Dokumenty na stiahnutie


Školské potreby pre žiaka 1. ročníka

Žiadosť o zmenu spôsobu odchodu žiaka zo školského klubu detí pdf docx
Žiadosť o zmenu spôsobu odchodu žiaka zo školského klubu detí na jeden deň pdf docx
Žiadosť o odchode žiaka zo školy po skončení vyučovania na školský rok pdf docx
Žiadosť o odchode žiaka zo školy po skončení vyučovania na jeden deň pdf docx
Žiadosť o odchode žiaka zo školy po skončení vyučovania na určité obdobie pdf docx
Žiadosť o prijatie žiaka do školského klubu detí pdf doc
Žiadosť o odhlásenie žiaka zo školského klubu detí pdf docx
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania počas vyučovania (A5) pdf docx
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania od triednej učiteľky na 1 - 2 dni pre iné ako zdravotné dôvody pdf docx
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania od riaditeľa školy na 3 a viac dní pre iné ako zdravotné dôvody pdf docx
Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo územia SR pdf docx
Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia pdf docx

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa