2013/2014

Aktivity v školskom roku 2013/2014

Športovo-branný pretek

Dňa 17.6.2014 pripravil Školský klub detí pre svojich žiakov už tradičný športovo-branný pretek v našom lesoparku. Žiaci súťažili v 5-členných družstvách. Po značenej trase plnili jednotlivé zábavné úlohy. Najlepší boli ocenení diplomami. Príjemný deň ptom zakončili hrami v prírode.

             

Krásne a zdravé Košice - vernisáž

Dňa 5.5.2014 sa žiaci z I.A+B s Mgr. M.Juraševskou zúčastnili na vernisáži celomestskej výtvarnej súťaži "Krásne a zdravé Košice". Vyhlasovateľom súťaže boli Železničná nemocnica s poliklinikou Košice v spolupráci s mestom Košice pod záštitou poslankyne EP Mgr. M. Smolkovej a primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD. Víťazi jednotlivých kategórií MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ boli ocenení vecnými cenami a diplomami. Svojimi peknými výtvarnými prácami prispeli aj naši žiaci z I.A a I.B.

      

"Gastronomické kúzielka"

     

Vytváranie modelov zo stavebnice

Vo štvrtok 27.3.2014 sa stretli v priestoroch školy deti ŠKD, pre ktorých je stavebnica jedna z najobľúbenejších hračiek, aby si zasúťažili. Takto mali možnosť ukázať svoju fantáziu, zručnosť a trpezlivosť..

       

 Veľkonočné dekorácie

Veľká noc sa blíži... a deti, ktoré radi tvoria si mohli pod vedením Mgr. M. Juraševskej tvoriť veľkonočné dekorácie. Tie potom boli vystavené na výstavke v priestoroch školy.

       

K4 hľadá talent

Pod už tradičný názvom "K4 hladá talent" pripravili vychovávateľky ŠKD, po vedením p. Vančovej, zábavno-súťažné popoludnie pre všetky smelé a odvážne deti. Svoj talent mohli predviesť v rôznych smeroch. O krásne tanečné, spevácke, reklamné, či herecké vystúpenia nebola núdza... Talentov na našej škole je veru neúrekom smiley

                


Mega bublina

Tradičnú súťaž o najdlhšiu bublinu pripravila p. vych. E. Boslaiová. Svoju šikovnosť si prvý vyskúšal aj p. riaditeľ. Potom to už išlo jedna radosť.

           

Módna prehliadka

ŠKD pod vedením Mgr. J. Hodorovskej zorganizova. netradičnú módnu prehliadku pre žiakov I.stupňa. O nádherné a kreatívne modely nebola  núdza a malé slečny a páni smiley si svoju chôdzu po červenom koberci užívali za potlesku všetkých prítomných.

       


Futbalový turnaj

Dňa 18.3.2014 sa uskutočnil futbalový turnaj.
     

ZOH 2014 v Soči

ZOH 2014 v Soči očami našich malých prváčikov ...

        

Karneval

Tanec-spev-zábava-veselý svet farieb -to bol náš tradičný karneval, ktorý pripravili vychovávateľky ŠKD. O veselú zábavu sa postaral náš dobre známy ujo Ľubo. Najkrajšie masky boli ocenené, ale naprázdno neobišli ani ostatní.Každá maska bola ocenená lízatkom, balónom a vecnou cenou  :)
          

Snehové modely

Dobré snehové podmienky dnes využili žiaci ŠKD modelovaním v snehu. Niektorí tvorili a modelovali, iní sa kĺzali a tešili z nádielky snehu. Najkrajšie výtvory boli ohodnotené diplomami a sladkou odmenou.

      

V stredu 29.1.2014 prežili žiaci ŠKD našej školy veselé a zábavné popoludnie vďaka divadelnému predstaveniu "Zlatá podkova" . Predstavili sa nám členovia profesionálného rómskeho divadla Romathan. Ľudový orchester divadla pod vedením riaditeľa Karola Adama mal u všetkých prítomných veľký úspech.Tanečné,spevácke i herecké výkony žiaci ocenili veľkým potleskom.
         

Snehuliaci v 1.A a v 1.B
     

Vianočný jarmok
Vychovávateľky ŠKD pripravili pre žiakov školy tradičný "Vianočný jarmok".
Po krátkom kultúrnom programe ,kde nám zaspieval Adam Čabrák a na husliach zahrala Barborka Michalíková vianočný jarmok bol otvorený. Nedočkaví nakupujúci sa potom vrhli na nákupy. Na výber bolo množstvo krásnych vlastnoručne vyrobených výrobkov a  iných pekných vianočných dekorácií. Práve preto bolo veľmi ťažké , ako minúť pridelené centíky či eurá. K príjemnej atmosfére prispeli vianočné koledy a medovníčky, ktoré chutili...
        

V rámci osláv 30.výročia založenia školy pripravil ŠKD pod vedením M.Juraševskej výtvarnú a literárnu súťaž .Najkrašie výtvarné a literárne práce boli odmenené a vystavené v priestoroch školy. Prváci a druháci vytvorili krásne farebné , veselé dielka. Štvrtáci  už tradične dopĺňajú každú súťaž hodnotnou literárnou tvorbou...
     

Šarkaniáda
        

Deti z nášho ŠKD sa zapojili do súťaže "Jesenné kreácie"-výroba z prírodných materiálov. Na výrobu krásnych prác sme použili listy, gaštany, tekvičky a iné plody jesene.Výstavku zorganizovali p. vych. Režuchová a J.Hodorovská.
          

Dňa 16.10.2013 v popoludňajších hodinách si V. a VIII. oddelenie ŠKD pripomenuli "Deň jabĺk". Zaujímavé popoludnie pripomenuli a spestrili rôzne jablkové pochutiny a dobroty. Koláče, štrúdle, sušienky a výborne chutil aj jablkový čajík. Deti tvorili vlastné básničky, kresbičky s touto tématikou, ktorými sa aj prezentovali.
Akciu zorgnizovala vych. Vančová Viera.
        
ŠKD pripravil pre svojich žiakov už tradičný Minimaratón..Tí najrýchlejší boli ocenení malými vecnými cenami v jednotlivých kategóriach.Ostatní sa tešili z pekného slnečného športového dňa.
            
Dňa 1. októbra 2013 navštívili náš školský klub detí príslušníci policajného zboru pri príležitosti "Dňa polície". S policajtami besedovali deti V. a VIII. oddelenia.
Akciu zorganizovala p. vychovávateľka B. Margová.
     

Zábavné športové popoludnie zažili žiaci ŠKD I.-III.ročníka .Pod vedením "nášho" trénera p. Mravca si zahrali prvé tri zápasy "našej ligy"  :)  vo futbale. Najkurioznejší bol 3.zápas s vysokým skóre 11:1  :)..Už teraz sa tešíme na ďaľšie zápasy.
        

Dňa 25.9.2013 v rámci svetového" Dňa mlieka na školách ", pripravila Mgr.J. Hodorovská pre žiakov IV.odd. ŠKD zábavno-súťažné popoludnie pod názvom "Mliečny paťboj".
    


Školský klub detí dnes- 26.9.2013 pripravil pre žiakov predstavenie sokoliara so svojimi krásavcami.
    


Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa