Pondelok 25. 10. 2021

Počet návštev: 2751428

 • V dňoch od 18. 10. - 20. 10. 2021 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice zber papiera.

  Papier môžete nosiť:

  18. 10. 2021 (pondelok)
  – do tried

  19. 10. 2021 (utorok)
  – do 8.00 h do tried
  od 12.00 – 16.30 h k zadnému vchodu

  20. 10. 2021 (streda)
  – od 7.00 h do 12.00 h l
  en k zadnému vchodu.

 • 30. 9. 2021

  Aktualizovali sme modul CVČ pri ZŠ K4

 • Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 14. septembra 2021 (utorok) riaditeľské voľno z organizačných a bezpečnostných dôvodov vzhľadom na návštevu pápeža v meste Košice.

Ďalšie oznamy

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)

Mapa