TESTOVANIE


 

Celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka

termín : 22. 03. 2023 ( streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra

náhradný termín : 04. 04. 2023

Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Informácie o Testovaní 9 sú zverejnené na stránke :

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

termín : 17. 05. 2023 ( streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra

Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Informácie o Testovaní 5 sú zverejnené na stránke :

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa