IT projekty

Meet and Code 2022

S iniciatívou Meet and Code sme sa tentokrát hrali s čarodejníkom Baltíkom. Cieľom bolo programovanie bludiskovej hry a riešenie problémov pomocou detského programovacieho prostredia Baltik 3. Počas stretnutí si vyskúšali všetky činnosti týkajúce sa tvorby počítačovej hry - návrhár, dizajnér, programátor či tester. Každý účastník si vytvoril jednoduchú buludiskovú hru, ktorú bue rozvíjať počas hodín informatiky.


Meet and Code 2021

S iniciatívou Meet and Code sme spolupracovali aj tento rok. Zorganizovali sme s našim občianskym združením rodičov dve skupiny podujatí s kódovaním - pre chlapcov a dievčatá. Obe nadväzovali na minulý školský rok. Dievčatá sa zdokonalili a tvorili apky v prostredí AppInventor a chlapci tvorili hry s micro:bit-om. 

Aktivity dievčat - Gill's code a chlapcov - Micro:bit Game sa stretli s úspechom. Všetci vytvorili zaujímavé programy, s ktorými sme sa zahrali. V činnosti sme ďalej pokračovali na hodinách záujmových krúžkov s rovnakým názvom :-)

  


ST Digitálna generácia 2020 - ENTER - Micro:bit K4

V rámci nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme prostredníctvom združenia rodičov sa zapojili do grantovej výzvy na nákup a dovybavenie počítačovej učebne mikro:bit-mi a rôznymi doplnkami. Tie budeme využívať na hodinách informatiky, technickej výchovy a krúžkoch programovania, resp. pri tvorbe ročníkových prác.

 


Meet and Code 2020

Meet and Code je celoeurópska iniciatíva, ktorá spája tisícky ľudí, detí a mladých ľudí v prístupe k digitálnemu vzdelávaniu a kódovaniu. Prostredníctvom tejto iniciatívy zorganizovalo naše občianske združenie rodičov pri Základnej škole Krosnianska 4 dve aktivity online podujatí s kódovaním. Obe aktivity boli úspešné a získali sme grad na dovybavenie počítačovej učebne stavebnicami micro:bit.

 

Meet and Code Award 2020

Súťaž Meet and Code Award predstavuje a oceňuje tie najúspešnejšie nápady na podujatia. Cieľom je inšpirovať aj ostatných, aby urobili to isté teraz alebo v nasledujúcich rokoch, pretože digitálne vzdelávanie je veľmi dôležité. My sme sa zapojili do dvoch kategórií.

Zapojili sme sa do súťaže so svojími aktivitami v dvoch kategóriach:

 Dievčatá v IT (Girls do IT!)

Téma rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí
hrá dôležitú úlohu v dnešnej modernej a inkluzívnej spoločnosti. Cieľom tejto kategórie je prispieť
k odstraňovaniu rozdielov medzi chlapcami a dievčatami
v oblasti IT, podpora dievčat v programovaní, taktiež podpora povedomia o rodovej predpojatosti v oblasti technologického vzdelávania. .

Naše podujatie:    Girl's code 

 

Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)

 Vedeli ste, že pohyb včiel môžeme sledovať pomocou moderných technológií? V tejto kategórii sú podujatia, ktoré kombinujú kódovanie a akcie pre planétu. Všetky programovacie podujatia, ktoré obohacujú vzdelávanie v oblasti zmeny klímy prostredníctvom zvyšovania povedomia o ekológii.

Naše podujatie:    Smart EcoHome 

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa