2015/2016

IT Valley oceňovala úspešných programátorov a matematikov

IT Valley oceňovala úspešných programátorov a matematikov

V utorok 21. júna v priestoroch T-Systems Slovakia v Košiciach sa žiaci Norbert Micheľ, VIII.A a Jakub Manzák, VIII.B zúčastnili slávnostného oceňovania žiakov a študentov základných a stredných škôl za ich úspechy v matematických a informatických súťažiach. Študentov a pedagógov privítala výkonná riaditeľka Košice IT Valley. Čestné uznanie si prevzali z rúk viceprezidenta T-Systems Slovakia, vedúceho katedry Fakulty elektrotechnického inžinierstva a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach, a dekana Prírodovedeckej fakulty na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ocenení si v závere ešte pozreli priestory spoločnosti T-Systemms, kde im svoju prácu priblížili zamestnanci z oddelenia Telekom IT.

Pozrite si fotogalériu...

Športové dopoludnie

Športové dopoludnie

21. júna 2016 sme pre žiakov I. stupňa v rámci olypijského dňa pripravili športové dopoludnie. Na školskom dvore a multifunkčom ihrisku  deti mali možnosť vyskúšať si rôzne športové i zábavné disciplíny a to až na desiatich stanovištiach. Počasie bolo príjemné a tak sa deti dosýtosti vyšantili :)

Pozrite si fotoalbum...

COMET PURPLE 2016

Do tejto medzinárodnej súťaže sa zapojili 6 žiaci našej školy – M.Hanus, R. Sabovčík, P. Paľovčík z 9.A a M.Masrna, R. Lascsák a M. Tarča z 9.B a vytvorili tím ZEMEDYM. Súťaže sa zúčastnilo 3188 tímov z 59 krajín sveta. Náš tím sa v svojej kategórii - stredne veľké základné školy - umiestnil na 19. mieste v medzinárodnom rebríčku (17 správnych úloh z 20) a na 1. mieste na Slovensku.

Pangea 2016

Pangea 2016

Pangea je celoeurópska matematická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl. Každá kategória pozostáva z dvadsiatich piatich úloh, na ich vyriešenie je určených 45 minút. Tohto roku sa Pangey zúčastnio na Slovensku 9184 žiakov zo 7. ročníka, 8895 žiakov z 8. ročníka a 7797 žiakov z 9. ročníka. Do finále sa dostali žiaci 7. ročníka, ktorých výsledky dosiahli minimálne 88% úspešnosť , ôsmaci museli mať aspoň 76% úspešnosť a postupujúci deviataci museli mať minimálne 80% správnych odpovedí. Z našej školy sa do celoslovenského finále prebojovali 4 siedmaci (A.Čabrák, M.Masrna, M.Vysoký a J. Birka), 4 ôsmaci (T.Miščík, J.Richnavský, M.Kánássy, N.Micheľ), a 5 deviataci (M.Hanus, M.A.Gbúr, M. Masrna, R. Lascsák, R. Sabovčík). 

Tohtoročné finále súťaže sa konalo 2. júna 2016 v aule Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave . Naši žiaci si opäť počínali veľmi úspešne a získali: 

Kategória 7. roč. : 1. miesto : Matúš Masrna VII.
Kategória 8. roč. : 2. miesto : Martin Kánássy VIII.B
Kategória 9. roč. : 1. miesto : Martin Albert Gbúr IX..A

Najúspešnejší riešitelia si prevzali diplomy a tablet z rúk ministra školstva prof. Ing.Petra Plavčana, CSc. 

Pozrite si foto...

Ako sa plnia detské sny

Ako sa plnia detské sny

Spevom a smiechom prežili Medzinárodný deň detí žiaci 5. - 9. ročníka, ktorí sa v stredu 1. júna 2016  zúčastnili muzikálu pod názvom "Ako sa plnia detské sny." Spolu s účinkujúcimi žiakmi ZUŠ si zaspievali veselé muzikálové pesničky.

Deň detí

Deň detí

Sviatok detí sa na našej škole oslavuje rôzne. Tento rok sme pre naše deti pripravili vystúpenie divadelnej a šermiarskej skupiny Aramis. Vystúpenie deti nielen pobavilo, ale prispelo i k rozvoju poznania histórie.

Srdečne ďakujeme rodičom našich žiakov, Zdenke Dvořačkovej a Pavlovi Valouchovi.

Pozrite si fotoalbum...

Štvorylka

Štvorylka

Dňa 20.5.2016 Košice opäť roztancovala Štvorylka a naša škola nemohla chýbať.Štyridsať nadšených tanečníkov podporilo túto úžasnú akciu.

fotogaléria...

Deň mlieka

Deň mlieka

Na ZŠ Postupimská sa dňa 18. mája 2016 konalo veľmi príjemné a zábavné dopoludnie zároveň. Spolu s ochutnávkou mliečnych jedál, produktov i výrobkov súťažilo 5 družstiev základných škôl, ktoré odbornej porote predstavili svoje projekty i literárnu tvorbu venovanú výlučne mliečnym výrobkom. Nechýbal ani mliečny drink. Družstvá sa museli popasovať nielen s kvízovými otázkami, ale ukázali aj svoje zručnosti pri ozdobovaní dezertu či chuťoviek. Celé podujatie spestril spev, tanec i hra na hudobných nástrojoch. Našu školu reprezentovali žiaci zo VII.A triedy Adam Čabrák, Matúš Vysoký, Matúš Bucher, Ivana Benešová, Simona Jacková a 10 žiakov z III. A a III.B triedy.

A ako sme obstáli?

1. miesto: za projekt „Mliečne kráľovstvo“
2. miesto: za literárnu tvorbu o mliečnych výrobkoch
3. miesto: za celkový súčet všetkých disciplín

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a BLAHOŽELÁME!

Pozrite si fotoalbum...

"Koncertík" Mariána Čekovského

"Koncertík"  Mariána Čekovského

16. mája 2016  navštívil našu školu známy muzikant Marián Čekovský. Veľká telocvičňa sa na jednu hodinu zmenila na koncertnú sálu, v ktorej vystúpil nielen slávny muzikant so svojimi hudobníkmi, ale aj naše spevácke talenty - žiaci našej školy. V závere programu nechýbalo fotografovanie s hudobníkmi a autogramiáda. 

Pozrite si fotoalbum...

Baby basketbal

Baby basketbal

V rámci Olympijského festivalu deti a mládeže Slovenska sa dňa 11. mája 2016  konalo v telocvični našej ZŠ športové popoludnie pre žiakov  1. - 4. ročníka. V dvoch etapách mali možnosť vyskúšať si svoje fyzické schopnosti nielen v basketbale, ale aj v rôzných súťaživých  štafetových hrách. Spokojnosť našich žiakov hovorí za všetko.

Pozrite si fotoalbum...

Prezentácie ročníkových prác na I. stupni

V dňoch 2. - 10. mája 2016 prebiehali na I. stupni v špeciálnych triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním triedne kolá ročníkových prác. Pri prezentácii žiaci preukázali nielen dostatočné teoretické vedomosti, ale aj svoj názor, myslenie a postreh. Po vyhodnotení triedneho kola boli  "najlepší žiaci " nominovaní do ročníkového kola.

Pozrite si fotoalbum...

Konferencia žiakov so všeobecne intelektovým nadaním

Konferencia žiakov so všeobecne intelektovým nadaním

29.apríla 2016 prebehla na našej škole malá vedecká konferencia, pri ktorej žiaci 5. - 8.ročníka z tried so všeobecným intelektovým nadaním prezentovali svoje ročníkové práce. Pracovalo sa v 9 tematických sekciách.


Sekcia

Cena poroty

Cena divákov

  1 - Geografia

Ján Richnavský, VIII.B Ján Richnavský, VIII.B

  2 - Spoločnosť

Matúš Vysoký, VII.A Adam Čabrá, VII.A

  3 - Biológia

Martin Gubík, VI.A Simona Horváthová, VIII.A

  4 - Informatika

Matúš Masrna, VII.A Sára Lemesanyi, VII.A

  5 - História

Matej Kundrík, V.A Samuel Albrecht, VIII.A

  6 - Fyzika

Samuel Elischer, VII.A Martin Kánássy, VIII.B

  7 - Šport

Jakub Vertaľ, VIII.B Jakub Vertaľ, VIII.B

  8 - Životný štýl

Klára Hricová, VIII.A Klára Paľuvová, VII.A

  9 - Literatúra a umenie

Barbora Gbúrová, VI.A Damián Baňačkai, VIII.A

Viac informácií o ročníkových prácach ako aj práce žiakov si môžete pozrieť na stránke "Konferencie žiakov so všeobecne intelektovým nadaním". 

Pozrite si foto

Deň Zeme

Deň Zeme

22. apríla 2016 sme si ako každý rok pripomenuli Medzinárodný deň Zeme. Do osláv sa žiaci zapojili už o deň skôr, keď zeleným oblečením a spoločnou selfie fotografiou spropagovali potrebu chrániť to najvzácnejšie, čo máme – našu Zem. Počas predchádzajúcich dní sa žiaci oboznámili s hlavnými ekologickými problémami a možnosťami ich riešenia. Spoločne s triednymi učiteľkami sa zamysleli, ako by mohli prispieť k ochrane životného prostredia. Žiaci prvého stupňa v rámci jednotlivých tried vytvorili zoznam piatich „dobrých skutkov,“ktorými sa podieľali na ochrane prírody. Vytvorením originálnych plagátov a projektov poukázali na zásadné environmentálne problémy súčasnosti. „Ekobásničkami“ a opätovným využitím odpadového materiálu dali najavo, že im osud našej planéty nie je ľahostajný.

Pozrite si fotoalbum...

English day

English day

Dňa 19. a 20. apríla 2016 prebiehalo na 1. stupni projektové vyučovanie pod názvom English Day. Cieľom tohto projektového dňa bolo, aby si žiaci zdokonalili svoje jazykové zručnosti v jednotlivých predmetoch a v reálnych situáciách. Anglický jazyk bol integrovaný do rôznych predmetov, ako napríklad matematika, prírodoveda, vlastiveda, informatická či výtvarná výchova. Vyučovanie prebiehalo metódou CLIL a rôznymi hravými formami vyučovania – súťažami, hraním rolí, dramatizáciou, „TPR“ aktivitami, vytváraním a prezentovaním projektov a pod. Výsledkom projektového dňa bola spokojnosť žiakov a upevnenie ich pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku.

Pozrite si fotoalbum...

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

V dňoch 1. - 2. apríla 2016 sa konal zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017. Budúci prváci sa popasovali s úlohami, ktoré musí zvládnuť každý, kto chce prekročiť bránu nášho Školského kráľovstva. Za odmenu si domov odniesli pamätný list s kľúčom od nášho kráľovstva a darčeky, ktoré im venovali starší kamaráti.

Tešíme sa Vás v septembri!

Pozrite si fotoalbum...

Zelená pre školstvo

Zelená pre školstvo

V piatok 1. apríla  2016 obliekli rodičia svoje deti do zelenej farby. Vyučovanie sa nieslo v duchu hesla: Nech je školstvo prioritou! A nie je to 1. apríl! Pedagógovia si pripli zelené stužky a spoločne s rodičmi vyzývajú vládnych úradníkov k tomu, aby školstvo bolo skutočnou prioritou.

Pozrite si fotoalbum...

Veľká noc na našej škole

Veľká noc na našej škole

Deň pred veľkonočnými prázdninami sa na I. stupni konal projektový deň pod názvom Slovenská Veľká noc. Celé dopoludnie sme sa venovali tradíciam a veľkonočným zvyklostiam na Slovensku. Deti vyrábali rôzne dekoračné predmety, maľovali kraslice a pani učiteľky pripravili výstavku tých najkrajších prác žiakov.

Pozrite si fotoalbum...

Burza kníh

Burza kníh

V dňoch 15. až 17. marca 2016 sme pri príležitosti mesiaca kníh usporiadali na našej škole BURZU KNÍH.  Každý žiak z ročníkov 1-9 mal možnosť do burzy prispieť knihou, ktorú už prečítal, alebo o ňu už nemal záujem. Potom sa tieto knihy predávali za symbolickú cenu a žiaci si takouto formou mohli knihy vymieňať  a obohatiť si svoju knižnicu o pekné knižky. Táto akcia bola veľmi vydarená a tešila sa veľkému záujmu zo strany detí.  Nasvedčuje tomu aj počet predaných kníh. Na prvom stupni  ich spolu bolo 420 . Knihy sa predali v celkovej hodnote 340 EUR. Na druhom stupni v celkovej hodnote 312 EUR.

Kúpou knihy sa každý žiak zapojil do súťaže o novú knihu. Stačilo správne vyplniť dotazník.

Tentoraz sa šťastie usmialo na:

Sáru Helebrandovú z III.D

Samuela  Heidechera  zo IV.C

Júliu Nagyovú zo IV.D

 

Srdečne blahoželáme!

Všetkým učiteľom, ale aj žiakom ďakujeme  za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie vydarené akcie.

Pozrite si fotoalbum...

Exkurzia na MÚ Dargovských hrdinov

Exkurzia na MÚ Dargovských hrdinov

Netradičnú hodinu vlastivedy prežili žiaci 2. ročníka našej školy, keď sa 17. marca 2016 stretli na MÚ Dargovských hrdinov so starostom Mgr. Jozefom Andrejčákom.

Zvedavých a všetečných otázok veľa bolo, pán starosta zvládol 1. kolo.

Pozrite si fotoalbum...

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

17. marca 2016 v popoludňajších hodinách otvorilo Školské kráľovstvo svoje komnaty všetkým budúcim prvákom a ich rodičom. Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj tento rok sa šikovní škôlkari popasovali s úlohami, ktoré si pre nich pripravili milé pani učiteľky a vychovávateľky. Deti prešli všetkými komnatami Školského kráľovstva a odniesli si nielen "vstupenku" s veselými pečiatkami za splnenie úlohy, ale aj pocit, že školy sa vôbec nemusia báť. Určite nie ten našej :-)

Pozrite si fotoalbum...

Divadelné predstavenie Polepetko

Divadelné predstavenie Polepetko

Žiakom 1. - 4. ročníka  sa prišli 7. marca 2016 predstaviť herci z divadla Clipperton s rozprávkou Polepetko, pri ktorej sme sa všetci dobre zabávali a užívali si skvelé herecké výkony. Žiaci hercov odmenili silným potleskom. Tešíme sa na nich aj nabudúce!

Pozrite si fotoalbum...

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka

"Tichá noc, svätá noc "... i táto najznámejšia a najkrajšia koleda znela posledný deň pred vianočnými prázdninami na vianočnej besiedke, ktorú každoročne pripravujú učitelia so žiakmi I. stupňa. Krásny vianočný program plný kolied, básničiek, vinšov, tancov a krásnych slov vytvoril úžasnú vianočnú atmosféru.

Veselé Vianoce!

Pozrite si fotoalbum...

Projektový deň - Vianoce

Projektový deň - Vianoce

Posledný deň pred najkrajšími sviatkami roka sme sa venovali v rámci projektového vyučovania téme Vianoce. Zvyky, tradície, koledy, vinše, darčeky, zdobenie perníkov, vyrábanie ozdôb, písanie vianočných pozdravov, odovzdávanie darčekov... To boli podtémy a aktivity, ktorým sa žiaci a učitelia venovali počas dopoludnia. Završením projektového dňa bola vianočná besiedka a pravá vianočná nálada.

Pozrite si fotoalbum...

Ekostromčeky

Ekostromčeky

Tak ako každý rok, aj teraz žila naša škola vianočnou atmosférou. Ale ani v týchto dňoch sme nezabudli na potrebu chrániť prírodu. Ku klasickým vianočným stromčekom sme pridali ešte ďalšie - ekologické. Zaslúžili sa o to žiaci prvého stupňa, ktorí vytvorili nádherné a originálne vianočné ekostromčeky. Odmenou za ich tvorivú prácu bol hlavne dobrý pocit z opätovného využitia odpadového a prírodného materiálu. Vianočné ekostromčeky boli vďaka ich jedinečnosti neprehliadnuteľnými a všetci si ich mohli obzrieť na 2. poschodí.

Pozrite si fotoalbum...

Mikulášsky deň

Mikulášsky deň

"Prišiel k nám Mikuláš, priniesol nám čokoládu aj koláč..." 

Pozrite si fotoalbum...

Beseda so spisovateľkou Toňou Revajovou

Beseda so spisovateľkou Toňou Revajovou

30. novembra 2015 našu školu navštívila spisovateľka Toňa Revajová. Besedu so spisovateľkou organizovala Knižnica pre mládež mesta Košice v rámci projektu Vianočná knižka sa otvára. Besedy sa zúčastnili naši štvrtáci. Spisovateľka sa s nimi podelila o radosť z čítania a písania kníh i o tom, kde čerpá námety pre svoje knihy.

Pozrite si fotoalbum...

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Farebný týždeň bol nielen týždňom plným farieb, ale aj týždňom, v ktorom sa snívalo, odpúšťalo, darovalo... Na každý deň v týždni sme mali určenú farbu oblečenia a hodnotu, ktorú sme v ten deň rozvíjali viac, ako inokedy. S každou hodnotou prebiehali aktivity, ktoré pani učiteľky realizovali so žiakmi počas vyučovacích hodín.

Pozrite si fotoalbum...

Halloweenska noc

Halloweenska noc

Žiaci III. D triedy sa dňa 28.10.2015 zabávali na Halloweanskej noci v CVČ na Charkovskej ulici. Vyrezávali spolu tekvice, tancovali v maskách, súťažili i športovali.

Pozrite si fotoalbum...

Návšteva z CMŠ Krosnianska 6

Návšteva z CMŠ Krosnianska 6

V stredu 28.10.2015 sme v našej škole privítali predškolákov z CMŠ Krosnianska 6. Spoločne čítali písmenká, písali ich na tabuľu... Prváci im ukázali svoje zošity a pochválili sa, čo sa od septembra naučili. Spoločnú hodinu si užili škôlkári i prváci. Tešíme sa nabudúce!

Pozrite si fotoalbum...

Na návšteve v MŠ Mánesova

Na návšteve v MŠ Mánesova

Pokojné, milé a obohacujúce bolo dopoludnie žiakov II.A triedy s predškolákmi MŠ na Mánesovej ulici. Zo srdca ďakujeme aj za plné brušká. Veríme, že divadielko o myškách potešilo vaše ušká.

Pozrite si fotoalbum...

Futbalový turnaj

Futbalový turnaj

V sobotu 24. októbra 2015  ZŠ Krosnianska 4 v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku, MČ Dargovských hrdinov a Olympijskom klubom Košice sme zorganizovali futbalový turnaj pri príležitosti 70. výročia II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. Sprievodnou aktivitou turnaja bola beseda na tému II. sv. vojny. Turnaj prebehol v príjemnej športovej atmosfére. Výsledky viď. výsledková

Pozrite si fotoalbum...

Exkurzia v závode KIA MOTORS Slovensko

Dňa 24.10. 2015 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie v továrni na výrobu automobilov značky „KIA“ v Žiline. Akciu zorganizoval a finančne sponzoroval klub SOROPTIMIST, s ktorým máme už niekoľkoročnú spoluprácu.

Žiakov privítal hovorca KIE, ktorý v úvode premietol  krátky spot a prezentáciu o vzniku, histórie a štatisktikách ich fabriky. Potom nasledovala prehliadka závodu. Všetci účastníci dostali ochranné okuliare a načúvadlá a mohla sa začať samotná prehliadka. Za plnej prevádzky prišli žiaci do zvarovne, kde jazdili  vysokozdvižné vozíky s dielmi. Prácu ľudí nahrádzali roboty. Žiaci z toho, čo videli, boli unesení. Potom sa presunuli do kompletizačnej haly, kde pracovali roboty aj ľudia. Presnosť robotov pri vsádzaní palubovky alebo podvozkov bola priam zarážajúca. Pred očami našich žiakov prvýkrát štartovali úplne nové autá, ktoré ešte museli prejsť  kontrolou. Žiaci videli jednu z prvých Kií Sportage štvrtej generácie.

Ďakujeme klubu SOROPTIMIST, ( jeho p. prezidentke, Ing. A. Sinayovej), ktorý nám túto zmysluplnú akciu pripravil aj sponzoroval.

S vďakou Riaditeľstvo ZŠ a žiaci 9.ročníka.

Pozrite si fotogalériu...

Ľ. Štúr - 200. výročie - vernisáž výstavy

Dňa 21.10.2015 sme sa zúčastnili vernisáže výstavy pri príležitosti 200.výročia narodenia vedúcej osobnosti slovenského národného života, zakladateľa modernej slavistickej vedy Ľudovíta Štúra v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Naši žiaci otvárali výstavu svojím kultúrnym programom - Tereza Pažinová, V.A, Pavol Komloš, V.A, Branislav Knap, VI.A, Adam Čabrák, VII.A, Jaroslav Birka, VII.A, Samuel Elischer, VII.A, Sára Lemesányiová, Lucia Bodová, IX.C, Michaela Kocurová, IX.C, Na klavíri žiakov doprevádzala a program pripravila Mgr. Marcela Szathmáryová.

Pozrite si foto...

Správna voľba povolania

Dňa 21.10.2015 sa žiaci 9.ročníka zúčastnili workshopu "Správna voľba povolania", ktorý každoročne organizuje Košický samosprávny kraj v spolurpáci s mestom Košice. Na tomto podujatí venovanom profesnej orientácii sa prezentovali všetky stredné školy mesta a žiaci tak mali možnosť si pozrieť ich odbory, rozprávať sa so študentmi a žiakmi stredných škôl. Naši deviataci tak mali možnosť usmerniť svoje rozhodnutie o svojom ďalšom smerovaní.

Školské kráľovstvo

Školské kráľovstvo

Školské kráľovstvo opäť otvorilo svoje brány a prijalo 72 nových prvákov. Slávnosť to bola prekrásna! Krásne slová, spev, tanec... a nechýbala ani hymna školy. Všetkým prvákov želáme, aby sa im v našom krásnom kráľovstve darilo!

Pozrite si fotoalbum...

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Dňa 15.10.2015 sa žiaci VI.C a VII.B zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Mali tak možnosť nielen sa zdokonaľovať v cudzom jazyku, zvyšovať si slovnú zásobu, ale aj overiť si svoju schopnosť porozumieť slovu v originálnom jazyku.

Zdravý životný štýl

Zdravý životný štýl

Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému  a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda.
Práve preto si každoročne 16. októbra pripomíname Svetový deň výživy.
Pri tejto príležitosti sme pozvali do našej školy pani Fabiánovú a pani Gregovú z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Obe lektorky pútavou a vekuprimeranou formou oboznámili a upozornili deti na zdravé a nezdravé potraviny a ich vplyv na vývoj a rast detského organizmu.
Vysvetlili deťom zásady zdravej výživy, zdravého životného štýlu.
Deti mali možnosť klásť otázky,na ktoré im pani lektorky rady odpovedali.

Pozrite si fotoalbum...

Svetový deň výživy

Svetový deň výživy

16. októbra 2015 si žiaci a pedagógovia pripomenuli Svetový deň zdravej výživy rôznymi aktivitami, ktoré napomáhali k zdravej životospráve. Počas tohto dňa si žiaci mohli vypočuť rozhlasovú reláciu, rôzne prezentácie o vitamínoch, o správnych zásadách stravovania a pohybe. Vyrábali „Ovocníčkov“ a „Zdravkov“ ,  vytvárali Pyramídu zdravia a plagáty zdravej výživy, vypracovali rôzne pracovné listy na tému Zdravie. Svoje vedomosti si overili prostredníctvom vedomostného kvízu, pripravili si zdravé zeleninové a ovocné šaláty, zeleninové nátierky a ovocne šťavy,  do ktorých sa aj s veľkou chuťou pustili. Len pestrá a zdravá  strava dopĺňa nášmu organizmu potrebné živiny a energiu. Nezabudnime však, že všetko treba jesť s mierou. Stará ľudová múdrosť vraví:„Raňajky zjedz sám, obed si rozdeľ s priateľom a večeru daj nepriateľovi.“

Pozrite si fotoalbum...

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa