Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Danka Daneshjoová Rozvrh
Raditeľka školy
 
 
Mgr. Eva Chytráčková Rozvrh
Zástupkyňa pre 1. stupeň
 
 
Mgr. Adriana Leinsteinová Rozvrh
Zástupkyňa pre 2. stupeň
 
 
Mgr. Eva Csereiová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. B
 
 
Mgr. Adriana Davitková Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. A
 
 
Mgr. Ildikó Demčáková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. A
 
 
Mgr. Antónia Deptová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. C
 
 
PhDr. Valéria Dobrotková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. B
 
 
Mgr. Valéria Dvoržáková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. D
 
 
Mgr. Michal Galmus Rozvrh
Učiteľ - 1. stupeň
 
 
Mgr. Natália Ganajová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. C
 
 
Mgr. Lucia Gromošová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: IV. C
 
 
Mgr. Erik Hajduk Rozvrh
Učiteľ - 2. stupeň
 
 
Mgr. Ľubica Hažírová Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Miroslava Hermelyová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. A
Kabinet: Kabinet dejepisu a geografie
 
 
Mgr. Jana Hodorovská Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
 
 
Ing. Tatiana Hohošová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. D
 
 
PaedDr. Zuzana Horváthová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. A
 
 
Mgr. Viera Chmelárová, PhD. Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Beata Imrichová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. B
Kabinet: Kabinet matematiky
 
 
RNDr. Eva Jabriková, PhD. Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. C
 
 
Mgr. Diana Jurašková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Alžbeta Jurčišinová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. C
 
 
Mgr. Lucia Jusková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. B
 
 
Mgr. Miriam Kirovová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. D
 
 
Mgr. Gejza Kišš Rozvrh
Učiteľ - 2. stupeň
 
 
PaedDr. Božena Lechmanová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. C
 
 
Mgr. Natália Májiková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. D
 
 
Mgr. Mária Marcinová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Ing. Ján Milián Rozvrh
Učiteľ - 2. stupeň
 
 
Mgr. Stela Modránska Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. A
 
 
Mgr. Jana Nagyová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. D
 
 
Mgr. Beáta Orosová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Slavka Parkanská Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VIII. C
 
 
Mgr. Eva Pavlíková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Zuzana Petríková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: IX. C
 
 
Mgr. Katarína Petrová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: V. C
 
 
Katarína Plichtová Učiteľ - 1. stupeň
 
 
Mgr. Daniela Semanová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
 
 
Mgr. Svetlana Simková Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. A
 
 
Mgr. Anna Siváková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. B
 
 
Mgr. Marcela Szathmáryová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. A
 
 
Ing. Jana Takáčová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VI. A
 
 
Mgr. Stanislava Tkáčiková Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. A
 
 
Mgr. Alica Tomčáková Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
 
 
Mgr. Jana Tressová Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: I. B
 
 
Mgr. Andrea Trnčáková Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: III. B
 
 
Mgr. Daniela Vajková Rozvrh
Učiteľka - 1. stupeň
Triedna učiteľka: II. B
 
 
RNDr. Zuzana Vrabcová Rozvrh
Učiteľka - 2. stupeň
Triedna učiteľka: VII. B
 
 
Mgr. Andrea Bucherová Asistentka učiteľa
 
 
Bc. Júlia Csontosová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Ivana Kovaľová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Kristína Liščinská Asistentka učiteľa
 
 
Zuzana Melcherová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Zuzana Tkáčová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Monika Tóthová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Judita Englerová Školská psychologička
 
 
Mgr. Veronika Korečková Školská špeciálna pedagogička
 
 
Eva Boslaiová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Filip Hanzluvka Vychovávateľ CVČ
 
 
Mgr. Jana Hodorovská Vychovávateľka ŠKD
 
 
Alica Királyová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Mgr. Judita Kukajová Vychovávateľka CVČ
 
 
Terézia Kvočáková Vychovávateľka CVČ
 
 
Dominika Lešková Vychovávateľka ŠKD
 
 
Miriam Lovičová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Bc. Lenka Mňahončáková Vychovávateľka ŠKD
 
 
Mgr. Dominika Nigutová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Henrieta Režuchová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Ing. Ivan Sehnálek Vychovávateľ CVČ
 
 
Marianna Šuľová Vychovávateľka CVČ
 
 
Barbora Švedová Vychovávateľka CVČ

© aScAgenda 2021.0.1273 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2021

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)

Mapa