Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Danka Daneshjoová Rozvrh
Raditeľka školy
 
 
Mgr. Eva Chytráčková Rozvrh
Zástupkyňa pre 1. stupeň
 
 
Mgr. Adriana Leinsteinová Rozvrh
Zástupkyňa pre 2. stupeň
 
 
Mgr. Andrea Bucherová Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Eva Csereiová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. C
Kabinet: Trieda I. C
 
 
Mgr. Adriana Davitková Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. A
Kabinet: Trieda I. A
 
 
Mgr. Ildikó Demčáková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. A
 
 
Mgr. Antónia Deptová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. C
 
 
PhDr. Valéria Dobrotková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. A
 
 
Mgr. Valéria Dvoržáková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. D
 
 
Mgr. Michal Galmus Rozvrh
Učiteľ - 1. stupeň
 
 
Mgr. Natália Ganajová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. C
Kabinet: Trieda IV. C
 
 
Mgr. Lucia Gromošová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. D
Kabinet: Trieda I. D
 
 
Mgr. Natália Gumanová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. D
 
 
Mgr. Erik Hajduk Rozvrh
Učiteľ - 2. stupeň
 
 
Mgr. Ľubica Hažírová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Miroslava Hermelyová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. A
Kabinet: Kabinet dejepisu a geografie
 
 
Mgr. Jana Hodorovská Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
 
 
Ing. Tatiana Hohošová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
PaedDr. Zuzana Horváthová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. A
Kabinet: Trieda IV. A
 
 
Mgr. Beata Imrichová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. A
Kabinet: Kabinet matematiky
 
 
RNDr. Eva Jabriková, PhD. Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. C
 
 
Mgr. Klaudia Janočková Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
 
 
Mgr. Diana Jurašková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Alžbeta Jurčišinová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. C
Kabinet: Trieda II. C
 
 
Mgr. Lucia Jusková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. B
 
 
Mgr. Miriam Kirovová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. D
 
 
Mgr. Gejza Kišš Rozvrh
Učiteľ - 2. stupeň
 
 
PaedDr. Božena Lechmanová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. C
Kabinet: Trieda III. C
 
 
Ing. Ján Milián Rozvrh
Učiteľ - 2. stupeň
 
 
Mgr. Stela Modránska Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. B
 
 
Mgr. Jana Nagyová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. C
 
 
Mgr. Beáta Orosová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Slavka Parkanská Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. B
 
 
Mgr. Eva Pavlíková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Zuzana Petríková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. C
 
 
Mgr. Katarína Petrová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. C
 
 
Mgr. Daniela Semanová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. B
 
 
Mgr. Svetlana Simková Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. A
Kabinet: Trieda II. A
 
 
Mgr. Anna Siváková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. B
 
 
Mgr. Marcela Szathmáryová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. A
 
 
Ing. Jana Takáčová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. A
 
 
Mgr. Stanislava Tkáčiková Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. A
Kabinet: Trieda III. A
 
 
Mgr. Alica Tomčáková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Jana Tressová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. B
Kabinet: Trieda II. B
 
 
Mgr. Andrea Trnčáková Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. B
Kabinet: Trieda IV. B
 
 
Mgr. Daniela Vajková Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. B
Kabinet: Trieda III. B
 
 
RNDr. Zuzana Vrabcová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. B
 
 
Bc. Júlia Csontosová Asistentka učiteľa
 
 
Ing. Adriana Hausová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Ivana Kovaľová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Kristína Liščinská Asistentka učiteľa
 
 
Zuzana Melcherová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Zuzana Tkáčová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Monika Tóthová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Veronika Krištofíková Školská špeciálna pedagogička
 
 
Eva Boslaiová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Bc. Mária Brinzíková Vychovávateľka ŠKD
 
 
Mgr. Judita Englerová Školská psychologička
 
 
Mgr. Jana Hodorovská Vychovávateľka ŠKD
 
 
Bc. Lenka Hudecová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Alica Királyová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Miriam Lovičová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Mgr. Dominika Nigutová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Henrieta Režuchová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD

© aScAgenda 2022.0.1341 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.05.2022

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa