9. ročník


Dôležité termíny pre žiakov 9. ročníka

TESTOVANIE 9 – 2020

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky

            TERMÍN: 01. 04. 2020  (streda)

            NÁHRADNÝ TERMÍN: 15. 04. 2019 a 16. 04. 2020 (streda, štvrtok)

Prihlášky na stredné školy - talentové skúšky

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

            TERMÍN: do 20. 02. 2020 

Základná škola odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

            TERMÍN: do 28. 02. 2020 

Talentové skúšky

            TERMÍN: 15. 03. - 30. 04. 2020

Prihlášky na stredné školy

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi školy na ostatné učebné a študijné odbory vrátane 8 –ročných gymnázií

            TERMÍN: do 10. 04. 2020

Základná škola odošle prihlášky na stredné školy a osemročné gymnázia

            TERMÍN: do 20. 04. 2020 

Prijímacie skúšky na SŠ

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok vrátane 8 – ročných gymnázií        
            TERMÍN: 11. 05. 2020  

1. kolo 2. termín  prijímacích skúšok vrátane 8 – ročných gymnázií        
            TERMÍN:  14. 05. 2020  

2. kolo prijímacích skúšok
            TERMÍN: 16. 06. 2020

Zápis žiaka na strednú školu

Zápisný lístok si prevezme po rozhodnutí o prijatí na SŠ zákonný zástupca žiaka u výchovného poradcu ZŠ.


Výber strednej školy

Pri výbere strednej školy Vám pomôžu aj tieto webové stránky:

www.svsmi.sk/prehlady.aspx

www.uips.sk/prehlady-skol/prehlad-strednych-skol

www.zoznamskol.eu


 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)

Mapa