Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Kabinet informatiky K
  Telocvičňa malá TVm
  Telocvičňa veľká TVv
  Učebňa - cvičná kuchyňa U-CK
  Učebňa - laboratórium fyziky LFYZ
  Učebňa - laboratórium chémie LCHEM
  Učebňa - multimediálna MMU
  Učebňa cudzích jazykov 1 UCJ1
  Učebňa cudzích jazykov 2 UCJ2
  Učebňa informatiky 1 UINF1
  Učebňa informatiky 2 UINF2
  Učebňa technickej výchovy UTCHV

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.07.2022

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa