Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Kabinet informatiky K
  Telocvičňa malá TVm
Foto Telocvičňa veľká TVv
  Učebňa - cvičná kuchyňa U-CK
Foto Učebňa - laboratórium fyziky LFYZ
  Učebňa - laboratórium chémie LCHEM
  Učebňa - multimediálna MMU
  Učebňa cudzích jazykov 1 UCJ1
  Učebňa cudzích jazykov 2 UCJ2
  Učebňa informatiky 1 UINF1
  Učebňa informatiky 2 UINF2
Foto Učebňa technickej výchovy UTCHV

© aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.07.2020

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h, v čase prerušeného vyučovania od 9.00 h

Mapa