Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Danka Daneshjoová Rozvrh
Raditeľka školy
 
 
Mgr. Eva Chytráčková Rozvrh
Zástupkyňa pre 1. stupeň
 
 
Mgr. Gabriela Maľová Rozvrh
Zástupkyňa pre 2. stupeň
 
 
Mgr. Eva Csereiová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. B
 
 
Mgr. Adriana Davitková Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. A
 
 
Mgr. Ildikó Demčáková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. A
 
 
PhDr. Valéria Dobrotková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. B
 
 
Mgr. Petra Dvorščáková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. D
 
 
Mgr. Valéria Dvoržáková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. D
 
 
Mgr. Tomáš Fischer Rozvrh
Učiteľ - 1. stupeň
 
 
Mgr. Natália Ganajová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. C
 
 
Mgr. Lucia Gromošová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. C
 
 
Mgr. Ľubica Hažírová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Jana Hodorovská Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
 
 
Ing. Tatiana Hohošová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. D
 
 
PaedDr. Zuzana Horváthová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. A
 
 
Mgr. Beata Imrichová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. B
 
 
RNDr. Eva Jabriková, PhD. Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. C
 
 
Mgr. Alžbeta Jurčišinová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. D
 
 
Mgr. Lucia Jusková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. B
 
 
PaedDr. Božena Lechmanová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. C
 
 
Mgr. Adriana Leinsteinová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. A
 
 
Mgr. Kristína Liščinská Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. B
 
 
Mgr. Mária Marcinová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. A
 
 
Mgr. Stela Modránska Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. A
 
 
Mgr. Jana Nagyová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Beáta Orosová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. B
 
 
Mgr. Eva Pavlíková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Marta Pavlíková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. C
 
 
Mgr. Zuzana Petríková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. C
 
 
Mgr. Katarína Petrová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. C
 
 
PaedDr. Jana Pokorná Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. D
 
 
Mgr. Daniela Semanová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
 
 
Mgr. Svetlana Simková Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. A
 
 
Mgr. Anna Siváková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Ľudmila Suchá Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Marcela Szathmáryová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. A
 
 
Ing. Jana Takáčová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Alica Tomčáková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Jana Tressová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. C
 
 
Mgr. Andrea Trnčáková Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. B
 
 
Mgr. Daniela Vajková Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. A
 
 
RNDr. Zuzana Vrabcová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. B
 
 
Mgr. Alexandra Žuková Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. B
 
 
Eva Boslaiová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Andrea Bucherová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Jana Hodorovská Asistentka učiteľa
 
 
Bc. Lenka Hudecová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Ivana Kovaľová Asistentka učiteľa
 
 
Zuzana Melcherová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Jana Nagyová Asistentka učiteľa
 
 
Henrieta Režuchová Asistentka učiteľa
 
 
Eva Boslaiová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Bc. Jana Hatalová Vychovávateľ CVČ
 
 
Mgr. Jana Hodorovská Vychovávateľka ŠKD
 
 
Bc. Lenka Hudecová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Alica Királyová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Judita Kukajová Vychovávateľ CVČ
 
 
Miriam Lovičová Vychovávateľka ŠKD
 
 
RNDr. Tibor Menyhért Vychovávateľ CVČ
 
 
Ing. Ján Milián Vychovávateľ CVČ
 
 
Henrieta Režuchová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Marianna Šuľová Vychovávateľ CVČ
 
 
Viera Vančová Vychovávateľka ŠKD

© aScAgenda 2019.0.1173 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2019

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa