TESTOVANIE


 

Celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka

termín: 22. 03. 2023 ( streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra

náhradný termín: 04. 04. 2023

Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Harmonogram pre riadny termín
Harmonogram pre riadny termín (žiaci so zdravotným znevýhodnením zaradení do I. skupiny)
Harmonogram pre riadny termín (žiaci so zdravotným znevýhodnením zaradení do II. skupiny)

Všetky informácie o Testovaní 9 sú zverejnené na stránke:
https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2023/4840:1-A810 sa v školskom roku 2022/2023 ruší externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl - Testovanie 5 2023 (T5 2023).

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa