Sobota 15. 8. 2020

Počet návštev: 5219876

 • Organizácia posledného školského dňa 30. júna 2020:

  Prevádzka školy bude zabezpečená od 06:30 h do 16:30 h.

  6:30 – 8:00 h Ranná služba

  8:00 - 10:00 h Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v triedach; rozdávanie vysvedčení triednymi učiteľkami

  10:00 – 16:30 h Činnosť školského klubu detí

  Od 10:00 h Vydávanie stravy v školskej jedálni

  Odchod zo školy bude možný v nasledujúcich časoch:

  10:00 h – Žiaci, ktorí nepôjdu na obed. Na vrátnicu ich odprevadia triedne učiteľky.

  Ďalšie časy odchodov: 11:00 h, 12:00 h, 13:00 h, 15:00 h a 16:00 h. Žiaci odchádzajú domov vchodom č. 2 (ŠKD).

 • V sobotu 20. júna 2020 o 9:00 h sa uskutočnia prijímacie pohovory do 1. ročníka do špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

  Vstup do budovy školy bude cez hlavný vchod (vchod č. 1 s vrátnicou).

  Prijímacieho pohovoru sa zúčastnia iba pozvané deti.

 • Riaditeľstvo Základnej školy Krosnianska 4, Košice oznamuje, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a na základe rozhodnutia Mesta Košice ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení MK/A/2020/13846 zo dňa 25.5.2020 sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka:

  • školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok,
  • škols

Ďalšie oznamy

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)
  +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
  +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h, v čase prerušeného vyučovania od 9.00 h

Mapa