Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Danka Daneshjoová Rozvrh
riaditeľka školy
 
 
Mgr. Eva Chytráčková Rozvrh
zástupkyňa pre 1. stupeň
 
 
Mgr. Gabriela Maľová Rozvrh
zástupkyňa pre 2. stupeň
 
 
Mgr. Jana Brziaková Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. C
 
 
Mgr. Eva Csereiová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. B
 
 
Mgr. Adriana Davitková Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. A
 
 
Mgr. Judita Englerová školská psychologička
 
 
Mgr. Natália Ganajová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. D
 
 
Mgr. Lucia Gromošová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. C
 
 
Mgr. Jana Hodorovská Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
 
 
PaedDr. Zuzana Horváthová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. E
 
 
Mgr. Soňa Hudáková Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. B
 
 
Mgr. Alžbeta Jurčišinová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. D
 
 
Veronika Korečková školská špeciálna pedagogička
 
 
PaedDr. Božena Lechmanová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. C
 
 
Mgr. Kristína Liščinská Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. A
 
 
Mgr. Lucia Orosová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. D
 
 
Mgr. Daniela Semanová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
 
 
Mgr. Svetlana Simková Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. A
 
 
Mgr. Stanislava Tkáčiková Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. B
 
 
Mgr. Jana Tressová Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. C
 
 
Mgr. Andrea Trnčáková Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. B
 
 
Mgr. Daniela Vajková Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. A
 
 
Mgr. Alexandra Žuková Rozvrh
učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. D
 
 
Mgr. Ildikó Demčáková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. A
 
 
PhDr. Valéria Dobrotková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. B
 
 
Mgr. Petra Dvorščáková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. D
 
 
Mgr. Valéria Dvoržáková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. B
 
 
Mgr. Ľubica Hažírová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
 
 
Ing. Tatiana Hohošová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. D
 
 
Mgr. Beata Imrichová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. B
 
 
Mgr. Lucia Jusková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. B
 
 
Mgr. Adriana Leinsteinová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. A
 
 
Mgr. Mária Marcinová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. A
 
 
RNDr. Tibor Menyhért Rozvrh
učiteľ - 2. stupeň
 
 
Mgr. Stela Modránska Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. A
 
 
Mgr. Jana Nagyová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Beáta Orosová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. C
 
 
Mgr. Eva Pavlíková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Zuzana Petríková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. C
 
 
Mgr. Katarína Petrová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. C
 
 
Mgr. Anna Siváková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Ľudmila Suchá Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. C
 
 
Mgr. Marcela Szathmáryová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. A
 
 
Mgr. Alica Tomčáková Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
 
 
RNDr. Zuzana Vrabcová Rozvrh
učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. B
 
 
Mgr. Ivana Kovaľová asistentka učiteľa
 
 
Michaela Kuncová asistentka učiteľa
 
 
Zuzama Melcherová asistentka učiteľa
 
 
Eva Boslaiová vychovávateľka ŠKD
 
 
Lenka Hudecová vychovávateľka ŠKD
 
 
Mgr. Marta Juraševská vychovávateľka ŠKD
 
 
Alica Királyová vychovávateľka ŠKD
 
 
Alžbeta Margová vychovávateľka ŠKD
 
 
Henrieta Režuchová vychovávateľka ŠKD
 
 
Viera Vančová vychovávateľka ŠKD

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola
    Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa