Prihláška na štúdium na našej škole

Tento formulár slúži na elektronické poskytnutie údajov pre zápis dieťaťa do prvého ročníka na Základnú školu, Krosnianska 4, Košice. Prihlášku je potrebné vyplniť, zaslať a následne vytlačiť a podpísať. Podpísanú prihlášku (t. j. žiadosť o zápis) je potrebné priniesť do školy. Zápis bude formálne ukončený až doručením podpísanej prihlášky a fyzickou kontrolou dokladov (občiansky preukaz rodičov a rodný list dieťaťa), ktoré je rodič povinný predložiť škole pri zápise. O termíne pre odovzdanie prihlášok Vás bude škola informovať prostredníctvom oznamu na webovej stránke školy a e-mailovej správy.

Vo formulári je možnosť poskytnúť škole číslo schránky na ÚPVS.  Potrebujeme ho preto, aby sme mohli rodičom poslať rozhodnutia elektronicky (prostredníctvom portálu slovensko.sk).  Schránku má automaticky zriadenú každý občan SR. Do schránky sa ale možno prihlásiť len prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom. V "Používateľskej príručke k elektronickej schránke" v časti Informácie o schránke (na strane 12) nájdete postup, ako zistiť číslo vašej schránky. V prípade, že nám teraz tento údaj neviete poskytnúť prostredníctvom tohto formuláru, budeme ho následne zisťovať na ÚPVS za Vašej prítomnosti vtedy, keď škole prinesiete prihlášku.

Ak je Vaše dieťa v procese prijatia do špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, uveďte túto skutočnosť do poznámky. 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)

Mapa