Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Danka Daneshjoová Raditeľka školy
 
 
Mgr. Eva Chytráčková Zástupkyňa pre 1. stupeň
 
 
Mgr. Adriana Leinsteinová Zástupkyňa pre 2. stupeň
 
 
Mgr. Eva Csereiová Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: V. B
 
 
Mgr. Adriana Davitková Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. A
 
 
Mgr. Ildikó Demčáková Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. A
 
 
Mgr. Antónia Deptová Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. C
 
 
Mgr. Miroslava Dobos Cmorová Učiteľka - 2. stupeň
 
 
PhDr. Valéria Dobrotková Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. B
 
 
Mgr. Petra Dvorščáková Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Valéria Dvoržáková Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. D
 
 
Mgr. Alexandra Dzurillová Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. B
 
 
Mgr. Tomáš Fischer Učiteľ - 1. stupeň
 
 
Mgr. Natália Ganajová Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. C
 
 
Mgr. Lucia Gromošová Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. C
 
 
Mgr. Ľubica Hažírová Učiteľka - 2. stupeň
Zástupca v triede: IX. B
 
 
Mgr. Miroslava Hermelyová Učiteľka - 2. stupeň
Kabinet: Kabinet dejepisu a geografie
 
 
Mgr. Jana Hodorovská Učiteľka - 1. stupeň
 
 
Ing. Tatiana Hohošová Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. D
 
 
PaedDr. Zuzana Horváthová Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. A
 
 
Mgr. Beata Imrichová Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. B
Kabinet: Kabinet matematiky
 
 
RNDr. Eva Jabriková, PhD. Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. C
 
 
Mgr. Alžbeta Jurčišinová Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: V. D
 
 
Mgr. Lucia Jusková Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Miriam Kirovová Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. D
 
 
Mgr. Gejza Kišš Učiteľ - 2. stupeň
 
 
PaedDr. Božena Lechmanová Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. C
 
 
Mgr. Kristína Liščinská Učiteľka - 1. stupeň
 
 
Mgr. Natália Májiková Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Mária Marcinová Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Ing. Ján Milián Učiteľ - 2. stupeň
 
 
Mgr. Stela Modránska Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. A
 
 
Mgr. Jana Nagyová Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. D
 
 
Mgr. Beáta Orosová Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Slavka Parkanská Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Eva Pavlíková Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Marta Pavlíková Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. C
 
 
Mgr. Zuzana Petríková Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. C
 
 
Mgr. Katarína Petrová Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Daniela Semanová Učiteľka - 1. stupeň
 
 
Mgr. Svetlana Simková Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. A
Triedna učiteľka: V. A
 
 
Mgr. Anna Siváková Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. B
 
 
Mgr. Marcela Szathmáryová Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. A
 
 
Ing. Jana Takáčová Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. A
 
 
Mgr. Stanislava Tkáčiková Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. A
 
 
Mgr. Alica Tomčáková Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Jana Tressová Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: V. C
 
 
Mgr. Andrea Trnčáková Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. B
 
 
Mgr. Daniela Vajková Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. B
 
 
RNDr. Zuzana Vrabcová Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. B
 
 
Mgr. Andrea Bucherová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Ivana Kovaľová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Kristína Liščinská Asistentka učiteľa
 
 
Zuzana Melcherová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Jana Nagyová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Veronika Korečková Školská špeciálna pedagogička
 
 
Eva Boslaiová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Gabriela Ferencová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Mgr. Jana Hodorovská Vychovávateľka ŠKD
 
 
Alica Királyová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Miriam Lovičová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Bc. Lenka Mňahončáková Vychovávateľka ŠKD
 
 
Mgr. Dominika Nigutová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Henrieta Režuchová Vychovávateľka ŠKD

© aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.07.2020

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h, v čase prerušeného vyučovania od 9.00 h

Mapa