Nedeľa 19. 1. 2020

Počet návštev: 3921103

 • V stredu 15. januára 2020 sa uskutočnia triedne aktívy RZ.

  Čas triednych aktívov - podľa pokynov triednych učiteliek.

 • V stredu 18. decembra 2019 sa na škole uskutoční zbierka spojená s predajom pod názvom "Pomôž chudobným".

 • Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 11. decembra 2019 (streda) riaditeľské voľno všetkým žiakom školy z prevádzkovo-organizačných dôvodov (prerušenie distribúcie elektriny a obmedzená dodávka tepla).

Ďalšie oznamy

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
  +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
  +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa