PRAVIDLÁ ŠKOLSKEJ SÚŤAŽE HLAVIČKA


Vedomostná súťaž "Hlavička" je organizovaná školou pre žiakov 2. - 4. ročníka a pozostáva zo všetkých oblastí života (matematika, slovenský jazyk, prírodoveda, geografia, šport, kultúra ........)

Priebeh súťaže

1.kolo: Triedne

Žiaci súťažia medzi sebou v rámci triedy, o najlepší výsledok. Dvaja, prípadne traja s najlepším výsledkom postupujú do školského kola. 1. kolo prebieha písomnou formou v triedach a ročníkoch.

2.kolo: Školské

Žiaci s najvyšším počtom bodov, postupujú do 2.kola – školského, kde súťaž prebieha spoločne elektronickou formou. Žiaci s najvyšším bodovým ohodnotením

postupujú do semifinále.

3. kolo: Semifinále 

Šesť až osem žiakov s najvyšším počtov bodov z druhého kola postupujú do semifinálového kola, dané kolo prebieha elektronickou formou. Traja súťažiaci z daného kola postupujú do finálového kola.

4. kolo: FINÁLE

Traja súťažiaci s najvyšším počtom bodov postupujú do finálového kola, kde súťaž prebieha verejne pred ďalšími žiakmi školy. Súťaž prebieha na interaktívnej tabuli, kde vysledky sa zobrazujú priebežne po jednotlivých otázkach.

Víťaz sa stáva HLAVIČKOU ŠKOLY

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)

Mapa