Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Kabinet informatiky K
  Telocvičňa malá TVm
  Telocvičňa veľká TVv Rozvrh
  Učebňa - cvičná kuchyňa U-CK Rozvrh
  Učebňa - laboratórium fyziky LFYZ Rozvrh
  Učebňa - laboratórium chémie LCHEM Rozvrh
  Učebňa - multimediálna MMU
  Učebňa cudzích jazykov 1 UCJ1 Rozvrh
  Učebňa cudzích jazykov 2 UCJ2
  Učebňa informatiky 1 UINF1 Rozvrh
  Učebňa informatiky 2 UINF2 Rozvrh
  Učebňa technickej výchovy UTCHV Rozvrh

© aScAgenda 2023.0.1415 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.06.2023

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa