Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Danka Daneshjoová Raditeľka školy
 
 
Mgr. Eva Chytráčková Zástupkyňa pre 1. stupeň
 
 
Mgr. Adriana Leinsteinová Zástupkyňa pre 2. stupeň
 
 
Mgr. Andrea Bucherová Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Eva Csereiová Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. C
Kabinet: Trieda I. C
 
 
Mgr. Adriana Davitková Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. A
Kabinet: Trieda I. A
 
 
Mgr. Ildikó Demčáková Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. A
 
 
Mgr. Antónia Deptová Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. C
 
 
PhDr. Valéria Dobrotková Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Valéria Dvoržáková Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. D
 
 
Mgr. Natália Ganajová Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: V. C
Kabinet: Trieda IV. C
 
 
Mgr. Lucia Gromošová Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. D
Kabinet: Trieda I. D
 
 
Mgr. Natália Gumanová Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. D
 
 
Mgr. Erik Hajduk Učiteľ - 2. stupeň
 
 
Mgr. Ľubica Hažírová Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Miroslava Hermelyová Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. A
Kabinet: Kabinet dejepisu a geografie
 
 
Mgr. Jana Hodorovská Učiteľka - 1. stupeň
 
 
Ing. Tatiana Hohošová Učiteľka - 2. stupeň
 
 
PaedDr. Zuzana Horváthová Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: V. A
Kabinet: Trieda IV. A
 
 
Mgr. Beata Imrichová Učiteľka - 2. stupeň
Kabinet: Kabinet matematiky
 
 
RNDr. Eva Jabriková, PhD. Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. C
 
 
Mgr. Klaudia Janočková Učiteľka - 1. stupeň
 
 
Mgr. Diana Jurašková Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Alžbeta Jurčišinová Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. C
Kabinet: Trieda II. C
 
 
Mgr. Lucia Jusková Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. B
 
 
Mgr. Miriam Kirovová Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. D
 
 
Mgr. Gejza Kišš Učiteľ - 2. stupeň
 
 
PaedDr. Božena Lechmanová Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. C
Kabinet: Trieda III. C
 
 
Ing. Ján Milián Učiteľ - 2. stupeň
 
 
Mgr. Stela Modránska Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. B
 
 
Mgr. Jana Nagyová Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Beáta Orosová Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Slavka Parkanská Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Eva Pavlíková Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Zuzana Petríková Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. C
 
 
Mgr. Katarína Petrová Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. C
 
 
Mgr. Daniela Semanová Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. B
 
 
Mgr. Svetlana Simková Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. A
Kabinet: Trieda II. A
 
 
Mgr. Anna Siváková Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. B
 
 
Mgr. Marcela Szathmáryová Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. A
 
 
Ing. Jana Takáčová Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. A
 
 
Mgr. Stanislava Tkáčiková Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. A
Kabinet: Trieda III. A
 
 
Mgr. Alica Tomčáková Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Jana Tressová Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. B
Kabinet: Trieda II. B
 
 
Mgr. Andrea Trnčáková Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: V. B
Kabinet: Trieda IV. B
 
 
Mgr. Daniela Vajková Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. B
Kabinet: Trieda III. B
 
 
RNDr. Zuzana Vrabcová Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. B
 
 
Bc. Júlia Csontosová Asistentka učiteľa
 
 
Ing. Adriana Hausová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Ivana Kovaľová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Kristína Liščinská Asistentka učiteľa
 
 
Zuzana Melcherová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Zuzana Tkáčová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Monika Tóthová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Veronika Krištofíková Školská špeciálna pedagogička
 
 
Eva Boslaiová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Bc. Mária Brinzíková Vychovávateľka ŠKD
 
 
Mgr. Judita Englerová Školská psychologička
 
 
Mgr. Jana Hodorovská Vychovávateľka ŠKD
 
 
Bc. Lenka Hudecová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Alica Királyová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Miriam Lovičová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Mgr. Dominika Nigutová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Henrieta Režuchová Vychovávateľka ŠKD

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.07.2022

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa