Bezpečnosť žiakov a majetku školy


Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že z dôvodu zvýšenia bezpečnosti žiakov a ochrany majetku školy, žiakov a zamestnancov bol sprísnený režim vstupu a pohybu cudzích osôb v budove školy. Všetky návštevy (vrátane rodičov) môžu vstúpiť do budovy školy len vchodom č. 1 po preukázaní sa dokladom totožnosti. Žiakov prvého stupňa, ktorí nenavštevujú školský klub detí odprevadia vyučujúce k vrátnici vchodu č. 1 a odovzdajú rodičom.

Pozrite si režim prevádzky vchodov:

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa