2018/2019

MALÝ FUTBAL mladších žiakov a žiačok Okresné kolo

Družstvo
ŽIACI

2. miesto

wink

ŽIAČKY

3. miesto

yes

 

VYBÍJANÁ mladších žiačok Okresné kolo

Družstvo
ŽIAČKY

2. miesto

wink

 

MALÝ FUTBAL starších žiačokKrajské kolo

Družstvo
ŽIAČKY 5. miesto

 

MALÝ FUTBAL starších žiakov a žiačok Okresné kolo

Družstvo
ŽIACI

3. miesto

yes

ŽIAČKY

1. miesto

smiley

postup na Krajské kolo

 

VOLEJBAL žiakov - Krajské kolo

Družstvo
ŽIACI

2. miesto

wink

 

VOLEJBAL žiakovOkresné kolo

Družstvo
ŽIACI

1. miesto

smiley

postup na Krajské kolo

 

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ žiačok kategória C - Krajské kolo

Jednotlivec Družstvo
ŽIAČKY 3. miesto - žiačka z 9.A

2. miesto

wink

 

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ žiačok kategória C - Okresné kolo

Jednotlivec Družstvo
ŽIAČKY

2. miesto - žiačka z 9.A

3. miesto - žiačka z 8.C

1. miesto

smiley

postup na Krajské kolo

 

BASKETBAL žiačok a žiakov - Krajské kolo

Družstvo
ŽIAČKY

7. miesto

ŽIACI

7. miesto

 

BASKETBAL žiačok a žiakovOkresné kolo

Družstvo
ŽIAČKY

1. miesto

smiley

postup na Krajské kolo

ŽIACI

1. miesto

smiley

postup na Krajské kolo

 

FLORBAL žiačok a žiakov - Okresné kolo

Družstvo
ŽIAČKY

2. miesto

wink

ŽIACI 4. miesto

 

BEDMINTON žiačok a žiakovKrajské kolo

Družstvo
ŽIAČKY

7. miesto

ŽIACI

7. miesto

 

BEDMINTON žiačok a žiakov - Okresné kolo

Družstvo
ŽIAČKY

1. miesto

smiley

postup na Krajské kolo

ŽIACI

1. miesto

smiley

postup na Krajské kolo

 

FUTSAL žiakov - Okresné kolo

Družstvo
ŽIACI

3. miesto

yes

 

STOLNÝ TENIS žiakovKrajské kolo

Družstvo
ŽIACI 9. miesto

 

STOLNÝ TENIS žiakovOkresné kolo

Družstvo
ŽIACI

smiley

postup na Krajské kolo

 

CEZPOĽNÝ BEH žiačok - Krajské kolo

Družstvo
ŽIAČKY 7. miesto

 

CEZPOĽNÝ BEH žiačok a žiakov - Okresné kolo

Jednotlivec Družstvo
ŽIAČKY

1. miesto - žiačka z 8.C

2. miesto - žiačka z 6.C

3. miesto - žiačka zo 7.A

1. miesto

smiley

postup na Krajské kolo

ŽIACI 2. miesto - žiak z 9.B

2. miesto

wink

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa