Prihláška na štúdium na našej škole

Tento formulár slúži na elektronické poskytnutie údajov pre zápis dieťaťa do prvého ročníka na Základnú školu, Krosnianska 4, Košice. Prihlášku je potrebné vyplniť, zaslať a následne vytlačiť a podpísať. Podpísanú prihlášku oboma rodičmi (t. j. žiadosť o zápis) je potrebné priniesť do školy v deň zápisu. Ak nemáte možnosť túto prihlášku vytlačiť,len ju elektronicky odošlite. Vytlačíme Vám ju v škole, keď prídete na zápis, kde ju obaja podpíšete.

Termín zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2023/2024 je 14. apríla 2023 (14.00 - 18.00 h) a 15. apríla 2023 (8.00 - 12.00 h).

Ak je Vaše dieťa v procese prijatia do špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, uveďte túto skutočnosť do poznámky. 

Ak uvažujete, aby dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, uveďte túto skutočnosť do poznámky. 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa