Výtvarná výchova (výchova umením)

2017/2018

Vesmír očami detí

Koncom februára sme sa zúčastnili desiatimi prácami žiakov 6.-8. ročníkov okresného kola celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí“. 19. marca 2018 sa konala vernisáž výstavy v elokovanom pracovisku CVČ na Popradskej 86 v Košiciach. Práca Barbory Gbúrovej, žiačky VIII.A triedy, postúpila do celoslovenského kola. Žiačke blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.


Olympijský oheň v nás

Naša škola sa zapojila do výtvarnej súťaže o olympizme, ktorú vyhlásil Slovenský olympijský výbor na tému: „Olympijský oheň v nás“.

Jej cieľom bolo netradičnou formou pritiahnuť pozornosť mládeže smerom k olympijským hodnotám a ideálom. Účastníkov súťaže zároveň olympijský výbor vyzval: Vyjadrite svoju podporu slovenským športovcom, členom Slovenského olympijského tímu na XXIII. zimných olympijských hrách v Pjongčangu!

Z vybraných výtvarných prác bude pripravená mozaika, ktorá bude zdobiť spoločné priestory Slovenského olympijského tímu v Olympijskej dedine v Pjongčangu.

 

Do súťaže sa zapojilo spolu 192 škôl na Slovensku. Celkovo bolo do súťaže zaslaných rekordných 1770 prác, z toho 918 výkresov v  I. kategórii žiakov do 10 rokov. A práve spomedzi nich sa na jednom z dvoch 1. miest umiestnila žiačka našej školy – Liliana Pavurová z 1. C triedy. Veľmi sa z toho tešíme a blahoželáme!

Vyhodnotenie súťaže si môžete pozrieť aj na www stránke Olympijského výboru Slovenska

 

Ochranárik čísla tiesňového volania

 

1. decembra 2017 sa uskutočnila vernisáž žiackych výtvarných prác spojená s vyhodnotením okresného kola celonárodnej výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Aj naša škola sa zapojila do tejto súťaže a odmenou nám bol úspech našej žiačky Niny Pacholskej zo VI.B triedy, ktorá sa umiestnila na III. mieste.

 

Fresh healthy living

 

Do 16. 10. 2017 sme pripravovali žiacke výtvarné práce na  obvodnú súťaž „Fresh healthy living“, ktorú organizoval Fresh plus v rámci Sídliska dargovských hrdinov v Košiciach spolu s MÚ. My sme sa zapojili do súťaže prácami žiakov 5. - 8. ročníkov. 22. 10. 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže. Ocenené boli práce Petry Chomovej zo VII.A, Margaréty Bereckej z VIII.B a Natálie Klimovej z VIII.C. Margaréta Berecká získala aj 1. cenu starostu MČ a Natália Klimová 3. cenu. Oceneným gratulujeme.


 

 

 

Zimná kalokalgatia

Organizátori Zimnej kalokalgatie 2017 - medzinárodnej olympiády detí a mládeže v oblasti výtvarnej tvorby vyhlásili 17.03.2017 na Štrbskom plese výsledky výtvarnej súťaže. V rámci kategórie 1.4. ročníka získala Alexa Horváthová, žiačka 4. D triedy 3. miesto.

Kolorit slovenského ornamentu

Začiatkom marca sme poslali 16 výtvarných prác žiakov ročníkov 5.-9 .do výtvarnej súťaže „Kolorit slovenského ornamentu.“ Súťaž bola organizovaná Súkromným etnografickým múzeom Humno v Košiciach, Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Miestnym odborom a Domom Matice slovenskej v Košiciach pod záštitou primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 4. mája 2017 v rámci Dní mesta Košice. Naša žiačka VI.A Petra Chomová úspešne reprezentovala našu školu. Získala 3. miesto.

 

Blahoželáme a prajeme žiačke ďalšie úspechy.

Pozrite si fotoalbum

Kde som ja - tam je moja vlajka

Ukrajinské mediálne krízové centrum, s podporou Administrácie prezidenta Ukrajiny vyhlásilo detskú výtvarnú súťaž "Kde som ja - tam je moja vlajka" pre deti z Ukrajiny žijúcich v zahraničí. Súťaže sa zúčastnilo 86 detí z 23 krajín. Do finále bolo vybraných 16 prác, vrátane obrazu "Angel z Košíc", ktorý namaľovala naša žiačka Bogdanka Studenková zo IV.A triedy. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 6. apríla 2017 za účasti Prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka v priestoroch Galérie Administrácie prezidenta Ukrajiny. 

Pozrite si fotoalbum...

Prevencia, stop drogám

Prevencia, stop drogám

V mesiaci január v rámci protidrogovej prevencie prebehla na našej škole školská výtvarná súťaž ,,Prevencia, stop drogám". 31.1.2017 nainštalovali p. uč. Dvoržáková a Tomčáková v priestoroch školy výstavu výtvarných prác žiakov 5.-9. ročníkov, ktoré so žiakmi pripravila p. uč. Tomčáková. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 5. – 7. ročník  a 8. – 9. ročník. 7. 2. 2017 porota vybrala víťazné práce. V kategórii 5. – 7. ročník sa umiestnili na I. mieste Margaréta Berecká zo VII.B, na II.mieste Rebeka Staneková z V.B a na III. mieste Elena Hanusová zo VII.A. V kategórii 8. – 9. ročník I. miesto získala Eva Tutková z IX.B, II. miesto Lucia Macková z VIII.B a na III. mieste sa umiestnil Sebastián Ivan z IX.C.

Pozrite si fotoalbum

Ochranárik

Ochranárik

1. decembra 2016 sa uskutočnila vernisáž žiackych výtvarných prác spojená s vyhodnotením IV. ročníka okresného kola celonárodnej výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Aj naša škola sa zapojila do tejto súťaže a odmenou nám bol úspech našich žiakov. Rebeka Staneková z V.B triedy sa svojou prácou umiestnila na 1. mieste a žiak VII.B triedy Filip Šašala sa umiestnil na 3. mieste. Víťazné práce postúpili do národného kola. Víťazom srdečne blahoželáme!

Pozrite si fotoalbum

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa