzorke žiakov.

 • V utorok 18. mája 2021 o 8.30 h sa uskutočnia prijímacie pohovory do 1. ročníka špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným nadaním.

  Vstup do budovy školy bude cez hlavný vchod (vchod č. 1 s vrátnicou).

  Prijímacieho pohovoru sa zúčastnia iba pozvané deti.

Ďalšie oznamy

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)

Mapa