Prihláška na štúdium na našej škole

Tento formulár slúži na elektronické poskytnutie údajov pre zápis dieťaťa do prvého ročníka na Základnú školu, Krosnianska 4, Košice. Prihlášku je potrebné vyplniť, zaslať a následne vytlačiť a podpísať. Podpísanú prihlášku (t. j. žiadosť o zápis) je potrebné priniesť do školy v deň zápisu. Termín zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2022/2023 je 1. apríla 2022 (14.00 - 18.00 h) a 2. apríla 2022 (8.00 - 12.00 h).

Vo formulári je možnosť poskytnúť škole číslo schránky na ÚPVS.  Potrebujeme ho preto, aby sme mohli rodičom poslať rozhodnutia elektronicky (prostredníctvom portálu slovensko.sk).  Schránku má automaticky zriadenú každý občan SR. Do schránky sa ale možno prihlásiť len prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom. V "Používateľskej príručke k elektronickej schránke" v časti Informácie o schránke (na strane 12) nájdete postup, ako zistiť číslo vašej schránky. V prípade, že nám teraz tento údaj neviete poskytnúť prostredníctvom tohto formuláru, budeme ho následne zisťovať na ÚPVS za Vašej prítomnosti vtedy v deň zápisu.

Ak je Vaše dieťa v procese prijatia do špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, uveďte túto skutočnosť do poznámky. 

K zápisu je potrebné doniesť potvrdenie o plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Ak uvažujete, aby dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, uveďte túto skutočnosť do poznámky. 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa