2010/2011

Slávnostné ukončenie školského roka

A dočkali sme sa. Po 10 mesiacoch učenia sa, skúšania, písania domácich úloh, priateľstiev, súťaží ale aj zábavy sa šk. rok 2010/2011 ukončil. Je to čas bilancovania a aj odmeňovania. O tom, že naši žiaci sú úspešní svedčí aj fakt, že si preberali ceny z rúk p. riaditeľa, resp. p. zástupkýň viac ako hodinu za výdatného potlesku ostatných žiakov školy. Za žiakov sa poďakovala pedagógom žiačka 9.A Petra Eškutová. Vyhodnotenie spríjemnili tanečníčky z 1. roč a zo3. a 4. ročníka, taktiež žiaci zo speváckych krúžkov My, muzikanti a Čížiček. Všetkým úspešným blahoželáme, držíme palce v ďalších súťažiach a prajeme príjemné a nezabudnuteľné prázdniny.

    
          


V spolupráci OK Košice sme zorganizovali 23.6.2011 Beh olympijského dňa

pre ZŠ – MŠ Košice III. Ako každoročný organizátori tohto skvelého  podujatia sa zúčastňujú Behu olympijského dňa všetci žiaci našej školy v rámci dňa Kalokagatie Víťazi jednotlivých ročníkov si odniesli diplomy a tričká.

     
 
  

 

 

 

 

 

    Aj takáto môže byť výtvarná výchova ...

Na hodine výtvarnej výchovy žiaci pracovali v lesoparku,kde tvorili lesnú žienku a lesného nužíčka z prírodnin

    

   Celomestská prehliadka projektov a ročníkových prác

Dňa 3.6.2011 zasadačku Magistrátu mesta Košíc zaplnili žiaci 6 základných škôl, ktorí prišli podporiť svojich spolužiakov pri prezentácii svojich ročníkových prác alebo projektov. Hlavným organizátorov bola ZŠ Krosnianska 4 a  mesto Košice. Na úvod zaznela hymna našej školy v podaní speváčikov pod vedením p. uč.Semanovej a  žiakom sa prihovoril a poprial im veľa úspechov primátor mesta R. Raši. V prvej časti prezentovali žiaci 1. stupňa a cenu divákov si odniesol Alex Uraz z 3.A, ktorý sa v svojej ročníkovej práci venoval mäsožravým rastlinám. Po krátkej prestávke nasledovalo druhé kolo, v ktorom odzneli príspevky 12 žiakov. Okrem našich žiakov sa zapojili aj žiaci zo ZŠ Park Angelinum, ZŠ Staničná 13, ZŠ Starozagorská 8, ZŠ Kežmarská 28 a ZŠ Bukovecká. Cenu poroty aj divákov získal Jakub Kupčík z 9.A , ktorý sa zaoberal modernými filmovými efektami. Medzi ocenený mi bol aj M. Dubinský zo 6.A a R. Melicher z V.A a zvláštnu cenu získala žiačka Júlia Kupčíková zo ZŠ Staničná, ktorá prezentovala svoje orchidey.V závere sa poďakoval za prácu všetkým účastníkom a pedagógom zástupca primátora p. L.Lazár.

       

   Deň plný hier a zábavy

Učiteľky I.stupňa a vychovávateľky ŠKD pri ZŠ Krosnianska 4 pripravili pre deti deň plný zábavy a hier pri príležitosti Dňa detí. 
 
Splnili podmienky olympijského festivalu detí a mládeže.
 
                     

 

   Prezentácie ročníkových prác - I. stupeň 

Triedne kola ročníkových prác na našej škole boli veľmi zaujímavé,poučné ale aj zábavné.

 

      
 

 

Dňa 25.5.2011  sa žiaci našej školy zapojili rôznymi športovými aktivitami - atletika, tanec, hudobné divadlo, volejbal, bedminton, basketbal, pohybové hry, futbal, florbal do podujatia Challenge day.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Štvorylka v meste

Dńa 20.5.2011 sa 56 žiakov našej školy zúčastnilo akcie v tancovaní štvorylky.

     

     1. miesto v celoslovenskej súťaži o olympizme      

K prioritným úlohám Slovenskej olympijskej akadémie, ktorá je zložkou Slovenského olympijského výboru, patrí olympijská výchova. Jednou z foriem propagácie olympijských myšlienok medzi našou mládežou je i pravidelné organizovanie vedomostnej súťaže o olympizme pre základné, stredné a vysoké školy. Vyhlasovateľom vedomostnej súťaže o olympizme pre základné  školy v roku 2011 je Slovenská olympijská akadémia.

 Celoslovenské finále vedomostnej súťaže sa uskutočnilo  9. mája 2011 v Žiline. Slovenský olympijský výbor ocenil družstvá na prvých troch miestach vo finálovej časti diplomom a vecnými cenami.

Žiaci našej školy získali 1. miesto.

 

 

 

   Hodina občianskej výchovy na Okresnom súde

Dňa 5.5.2011 sa žiaci VIII.C v rámci vyučovania občianskej výchovy zúčastnili na Okresnom súde v Košiciach na súdnom pojednávaní s vyučujúcou Mgr. G. Maľovou. 

   Dni mesta Košice      

Dňa 2.5.2011 sa žiaci I. stupňa sa zúčastnili pod vedenín Mgr.M.Juraševskej Kresby na asfalt pri príležitosti osláv Dni mesta Košice

       

   HOKEJ NA NAŠEJ ŠKOLE

Aj žiaci našej školy žijú blížiacimi sa MS v ľadovom hokeji. Interiér školy, každá trieda aj okná sú vyzdobené symbolmi týchto MS

      

   Slávik

Výsledky tejto súťaže nájdete na našej stránke v sekcii "úspechy žiakov"

       

   MAREC - MESIAC KNIHY  

Aj takéto krásne záložky vytvorili žiaci našej školy na hodine literatúry v rámci mesiaca knihy

    

   Beseda so spisovateľkou

Dňa 30.3.2011. sa v našej škole v rámci mesiaca knihy uskutočnila beseda so spisovateľkou Monikou Jankovčinovou. Autorka na nej predstavila svoju knihu David Breston a vzkriesenie Sajmonského sveta. Je to kniha z fantasy žánra, ktorá bude mať ešte 5 pokračovaní. Nakoľko 6. diel ešte nemá názov, p. spisovateľka žiakov vyzvala k aktívnemu spoluautorstvu prostredníctvom internetu. Zapojiť sa medzi "hľadačov" názvu 6. pokračovania môžete na stránke www. dotyky.sk. Opýtať sa p. spisovateľky na jej začiatky, získať rady ako začať ... môžete na facebooku a objednať si jej knihu môžete u p. uč. Leinsteinovej alebo priamo od autorky na jej e-mailovej adrese : monika.jankovcinova@gmail.com.  

  

   BURZA KNÍH

Týždeň od 14.3. – 18.3. 2011 sme na našej škole,  pri príležitosti mesiaca kníh, venovali  knihám a rozprávkam.

V dňoch 16. a 17.3. 2011 sme usporiadali BURZU KNÍH.  Každý žiak z ročníkov 1 - 4 mal možnosť do burzy prispieť knihou, ktorú prečítal, alebo o ňu už nemal záujem. Tieto knihy sa predávali za symbolickú cenu a žiaci si takouto formou mohli knihy vymieňať  a obohatiť si svoju knižnicu o pekné knižky. Táto akcia bola veľmi vydarená a tešila sa veľkému záujmu zo strany detí.  Nasvedčuje tomu aj počet predaných kníh. Spolu  sa ich predalo 248.

Vyvrcholením tohto týždňa bolo divadelné predstavenie, ktoré pre žiakov prvého stupňa pripravili ich kamaráti z divadelného krúžku Bodka, pod vedením p. uč. Obyšovskej.

Celú akciu zorganizovala p. uč. Davitková, Simková, Hudecová. 

     

   Minúta ticha ....        

22. 3. 2011 sa učitelia a žiaci našej školy stretli pri stĺpe mieru, aby si uctili pamiatku obetí katastrofy v Japonsku zapálením sviečky a minutou ticha. 

Semienka mieru, lásky a pokoja nevyklíčia len na mieste, kde ich zasejeme. Unášané silným vetrom letia cez hranice, oceány a svetadiely a zapustia korene v ďalekých krajinách. 

      

   Matematický klokan                 

1288 škôl a viac ako 56 000 žiakov oslávilo príchod jari riešením klokanovských úloh.Aj tohto roku sa 175 žiakov našej školy zapojilo do tejto celosvetovej súťaže a my veríme, že budú rovnako úspešní ako v minulom školskom roku. 

   

   Hviezdička         

Dňa 15.3.2011 sa na našej škole uskutočnila súťaž v speve, ktorá má už niekoľko ročnú tradíciu.  Súťažilo sa v 2 kategóriách a víťazmi sa stali :  

1. kategória 1.-4. ročník: 
1. miesto: Nikola Kovaľová, 4.B, 2. miesto: Simona Vrbová, 3.A, 3. miesto: Anthony Martin, 3.B

Cena poroty: Matúš Vysoký, 2.B, Alexandra Ivasenková, 5.B

2. kategória 5.-9. ročník: 
1. miesto: Sabína Brinská, 8.C,  2. miesto: Eliška Schavelová, 6.C, 
3. miesto: Saška Jevčáková, 5.D
Cena poroty: Romana Uličná, 7.C, Jakub Ivanecký, 6.A 

             

    Výstava mušlí v Botanickej záhrade.

Dňa 23.2.2011 sa žiaci 6.C, 7.A a 7.D zúčastnili na výstave mušlí , kde si pozreli viac ako 1000 ks exponátov z tropických morí a oceánov (Karibik, Pacifik, ...). Okrem nádherných mušlí morských ulitníkov si žiaci pozreli na výstave aj ulity suchozemských slimákov, koraly, ježovky, hviezdice, čeľusť zo žraloka a iné. Vystavované exponáty boli veľké od niekoľkých mm až po 45 cm

    

   Ukáž, čo vieš!

Dňa 15.2.2011 sa konalo v Centre voľného času Domino -  finálové kolo prírodovednej súťaže ,,Ukáž, čo vieš! “ Žiaci 3.A, B získali 6. miesto a žiaci 4. A, B získali  2. miesto  

  

   Obvodné kolo súťaže Šaliansky Maťko

Dňa 14.1.2011 sa konalo v Centre voľného času Domino -  obvodné kolo súťaže v prednese povesti ŠALIANSKY MAŤKO J.C. Hronského. Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci:

Simona Jacková z II.B triedy, ktorá získala v I. kategórii 1. miesto

Samuel Bednár  z V.B triedy, ktorý získal v II. kategórii 2. miesto

Obidvom žiakom  blahoželáme.
 

   VIANOČNÝ JARMOK  

                              

   PYTAGORIÁDA

Dňa 15.12.2010 a 16.12.2010 sa na škole konalo školské kolo 32. ročníka  Pytagoriády. Dúfame, že nadviažeme na úspech z minulého školského roku a opäť získame víťazstvo na celoslovenskom kole (v min. šk. roku - René Michal Cehlár - kategória P7)

         

   KALEIDOSKOP - vedecká hračka

Dňa 7. a 8.12. sa žiaci 6. ročníka zúčastnili v rámci hodiny fyziky výstavy KALEIDOSKOP - vedecká hračka v pristoroch Gymnázia sv. E. Steinovej , ktorú organizuje Vedecká hračka, občianske združenie, Banská Bystrica. Bola to výstava hračiek, hier, hlavolamov a neškodných experimentov, s ktorými sa žiaci mohli do vôle pohrať. Zároveň pri každej hračke bol popis a fyzikálny princíp. O tom, že sa žiaci dobre bavili svedčia aj fotky a strávené  takmer 2 vyučovacie hodiny v tejto "herni".

         

   Mikuláš na našej škole            

        

   Stela Brix opäť v škole

  Na našej škole sme 3. decembra privítali nádejnú a zároveň najmladšiu slovenskú spisovateľku - Stelu Brix. Keď prišla do triedy plnej žiakov a jej bývalých spolužiakov, vôbec nepripomínala spisovateľku panujúcu perom, ktorá sa nám prihovárala v knižke.

 Na otázku Aký je to pocit mať besedu vo vlastnej škole ? odpovedala s úsmevom "Je to divné, predtým som sedela v lavici a bála sa, že ma učiteľka vyvolá.. a teraz ani nie". Táto neobyčajná spisovateľka začala písať už ako 8- ročná. Mala totiž mladšiu sestru a písavala jej rozprávky a krátke poviedky. "Ako 10-ročná som spoznala román a raz, keď som sa nudila,  rozhodla som sa, že napíšem knihu," dodáva so smiechom. Podľa jej slov „ čím viac človek číta, tým lepší má potom spisovateľský prejav“ .Touto zásadou sa riadila od začiatku - pri každej návšteve našej školskej knižnice odchádzala s plným náručím kníh. Nanešťastie bol limit knižnice "iba" 5 kníh."Teraz si však už môžem požičať v našej knižnici naraz aj 25 kníh", povedala nám na besede. Dokonca si vraj raz spolu so sestrou odniesli z knižnice 40 kníh odrazu.

V súčasnosti navštevuje osemročné Gymnázium pre nadané deti v Bratislave, ktoré ju prostredníctvom krúžku tvorivého písania (mimochodom pod vedením samotného Daniela Heviera) v písaní podporilo . Práve teraz píše štvrtý diel svojej bohviekoľko-lógie a naháňa pri tom svojho pojašeného kocúra. "V budúcnosti by som sa rada venovala písaniu, ale neviem... je to ešte veľmi dlhá cesta", uzaviera Stela.

Tak teda, prajeme veľa šťastia ! :)

Spracovala: Soňa Vargová, VIII. A

     

   Tradičný basketbal ukončený

V pondelok 29.11.2010 o 14.30 zaznel záverečný hvizd posledného zápasu basketbalovej časti „Zober loptu nie drogy“ v Košiciach. Posledný deň sa niesol v napínavej atmosfére, hral sa skvelý basketbal a nakoniec si celkové prvenstvo z 20 škôl  vybojovala ZŠ Bruselská, druhé miesto ZŠ Krosnianska 4 a tretie miesto obsadila ZŠ Park Angelinum.  

   Stolný tenis                                                 

Dňa 24.11.2010 sa uskutočnila súťaž v stolnom tenise dievčat. Našu školu reprezentovali Daniela Vajková a Klaudia Rajdošová z 9.B, Mária Kapasná z 8.B a Nikola Bačová z 9.C. Obsadili krásne 1. miesto. Blahoželáme.

 

  

   Lomihlav

Dňa 19. 11. 2010 sa v CVČ Domino uskutočnil 10. ročník súťaže Lomihlav, ktorý pre žiakov 7. - 9. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií usporadúva Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci so Združením STROM. Na súťaži sa tohto roku zúčastnilo 47 družstiev z Košíc, Sabinova, Prešova, Michaloviec, Bardejova, Vranova nad Topľou, Popradu, Spišskej Novej Vsi.  Súťažiaci riešili 20 matematických úloh, 5 hlavolamov a 5 hádaniek. Našu školu reprezentovali 2 družstvá, ktoré obsadili prvé dve miesta. 1. miesto patrilo žiakom : Roman Staňo, Peter Vook, Miroslav Novák z 9.A a René Michal Cehlár z 8.A a 2. miesto obsadili Tomáš Daneshjo, Jakub Kupčík, Florián Hatala z 9.A a Jakub Genči zo 7.A

   Kreatívna hodina slovenského jazyka a literatúry

Pri počutí slov „vyučovacia hodina“ si väčšina ľudí predstaví učiteľku pred tabuľou, žiaci sedia v laviciach a píšu do zošitov. Ale hodina môže vyzerať aj celkom ináč. Môže začať tým, že si žiaci oblečú kostýmy, pripravia rekvizity a zopakujú scenár...

Tak to bolo aj v VI. A na hodine literatúry pri dramatizácii Zuzanky Hraškovie. Všetci žiaci sa na chvíľu stali hercami.  Svoje úlohy zvládli skvelo, niektorí aj dve. Ich výkonom nechýbala presvedčivosť.

 

 

   Kreatívna hodina výtvarnej výchovy  

Aj takto môžu vyzerať hodiny výtvarnej výchovy. Mgr. Marta Juraševská , ktorá je autorkou väčšiny fotografií na našom webe je aj vynikajúcou výtvarníčkou a jej kreativita, zručnosť, šikovnosť, túžba vytvoriť niečo krásne je pre deti nákazliva :-)

     

   Interaktívna hodina dejepisu 

10.11.2010 prišla skupina historického šermu Bojník z Prievidze, aby priniesla žiakom neštandardnú interaktívnu hodinu dejepisu pre obdobie stredoveku. Žiaci si mohli oťažkať stredoveké zbrane a vyskúšať si bremeno rytierskej helmy na svojej hlave. Okrem váhy jednotlivých častí brnenia sa dozvedeli napr. okrem iného aj o oblečení dámy v stredoveku a dôvodoch farebného zladenia s jej nápadníkom, zopakovali si vedomosti o križiackych výpravách ako aj zahrali stredovekú hru, po ktorej víťazi získali mince.

                 

   Slovo bez hraníc    

Mestská časť Košice - Staré Mesto v dňoch 8. a 9. novembra pripravila v poradí už 15. ročník recitačnej súťaže SLOVO BEZ HRANÍC. O súťaž je veľký záujem, svedčí o tom až takmer 200 prihlásených súťažiacich. Ani doba internetu a počítačov neovplyvnila záujem o knihu a recitáciu.Obzvlášť potešujúci je fakt, že napriek nemalej konkurencii, žiaci našej školy získali krásne umiestnenia. Srdečne blahoželáme!

V 1. kategórii - poézia získala 1. miesto Simonka Jacková z II.B a v próze získal Cenu poroty Alex Uraz z III.A. V 2. kategórii sa stala víťazkou  Roxana Rajtáková zo VI. A a v 3.kategórii obsadila 3. miesto Faustína Michaela Ciprusová z IX. A .  

 

  Bedminton

Dňa  9.11.2010  sa uskutočnila súťaž mladších žiakov v bedmintone. Školu reprezentovali : Nina Prigancová, Radka Tabačková, ktoré sa umiestnili na 3. mieste a za chlapcov hájili dobré meno školy Róbert Šándor a Benjamín Mravec, ktorí sa umietnili na 2. mieste    

          

  AMNESTY INTERNATIONAL

Dňa 5.11.sa žiaci 6.C (28.11. žiaci 6.A,B) zúčastnili workshopu spoločnosti AMNESTY INTERNATIONAL. Koordinátori Viktor a Marko veľmi pútavým spôsobom vysvetlili potrebu vzniku, pôsobenia a funkciu spoločnosti AMNESTY INTERNATIONAL, a potom formou hry poukázali na základné ľudské práva a slobody, dôležitosť rešpektu, tolerancie a  spoluprácevšetkých členov skupiny  pre rozvoj skupiny - spoločnosti.

                   

   Dobšinského Košice

Dňa 26.10.2010 sa konal v CVČ MIKÁDO krajský matičný festival v prednese pôvodnej slovenskej ľudovej rozprávky pod názvom DOBŠINSKÉHO KOŠICE. Súťažilo viac ako 80 súťažiacich v 3 kategóriách. Medzi ocenenými bola aj naša žiačka Sabína BRINSKÁ z VIII.C, ktorá získala vo svojej kategórii CENU POROTY.

 

  Plavecká štafeta mesta Košice

Dňa 18. 10 .2010 reprezentovali žiaci Mojmír Benko z IX. C, Katarína Blanárová z VIII. C, Zuzana Javorská z VIII. C, Andrea Buricová z VIII. C, Simona Eperješiová taktiež z VIII.C, a žiaci VII. C : Laura Királyová, Viktória Smoradová, Jakub Miščo a Jozef Petro, našu školu v mestskej plaveckej štafete

                

   Cvičenie v prírode

Dňa 24.9.2010 vymenili žiaci školské lavice za krásne slnkom zaliate lúky areálu Anička.

        

  Uvítanie prvákov

Dňa 2.9.2010 sme v átriu školy prijali do radov našich žiakov 61 prváčikov.

   

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa